Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2016


504
К662

Кордюм В. А.

Информационные потоки в биосфере. И не только : моногр.

/ В. А. Кордюм. - К. : Академпериодика, 2016. - 200 с. - ISBN 978-966-360-308-7 : 100.00    Монография посвящена концепции информационного пространства Биосферы. Представлены и анализируются многочисленные литературные данные о наличии, распространении, вариантах образования, путях переносов материального носителя генетической информации и формах его пребывания в природе вне организмов. Обсуждаются необычные следствия из развиваемых представлений и ставится вопрос о переоценке, переосмысливанию ряда устоявшихся понятий.
   Изложение материала выполнено в живом стиле, а текст обильно иллюстрирован. Монография расчитана на широкий круг биологов и тех, кто интересуется биологией.

Отримано в дар

Э37
О-753

Основы православного вероучения и церковного этикета : методическое пособие для журналистов

/ сост.:Лука (Коваленко), Т.Нехай. - Запорожье : Интер-М, 2016. - 94 с. - 40.00
Отримано в дар від факультету журналістики

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У2
К889

Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків : монографія

/ М. О. Кужелєв, М. О. Житар. - К.; Бидгощ : Центр учбової літератури, 2016. - 176 с. : порт. - (ДО 95-річ. Ун-ту держ. фіскальн. служби Укр.; До 20-річ. Навч.-наук. ін-ту фін., банк. справи). - ISBN 978-617-673-491-8 : 75.00
    У монографії досліджується комплекс проблем, пов'язаних з забезпеченням фінансової гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків. На основі теоретико-методологічних підходів представлено трактування поняття фінансової гнучкості прийняття рішень, визначені її види та запропонована класифікація інституційних, ринкових та адміністративних обмежень. В рамках розробленої концепції запропоновані науково-методичній підхід до вибору інвестиційної стратегії банків, науково-методичний підхід до оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням ринкової гнучкості, науково-методичний підхід до оцінювання та регулювання організаційної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банк.
    Монографія призначена для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, а також може бути використана в практиці комерційних банків.

Отримано в дар від Університету державної фіскальної служби України.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
Щ98

Щур Ю.

Життя і боротьба Іларіона Курила-Кримчака

/ Юрій Щур. - Торонто-Львів : Літопис УПА, 2016. - 126 с. - (Події і люди ; Кн. 32). - ISBN 978-966-2105-65-0 : 45.00
     Дослідження присвячене життю та діяльності Іларіона Курила-Кримчака - краєзнавця, публіциста, підпільника й одного з керівників Мелітопольського окружного проводу ОУН. На основі невідомих раніше документів висвітлено його внесок у визвольну боротьбу на території Запорізької області.

Отримано в дар від Видавництва “Літопис УПА”.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У01
Ч888

Чукурна О. П.

Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія

/ Олена Павлівна Чукурна. - Одеса : Астропринт, 2016. - 336 с. - 150.00
     Монографія присвячена концепції маркетингового ціноутворення в глобальній економіці. Розглянуто еволюцію наукової думки щодо концепції ціноутворення в маркетингу. Визначено поняття цінності та обгрунтовано її вплив на формування ціни в маркетингу. Досліджено основні фактори ціноутворення в глобальній економіці та обгрунтовано їхній вплив на формування глобальних ланцюгів нарахування вартості в маркетинговому ціноутворенні. Досліджено еволюцію трансформації факторів ціноутворення в умовах індустріального та постіндустріального укладу. Розглянуто специфіку трансфертного ціноутворення як різновиду маркетингового ціноутворення та вдосконалено класифікацію методів маркетингового ціноутворення.
    Для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей.

Отримано в дар від Одеського національного політехнічного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)302
С137

Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія

/ Л. А. Савченко, І. М. Ярмак. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 172 с. - ISBN 978-617-673-437-6 : 60.00
     Монографію присвячено комплексному аналізу принципів фінансового контролю, У ній висвітлено доктринальні підходи до принципів фінансового контролю; визначено особливості нормативного закріплення принципів фінансового контролю у міжнародних документах і законодавстві України та зарубіжних країн; запропоновано тлумачення понять «принципи фінансового контролю», «публічний фінансовий контроль» та визначення бюджетного, податкової, митного, банківського, валютного контролю; проаналізовано наявні класифікації принципів фінансового контролю та запропоновано їх поділ; розкрито сутність загальних принципів фінансового контролю та окреслено спеціальні принципи бюджетного, податкового, митного, банківського і валютного контролю, аргументовано погребу внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України, законів України «Про аудиторську діяльність» і «Про Рахункову палату»; подано авторське бачення законопроекту «Про принципи фінансового контролю».
    Анализируются причины и последствия временной потери контроля над отдельными территориями Украины. Обосновывается позиция Украины и освещаются подходы ЕС и России к урегулированию ситуации на Донбассе в Минском процессе. Определены условия реинтеграции и приоритеты социальных последствий вооруженной агрессии России против Украины. Разработаны прогнозы развития событий на Донбассе и в Крыму, а также сценарии будущего Украины в глобальном мире.
    Для студентів, викладачів, науковців, працівників фінансових органів і всіх, хто цікавиться проблемами фінансового контролю.

Отримано в дар від Київського міжнародного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

54
З-62

Зима С. Н.

Эпигенетическая минерализация богатых железных руд Криворожского бассейна : моногр.

/ Светлана Николаевна Зима. - Кривой Рог : Дионат, 2016. - 172 с. : ил. - ISBN 978-617-7250-60-8 : 180.00
     В монографии приводятся особенности вещественного состава, физических и технологических свойств богатых железных руд Саксаганского района Криворожского бассейна, использующихся в металлургическом переделе без предварительного обогащения. Особенно детально рассмотрена эпигенетическая минерализация руд, относящаяся к последней стадии их гипергенных изменений и имеющая наложенный характер.
    Эпигенетические минералы (пирит, марказит, барит, гематит, гетит, кварц, сидерит, анкерит, доломит, магнезит, хлорит, каолинит, тальк, серпентин и апатит) отлагаются в порах, пустотах и трещинах руд, при интенсивном развитии процесса приводя к полной цементации, что оказывает влияние на их качество. Нередко, особенно в рудах глубоких горизонтов, эпигенетическая минерализация имеет комплексный характер. Наиболее развито окварцевание.
    С применением современных методов исследования изучено пятнадцать зафиксированных на настоящее время эпигенетических минералов; приводятся признаки, отличающие их от аналогов другого происхождения. Показаны особенности распределения эпигенетических минералов в рудных залежах, в том числе и по глубине.
    Дана детальная характеристика вещественного состава руд, измененных процессами эпигенеза. С позиций технологической оценки предложена их геолого-минералогическая, классификация. Книга предназначена для геологов, изучающих и обслуживающих железорудные месторождения; инженерно- технических работников предприятий, занимающихся добычей, переработкой и оценкой железорудного сырья; научно-исследовательских и проектных институтов, а также может быть полезной для преподавателей и студентов высших учебных заведений, учащихся техникумов геологической, обогатительной, металлургической и других специальностей.

Отримано в дар від Криворізький національний університет

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ф03
Р655

Розумний М. М.

Виклики національного самовизначення = M.M. Rozumnyi. Challenges of the national self-determination : монографія

/ Максим Миколайович Розумний. - К. : Фенікс, 2016. - 196 с. - ISBN 978-966-554-270-4 : 85.00

     Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоорганізації спільноти, що стала на шлях модернізації. Цей процес включає в себе націоналізацію колективної свідомості, демократизацію політичного життя та інтеграцію в існуючі міжнародні зв'язки і комунікації. Кожне з цих завдань вимагає від національних лідерів та еліт інноваційного підходу, волі та унікальних інтелектуальних рішень. Деякі з таких ідей та рішень пропонуються автором для публічного обговорення та апробації. В основу книги лягли авторські публікації в періодичних виданнях та фахових наукових виданнях. Книга адресована людям з активною громадянською позицією, а також науковцям гуманітарних та суспільствознавчих спеціальностей.

Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ф3(4Укр)
Д67

Донбасс и Крым: цена возвращения : моногр.

/ гл. ред. В.П. Горбулин. - К. : Феникс, 2015. - 222 с. - ISBN 978-966-554-257-5 : 65.00

     Читателю предлагается комплексное исследование проблематики войны на Донбассе и аннексии Крыма. Исследование проведено с позиции национальной безопасности Украины. Сооруженная агрессия России рассматривается как стресс-тест для глобальной и национальной безопасности и катализатор перезагрузки внешней политики Украины.
    Анализируются причины и последствия временной потери контроля над отдельными территориями Украины. Обосновывается позиция Украины и освещаются подходы ЕС и России к урегулированию ситуации на Донбассе в Минском процессе. Определены условия реинтеграции и приоритеты социальных последствий вооруженной агрессии России против Украины. Разработаны прогнозы развития событий на Донбассе и в Крыму, а также сценарии будущего Украины в глобальном мире.
    Рассчитано на политиков, политических аналитиков, государственных служащих высшего звена, ученых в сфере международной и национальной безопасности. Результаты исследования будут полезны педагогам, сфера деятельности которых касается национальной безопасности, а также заинтересует национально сознательных граждан.

Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У9(4Укр)
С375

Симоненко В. К.

Пятилетка крутого пике : экономические эссе

/ В. К. Симоненко. - К. : Довіра, 2016. - 327 с. - ISBN 978-966-507-307-9 : 180.00
     В книге собраны экономические эссе, которые последовательно и системно описывают и анализируют причинно-следственные связи в государстве и обществе, влияющие на успешность реформирования социально-экономической сферы в Украине.
    Автор дает оценку достигнутым результатам, выявляет причины ошибок и просчетов, предлагает конкретные пути их устранения. Такой всесторонний анализ судьбоносных для государства Украина событий тем более важен, что при власти находятся и авторы реформ, и их исполнители.
    Книга написана для тех, кому небезразлична судьба нашей независимой страны, кто любит Украину.

Отримано в дар від ДПРПВ "Преса"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю2
Р83

Руденко О. С.

Теория познания и реконструкция цивилизации : общенаучная монография и учебное пособие

/ Олег Степанович Руденко. - Запорожье : Кругозор, 2016. - 608 с. - Режим доступа: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi49/0038852.docx. - ISBN 978-617-7353-22-4 : 250.00     В книге дано единственно истинное, как может убедиться каждый читатель, решение всех «вечных» гносеологических проблем естественных и общественных наук. Прежде всего, проблемы реконструкции цивилизации, решение которой представляет собой воплощение мечты о светлом будущем.
     Поэтому гносеологическая реконструкция цивилизации является исторически неизбежной, а книга адресуется не только всем специалистам по упомянутым наукам, но и всем образованным читателям – от академиков и до старшеклассников.

Отримано в дар

Ш103
К261

Трансляция смысла и трансформация значений первокорня : моногр.

/ У. А. Карпенко. - К. : Освіта України, 2013. - 496 с. - ISBN 978-9-617-7111-04-6 : 60.00
    Монография посвящена изучению трансляции смысла и трансформации значений первокорня.
    В работе обосновывается понятие первокорня и разрабатывается когнитивно-сравнительный этимологический метод для его анализа; доказывается существование древнейших первокорней, которые присутствуют в разных, в том числе неродственных языках, их наличие обусловлено не заимствованием, а восхождением к праязыку. Смысл первокорня остаётся неизменным и транслируется сквозь века, значения же трансформируются под воздействием метонимических и метафорических переносов, закрепляясь в конкретных словах того или иного языка на данном этапе его развития.
    Для филологов, а также всех, кто интересуется этимологией и занимается изучением и преподаванием нескольких неродственных языков.

Отримано в дар від факультету журналістики

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
Є924

Єфремов С.

Personalia: публіцистика 1899-1917. Т.1

/ Сергій Єфремов. - Херсон : Грінь Д.С., 2016. - 468 с. - ISBN 978-966-930-132-1 : 140.00     У виданні представлені різножанрові публіцистичні тексти, що вийшли з-під пера видатного українського літературознавця й літературного критика Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939), видруковані на шпальтах періодичних видань 1899-1917 рр. ("Рада", "Киевская газета", "Киевская мысль", "Киевская старина", "Літературно-науковий вістник", "Україна", "Основа", "Світло", "Украинская жизнь", "Русское богатство") та меморіальних збірок. В центрі уваги С. Єфремова довгий час перебували особи діячів "першого" та "другого" ряду культурного, громадського й політичного життя імперської доби. На сторінках книги читач зустрінеться з такими видатними постатями української культури, як В.Антонович, М.Вовчок, Б.Грінченко, М.Грушевський, В.Доманицький, М.Драгоманов, П.Житецький, М.Комаров, О.Кониський, М.Костомаров, М.Коцюбинський, П.Куліш та інші, всього 43 персоналії. Тексти, загальна кількість яких становить 167 публікацій (з них 22 у Додатках), друкуються мовою оригіналу. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться минулим у його різноманітному персональному вимірі.

Отримано в дар

Т3(4Укр-4Зп)
М157

Макидонов А. В.

Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. : сборник документов

/ А. В. Макидонов. - Запорожье : Кругозор, 2016. - 516 с. - ISBN 978-617-7353-15-6 : 250.00     Эта книга является продолжением и дополнением вышедшей ранее работы автора "Днепровская линия (1770-1797)". В настоящей книге, как и в предыдущей работе, представлены, расположенные в хронологическом порядке, документы и материалы, освещающие историю Днепровской пограничной линии. Основной комплекс публикуемых документов охватывает историю Линии за период с 1770 по 1783 гг.
     Издание адресуется как специалистам-историкам, так и всем тем, кто интересуется историей Российской империи XVIII века.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
Л466

Степанов М. В.

Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы

/ М. В. Степанов. - К. : Видавець Олег Філюк, 2016. - 251с. - ISBN 978-617-7122-63-9 : 50.00     Монография посвящена раскрытию смыслового содержания орнаментов степных культур эпохи бронзы: ямной, катакомбной, культуры многоваликовой керамики и срубной. Практикуется «сквозное» раскрытие символики орнаментов на основе принадлежности их к конкретным сюжетам космогонических мифов, не ограниченное жесткими рамками отдельных археологических культур.
    Доказывается принадлежность ряда орнаментальных сюжетов к универсальным космогоническим мифам: мифу о сотворении земли и мифу об отделении неба от земли. Вскрывается пласт хтонической символики, связанный с мифологическим образом змея с мертвой головой – черепом, который выступает в роли демиурга, участвующего в сотворении земли и способствующего ее росту. Рассматривается символика мировой реки, берущей начало на небе и впадающей в водное пространство в нижнем мире.
     Книга адресуется всем, кого интересует семантика орнаментов и археологические культуры эпохи бронзы.

