Загальні збори Національної академії правових наук України: [Т.О.Коломоєць обрано членом-кореспондентом НАПрН України]


    16-17 березня 2017 р. у м. Харкові в приміщенні Національної академії правових наук України (НАПрН, Академія) відбулися засідання президії та щорічні загальні збори, на яких було розглянуто важливі питання її життєдіяльності — підбиття підсумків роботи у 2016 р, вирішення низки організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2017 р., вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України.
    Участь у роботі президії взяли почесний президент і радник президії НАПрН України Василь Якович Тацій, президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин, перший віце-президент Микола Петрович Кучерявенко, віце-президент — керівник Київського регіонального центру НАПрН України Володимир Павлович Тихий, головний учений секретар Володимир Андрійович Журавель, члени президії, директори науково-дослідних інститутів, представники регіональних центрів. На засіданні президії було розглянуто низку важливих питань із діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема заслухано звіти про основні підсумки діяльності та про витрачання бюджетних коштів у 2016 р., розглянуто та схвалено нові редакції Положення про порядок обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Національної академії правових наук України та Положення про порядок обрання, затвердження на посаді та звільнення директорів науково-дослідних інститутів Національної академії правових наук України. Також вирішено низку організаційних та кадрових питань і прийнято відповідні рішення президії Національної академії правових наук України.
    Також відбулися засідання відділень НАПрН України, на яких було прийнято низку рішень, зокрема на посаді заступника академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України затверджено члена-кореспондента Юрія Григоровича Барабаша, на посаді вченого секретаря цього ж відділення члена-кореспондента Ольгу Федорівну Андрійко, на посаді вченого секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України — члена-кореспондента Валентину Іванівну Борисову.
    Після засідання відділень розпочали роботу загальні збори Національної академії правових наук України, у роботі яких взяли участь керівництво Академії, дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, делегати науково-дослідних установ НАПрН України, представники Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради.
    Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України у 2016 р. виступив президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин, який, зокрема, зазначив: «У сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за збереження та розвиток Академії, її реформування відповідно до потреб часу. Необхідно підвищити роль наукових установ Академії у науковому забезпеченні конституційно-правових реформ, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та гармонізації законодавства України з нормами Європейською: Союзу».
    На загальних зборах Академії також розглянуто і затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2016 р. та прийнято низку рішень, зокрема:
    1. Золотими медалями Національної академії правових наук України нагороджено Віолетту Омелянівну Коновалову — дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, лауреата премії імені Ярослава Мудрого, заслуженого діяча науки і техніки України, першу в світі жінку - доктора юридичних наук, професора з криміналістики та Вільяма Еліота Батлера - іноземного члена Національної академії наук України та НАПрН України, доктора права, професора, професора Школи права Університету штату Пенсільванія, заслуженого професора Лондонського Університету, засновника Інституту Порівняльного правознавства ім. П. Г. Виноградова, професора права Школи права Нью-Йоркського університету та Гарвардської школи права;
    2. Затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України Світлану Григорівну Серьогіну, на посаді директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України - Сергія Васильовича Глібка;
    3. Іноземним членом Національної академії правових наук України обрано декана юридичного факультету Вільнюського державного університету, доктора юридичних наук, професора Томаса Давуліса.
    17 березня 2017 р. відбулися вибори нових членів Академії на 23 вакантні місця (6 вакансій дійсних членів (академіків) та 17 вакансій членів- кореспондентів), на які претендували 86 осіб.
    Вибори у цьому році проходили за новою процедурою, відповідно до нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та чинного законодавства. Зокрема, вибори за кандидатів у дійсні члени (академіки) проходили шляхом відкритого голосування.
    За результатами відкритого голосування було обрано 6 дійсних членів (академіків), а за результатами таємного голосування 11 членів-кореспондентів. 6 вакансій членів-кореспондентів НАПрН України залишилися незаповненими.
    Результати голосування.
    1. По відділенню теорії та історії держави і права дійсним членом (академіком) обрано Віктора Миколайовича Єрмолаєва, членом-кореспондентом — Дмитра Васильовича Лук'янова.
    2. По відділенню державно-правових наук і міжнародного права дійсним членом (академіком) обрано Олену Павлівну Орлюк, членами-кореспондентами Світлану Григорівну Серьогіну та Тетяну Олександрівну Коломоєць.
    3. По відділенню цивільно-правових наук дійсним членом (академіком) обрано Миколу Івановича Іншина, членами-кореспондентами Тетяну Валеріївну Боднар, Миколу Костянтиновича Галянтича, Олега Миколайовича Ярошенка.
    4. По відділенню екологічного, господарського та аграрного права дійсним членом (академіком) обрано Василя Васильовича Костицького, членами-кореспондентами - Дмитра Вітольдовича Задихайла та Павла Федотовича Кулинича.
    5. По відділенню кримінально-правових наук дійсними членами (академіками) обрано Володимира Андрійовича Журавля та Василя Івановича Шакуна, членами-кореспондентами — Анатолія Ананійовича Музику, Ольгу Георгіївну Шило та Миколу Єгоровича Шумила.
© 2017 Запорізький національний університет