Про підготовку докторів філософії // Освіта України. - 2017. - 16 жовтня (№ 40). - С. 4


    У Запорізькому національному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (РhD) в умовах реформування вищої освіти». учасниками стали близько 400 українських науковців та освітян — ректори і проректори ВНЗ, завідувачі відділів аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих учених рад.
    Головною метою цього широкомасштабного заходу було обговорення проблем і перспектив упровадження в Україні у 2016 році нової системи підготовки докторів філософії (PhD)на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинної нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, порядку присудження наукових ступенів, підготовки й атестації кадрів вищої кваліфікації.
    Почесними гостями та спікерами конференції стали заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Андрій Шевцов, заступник директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Світлана Криштоф, начальник відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів МОН України Олена Воронюк, радник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, директор Американських рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський та інші.
    У своєму зверненні до учасників пленарного засідання Юрій Рашкевич наголосив, що для представників МОН України є важливим дізнатися думку тих фахівців, які виступають безпосередніми учасниками трансформаційних процесів. Він також вказав, що ЗНУ є одним із лідерів упровадження нової моделі підготовки наукових кадрів в Україні.
    Зацікавлення аудиторії викликала центральна доповідь Андрія Шевцова, який представив учасникам конференції загальнодержавну динаміку основних показників щодо присудження наукових ступенів, діяльності спеціалізованих учених рад, підготовки в аспірантурі й докторантурі, а також окреслив питання взаємодії учасників процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук на рівні: МОН України — Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - ВНЗ.
    Професор Андрій Шевцов указав на необхідність подальшого вдосконалення чинної нормативно-правової бази, зокрема внесення змін до постанови №261 від 23.03.2016 р., а також обговорення й ухвалення нового Порядку присудження наукових ступенів, проект якого підготовлений МОН України.
    У контексті дотримання принципів академічної доброчесності та боротьби з плагіатом Андрій Гаррієвич окреслив основні питання створення Національного репозитарію академічних текстів (Постанова КМУ №541 від 19.07.2017 року), який формуватиметься з центральної та локальних частин — репозитаріїв вищих навчальних закладів та інших інституціональних учасників.
    Доповідач наголосив на необхідності існування перехідного періоду, пов'язаного з подальшою імплементацією законів України «Про вищу освіту» і «Про освіту».
    За результатами роботи конференції виданий збірник тез доповідей та готуються пропозиції до МОН України щодо змін і доповнень до нормативно-правових актів з питань підготовки й атестації кадрів вищої кваліфікації. З матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням: phd.znu.edu.ua
© 2017 Запорізький національний університет