Отримано в дар

Ш5(4Укр)
А724

Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття

/ упоряд. В. Агеєва. - К. : Смолоскип, 2016. - 904 с. - 150.00
    Антологія представляє різні тенденції й напрями в українській літературній критиці першої половини XX століття. Зібрані в книжці тексти дають змогу простежити кілька цікавих мистецьких сюжетів, важливих поворотів у розвитку літературного процесу. При початку віку йшлося про модерністську естетичну революцію, розрив з реалізмом та українофільською традицією. Складні колізії у боротьбі генерацій означено й проінтерпретовано насамперед авторами журналу "Українська хата", такими послідовними речниками естетизму, як М. Євшан та М. Сріблянський. Символістські та формалістські інтенції виявилися у статтях, публікованих на сторінках "Музагету" й "Мистецтва". У двадцяті роки обстоювання модерністських вартостей означало водночас боротьбу за мистецьку автономію в умовах посилення імперського культурного тиску. У літературній дискусії 1925-1928 рр. ваплітяни й неокласики, "ліві" та "праві" часто виступали однозгідно. Критичні статті київських неокласиків, зокрема Миколи Зерова, дають уявлення про український варіант формалізму. Надзвичайно цікавими були авангардистські концепції; на сторінках "Нової Генерації" обговорювалася поетика авангардного "лівого" роману, розвиток футуристської поезії. В еміграційному Мистецькому Українському Русі почасти продовжувалися полеміки, гвалтовно обірвані радянською цензурою при кінці двадцятих. Серед проблем, дискутованих мурівськими літераторами, – роль і місце неокласицизму як авторитетної стильової традиції, засади творення "великої" літератури, що мала б репрезентувати Україну по Другій світовій війні. Літературна критика модерністської доби означила увагу до форми, стилю, сприяла усталенню ієрархії естетичних вартостей.

Отримано в дар від Українського незалежного видавництва "Смолоскип"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

55
Е457

Екологічна безпека вугільних родовищ України : монографія

/ Г. І. Рудько, О. І. Бондар, Є. О. Яковлєв [та ін.]. - К. : Букрек, 2016. - 608 с. - ISBN 978-966-399-810-7 : 250.00    Монографія присвячена актуальним проблемам екологічної безпеки при розробці та ліквідації вугільних родовищ України. Узагальнено стан екологічної безпеки вугільних родовищ Донецького, Львівсько-Волинського кам'яновугільних і Дніпровського буровугільного басейнів. Наведено технологічні схеми й технічні рішення оптимізації екологічної безпеки. На прикладі об'єктів підвищеного ризику оцінено стан гірничого простору шахт і радіоекологічного впливу в межах Донецького кам'яновугільного басейну. Досліджено вплив породних відвалів вугільних шахт на навколишнє природне середовище. В монографії порушено багато нових питань, для вирішення яких потрібні як матеріальні, так і технічні засоби, а головне – мирне врегулювання конфлікту у Донбасі.
    Для екологів, геологів, політиків, географів, економістів та широкого загалу читачів.

Отримано в дар від Державної комісії України по запасах корисних копалин

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
Л466

Лень В. В.

Державні ордени, медалі СРСР та України: історико-правове дослідження : монографія

/ Валентин Валентинович Лень. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-573-115-4 : 198.00     У монографії досліджено питання: історико-правові, нагородного, кримінального права і законодавства, іншого нормативно-правового забезпечення нагородної системи, а також фалеристики, криміналістики, кримінології та психології.
     Книга розрахована на науковців зазначених галузей права, дослідників окремих напрямів в історії, а також фалеристів та широке коло читачів.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
У11

У ратуші міста Львова... Від бурмистрів до міських голів. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 84 с. - ISBN 978-617-7363-13-1 : 37.0

     Видання містить укладений хронологічно перелік керівників Львова від XIII ст. і до сьогодення. Загалом ідеться про двохсот осіб – війтів, бурмистрів/ бургомістрів, президентів, голів міськвиконкому, міських голів – на часовому відтинку, що охоплює понад сімсот років. Читач має змогу ознайомитися з організацією управління містом на різних етапах історії, дізнатися імена міських керівників та основні біографічні відомості про них, а також про їхню діяльність на управлінських посадах, кар'єрні практики і громадську активність. Текст супроводжують ілюстрації (портрети, фотографії краєвидів міста, пам'яток архітектури, скульптур та ін.), пов'язані з першими особами міста. Для істориків та широкого кола читачів.

Отримано в дар від Центру міської історії Центрально-Східної Європи

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У9(4Укр)
П768

Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України : аналітична доповідь. - К., 2016. - 72 с. - (Економіка ; Вип. 24). - 33.00     Наукове дослідження морегосподарського комплексу виконано в контексті оновлення морської доктрини України і спрямоване на визначення оптимального вектору розвитку України як морської держави, забезпечення її економічних інтересів на морі та підвищення рівня економічної безпеки держави з урахуванням змін, що відбуваються на зовнішньополітичній арені. Проаналізовано основні тенденції та стримуючі фактори розвитку торговельного мореплавства в Україні, висвітлено сучасні проблеми функціонування морських торговельних портів й актуальні питання державного регулювання портової діяльності, запропоновано комплексний підхід до розв'язання проблем відновлення українського торговельного флоту з відновленням використання потенціалу вітчизняного суднобудування та судноремонту. Розроблено рекомендації стосовно формування і реалізації послідовної державної морської політики, орієнтованої на збільшення економічної присутності України у просторі світового океану та розвиток торговельного мореплавства як чинника забезпечення національних інтересів України.

Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю6
К979

Кьеркегор С.

Понятие страха

/ С. Кьеркегор ; пер. с дат.: Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. - М. : Академический Проект, 2012. - 217 с. - (Философские технологии). - ISBN 978-5-8291-1344-5 : 82.00      Выдающийся датский мыслитель Серен Кьеркегор (Soren Kierkegaard) (1813-1855) может бесспорно считаться предтечей экзистенциалистского философствования; кроме того, его идеи оказали непосредственное влияние на «диалектическую теологию» Карла Барта, на философскую антропологию, персонализм и другие течения, где акцент переносится на личное присвоение некой истины, на напряженное, личностное переживание и конструирование смыслов. Трактат «Понятие страха» («Begrebet Angest») опубликован Кьеркегором в 1844 г. под псевдонимом Вигилий Хауфниенсий. Этот психологический очерк целиком посвящен проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: «наследственного греха»), лежащего в основе страха (Angest). Кьеркегор был первым философом, разграничившим «страх-боязнь» (Frygt) – то есть страх, которому мы можем найти конкретную причину, и мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), – страх перед Ничто, лишенный рациональных объяснений. Несмотря на кажущуюся псевдонаучную форму, сам Кьеркегор относил «Понятие страха» к числу своих «легкомысленных сочинений». Пожалуй, здесь впервые в новейшей теологической литературе подробно рассмотрена проблема чувственности, эротики и сексуальности с позиции христианской догматики.
    Издание адресовано преподавателям и учащимся, богословам, философам и культурологам; оно будет интересно историкам европейской культуры и религиозной мысли, а также более широкому кругу читателей – любителей и истинных ценителей философской эссеистики.

Отримано в дар від Громадської організації "Миколаївське обласне археологічне товариство "Північне Причорномор`я""

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6(4Укр)
Р697

Романчук Т.

Соловей і зозуля : байки

/ Тамара Романчук. - К. : Гамазин, 2015. - 94 с. : іл. - ISBN 978-966-279-035-1 : 30.00     Сміх – це зброя, а байка – це куля, направлена цією зброєю у бік людських недоліків і реальності, яку вони створюють навколо. Деякі байки Тамари Романчук написані на вічно актуальні сюжети притч Езопа, інші – на сюжети із сьогодення. У моралі-висновку автор по-своєму вирішує взяту на мушку проблему, але вирішення часто багатовимірне, тому кожен читач може трактувати його по-своєму, адже було б нецікаво, якби все тлумачилося однозначно.
     Байки будуть до вподоби не лише дітям, а й дорослим.

Отримано в дар

X9(4Укр)
К631

Коментар до Кодексу суддівської етики. - 2016. - 140 с. - 50.00


Отримано в дар від Проекту USAID

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х8
П324

Пільков К. М.

Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі : монографія

/ К. М. Пільков. - К. : Освіта України, 2016. - 240 с. - ISBN 978-617-7241-80-4 : 90.00     Монографію присвячено теоретичним та практичним проблемам доказування у міжнародному комерційному арбітражі. Розглянуто принципове значення мети доказування в арбітражі та пов'язану з нею категорію стандарту доказування. Визначено право, яким регулюється доказування в міжнародному арбітражі, а також розглянуто процеси уніфікації правового регулювання та практики доказування. Особлива увага зосереджена на питаннях предмету та тягаря доказування, ролі арбітражного суду у діяльності з доказуванння. Окреслено коло обставин, які не потребують доказування, а також визначено специфіку застосування презумпцій та фікцій, прецедентів та усталеної арбітражної практики.
     Досліджено властивості та критерії оцінки доказів в арбітражі, специфіку використання окремихвидів доказів, а також процедурні аспекти одержання доказів.
     Для дослідників та практиків міжнародного комерційного арбітражу, студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.

Отримано в дар

Т1(4Укр)
А863


Артист за кафедрою : збірник пам'яті професора Олександра Мальованого. - Запоріжжя : Поліграф плюс, 2016. - 376 с. : іл. - (Легенди історичного факультету ЗНУ). - ISBN 978-966-8977-68-8 : 80.00     У збірнику містяться спогади колег та учнів шодо життя та діяльності професора О.М. Мальованого (1921-2001), його авторські лекції з історії стародавнього світу, які він викладав на історичному факультеті Запорізького університету протягом багатьох років, його неопубліковані роботи, а також бібліографія вченого.

Отримано в дар

Ш141
Ц941

Цыганенко Г. П.

Толково-сопоставительный словарь русских и украинских предлогов

/Галина Павловна Цыганенко. - Алчевск : Донбасс-Медиа, 2006. - 600 с. - 70.00     Рассматриваются русские и украинские предлоги в толково-сопоставительном плане (новый тип словарей).
     В теоретической части книга впервые глубоко и в системе представлена всесторонняя характеристика предлогов русского и украинского языков, выявлены их общие и специфические особенности. Ряд принципиальных вопросов решён по-новому.
    В словарной части книги объясняются предлоги – все первичные (22 русских, 20 украинских) и вторичные (по 280 в каждом из этих языков). Раскрываются значения и особенности функционирования предлогов (конструкций с ними).
    Для преподавателей вузов, учителей школ, гимназий, лицеев, для студентов и учащихся, для переводчиков, журналистов, работников радио, телевидения и госучреждений, для всех тех, кто заботится о культуре своей устной и письменной русской и украинской речи.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
М186

Маленко Л.

Азовське козацьке військо (1828-1866) : монографія

/ Людмила Маленко. - Запоріжжя, 2000. - 514 с. - ISBN 966-7089-75-4 : 45.00     У монографії висвітлюються історичні умови виникнення Азовського козацтва та військово-адміністративний устрій Азовського війська. Досліджуються соціально-економічні процеси, що відбувалися у козацькому формуванні протягом усього періоду його існування. Аналізуються причини ліквідації війська та переселення азовців на Кубань. Представлений комплекс документів дав можливість для достовірної реконструкції історичної реалії Азовського козацького війська.
    Для істориків, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Отримано в дар

Ш141.4
К554

Кобилюх В. О.

Українські козацькі назви у санскриті

/ Василь Олексійович Кобилюх. - Львів-К.-Донецьк : Наука і освіта, 2003. - 244 с. - ISBN 966-7829-11-1 : 10.00    У своїй праці автор використовує фактичний матеріал САНСКРИТУ в поєднанні з археологічними, етнографічними, топонімічними й історичними здобутками з життя наших предків, котре всеціло донеслося до нашої свідомости завдяки великій давнині нашої землі та через посередництво прадавнього оборонного козацького руху, що залишив свій виразний і благодатний наслідок у щасливому збереженні рідного краю в героїчних національно-визвольних війнах, у тому числі в УПА.
    Тут читач докладно довідається про походження праукраїнських лексем козацького називництва, а також розбагатіє на справжнє первісне етимологічне значення праукраїнських слів РУСЬ, УКРАЇНА, ГЕРБ, ТРИЗУБ, ПРАПОР, СТЯГ, ОТАМАН, ГЕТЬМАН, ШАБЛЯ, БАНДУРА, КОЗАК, ШАРОВАРИ та чимало інших назв, що досі для нас утаємничував наш неоціненний САНСКРИТ.
   Книга розрахована в першу чергу на філологів та істориків, учених і студентів, учителів та учнів, а також на всіх тих, хто зумів зберегти в собі невпинну зацікавленість до вивчення глибинних витоків рідної історії найдавнішої держави на світі – УКРАЇНИ.

Отримано в дар

Ш141
С794

Степаненко М. І.

Історія, граматика, поетика українського слова

/ Микола Іванович Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2008. - 344 с. - ISBN 978-966-7653-96-5 : 55.00    У книзі вміщено мовознавчі статті, літературознавчі розвідки, публіцистичні роздуми доктора філологічних наук, професора М.І. Степаненка.
   Для мовознавців, літературознавців, краєзнавців, журналістів, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами філології, культурології, історії України.

Отримано в дар

Ш6(4Укр)
В68

Воловик В. И.

У них – как и у нас: Притчи мира животных

/ Виталий Иванович Воловик. - Запорожье : КСК-Альянс, 2016. - 44 с. - ISBN 978-617-7019-16-8 : 15.00     Виталий Воловик известен читателям по трилогии "Воля-волюшка", тетралогии "Время выбирать нас", романам "Неземная любовь", "Во имя отца и сына".
   "У них – как у нас" – второй сборник, в котором автор выступает в новом для себя жанре, рассказывая о жизни животных, в действиях которых угадываются окружающие нас люди.

Отримано в дар

Ш143
П775

Приходько Г. І.

Категорія оцінки в контексті зміни лінгвістичних парадигм : монографія

/ Ганна Іллівна Приходько. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 200 с. - ISBN 978-966-7353-10-1 : 80.00     Монографію присвячено проблемі оцінних значень і засобів їх актуалізації в мові і мовленні.
   Розглядаються загальні семантики та структури оцінки, її обов'язкові та факультативні компоненти. Аналізуються сучасні підходи до вивчення оцінки в руслі когнітивно-дискурсивної парадигми, серед яких концептуальні підходи до визначення функціональних особливостей оцінних висловлювань, їх контекстуальна зумовленість та типологія з позиції теорії фреймів.
   Для філологів, викладачів, студентів та аспірантів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться цією проблемою.

Отримано в дар

Ш141
С405

Сіроштан Т. В.

Нариси з історії українського словотворення (nomina loci кінця XVII - початку XXI ст.) : монографія

/ Тетяна Василівна Сіроштан. - Запоріжжя-Мелітополь : Ліпс, 2016. - 204 с. - Бібліогр.: с. 157-167. - ISBN 978-966-191-187-0 : 65.00    У монографії на широкому фактичному матеріалі різних стилів і жанрів нової української мови кінця XVII – початку XXI ст. досліджено шляхи формування афіскальної словотвірної структури локативів та їхніх лексико-словотвірних типів.
   Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів.

Отримано в дар

Ш5(4 Укр)
С794

Степаненко М. І.

Сучасні письменники Полтавщини : довідник

/ Микола Іванович Степаненко. - Вид. 2-ге, змінене і допов. - Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2016. - 112 с. - ISBN 978-966-2989-45-8 : 35.00     У довідникові викладено коротку історію створення Полтавської обласної організації Національної спілки письменників, уміщено відомості про сучасних поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, критиків, літературознавців, які своїм життєвим і творчим шляхом пов'язані з Полтавщиною.
     Для вчителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, учнів краєзнавців, усіх, хто цікавиться літературно-мистецькими традиціями Полтавщини.

Отримано в дар від філологічного факультету ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
Є27

Євтєєва Д. П.

Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину

/ Дарина Петрівна Євтєєва. - Харків : Право, 2015. - 264 с. - ISBN 978-966-458-892-5 : 120.00     Монографія присвячена дослідженню питань кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України). Проведено історичний огляд становлення й розвитку законодавства щодо зловживання опікунськими правами. Висвітлюються соціальні, нормативно-правові, інституційні та кримінологічні фактори, що обумовлюють існування та подальше збереження кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами. Розглянуто особливості встановлення кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами за законодавством зарубіжних держав. Аналізуються об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 167 КК України. На підставі дослідження сформульовано пропозиції щодо внесення змін до норми ст. 167 КК України з метою її вдосконалення.
     Для науковців, працівників правоохоронних і судових органів, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться кримінально-правовими проблемами злочинів у сфері сім'ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей.

Отримано в дар

Т3
К592

Козлітін В. Д.

Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр.

/ Володимир Дмитрович Козлітін. - К., 2016. - 740 с. - ISBN 978-617-7092-80-2 : 120.00     На основі багатого фактичного матеріалу висвітлено основні тенденції політичного й соціально-економічного розвитку країн Європи й Північної Америки у 1944-1974 рр. – історію становлення розвинутого індустріального суспільства. Усебічно проаналізовано як головні тенденції та проблеми суспільного розвитку, так і специфіку історичного розвитку окремих країн і регіонів.
     Дослідження історії країн Європи й Північної Америки дає можливість узагальнити досвід цивілізаційного розвитку євроатлантичної спільноти народів, яка багато в чому стала взірцем для значної частини українського народу. Урахування й можливе запровадження цього досвіду має допомогти краще зрозуміти сучасний стан української держави, українського суспільства, визначити ціннісні орієнтири, шляхи здійснення необхідних модернізаційних реформ.
     Книга призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів середніх загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться сучасною історією країн Європи й Північної Америки.

Отримано в дар

Х9(4Укр)302
С137

Савченко Л. А.

Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю

/ Леся Анатоліївна Савченко, І. М. Ярмак. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 172 с. - ISBN 978-617-673-437-6 : 60.00     Монографію присвячено комплексному аналізу принципів фінансового контролю. У ній висвітлено доктринальні підходи до принципів фінансового контролю; визначено особливості нормативного закріплення принципів фінансового контролю у міжнародних документах і законодавстві України та зарубіжних країн; запропоновано тлумачення понять «принципи фінансового контролю», «публічний фінансовий контроль» та визначення бюджетного, податкової, митного, банківського, валютного контролю; проаналізовано наявні класифікації принципів фінансового контролю та запропоновано їх поділ; розкрито сутність загальних принципів фінансового контролю та окреслено спеціальні принципи бюджетного, податкового, митного, банківського і валютного контролю, аргументовано погребу внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України, законів України «Про аудиторську діяльність» і «Про Рахункову палату»; подано авторське бачення законопроекту «Про принципи фінансового контролю».
     Для студентів, викладачів, науковців, працівників фінансових органів і всіх, хто цікавиться проблемами фінансового контролю.

Отримано в дар

Т3(5Інд)
Ч826

Чувпило О. О.

Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.)

/ Олександр Олександрович Чувпило. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 322 с. - ISBN 978-617-7306-80-0 : 80.00     В монографії провідного українського індолога, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила вперше в індологічній літературі всебічно досліджена ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі з актуальних питань визвольного руху, висвітлюється процес формування найголовніших угруповань конгресистів, аналізується їхня програма й тактика, докладно описується робота сесій Конгресу та його керівних органів, а також діяльність конгрeсистів щодо організації масових ненасильницьких антибританських кампаній.
     Вона може бути корисного історикам, індологам, сходознавцям, усім тим, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

Отримано в дар

Ч141.4
П168

Панченко І. В.

Матеріали для роботи з діалектною лексикою

/ Ірина Вікторівна Панченко, Лариса Миколаївна Тищенко. - Слов'янськ : Папірус, 2015. - 284 с. - 50.00     У посібнику подано матеріали для роботи на уроках української мови, літератури, а також у позаурочний час із діалектною, розмовною та маловживаною лексикою. Запропоновано уривки художніх текстів, що містять лексеми, які можуть викликати труднощі під час з'ясування їхнього значення або певним чином відрізняються від літературно-нормативних відповідників. Допитливий читач знайде зразки функціонування діалектних та деяких інших типів слів у художніх текстах, пояснення їхньої семантики.
     Видання стане в нагоді вчителям та учням загальноосвітньої школи, студентам вишів, усім, хто цікавиться рідною мовою, прагне добре знати її найрізноманітніші грані та вияви.

Отримано в дар

Ш6(4Укр)
В68

Воловик В. И.

Отцы – не дети

/ Виталий Иванович Воловик. - Запоріжжя : Просвіта, 2016. - 358 с. - ISBN 978-966-653-408-1 : 75.00     Виталий Воловик известен нашим читателям по трилогии «Воля-волюшка», тетралогии «Время выбирает нас», роману-легенде «Неземная любовь» и роману «Во имя отца и сына».
     В предлагаемом произведении действуют уже знакомые читателям герои тетралогии Юрий Мащeнко, Григорий Доля, Леонид Черненко, Евгений Кардашев и другие. В романе повествуется об исполненных драматизма, сложных и противоречивых событиях начального этапа трансформации Украины, провозгласившей свою независимость.

Отримано в дар

Ч774
Б772

Бойко-Гагарін А. С.

Музейний маркетинг

/ Андрій Сергійович Бойко-Гагарін. - К. : НАКККіМ, 2016. - 68 с. - 20.00    Представляємо до вашої уваги рекомендаційні матеріали, грунтовані на досвіді провідних музеїв України, які допоможуть у здійсненні маркетингової діяльності та стратегій у музеї. Ми описуємо найпопулярніші та найбільш ефективніші кроки до виживання в умовах ринкової економіки та економічної кризи, що є складовою частиною маркетингу, орієнтованого на ринок, а також застосування та втілення їх в музеях України.

Отримано в дар

Ш143
І-73

Інтегральна теорія англомовної комунікації : монографія

/ під заг. ред. Т.І. Домброван. - Одеса : КП ОМД, 2015. - 800 с. - Присвячується Ірині Михайлівні Колегаєвій з нагоди 65-річчя від дня народження. - 600.00     Колективна монографія написана учнями доктора філологічних наук, професора ОНУ імені І.І. Мечникова ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ КОЛЕГАЄВОЇ до її ювілею. В монографії окреслено новітні напрями лінгвістичного пошуку, представлено грунтовний аналіз категорій художнього тексту і текстів масової комунікації, розглянуто динаміку концептосистем і лексико-семантичних полів, висвітлено словотворчі процеси в сучасній англійській мові.
   Для широкого кола філологів і філософів мови, викладачів іноземних мов, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, зацікавлених проблемами мови і мовлення.

Отримано в дар

С56
Н39

Небезпечно! Реклама! PR! : посібник із медіаграмотності. - Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 18 c. - 3.00


Отримано в дар від факультету журналістики ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю6
Н845

Носова Г.Ю.

Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності : монографія

/ Ганна Юріївна Носова. - К. : Стилос, 2016. - 112 с. - 38.00     Монографію присвячено аналізу причин невизначеності розвитку суспільства. Автор доходить висновку, що невизначеність та перетвореність є фундаментальними характеристиками соціальності. Пристосовуючи реальність до людського сприйняття схеми, парадигми сприйняття так чи інакше перетворюють, спотворюють світ, примножуючи його невизначеність... У згаданому контексті автор розглядає і поняття ідентичності. Ідентичності, на думку автора, завжди включені до загальнішої інтерпретації реальності, вбудовані в символічний універсум із його теоретичними легітимаціями; і змінюються вони разом із характером останніх. Значну увагу автор приділяє змінам, яких зазнають ідентичності за умов глобалізації та віртуалізації суспільств, насамперед кризі ідентичності нації-держави. Досліджуються різноманітні стратегії ідентифікацій етнічностей, національна ідентичність як політичний проект та дискурс, мультикультурні альтернативи стратегій політичної ідентифікації, зміни парадигм ідентифікації в умовах суспільства споживання.
   Монографія буде корисною викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

Отримано в дар

Ш141
Т311

Тєлєжкіна О. О.

Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування в сучасній українській мові: монографія

/ Олеся Олександрівна Тєлєжкіна. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. - 164 с. - ISBN 978-966-2562-69-9 : 60.00    Монографія присвячена актуальним питанням теорії складного речення. У ній досліджено особливості реалізації в сучасній українській мові безсполучникових складних речень із компонентом обгрунтування. Доведений їхній реченнєвий статус, наведена характеристика й визначені їх різновиди за ознакою семантико-граматичного оформлення першого складника та смислового наповнення обох предикативних частин.
   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл.

Отримано в дар

Ч110
О-753

Основи медіакультури: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки

/ І. С. Бондаренко, В. В. Костюк, В. М. Манакін [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Манакіна. - Запоріжжя : Кераміст, 2016. - 124 с. - 35.00     В аспекті формування медіакультури аудиторії розглянуто питання розвитку критичного мислення молоді, проаналізовано аспекти сучасного інформаційного протиборства, гібридної війни та мови ворожнечі. Висвітлено специфіку контенту онлайн-новин та механізмів впливу реклами на масову аудиторію.
   Навчальний посібник адресований студентам, а також може бути використаний педагогами, учнями, широкою аудиторією, яка цікавиться проблемами розвитку мас-медійної галузі.


Отримано в дар від факультету журналістики ЗНУ.

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш140
К592

Козлова Т.О.

Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови : монографія

/ Тетяна Олегівна Козлова. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 640 с. - ISBN 978-617-7353-05-VII : 400.00    У монографії розглядаються проблеми іконічності мовних знаків. Встановлюються формально-змістові кореляції в лексиці індоєвропейської прамови, висвітлюється їх природність у цій історично старшій системі. Схарактеризовано специфіку використання іконічного способу вербалізації концептів індоєвропейської протокультури.
   Для фахівців із лінгвістики, семіотики, культурології, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
С892


Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навчальний посібник

/ за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 544 с. - ISBN 978-966-667-663-7 : 200.00     Навчальний посібник «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення» містить у систематизованому вигляді матеріал з навчальних дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність» та інших дисциплін адміністративно-правового циклу, в рамках яких вивчається адміністративно-деліктна складова; призначений для надання допомоги студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання. Він може бути корисним для науковців, практичних працівників, викладачів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
М219

Малярчук О. М.

Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964 - 1991) : монографія

/ Олег Михайлович Малярчук. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 548 с. - ISBN 978-966-286-077-1 : 140.00    У монографії проаналізовано особливості промислового і сільськогосподарського потенціалів західних земель України у складі СРСР – лісової і деревообробної галузей, видобування нафти і газу, калійного виробництва, системи землеробства, структури тваринництва. З'ясовано вклад регіону в загальносоюзний і республіканський економічні комплекси, стан і тенденції подальшої господарської політики, головні напрями і наслідки промислового реформування в радянські часи. У праці розкрито специфіку реконструкції галузей промисловості і становлення нових машинобудування, хімічної індустрії; охарактеризовано етапи формування економіки, модернізацію виробництва. Висвітлено діяльність соціально-культурної інфраструктури, мережі народних університетів, бібліотек, клубів, театрів та інших установ, що ідеологічно впливали на населення західних областей Української РСР і нав'язували радянський спосіб життя та світогляд. Окремий сегмент дослідження – відродження національної пам'яті завдяки першим релігійним, громадсько-культурологічним спілкам, клубам, комітетам, товариствам, асоціаціям, організаціям.
   Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Отримано в дар

54
Б23

Банах О.

Нас єднала ідея наукового пошуку. До історії Львівської цеолітно-хроматографічної групи = We were united by the idea of scientific search. On the History Of Lviv Zeolite Chromatographic Group / Онуфрій Банах. - Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2014. - 212 с. - 50.00    Львівська цеолітно-хроматографічна група діяла у 1970 - 1990-их рр. і об'єднувала науковців, які займалися дослідженням природних і синтетичних мінералів цеолітів методом газової хроматографії. Книга написана на основі статтей, опублікованих у "Працях Наукового товариства ім. Шевченка", "Журналі Хроматографічного товариства", "Бюлетні Західного наукового центру" та інших виданнях упродовж 2006 - 2013 років.
   Адресована ученим-хімікам, викладачам, студентам вишів, а також усім, хто цікавиться історією науки.

Отримано в дар

Ч33(4Нім)
Ф35

Федчишин Н.О.

Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах: теорія і практика : монографія. Ч. 1

/ Надія Орестівна Федчишин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 626 с. - ISBN 978-966-07-2941-4 : 120.00     У монографії здійснено ретроспективний аналіз розвитку наукової школи И.-Ф. Гербарта, проаналізовано внесок гербартіанців у педагогічну теорію і практику, шляхи використання цього досвіду в становленні світової педагогічної науки, пояснено реалізацію авторських дидактичних систем, виокремлено періоди, які позначені найбільш значущими змінами у змісті, напрямах, ідеях, принципах і завданнях навчально-виховного процесу. У книзі виявлено гуманістичну спрямованість гербартіанства, пояснено його структурні і змістові особливості, закцентовано увагу на теоретичних та практичних питаннях у процесі реформування освітніх систем німецькомовних країн, проаналізовано зміст, форми і методи, властиві для гербартіанської педагогіки у німецькомовних країнах (Австрії, Німеччині, Швейцарії).

Отримано в дар

У29
О-932

Оцінка активів підприємства: навч. посіб.

/ за заг. ред. Ю.В. Панасовського. - Суми : Університетська книга, 2009. - 512 с. - ISBN 978-966-680-464-1 : 90.00    У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії незалежної оційнки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питання організації оцінки як професійної діяльності. Викладені основні поняття і принципи оцінки, теоретичні засади визначення оціночної вартості, методи оцінки, а також особливості оцінки окремих видів майна, особливості визначення вартості при різних призначеннях оцінки, моделі капіталізації вкладень. Наведені основи нормативного регулювання оцінки, розв'язання окремих прикладних оціночних завдань, запропоновані рекомендації щодо проведення аналізу ринку нерухомості, організації продажів об'єктів оцінки на первинному і вторинному ринку, розглянуті практичні аспекти управління вартістю бізнесу, окреслені напрями вдосконалення оціночної практики і адаптації її до міжнародних оціночних вимог. Значна увага приділена організаційним питанням, пов'язаним з підготовкою оцінювачів, підвищення їх кваліфікаційного і вдосконаленням професійних якостей.
    Розрахований на студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр».Отримано в дар від ТОВ ВТД "Університецька книга"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
В364

Верховна Рада України восьмого скликання. Перша сесія. 27 листопада 2014 року – 3 лютого 2015 року : стенографічний звіт. Т. 1

/ відп. за вип. Ю.Ю. Гундарєв; ред. Н.М. Молчанова. - К. : Парламентське видавництво, 2015. - 856 с. - ISBN 978-966-922-018-9 : 110.00

Отримано в дар від Парламентського видавництва

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

553
П32

Підрахунок запасів нафти і газу = Calculation of oil and gas reserves : підручник

/ Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков [та ін.]. - К.-Чернівці : Букрек, 2016. - 592 с. - ISBN 978-966-694-256-5 : 200.00    Підручник складається з п'яти частин, в яких відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу. Наведено класифікацію запасів і ресурсів та її роль у підрахунку запасів нафти і газу. Описано методи підрахунку запасів та оцінювання ресурсів. Висвітлено особливості підрахунку й перерахунку запасів на різних стадіях вивченості покладів, методичні аспекти підрахунку запасів за допомогою геоінформаційних систем. Розглянуто питання щодо опрацювання звіту з геолого-економічної оцінки нафтових і газових родовищ і подання його в ДКЗ України.
    Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геологія нафти і газу», аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широкого кола фахівців із нафтогазової справи.Отримано в дар від Державної комісії України по запасах корисних копалин

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

П9
Г621

Голубець М. А.

Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів

/ Михайло Андрійович Голубець. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. - 144 с. - ISBN 978-966-2400-49-6 : 65.00    На підставі багаторічних досліджень історії формування, екологічних властивостей, вікової динаміки, видового складу, просторової структури, продуктивності, антропогенних перетворень і сучасного стану лісового покриву Українських Карпат обгрунтовано невідкладні еколого-лісівничі засади відтворення його водорегуляційної, ґрунтозахисної, кліматотворної й рекреаційної функцій та збереження унікальної природоохоронної цінності карпатського лісового комплексу.
   Для дослідників, керівників, працівників лісового господарства.Отримано в дар від Інституту екології Карпат НАН України

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

П34
Б821


Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности

/ В. Е. Борейко, Г. Н. Левина. - К. : Логос, 2016. - 132 с. - (Охрана дикой природы ; Вып. 75.2016). - ISBN 978-966-171-882-0 : 40.00    В книге рассказывается о масштабном экологическом вреде и несоответствии закону санитарных рубок в объектах природно-заповедного фонда Украины.Отримано в дар від Київського еколого-культурного центра

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
П692

Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади

/ упоряд. З. Казанжи. - К., 2016. - 112 с. - ISBN 978-617-7031-45-0 : 35.00


Отримано в дар від Інституту масової інформації

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

С575
П581


Стратегічні комунікації

/ Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В.А. Ліпкана. - К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2016. - 416 с. - ISBN 978-966-2439-53-3 : 80.00    Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається з позицій системного підходу та сучасних інформаціологічних та комунікативних стратегій феномен стратегічних комунікацій. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері стратегічних комунікацій, а також використуються ігри реалізації кожного їх компонента.
   Основна термінологія довідника успішно апробована при реалізації інформаційної політики. Однією з родзинок видання є формування авторських неологізмів, термінологічного поля стратегічних комунікацій, а також формування категорійно-понятійних рядів, що описують системні явища.
   Словник призначений для фахівців у таких сферах, як: зв'язки з громадськістю; публічна дипломатія та військові заходи на підтримку публічної дипломатії; зв'язки зі ЗМІ; міжнародне військове та цивільно-військове співробітництво; кібербезпека; залучення ключового лідеру; внутрішні комунікації; інформаційно-психологічні операції; інформування про ситуацію; розвідувальне забезпечення проведення заходів; демонстрація дій військ; введення в оману; безпека операцій; фізичний вплив; протиборство в електромагнітному просторі.

Отримано в дар

Г54

Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні : монографія

/ С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів. - Харків : Право, 2016. - 186 с. - 40.00    Монографія присвячена дослідженню проблем господарсько-правового регулювання відносин на ринках фінансових послуг. Розглянуто теоретичні питання розмежування державного регулювання ринків фінансових послуг, контролю та нагляду за діяльністю на цих ринках. Проаналізовано компетенцію НКЦПФР та її відповідність міжнародним принципам регулювання нагляду на ринку цінних паперів. Розглянуто питання інвестування та удосконалення законодавства, що регулює діяльність на фондовому ринку, при колективному інвестуванні. Приділено увагу компенсаційним схемам як засобу захисту інтересів інвесторів.
   Для юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, викладачів, фахівців у сфері ринків фінансових послуг, фондового та інвестиційного ринків.Отримано в дар від Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

З-481

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матеріалів міжнародних експертних нарад / упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов. - К. : НІСД, 2015. - 176 с. - 60.00    Представлено низку аналітичних матеріалів: з питань захисту критичної інфраструктури в Україні, висвітлено актуальні питання створення нормативних, організаційних і методологічних основ у цьому безпековому напрямі. У частині І видання представлено Зелену книгу з питань захисту критичної інфраструктури в Україні, підготовлену в НІСД із залученням вітчизняних та іноземних експертів у зазначенні сфері. До частини ІІ видання увійшли окремі доповіді та повідомлення учасників міжнародних експертних нарад із питань захисту критичної інфраструктури, організовані НІСД протягом 2014-2015  рр., а також створеної при Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов'язаних з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.
   Розраховано на представників органів державної влади, співробітників правоохоронних органів і спецслужб, представників промисловості, науковців, експертів, а також на широке коло читачів, які цікавляться відповідною проблематикою.Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

П637

Сиратори Рэй

Построение демократий: Украина и Япония. Помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото ; под. ред. Р. Сиратори, К. Хасимото, М. Розумного. - К. : Феникс ; НИСИ, 2016. - 630 с. - ISBN 978-966-136-316-7 : 120.00    Японская помощь, предоставленная в 2015 году Украине, включала в себя программу поддержки демократизации под общим названием «Семинары по обмену знаниями и опытом в целях восстановления демократии». Программа была спланирована и реализована как единый, комплексный пакет сотрудничества с целью построения в Украине демократической государственной системы. Она включала широкий спектр тем от организации выборов и поддержки законодательного органа до перестройки СМИ и борьбы с коррупцией на государственной службе. В книге представлены: общее описание пакета сотрудничества; содержание лекций, прочитанных в ходе проведенных в Японии учебных курсов; анализ текущей ситуации в Украине украинскими учеными.Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!


Д815

Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні: монографія

/ О. О. Дудоров, М. В. Комарницький, Д. О. Калмиков. - Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. - 567 с. - ISBN 978-617-616-068-7 : 120.00     Монографію присвячено питанням кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин в Україні. 3 урахуванням здобутків доктрини і матеріалів правозастосовної практики здійснено поглиблений кримінально-правовий аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак незаконного видобування корисних копалин. Встановлено зміст кваліфікуючих ознак, які використовуються для диференціації кримінальної відповідальності за це посягання. Розкрито співвідношення незаконного видобування корисних копалин зі складами інших злочинів та адміністративних правопорушень. Проаналізовано окремі заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються до осіб, які вчинили незаконне видобування корисних копалин.
    Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального та екологічного права.

Отримано в дар


А437

Дисциплінарно-делікатне право України : навчальний посібник

/ за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. - К. : Ін Юре, 2016. - 464 с. - ISBN 978-966-313-539-7 : 120.00     У навчальному посібнику розглядається дисциплінарно-деліктне право як складова службового права України, поняття, принципи та види дисциплінарної відповідальності. У систематизованому вигляді подається характеристика дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні. Особлива увага приділяється особливостям дисциплінарно-деліктних проваджень у зарубіжних країнах.
    Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Отримано в дар


А93

Аудиторська діяльність: стан, сучасні тенденції та перспективи розвитку : збірник доповідей науково-практичного семінару. Вип. 4 : Адаптація законодавства України у сфері аудиту до вимог Європейського Союзу / за наук. ред.: Н.М. Проскуріна. - Запоріжжя : ЗНУ, 2016. - 140 с. - 80.00    У збірнику подані матеріали досліджень, виголошені на науково-практичному семінарі «Аудиторська діяльність: адаптація законодавства України у сфері аудиту до вимог Європейського Союзу», що проходив 26 квітня 2016 р. на кафедрі обліку та аудиту Запорізького національного університету. У публікаціях висвітлено проблемні аспекти, що відображають процес адаптації національного законодавства про аудиторську діяльність до вимог Європейського Союзу; розглянуті ключові аспекти реалізації Європейських вимог в проектах законів України щодо аудиторської діяльності: проаналізовано зміст та структуру, проведено їх порівняний аналіз; розкрито основні елементи системи суспільного нагляду, контролю якості та розвиток аудиторської діяльності в умовах євроінтеграційних процесів.
    Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку контролю і аудиту.

Отримано в дар від кафедри "Обліку та аудиту" Запорізького національного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!


А437

Актуальні питання реалізації нового Закону України "Про державну службу" : матеріали Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів

/ науково-організаційна рада форуму: Т.О. Коломоєць та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2016. - 248 с. - ISBN 978-966916-08-1 : 55.00     У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу», який відбувся на базі Запорізької обласної державної адміністрації 21 квітня 2016 року.

Отримано в дар

Ю3
М157

Макиавелли Н.

Государь. Искусство войны

/ Никколо Макиавелли. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-699-64581-7 : 200.00    Никколо Макиавелли (1469-1527) – выдающийся итальянский философ, мыслитель, дипломат и политический деятель эпохи Возрождения. Свидетель и участник эпохальных исторических событий, он оказался их проницательным исследователем и толкователем. Многие называют Макиавелли одним из основателей науки политологии и основоположником теории политических технологий.
    В своих произведениях великий итальянец подробно, на исторических примерах, описывает свойства характера, умения и методы правления, необходимые идеальному правителю – такому, который, будучи воплощением самой власти, сможет привести нацию к благоденствию и процветанию. В толковании идеального государя Макиавелли противопоставляет активность античной доблести проповеди христианского смирения. В последнем он видит бедствие, ослабляющее мировой порядок и отдающее его во власть циничных правителей, не гнушающихся никакими средствами.
    Макиавелли создал прикладное пособие для политиков всех времен и народов. Описание принципа власти (по-итальянски главный труд Макиавелли – «Государь» называется «II Principe») оказалось таково, что читатели Макиавелли впоследствии назвали политику, основанную на культе грубой силы и пренебрежении нормами морали, «макиавеллизмом». По лекалам его «опытной науки» выкраивались все мировые политические системы. Рецептами Макиавелли на протяжении пяти столетий пользуются сторонники его методов и средств, а противники ломают головы и напрягают государственные умы над противоядием.

Отримано в дар

Т3
Н355

Нацистський "новий порядок" в містах України : збірка фотографій та документів з фондів музею "Пам'ять європейського народу та голокост в Україні"

/ голов. ред. І. Щупак; упоряд.: Д. Глущеко, В. Рибалка, Л. Сандул, Д. Шаталов. - Дніпропетровськ, 2015. - 336 с. - ISBN 978-966-383-601-0 : 200.00    У збірці представлені матеріали з фондів Музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», які відображають життя українських міст під час їх окупації нацистськими військами у період Другої світової війни.

Отримано в дар

Т3(4Нім)
Д134

Давлєтов О. Р.

Підготовка "покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1932 рр.) : монографія

/ Олександр Рашидович Давлєтов. - Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" (Відродження), 2015. - 280 с. - ISBN 978-966-02-7332-0;978-966-383-608-9 : 100.00    У монографії розкрито авторське бачення процесу виховання майбутніх виконавців «вирішення єврейського питання» на теренах європейського континенту в роки існування Веймарської республіки та «Третього рейху». На основі залучення великого масиву джерельного та історіографічного матеріалу висвітлюються маловідомі сторінки історії молодіжної політики Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у 1922-1939 рр. Досліджено основні передумови, ідеологічні складові та організаційні трансформації, напрямки, форми та методи нацистської виховної роботи з німецькою молоддю.
    Для науковців, викладачів вишів, учителів загальноосвітніх шкіл, студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться питаннями дослідження Голокосту та модерної історії Німеччини в ХХ столітті.

Отримано в дар

Т3
Ф405

Фельштинський Ю.

Третя світова: Битва за Україну

/ Ю. Фельштинський, М. Станчев. - К., 2015. - 408 с. - ISBN 978-617-7279-02-9 : 120.00    Чи переросте битва за Україну в Третю світову війну або ж стане для Росії новим Афганістаном, що призведе до краху режим Путіна – основне питання, на яке шукають відповідь – всесвітньо відомий історик Юрій Фельштинський та екс-радник МЗС України Михайло Станчев. Гострий лікбез з авторськими ремарками від екс-радника Бориса Березовського охоплює дражливі моменти історії російсько-українського конфлікту – від давніх часів і до тепер, зокрема проблематику економічного та газового шантажу Росії, а також далекосяжні плани та спроби Росії створити з України плацдарм для подальшої інвазії в східноєвропейські країни – із застосуванням тактики гітлерівської Німеччини та сталінського Радянського Союзу. Поміж тим читач знайде на сторінках видання контраверсійні версії відомих подій, заплутані детективні політичні сюжети – гучні вбивства та біографії відомих персонажів-політиків, які «засвітилися» на плівках сумнозвісного майора Мельниченка та посіли почесне місце в олігархічній ієрархії.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
С548

Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодєння. - К., 2015. - 178 с. - ISBN 978-966-02-7563-8 : 30.00    Збірник містить матеріали круглого столу, що відбувся 20 січня 2015 року в Інституті історії України НАН України. Автори розглядають феномен Соборності як одного із цілей та цінностей українського націєта державотворення у контексті історії та сучасного становища України.
    Для науковців, викладачів, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться українською історією.

Отримано в дар

Т3
Д438

Дзюба І. М.

Донецька рана України. Історико-культурологічні есеї

/ І. М. Дзюба. - К. : Інститут історії України НАН України, 2015. - 80 с. - (Студії з регіональної історії: Степова Україна). - 5.00    У збірці представлено три філософські есеї, написані з певним хронологічним інтервалом (2001, 2005 та 2015 рр.), в яких автор намагається зрозуміти і пояснити економічні, геополітичні, історико-культурні, регіональні та соціопсихологічні причини, що уможливили російську агресію і окупацію частини Донеччини і Луганщини. Дуже сучасно сприймаються сьогодні думки автора, висловлені на IV Міжнародному конгресі україністів (м. Донецьк. 28 червня – 1 липня 2005 р.) та підкріплені матеріалом, написаним вже 2015 р., під час гуманітарної катастрофи на Донбасі.

Отримано в дар

Р128
П481

Показники та соціальний контекст формування здоров'я підлітків : монографія

/ ред. М.М. Ілляш; за ред. О.М. Балакірєвої. - К., 2014. - 156 с. - ISBN 978-617-7239-04-7 : 45.00    У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту «Health Behaviour in School-aged Children»(HBSC) – «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді віком 11-17 років, зокрема батьківської сім'ї та шкільного оточення. Результати дослідження формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, психологічний клімат та комфорт, образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформованість про ВІЛ/СНІД.
    Робота адресована як тим, хто готує і приймає в Україні рішення з питань збереження здоров'я, формування здорового способу життя та виховання здорової поведінки української молоді, що навчається, (керівникам органів державної влади і управління, впливовим політикам і громадським діячам тощо), так і вчителям, медпрацівникам, молодіжним лідерам, волонтерам молодіжних громадських організацій, тобто тим людям, які безпосередньо займаються профілактикою ризиків, наданням знань і прищепленням молоді життєво необхідних навичок здорової поведінки.

Отримано в дар Запорізького обласного центру соціальних служб для дітей та молоді

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Р128
П842

Профілактика ВІЛ-інфекції, догляд і підтримка вихованців, які живуть з ВІЛ, у соціальних закладах для дітей (керівництво для тренера)

/ авт. кол.: С.П. Андріяш, Я.О. Бляхарський, П.В. Бондаренко, Т.К. Грицюк, Н.В. Грищенко, О.В. Лучинська. - Вид. 2-ге, допов. - К., 2014. - 224 с. - 60.00

Отримано в дар Запорізького обласного центру соціальних служб для дітей та молоді

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч34
В432

Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : збірник науково-експертних матеріалів. - К. : НІСД, 2015. - 104 с. - (Гуманітарний розвиток ; Вип. 4). - ISBN 978-966-554-256-8 : 50.00

/ О. П. Кривоший. - Запоріжжя : Просвіта, 2016. - 144 с. - 40.00    До збірника включено аналітичну доповідь «Безпекові виміри гуманітарної політики України», а також виступи учасників круглого столу «Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави», проведеного в Національному інституті стратегічних досліджень.
    Зокрема щодо вияву російської експансії в інтелектуально-культурному просторі України; завдання української освіти і науки в контексті зміцнення національної безпеки; шляхів реформування національної культурної сфери; концептуальних засад державної політики у сфері свободи совісті та свободи релігії в умовах ескалації зовнішніх загроз тощо.
    Збірник розрахований на широку читацьку аудиторію: політиків, науковців, державних управлінців, викладачів, представників інтелектуальних кіл громадянського суспільства.

Отримано в дар від Національного інституту стратегічних досліджень

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
С347

Сидор М. Я.

Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування: монографія

/ Маркіян Ярославович Сидор. - Львів, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-397-299-3 : 80.00    У межах науки адміністративного права України на основі системного підходу здійснено комплексне дослідження особливостей та закономірностей взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, вивчено основні форми такої взаємодії, запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України з метою досягнення ефективності взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
    Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, суддів та усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.

Отримано в дар

Ч63
Л935

Любченко Ю. В.

Виражальна система радіожурналістики : монографія

/ Юлія Валеріївна Любченко. - Запоріжжя : АА Тандем, 2016. - 192 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi49/0038856.pdf. - ISBN 978-966-488-148-4    У монографії здійснено комплексне дослідження виражальної системи радіожурналістики, зокрема її прагматичний і когнітивний аспекти. З'ясовано історичні передумови утворення виражальної системи радіожурналістики, що пов'язані з розвитком кінематографу й звукорежисури. Встановлено особливості функціонального призначення виражальних засобів радіожурналістики в різних видах мовлення: дитячому, інформаційному, музично-розважальному та радіорекламі. Виявлено тенденції застосування виражальних засобів радіожурналістики в сучасному радіоефірі. Проаналізовано фактори, що впливають на розвиток процесів пізнання радіослухачів, серед них: соціально-демографічні характеристики аудиторії, типи мовлення, виражальні засоби радіожурналістики. З'ясовано когнітивний потенціал виражальної системи радіожурналістики шляхом фокус-групового дослідження.
    Для фахівців з радіожурналістики.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
К821

Кривоший О. П.

Жінки в історії козацького Запорожжя: постаті, події, документи, свідчення : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

/ О. П. Кривоший. - Запоріжжя : Просвіта, 2016. - 144 с. - 40.00    Посібник «Жінки в історії козацького Запорожжя: постаті, події, документи, свідчення» присвячений розкриттю важливої сторони гендерних стосунків в історії України ХVI-ХVIII ст., а саме проблем «жінка і запорозьке козацтво», «жінка і українське козацьке військо», «жінка і війна». Його зміст побудовано на засадах об'єктивного, гендерноврівноваженого висвітлення історії запорозького козацтва.
    Видання адресоване учням загальноосвітніх навчальних закладів, військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учителям, студентам та всім, хто цікавиться історичним минулим українського народу.

Отримано в дар від колегіуму "Елінт" м.Запоріжжя

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)

Зв'язки з громадськістю в судах : навчально-практичний посібник для суддів і працівників апарату судів

/ авт. кол.: Вон Д., петрова Н., Філіпенко Д.. Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. - Вид. 2-ге, допов. й оновлене. - К. : Бізнесполіграф, 2015. - 232 с. - (Проект USAID "Справедливе правосуддя"). - ISBN 978-966-139-051-4 : 80.00    Текст видання підготовлено Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Над посібником працювали юристи Девід Вон, Наталія Петрова, Дмитро Філіпенко, Юрій Мухін, Ірина Солдатенко, Василь Земляной. У цьому посібнику використано матеріали попереднього видання посібника для суддів «Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ» під редакцією Михайла Буроменського, Олександра Сердюка та соціолога Ірини Підкуркової. Окрім того, у тексті наведено матеріали Національного центру судів та ЗМІ (США), які підготував на той час його директор пан Гері Генгстлер. Видання розраховане на голів судів, суддів, працівників апарату суду та всіх осіб, зацікавлених у налагодженні зв'язків із громадськістю та розбудові ефективних комунікацій.

Отримано в дар від Проекту USAID "Справедливе правосуддя"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9
Б931

Бути суддею

/ авт. кол.: О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва. - К., 2015. - 216 с. - (Проект USAID "Справедливе правосуддя"). - ISBN 978-966-139-049-1 : 100.00     «Бути суддею» – це посібник-порадник і для тих, хто хотів би оволодіти цим фахом, і для суддів у їх повсякденному (як професійному, так і особистому) житті. Книга покликана сприяти інформуванню потенційної читацької аудиторії про філософію носіїв судової влади, а також підвищенню розуміння громадськістю викликів, які постають перед суддею, та формуванню довіри громадян до суду.

Отримано в дар від Проекту USAID "Справедливе правосуддя"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч612
С312

Сенкевич Г.

Контент – скандальный, статус – социальный : практическое пособие для социального журналиста

/ Геннадий Сенкевич. - Харьков : Мачулин, 2016. - 436 с. : ил. - ISBN 978-617-7364-41-1 : 100.00    Книга состоит из трёх глав, которые включают в себя эссе и статьи, написанные в период с 2010 по 2015 год. Она затрагивает наиболее актуальные вопросы социальной журналистики: особенности борьбы за интересы человека труда, реформирование СМИ и существующую у пишущих людей практику поиска побочных заработков – на пути общества к свободе и справедливости.

Отримано в дар

Ш143
П358

Пихтовникова Л. С.

Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты

/ Лидия Сергеевна Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. - Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. - 164 с. - ISBN 978-966-285-285-1 : 85.00    В монографии исследованы в прагмастилистическом и когнитивном аспектах основные виды художественно-публицистических текстов социально-критического направления. Приведена общая характеристика публицистических текстов, эксплицированы их определения, созданы системно-структурные модели репортажа, фельетона, памфлета, глоссы; рассмотрены коды комического и речевые стратегии. Особенности их лингвостилистической реализации соотнесены с наличием иерархии стилевых черт каждого жанра. С прагмастилистической и когнитивной точек зрения освещен общий вопрос о сути феномена комического и его речевой реализации в художественно-публицистических текстах. Поставлена проблема исследования публицистического дискурса как синергетического феномена.
    Для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов филологических специальностей.

Отримано в дар

О5
Л541

Лещенко Г. А.

Професійна надійність майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті : монографія

/ Геннадій Анатолійович Лещенко. - Кіровоград, 2015. - 528 с. - ISBN 978-966-598-848-9 : 60.00    Монографія присвячена актуальній проблемі підготовки фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіатранспорті під час навчання у ВНЗ. Розглядаються механізми професійної надійності фахівців. Представлено модель педагогічної системи формування професійної надійності майбутніх авіафахівців. Пропонуються методи, засоби, педагогічні умови, що сприяють формуванню професійної надійності курсантів. Матеріали монографії призначені викладачам, інструкторам, курсантам та спеціалістам авіаційної галузі.

Отримано в дар

Ш141
П583

Поповський А. М.

Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови

/ Анатолій Михайлович Поповський. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 292 с. - 75.00    Кожен, хто вболіває за повнокровний розвиток рідної мови, мусить знати умови ЇЇ формування в минулому, продовжувати й примножувати славні традиції відданих своїй справі і своєму народові талановитих попередників, які першими постали на захист рідного слова й засіяли благородні зерна освіти й науки на Полтавщині та й всій Україні. Свято берегти й шанувати тих полтавських лицарів Слова, які невтомно торували шлях для української освіти, народної творчості, театру, лінгвістики й преси попри всілякі валуєвські заборони й переслідування.
     Ця праця адресована тим, хто вивчає історію свого народу й своєї мови, прагнучи до глибини знань і самовдосконалення.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
Д504

Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : монографія

/ П. В. Діхтієвський, О. М. Лагнюк. - К. : Гельветика, 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-916-009-6 : 70.00    У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми комплектування судів загальної юрисдикції висококваліфікованими кадрами.
     У роботі викладено низку нових теоретичних положень і висновків, що розкривають теоретичні засади адміністративно-правого функціонування інституту кадрового забезпечення судів загальної юрисдикції, а також організаційні та правові аспекти кадрової політики в судовій системі України. У дослідженні міститься 20 пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції», Указу Президента України «Про Порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді». Положення про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також розроблено проекти Інструкції «Про перелік юридичних посад та порядок визначення стажу роботи у галузі права для кандидатів на посади суддів судів загальної юрисдикції» та Посадової інструкції керівника апарату суду загальної юрисдикції.
     Для працівників органів законодавчої, виконавчої й судової влади, науково-викладацького складу та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

У05
М171

Максимів Ю. В.

Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія

/ Юлія Василівна Максимів. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. - 186 с. - ISBN 978-966-2988-73-4 : 75.00     Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і організаційних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії. Пропозиції, подані в монографії, спрямовані на забезпечення ефективного управління діяльністю деревообробних підприємств у контексті ресурсозбереження.
     Рекомендовано для спеціалістів із бухгалтерського обліку та керівників промислових підприємств, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

Отримано в дар


Х9(4Укр)
П804

Прокопенко В. В.

Процесуальні дії у справах про порушення митних правил : моногр.

/ В. В. Прокопенко, Р. І. Калакайло. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 176 с. - ISBN 978-617-7096-38-1 : 50.00


     Монографію присвячено процесуальним діям у справах про порушення митних правил. Охарактеризовано провадження у справах про порушення митних правил як вид адміністративної юрисдикції та визначено структуру такого провадження. Розкрито зміст кожної стадії провадження у справах про порушення митних правил, а саме: митного розслідування, розгляду справи; перегляду постанови, виконання постанови. Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил. Значну увагу приділено характеристиці процесуальних дій, які застосовуються уповноваженими особами на всіх стадіях провадження у справах про порушення митних правил. Вироблено рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства щодо застосування процесуальних дій у справах про порушення митних правил.
   Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

51
Р939

История математики : в 2-х ч. Ч. 1 : Математика в древности и в средние века

/ Владимир Семенович Рыжий, И. Г. Николенко. Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. - 184 с. - ISBN 978-966-285-011-6 : 65.00      В части 1 пособия изложены в хронологической последовательности в виде очерков биографические сведения и основные достижения выдающихся математиков древности и средних веков. Приведена обширная библиография по истории математики для обеспечения самостоятельной работы. Пособие предназначено для студентов, преподавателей и научных работников математических специальностей.

Отримано в дар

51
Р939

История математики : в 2-х ч. Ч. 2 : Математика в XVII и XVIII веках

/ Владимир Семенович Рыжий, И. Г. Николенко. - Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. - 286 с. - ISBN 978-966-623-768-5 : 65.00      В части 2 пособия изложены в хронологической последовательности в виде очерков биографические сведения и основные достижения выдающихся математиков XVII и XVIII веков. Приведена обширная библиография по истории математики для обеспечения самостоятельной работы. Пособие предназначено для студентов, преподавателей и научных работников математических специальностей.

Отримано в дар

51
Р939

Очерки по истории математики первой половины XIX века

/ Владимир Семенович Рыжий, И. Г. Николенко. - Харьков : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 220 с. - ISBN 978-966-285-248-6 : 100.00     В очерках в хронологической последовательности изложены биографические сведения и основные достижения выдающихся математиков первой половины XIX века. Приведена обширная библиография по истории математики.
     Для преподавателей, научных работников, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.

Отримано в дар

Ш6
В563

Вклоняємось доземно українському солдату. - 2-ге вид. - К. : Народна армія, 2015. - 196 с. - ISBN 978-966-2726-28-2 : 70.00     У нашому світі тільки ті вартості мають майбуття, за які людина готова боротися, які вона рішуче готова захищати, жертвуючи найдорожчим – життям. Серед цих цінностей перша – Україна, наш мудрий народ, наша щедра земля. Тому й постали в час смертельної небезпеки українські солдати, аби вигнати ворога зі своєї землі. Хто вони, захисники України? Яку ціну платять, виконуючи професійний обов'язок? Саме на ці питання відповідає книга «Вклоняємось доземно українському солдату», яку ви тримаєте в своїх руках.
     За кожною історією – справжній герой, який самовіддано любить і служить своїй Батьківщині, віддаючи всі свої сили і своє життя для добра Українського народу: його свободи і державності, могутності і процвітання. На прикладах таких захисників Вітчизни виховуватимуться прийдешні покоління українців.
     Книга має всі підстави бути настільною у кожного свідомого українця.

Отримано в дар

Т3(4Укр)
А187

Авдеенко С. И.

Последний атаман. Тайна императора : повести из истории Запорожского края

/ Сергей Иванович Авдеенко. - 2-е изд., доп. - Мелитополь, 2016. - 138 с. - ISBN 978-966-197-407-3 : 80.00     В книгу писателя Сергея Авдеенко вошли две документальные повести из истории Запорожского края. Они уже публиковались и получили положительные отклики читателей. Новое дополненное издание отличается от предыдущего. Появились раннее неизвестные материалы. Изменился взгляд автора на некоторые события, и поступки его героев.

Отримано в дар

Г449

Гетьман А. П.

Тридцать лет с экологическим правом

/ Анатолий Павлович Гетьман. - Харьков : Кроссроуд, 2013. - 284 с. - ISBN 978-966-8759-46-8 : 65.00Отримано в дар

Ф3
Т515

Токмань Г. Л.

Майдан: сторінка живої історії

/ Ганна Леонідівна Токмань. - 2-ге вид., випр. і допов. - Ніжин : Лисенко М.М., 2015. - 104 с. - ISBN 978-617-640-183-4 : 45.00     У книзі спогадів однієї з рядових учасниць революційних подій кінця XX – початку XXI ст. в Україні передано особисті враження, роздуми, емоції оповідачки. В есеїстичній формі висвітлено суб'єктивний погляд на протестні суспільні процеси в країні. У центрі розповіді – ніч штурму київського Майдану 18-19 лютого 2014 р. Окреслено психологічні портрети людей, з якими авторка була поруч. Зроблено спробу створення узагальненого образу т. зв. «масовки» як одного з феноменів Майдану.

Отримано в дар

Ч612
П617

Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика

/ Б. Бєль, О. Бурмагін, Т. Патора [та ін.]. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Vigovska/0038646.pdf. - ISBN 978–966-139–018–7 : 80.00     В посібнику вміщені теоретичні та практичні рекомендації журналістам розслідувачам щодо їхньої роботи. Презентовано правові засади роботи журналістів розслідувачів, практичні рекомендації щодо планування журналістського розслідування, роботи з джерелами інформації і методам її збору. Також представлено можливості, які перед журналістами розслідувачами відкривають нові медіа. Посібник рекомендований журналістам розслідувачам, студентам та викладачам факультетів журналістики.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
Л871

Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності : науково-практичний посібник

/ Д. В. Лученко, О. О. Крестьянінов. - Харків : Юрайт, 2015. - 96 с. - ISBN 978-966-2740-70-7 : 40.00     У науково-практичному посібнику розглянуто проблематику застосування до учасників господарського процесу та інших осіб адміністративної відповідальності та прояв неповаги до суду. В роботі проведено комплексний аналіз провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП «Прояв неповаги до суду», в контексті положень Господарського процесуального кодексу України. Посібник містить низку практичних рекомендацій, які можуть стати в нагоді суддям господарських судів у їх правозастосовчій діяльності.
     Для суддів господарських судів, слухачів Національної школи суддів України, науковців, викладачів юридичних вузів і факультетів, аспірантів, студентів та практичних працівників.

Отримано в дар

Т52(4Укр)
С778

Народознавство : короткий словник-довідник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" професійних спрямувань "Українська мова і література", "Мова і література (російська)"

/ уклад. М.В. Стасик. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 222 с. - 62.82     У словнику подано найбільш важливу інформацію з народознавства, яка розкриває особливості національного характеру, світогляду, побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів українського народу.
     Для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету.

Отримано в дар

Щ94
В42

Від колискової – до лебединої : пісні Апостолівщини в записах бандуриста Віктора Кириленка

/ упоряд. М. Долгов. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 312 с. - ISBN 978-617-7109-68-5 : 150.00     До збірки увійшли українські народні пісні й весільні обряди, що побутують в Апостолівському районі на Дніпропетровщині (Січославщині), в записах талановитого бандуриста, невтомного збирача фольклору Віктора Івановича Кириленка (1930-1997). Для науковців, а також широкого кола шанувальників народної пісні.

Отримано в дар

55
Р881

Рудько Г. І.

Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України

/ Георгій Ілліч Рудько, В. М. Озерко, І. В. Шепель. - К. : Букрек, 2015. - 336 с. - ISBN 978-966-399-718-6 : 145.00   Висвітлено генетичні особливості первинних і вторинних каолінів родовищ України. Описано геологічну будову родовищ та якість каоліну в основних країнах, які видобувають цей мінерал, геологічну будову родовищ елювіальних каолінів у межах Українського щита, що пов'язані з корою вивітрювання кристалічних порід докембрійського віку, гідротермально-метасоматичних каолінів Берегівського каолінового району, геологічну будову родовищ вторинних каолінів, розвинених в депресіях кристалічного фундаменту Українського щита та на його схилах. Розглянуто основні особливості пошукових і розвідувальних робіт родовищ каолінів, прямі пошукові ознаки наявності первинних каолінів для створення баз даних і прогнозної карти на первинні каоліни. Описано технологічні процеси збагачення каоліну в світі (США, Велика Британія, Чехія). Дано техніко-економічну оцінку, обгрунтовано економічну доцільність розробки родовищ каолінів. Визначено перспективи розвитку та освоєння родовищ каолінів.
     Для геологів, аспірантів, студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих закладів освіти і широкого загалу читачів.

Отримано в дар від Державна комісія України по запасах корисних копалин

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3(4Укр)
А187

Авдеенко С. И.

Момент истины : жизнь и смерть Евгения Кушнарева

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2015. - 156 с. - ISBN 978-617-7218-06-6 : 90.00     Жизнь и деятельность известного украинского общественного и государственного деятеля новейшей истории Евгения Петровича Кушнарева была связана с Харьковом – городом, где он родился, где был похоронен после своей трагической кончины. Однако немногие знают, что семнадцать лет своей жизни он провел в другом городе – Мелитополе, Запорожской области. Здесь сформировался его характер, мировоззрение, остались верные школьные друзья.
     Обо всем этом рассказывается в книге писателя Сергея Авдеенко.

Отримано в дар

Щ143
А187

Авдеенко С. И.

Виктор Алешин. Триумф и трагедии

/ Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : ИД МГТ, 2015. - 92 с. - ISBN 978-966-197-401-1 : 110.00     Художник-график Виктор Алешин (1936-1983) иллюстрировал произведения известных писателей: Е. Евтушенко, В. Шукшина, А. Виноградова, А. Барто, Ю. Левитанского и многих других.
     Адресується вчителям, школярам, студентам, усім шанувальникам мистецтва слова, широкому загалу.
     Последние годы своей жизни он провел в Москве, но истоки его творчества нужно искать в городе Мелитополе, Запорожской области. В изобразительной студии Мелитопольского Дворца пионеров, которой руководил замечательный педагог Иларий Чубич, Виктор Алешин постиг не только навыки рисунка и живописи, но и сформировался как личность.
     Автору книги – писателю Сергею Авдеенко – удалось показать различные грани жизни и творчества (подчас драматические) этого талантливого человека, рано ушедшего из жизни.

Отримано в дар

Х0
З-14

Загальна теорія права : підручник

/ М. І. Козюбра, С. П. Погребняк, О. В. Цельєв [та ін.] ; за заг. ред. М.І. Козюбри. - К. : Ваіте, 2015. - 392 с. - ISBN 978-966-2310-40-5 : 120.00   У підручнику обгрунтовується необхідність переосмислення предметного поля загальнотеоретичного правознавства, звільнення його від надмірної політизації та ідеологізації. Автори зосереджують увагу на розкритті особливостей права як самостійної соціокультурної цінності, вирішальне значення у формуванні і функціонуванні якого відіграє людина, яка є не тільки адресатом права, а і його творцем та орієнтиром. Відповідно до цих світоглядно-методологічних підходів побудована структура підручника.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів України.

Отримано в дар від ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі)

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т485

Ткачук М. П.

Художній світ творів Івана Франка : навчальний посібник для студентів та учнів

/ Микола Платонович Ткачук. - Тернопіль : Астон, 2016. - 132 с. - ISBN 978-966-308-649-1 : 50.00     Висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського письменника Івана Франка. Розкривається характер художніх шукань митця, його новаторство, жанрове розмаїття прозових текстів, натуралістичний дискурс текстів у моделюванні художньої картини світу. Аналізується ідейно-тематична основа лірики митця, її неповторність у європейському письменстві, а також розглядається новизна драматичних творів, внесок письменника у розвиток естетичної думки, а також світове значення його творчості. Пропонуються тестові та креативні завдання, що сприяють засвоєнню навчального матеріалу.
     Адресується вчителям, школярам, студентам, усім шанувальникам мистецтва слова, широкому загалу.

Отримано в дар

Х9(4Укр)
М55

Механізми захисту прав в Україні (деякі науково-практичні аспекти)

/ під заг. ред. Є. Кубка. - К. : Юридична практика, 2016. - 656 с. - (До 25-річчя з дня заснування юридичної фірми "Салком"). - ISBN 978-966-2578-84-3 : 270.00     У книзі висвітлюються наукові та практичні проблеми використання механізмів захисту прав в Україні, розглядаються загальні теоретичні питання реформування судової системи України, запровадження судового прецеденту, участі держави в публічно-правових та приватноправових відносинах, удосконалення господарського, цивільного та адміністративного судочинства, а також інші заходи захисту прав юридичних і фізичних осіб. Автори – юристи юридичної фірми «Салком». Висвітлено досвід фірми у вирішенні складних правових питань, у тому числі участь у розгляді резонансних судових справ. Книга розрахована на практикуючих юристів, державних і громадських діячів, учених, іноземних фахівців, а також студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Отримано в дар від Міжнародної ассоціації "Сквайр Паттон Боггс-Салком"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч611
К563

Ковальчук Г. І.

Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936)

/ Галина Іванівна Ковальчук. - К. : Академперіодика, 2015. - 688 с. - ISBN 978-966-360-299-8 : 200.00     Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам'ять про УНІК та його співробітників.
     Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків вітчизняної науки та культури.

Отримано в дар від Видавничого Дому "Академперіодика"

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У011
И717

Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой

/ под общ. ред. П.И. Стецюка. - К. : Києво-Могилянська академія, 2015. - 336 с. - ISBN 978-966-518-681-6 : 70.00     В книге рассмотрены важнейшие положения классико-кейнсианской теории общественного производства, стоимости, распределения, цены в контексте развития стран с рыночной и переходной экономикой; вопросы оптимизации межотраслевого планирования структурно-технологических преобразований, математические модели, методы и программное обеспечение, обработка и анализ информации.
     Для специалистов по экономике и промышленной политике, научных работников, студентов и аспирантов.

Отримано в дар від Києво-Могилянської академії

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9(4Укр)
Д362

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 4 (27)

/ редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред) та ін. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 316 с. - 40.00Отримано в дар від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

З47
П781

Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

/ редкол.: М.О. Фролов, В.І. Мільчев, Ф.Г. Турченко та ін. - Запоріжжя : Інтер-М, 2016. - 204 с. - ISBN 978-966-2672-33-6 : 90.00     У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам екологічної, енергетичної безпеки в Україні та світі; невідомим сторінкам Чорнобильської катастрофи; подоланню її наслідків, а саме розв'язання економічних, політичних, психологічних, соціальних та інших проблем, пов'язаних з аварією у Чорнобилі; історичним прикладам інших техногенних катастроф та шляхам виходу з них; проявам міжнародної солідарності у вирішенні наслідків техногенних аварій тощо.

Отримано в дар

Ч46
Г375

Герганов Л. Д.

Професійна підготовка кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві: теорія і практика : монограф.

/ Леонід Дмитрович Герганов. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2015. - 344 с. - ISBN 978-966-331-553-9 : 100.00     У монографії розкрито теоретичні і методичні засади професійного навчання кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві, проаналізовано вітчизняний й зарубіжний досвід навчання на виробництві, з'ясовано особливості професійної підготовки у зв'язку з впровадженням нових вимог міжнародних конвенцій до компетентності моряків. Обгруновано авторську концепцію професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві, розроблено модель такого робітника, надано характеристику методам, методикам і технологіям навчання з використанням реально-віртуального тренажерного обладнання, запропоновано шляхи оволодіння педагогічною майстерністю інструкторсько-викладацьким складом навчально-тренажерних центрів.
     Монографія призначена для керівників, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання, інструкторів навчально-тренажерних центрів на виробництві, науковців, які займаються проблемами професійного навчання робітників на виробництві.

Отримано в дар від Видавництва IMA-прес

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

502
Б821

Борейко В. Е.

Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной природы

/ Владимир Евгеньевич Борейко. - изд. 2-е, доп. - К. : Логос, 2015. - 112 с. - (Охрана дикой природы ; Вып. 74). - 45.00     В книге приводятся (экологические, социальные, экономические, моральные аргументы против организации в заповедниках экотуристической деятельности, рассказывается о печальном опыте проведения экотуризма в национальных парках США и Африки, обсуждаются проблемы екопросвещения на ОПТ. Проведен анализ экологического ущерба от экотуризма в заповедниках и национальных парках стран СНГ.

Отримано в дар від Київського еколого-культурного центру

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У9(4Укр)
В575

Владичин У. В.

Державне регулювання іноземного банківництва в Україні : моногр.

/ У. В. Владичин. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. - 592 с. - ISBN 978-617-10-0214-2 : 106.60     Досліджено особливості становлення та розвитку державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Визначено вплив глобалізації на розвиток іноземного банківництва, охарактеризовано інституційні моделі регулювання іноземного банківництва, виявлено роль міжнародних і національних органів у функціонуванні банків з іноземним капіталом, філій іноземних банків. Досліджено механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні, проблеми правового, податкового, конкурентного регулювання. Визначено перспективи державного регулювання іноземного банківництва в Україні, розроблено рекомендації щодо вдосконалення основних напрямів державного регулювання іноземного банківського бізнесу.
     Для викладачів, студентів, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться особливостями механізму державного регулювання іноземного банківництва в Україні та світі.

Отримано в дар від Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч426
Р697

Романюк С. З.

Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (XX – початок XXI століття) : монографія

/ Світлана Захарівна Романюк. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 518 с. - ISBN 978-966-423-342-9     Монографія – перше в українській педагогічній науці системне дослідження розвитку теорії і практики навчання української мови в західній українській діаспорі впродовж XX – на початку XXI століття. Розкрито соціокультурні умови та еволюцію мети, змісту, форм, методів, принципів і засобів рідномовної освіти українців у системі приватного й державного шкільництва Австралії, Англії Канади та США. Проаналізовано творчу спадщину лінгводидактів українського зарубіжжя, їх внесок у теорію і практику рідномовної освіти закордонних українців. Визначено тенденції навчання української мови в діаспорі та Україні на межі століть, окреслено перспективи творчого використання прогресивних надбань лінгводидактів західної української діаспори в освітньому просторі України.
     Адресована педагогам, філологам, історикам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх навчальних закладів і всім тим, кому не байдужа доля української мови у світовому часопросторі.

Отримано в дар від Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6
М483

Мельничук Б. І.

"Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури) : лекції зі спецкурсу з додатком вибраних творів про письменницю

/ Богдан Іванович Мельничук. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 200 с. - ISBN 978-966-423-343-6     Пропонований навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам-філологам у вивченні спецкурсу «Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури», тобто тих творів про видатну українську письменницю, які в нормативному вишівському курсі не розглядаються, хоч є важливим чинником глибшого осягнення, а відтак і викладання її життя і творчості на уроках у школі, а також у проведенні позакласних заходів з ушанування пам'яті великої краянки. Крім вступної лекції про специфіку та шляхи історико-біографічної літератури. Посібник містить шість оглядів художньої кобилянськіани – два з аналізом поетичних, три – прозових і один – драматургічних творів.
     Друга частина книги являє собою добірку поетичних і прозових творів про Ольгу Кобилянську.

Отримано в дар від Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

К388

Київський Атеней : мистецький Київ XVII – XVIII століть. - К. : Родовід, 2015. - 672 с.

Отримано в дар від Києво-могилянської бізнес-школи та Української бібліотечної асоціації

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч31
К262

Карпець Л.

Освітня реальність інформаційного суспільства : монографія

/ Любов Карпець. - Харків : ТОВ "Оберіг", 2015. - 328 с. - ISBN 978-966-8689-36-9 : 75.00     Монографію присвячено дослідженню інноваційних парадигм освіти в інформаційному суспільстві, зокрема медіа-технологіям, які застосовуються в освітньому процесі. Здійснено комплексний аналіз об'єктивних векторів формування освітньої парадигми у сучасному соціокультурному контексті.
    Адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, студентам і тим, хто цікавиться питаннями філософії освіти.

Отримано в дар


Ф03
К674


Корнієвський О. А.

Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні

/ Олександр Анатолійович Корнієвський. - Чернігів, 2015. - 260 с. - ISBN 979-966-544-342-9 : 43.00     У навчальному посібнику висвітлено особливості становлення державності та інститутів громадянського суспільства у різні періоди історії України, перш за все, різних за цілями своєї діяльності об'єднань громадян та інституту місцевого самоврядування. Проаналізовано політико-правове середовище та основні етапи розвитку громадянського суспільства, його взаємодію з державою в незалежній Україні.
    Навчальний посібник може бути використано при підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації у галузях знань: «Політичні науки» (спеціальність: політичні інститути та процеси), «Державне управління» (спеціальності: теорія та історія державного управління; механізми державного управління), «Національна безпека» (спеціальності: основи національної безпеки держави (політичні науки); гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки), а також при вивченні здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін «Історія України», «Історія держави і права України», «Політологія», «Теорія та історія державного управління», «Територіальна організація влади в Україні», «Інституцієзнавство».
    Навчальний посібник також може бути корисний державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, усім, хто цікавиться проблемами утвердження громадянського суспільства в Україні як гарантії її демократичного розвитку.

Отримано в дар

У01
К787

Краус Н. М.

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія

/ Наталія Миколаївна Краус. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 596 с.     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти й антропологічний вимір інституціального базису інноваційної економіки та тенденції інституцінальних змін, рушійні сили становлення економіки інноваційного типу. Виявлено соціально-економічні й інституціально детермінанти формування інноваційної економіки и в глобалізованому світі.
     Проаналізовано інституціальне забезпечення інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-часового становлення «нових» інститутів інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного моделювання визначено інституціальну проекцію кластерізації економіки України на базі інноваційних хабів, вказано параметри порядку їх функціонування в умовах інституціально-структурних змін. Охарактеризовано потенційні можливості інноваційної глокалізації національної економіки за рахунок інституціоналізації електронної інноваційної бізнес-платформи України. Здійснено процесно-просторове моделювання інституціального забезпечення інноватизації економіки України шляхом застосування програмних стандартів IDEF. Обгрунтовано рекомендації щодо пришвидшення інноватизації економіки України за допомогою дії регуляторів «інноваційного ліфту» із подолання існуючого «інституціального вакууму» в сфері інновацій.
     Видання рекомендовано для науковців, викладачів та студентів ВНЗ, практиків у сфері інноваційної діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування, становлення і розвитку інноваційної економіки в умовах інституціальних змін.

Отримано в дар

Ш143
П217

Методика навчання іноземних мов : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки "Мова і література (англійська)"

/ Т. О. Пахомова, О. Ю. Гальченко. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 164 с.     Мета даного посібника полягає в ознайомленні студентів із сучасними тенденціями навчання іноземних мов та основами формування мовних та мовленнєвих компетенція. У посібнику представлені всі розділи програми курсу методики навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. До посібника входять тези лекцій, практичні завдання зі списком літератури до кожної теми, матеріали для індивідуальної роботи, тестові завдання та словник методичних термінів.
     Навчальний посібник призначений для студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійного спрямування «Мова і література (англійська)».

Отримано в дар

Х9(4Укр)3
С759

Сталий людський розвиток місцевих громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

/ за заг. ред. М.А. Лепського. - К., 2015. - 464 с.      У наукових працях висвітлені теоретико-методологічні ідеї сталого розвитку, місцевої специфіки розвитку, проблеми соціальної мобілізації, практика енергозбереження та енергоефективності у реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
     Наукові праці призначені для викладачів, аспірантів іа студентів вищих навчальних закладів, учасників процесів мобілізації місцевих громад задля розвитку, дослідників місцевого сталого розвитку, процесів мобілізації громади, проблем енергозбереження та енергоефективності.

Отримано в дар

Ш6(4Укр)
Л63

Лис В. С.

Століття Якова : роман

/ В. С. Лис. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 240 с. - (Переможец конкурсу "Гранд-коронація слова" конкурсу романів, кіносценарії, п'єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010"). - ISBN 978-966-14-1007-6 : 55.00Отримано в дар

З-449
Д923

Звичайна О.

Миргородський ярмарок

/ О. Звичайна. - Острог, 2015. - 60 с.Отримано в дар від Національного університету «Острозька академія»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Р34
Г156

Галецька І.

Клініко-психологічне дослідження

/ Інна Галецька. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 242 с. - ISBN 978-966-613-990-3 : 56.00     У навчальному посібнику викладено основи клініко-психологічного дослідження, описано структуру та етапи діагностичного процесу, розглянуто найважливіші аспекти клініко-психологічного дослідження, методів та методик.
     Навчальний посібник орієнтований на студентів, які навчаються на психологічних відділеннях, факультетах медичної психології, лікувальної справи та педіатрії.

Отримано в дар від Львівського національного університету ім. Івана Франка

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Н8
Д923

Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр : первинні елементи структури об'єктів містобудування та територіального планування

/ М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська. - К. : Фенікс, 2015. - 216 с. - ISBN 978-966-136-256-6      Послідовно розглянуті теоретичні основи формування інформаційної та організаційної структури системи інформаційного забезпечення містобудівної діяльності – містобудівний кадастр, містобудівний банк даних.
     Для викладачів і студентів спеціальностей «міське будівництво» та «господарство, містобудування, архітектура».

Отримано в дар від Київського національного університету будівництва і архітектури

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

91
М367

Маца К. А.

Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : моногр.

/ Ким Алексеевич Маца. - Полтава : ПУЭТ, 2015. - 266 с. - ISBN 978-966-184-208-2     Изложены теоретические и методологические основы исследования Земли как целостной системной иерархии. Обосновывается концепция земной планетарной системы (ЗПС), разработанная автором. Анализируются структурно-функциональная организация и историко-генетическое единство ЗПС. Исследуется планетарная ниша человека и общества, дается новое определение их природы. Показана методологическая роль концепции ЗПС в развитии географической науки, географического образования и географической культуры в Украине.
     Для преподавателей, аспирантов, студентов и тех, кто интересуется системной организацией Земли.

Отримано в дар від Полтавського університету економіки і торгівлі

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Т3
П538


Польща – нарис історії

/ за ред.: Влодзімєжа Менджецького, Єжи Брацисевича. - Варшава, 2015. - 368 с. - 100.25Отримано в дар Институт национальной памяти (Польша)

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х62
Т338


Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 15

/ А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько (співголови редкол.) та ін.; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко. - Харків : Право, 2015. - 438 с.Отримано в дар від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Бокаріуса

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х9
У927


Учреждения – сообщества – жители = Установи – спільноти – мешканці : избранные правовые проблемы местного самоуправления в Польше

/ науч. ред. Т. Бонковски. - Гданьск, 2015. - 284 с. - ISBN 978-83-7865-243-4 : 196,50Отримано в дар від Uniwersytet Gdanski (Гданський університет. Польша)

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Э2
В624


Вододіли секуляризації : монографія

/ за ред.: О. Білокобильського, В. Левицького. - Вінниця, 2015. - 240 с. - ISBN 978-966-624-085-9     Ця книга є спробою зрозуміти ті зміни, свідками та учасниками яких ми стали в останні роки. Після десятиліть, а може й століть поступового розчаклування світу, виявилось, що зміст сучасних культурних універсалій, глобальних зіткнень, орієнтирів суспільного розвитку, тощо, залишається так чи інакше пов'язаним із релігійними смислами. Розбудова дискурсу про секуляризацію, що спирається на послідовну теорію секуляризації та експлікацію релігійного підгрунтя сучасної ситуації, на думку авторів, є чи не єдиним шляхом саморозуміння західної культури.
     Книга адресована фахівцям з філософії, релігієзнавства, соціальної теорії. Сподіваємось, що вона буде цікава усім, чиї інтереси пов'язані з історією культури та гуманітарним її виміром.

Отримано в дар від Українського інституту глобального розвитку і адаптації

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У01
К645

Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія. - Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 420 с. - ISBN 978-966-8269-63-9 : 100.00     Монографія присвячена дослідженню гносеологічних та утілітарних ракурсів конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею. Викладені результати дослідження теоретичних основ та практичного навантаження стратегічного управління конкурентоспроможністю національної економіки, регіону та окремого підприємства в сучасних умовах господарювання.
     Монографія призначена для науковців, практиків у сфері стратегічного управління, студентів, що вивчають стратегічний менеджмент.

Отримано в дар від Ужгородського національного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х022
С916

Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. пр.

/ за ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. Лазура. - Ужгород-К., 2015. - 216 с. - ISBN 978-617-7132-26-3 : 50.00     Науковий збірник присвячений визначенню природи порівняльного правознавства в умовах процесів глобалізації, інтеграції та сучасних викликів світовому правопорядку та міжнародному співробітництву. Розглянуто основні наднаціональні тенденції розвитку права, зокрема формування універсальних цінностей, зближення національних правових систем, трансформація європейського та міжнародного права, розвиток правового забезпечення процесу європейської інтеграції та співробітництва України з країнами Центральної та Східної Європи.
     Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів юридичних факультетів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.

Отримано в дар від Ужгородського національного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Х301
П88

Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія. - Ужгород : Говерла, 2015. - 320 с. - ISBN 978-966-2095-89-0 : 45.00     Монографія «Публічне урядування, права людини і демократія; регіональний зріз євроінтеграції» є колективним дослідженням європейських рамок демократичного функціонування публічної адміністрації у контексті забезпечення прав людини. В монографії визначено конституційні засади публічного урядування, досліджено поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у публічному управлінні, проаналізовано основні принципи та стадії правотворчості у публічному урядуванні, а також проблеми здійснення місцевої публічної влади у контексті основних положень конституційної та адміністративної реформ.
     Видання призначене для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для практикуючих юристів, працівників органів публічного управління.

Отримано в дар від Ужгородського національного університету

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Щ9
О-249

Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон)

/ Фольклорні записи та упорядкування В.В. Дубравіна. - Суми : Університетська книга, 2005. - 446 с. - ISBN 966-680-188-4 : 48.00     Збірник слобожанських пісень, який був підготовлений до друку ще в 1995 році, є останньою роботою відомого фольклориста, члена Національної спілки композиторів України, професора Ніжинського педагогічного університету імені М. Гоголя В.В. Дубравіна.
     Зібрання охоплює широке коло обрядового фольклору: цикл календарно-землеробських пісень, корпус весільних і великий пласт похоронних голосінь.
     Матеріал може бути використаний викладачами, науковцями, збирачами фольклору; митцями і всіма тими, хто цікавиться народною творчістю, її історією, витоками, шляхами розвитку.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч421
Д703

Дослідницька робота школярів з біологі - Суми : Університетська книга, 2008. - 368 с. - ISBN 978-966-680-369-9 : 38.00     У навчально-методичному посібнику подані матеріали, що висвітлюють психолого-педагогічні аспекти й організаційно-технологічні засади дослідницької роботи школярів з біології в системі загальної середньої освіти України. Особлива увага приділяється проблемі розвитку творчих здібностей, формування творчої активності та самостійності підростаючого покоління. Наукові й методичні матеріали супроводжуються конкретними прикладами реалізації дослідницьких проектів, проведення польових досліджень з ботаніки, зоології, екології.
     Для педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ч430
Д261

Дегтяренко Т. М.

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами [Текст] : навч. посіб. рек. МОНУ

/ Тетяна Миколаївна Дегтяренко, Л.С. Вавіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 302 с. - ISBN 978-966-680-398-9 : 35.00     У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями.
     Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.010100 «Дефектологія», викладачів, вчителів-дефектологів спеціальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл та батьків, які мають дітей з особливими потребами.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш5(4Укр)
Г917

Гризун А. П.

Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ

/ Анатолій Пилипович Гризун. - Суми : Університетська книга, 2007. - 135 с. - ISBN 978-966-680-332-3 : 15.00     У навчальному посібнику на широкому фактичному матеріалі простежується проблематика і утвердження філософічності в сучасній українській ліриці. Так само визначені напрями подальшої еволюції складної системи, знайдені пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів, що вже засвоїли винятково цікавий жанр. Розглядаються особливості поетики філософської лірики та художні засоби втілення філософічності.
     Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, учителів та учнів гімназій і ліцеїв з поглибленим вивченням сучасної української літератури, а також тих, хто цікавиться проблематикою сучасної української поезії.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю948
Г54

Глива Є. Л.

Вступ до психотерапії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ

/ Є. Л. Глива. - Острог-К. : Вид-во НаУ "Острозька академія", Кондор, 2009. - 530 с. - ISBN 966-7631-75-3 : 75.00     Пропонована праця присвячена психотерапії, де пацієнт, заглиблюючись в особливо створені умови, перевіряє своє ставлення до власного майбутнього, користуючись краще пізнаним минулим та теперішнім, до навколишнього світу, та найважливіше – ставлення до себе самого, бо лояльність до себе, до внутрішнього голосу людини, як вказує Г.С. Сковорода, – це вхід до «щасливого власного дому».

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У09
Б598

Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підруч.

/ за ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. - Суми : Університетська книга, 2008. - 896 с. - ISBN 978-966-680-394-1 : 150.00     Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.
     Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань управління бізнесом.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ю9
А64

Ананьев В. А.

Практикум по психологии здоровья : метод. пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике

/ Виктор Алексеевич Ананьев. - СПб. : Речь, 2007. - 320 с. - ISBN 5-9268-0527-9 : 79.00     Данная книга является неотъемлемым продолжением книги «Концептуальные основы психологии здоровья». В древние времена отмечали: «Мудрость без метода бездейственна, а метод без мудрости слеп». В этой книге дана иллюстрация применения теории в практике. Представлены результаты мониторинга психического и психосоматического здоровья школьников России. Описаны научно апробированные программы по профилактике девиантных форм поведения, зависимости от психоактивных веществ у подростков, методические рекомендации по неспецифической профилактике общего девиантного синдрома адаптации среди младших школьников. Представлен практикум по освоению методов саморегуляции. В книге даны отдельные методики для оценки саногенетических и патогенетических аспектов здоровья человека. Поэтому пособие необходимо не только студентам, изучающим «Психологию здоровья» как дисциплину в гуманитарных вузах, но и психологам, психотерапевтам, врачам, валеологам, педагогам – всем, кто исследует здоровье с точки зрения холистического (биопсихосоциального) подхода.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш5(4Укр)
В358

Вертій О. І.

Народні джерела творчості Івана Франка : монографія

/ Олексій Іванович Вертій. - Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. - 255 с. - ISBN 966-562-178-5 : 5.00     У монографії з'ясовуються джерела формування національних ознак та підстав художньо-естетичного освоєння народного світогляду у творчості П.  Куліша, І.  Франка, І.  Нечуя-Левицького, І.  Карпенка-Карого, М.  Старицького, М.  Кропивницького, Панаса Мирного, Олени Пчілки, О.  Кониського, Б.  Грінченка, Л.  Старицької-Черняхівської та інших письменників. Досліджуються національні особливості становлення і розвитку української літератури 70-90-х років XIX ст. як мистецтва та ідеї.
    Пропонується студентам, учителям шкіл, ліцеїв, гімназій та колегіумів, викладачам педучилищ, вищих навчальних закладів, народознавцям, теоретикам та історикам літератури, культурологам, усім, хто цікавиться проблемами духовності українського народу.

Отримано в дар від Видавництва «Університецька книга»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш141
Я93

Яцій В. О.

Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник

/ Василь Олександрович Яцій. - К. : Наукова думка, 2015. - 392 с. - ISBN 978-966-00-1487-9 : 278.43     У словнику запропоновано історико-етимологічний аналіз назв населених пунктів Івано-Франківської області, з'ясовано дериваційні та семантичні моделі творення ойконімів, обгрунтовано зв'язок назв поселень із географічними особливостями досліджуваного регіону, матеріальною і духовною культурою місцевого населення.
    Для лінгвістів, істориків, фахівців у галузі ономастики та етимології.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш5
У455

Українська літературна критика XX століття. Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття

/ відп. ред. О. Бартко. - К. : Наукова думка, 2015. - 720 с. - ISBN 978-966-00-1461-9 : 961.17     Пропонована антологія у двох томах дає досить конкретне й повне уявлення про літературний процес минулого століття в Україні. В основі видання – численні літературні дискусії, що відбувалися протягом усього XX ст., тут представлено творчість чи не всіх провідних критиків цього періоду. Видання ознайомлює читача з панорамою літературної боротьби впродовж віку: зародженням та формуванням нових естетичних поглядів, спадкоємністю визначальних ідей, зміною мистецьких генерацій. Багатий літературно-критичний матеріал відтворює внутрішню напругу не лише полемічних протистоянь у питомо художніх питаннях, а й засвідчує послідовні зусилля української літератури і критики в обороні своєї нації, її мови і культурної самобутності.
    Двотомник буде цікавим для фахового і пересічного читача, стане доброю підмогою для викладачів та студентів-філологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в школах, ліцеях і гімназіях.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш141
П32

Півторак Г. П.

Історико-лінгвістична славістика : вибрані праці. До 80-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності

/ Григорій Петрович Півторак. - К. : Наукова думка, 2015. - 512 с. - ISBN 978-966-00-1476-3 : 591.40     Збірник містить найважливіші наукові праці вченого різних років – деякі монографічні дослідження та окремі статті з етно- і глотогенезу східних слов'ян, загальнославістичної проблематики, історії української мови, діалектології, білорусистики і т. ін., опубліковані окремими виданнями, а також у збірниках матеріалів міжнародних конгресів та конференцій і в науковій періодиці.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і широкого кола зацікавлених читачів.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

519
М691

Михайлюк В. О.

Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування : монографія

/ Віктор Олексійович Михайлюк, І. В. Сергієнко. - К. : Наукова думка, 2015. - 248 с. - 280.87     У монографії пропоновано теоретичний фундамент для отримання, дослідження та використання оцінок складності постоптимального аналізу, здійснено подальший розвиток і удосконалення наближених алгоритмів реоптимізації розв'язування задач дискретної оптимізації. Зокрема, отримано верхні та нижні оцінки відношення апроксимації наближених алгоритмів реоптимізації з використанням напіввизначеної та лінійної релаксацій початкових задач. Отримано достатні умови існування поліноміальних наближених оптимальних або порогових алгоритмів реоптимізації для узагальнених задач про виконуваність. Запропоновано підхід до проектування поліноміальних наближених оптимальних (порогових) алгоритмів реоптимізації для задач дискретного програмування, який має місце і для сублінійних алгоритмів константної складності.
    Для широкого кола наукових співробітників, аспірантів та студентів, які цікавляться наближеними методами розв'язування задач дискретного програмування.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ж6
Л38

Левченко О. Г.

Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты : моногр.

/ Олег Григорьевич Левченко. - К. : Наукова думка, 2015. - 248 с. - ISBN 978-966-00-1481-7 : 219.56     В монографии рассмотрены процессы образования аэрозолей и газов при электродуговой сварке, методики их исследований, санитарно-гигиенические характеристики ручной дуговой сварки покрытыми электродами, сварки под флюсом и механизированной стирки в защитных газах. Приведены данные о химической классификации сварочных аэрозолей, методах их нейтрализации и минимизации выделений. Описаны информационные системы гигиенических характеристик сварочных материалов и современные средства местной вентиляции.
    Для научно-технических работников, занимающихся разработкой сварочных материалов и технологий, вопросами охраны труда и экологии в сварочном производстве, современными средствами местной вентиляции и индивидуальной защиты сварщиков.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

53
К899

Міжелектронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти у сплавах перехідних металів : монографія

/ Д. О. Кукуста, І. М. Мельник, В. С. Харченко. - К. : Наукова думка, 2015. - 304 с. - ISBN 978-966-00-1503-6 : 215.63     У монографії розкрито природу магнітного циркулярного дихроїзму рентгенівських променів на прикладах деяких показових систем на основі перехідних металів, зокрема, гойслерових сплавів Co2FeSi і Co2FeGa, Co2MnGe, Co2NbSn, дихалькогенідів FeS2 і CoS2, сплавів IrMnAI і Mn3ZnC з неколінеарною магнітною структурою, а також CeFe2. У рамках методу кластерного розвинення для функцій Гріна і термодинамічного потенціалу невпорядкованої кристалічної системи з сильними міжелектронними кореляціями описано істотні ознаки магнітних і транспортних властивостей сплавів заміщення перехідних металів (типу ОЦК-Fe–Co), пов'язані з положенням рівня Фермі відносно квазіщілини, яка виникає в енергетичному спектрі електронів унаслідок сильної електрон-електронної взаємодії. Висвітлено вплив електрон-фононної взаємодії, ангармонізму й анізотропії на коливний спектр і повзучість сплавів заміщення на основі перехідних металів (типу ГЩУ-титану).
    Для фахівців з теоретичної та обчислювальної фізики твердого тіла, мікроелектроніки та матеріалознавства, а також для викладачів та аспірантів фізичних і фізико-технічних факультетів ВНЗ.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

У9(4Укр)
Б695

Блінов І. В.

Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії : монографія

/ Ігор Вікторович Блінов. - К. : Наукова думка, 2015. - 216 с. - ISBN 978-966-00-1519-7 : 194.40     У монографії наведено особливості та короткий опис основних сегментів конкурентної моделі ринку електроенергії – ринку двосторонніх договорів та балансувального ринку електроенергії (РДДБ). Виконано огляд та подано загальні рекомендації міжнародних стандартів щодо реалізації інформаційних систем, які дають змогу забезпечити ефективний та безпечний обмін даними та інформаційними повідомленнями між учасниками ринку електричної енергії. Наведено особливості та приклади побудови об'єктно-орієнтованих моделей сегментів РДДБ, що базуються на загальній гармонізованій рольовій моделі європейського ринку електроенергії. Викладено особливості розв'язання задачі розрахунків результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії, зокрема наведено результати аналізу існуючих форм подання заявок та пропозицій, визначено особливості їх використання та запропоновано методи і моделі врахування заявок різних типів залежно від методів оптимізації добового балансу між попитом та пропозицією. Проаналізовано сучасні способи врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед», що використовуються в країнах Європи. Запропоновано способи аналізу ефективності врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед» та балансувальному ринку електричної енергії в Україні. Розглянуто цільову функцію та систему обмежень балансувального ринку електроенергії як задачі відбору ресурсів для забезпечення балансування прогнозованої системи оператором сумарного споживання в ОЕС України з урахуванням втрат, актуальних системних вимог та заданих обмежень за критеріями мінімізації вартості додаткового виробництва та зменшеного споживання електроенергії. Особливу увагу приділено аналізу підходів до розподілу пропускної здатності міждержавних електричних зв'язків України для розвинення механізмів торгівлі електроенергією на міждержавному рівні, що є обов'язковою складовою інтеграції ринку електричної енергії України з ринками електроенергії країн Європи.
    Для спеціалістів, що займаються дослідженнями в галузі розвитку ринків електроенергії, електричних мереж та систем, а також для аспірантів та студентів електротехнічних спеціальностей.

Отримано в дар від Видавництва «Наукова думка»

Висловлюємо подяку за подаровану книгу!

Ш6(5Я)
Y91

Yuichi S.

Ground Zero Nagasaki = Епіцентр вибуху. Нагасакі

/ Seirai Yuichi. - Frankfurt : Angkor, 2014. - 216 s. - ISBN 978-3-936017-87-5 : 659.60Отримано в дар

Ш6(5Я)
H68

Hiroyuki I.

Das Konigreich des Windes = Королівство вітру

/ Natsuki Ikezawa. - Abera, 2014. - 320 s. - ISBN 978-3-939876-16-8 : 659.60Отримано в дар

Ш6(5Я)
I53

Ikezawa N.

Schwere Blumen = Важкі квіти

/ Natsuki Ikezawa. - Abera, 2014. - 320 s. - ISBN 978-3-939876-16-8 : 659.60Отримано в дар

Х9(4Укр)
А313

Aдміністративне судочинство України: теорія та практика : монографія

/ за заг. ред. О.М. Нечитайла ; редкол.: О.М. Нечитайло, М.І. Смокович, В.П. Базов, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.О. Монаєнко, О.М. Пасенюк. І.М. Сопілко. - К. : ВАІТЕ, 2015. - 288 с. - ISBN 978-966-23-10-06-1     У монографії аналізуються генезис, сучасний стан та шляхи подальшого розвитку адміністративного судочинства в Україні. Це дослідження становить собою певний синтез ідей і думок, які спрямовують розвиток адміністративного судочинства в державі до загальновизнаних європейських стандартів правосуддя, що у свою чергу є одним із основних напрямів здійснення в Україні конституційної та судово-правової реформ.
    Монографія стане в нагоді суддям, прокурорам, адвокатам, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет