Запорізький національний університет


      Запорізький національний університет розпочинає свою історію з відкриття к 1909році, тоді ще в Олександрівську, чоловічої класичної гімназії, яка у 1912 році була реорганізована у вчительську семінарію, в 1920 – у педагогічну шкету, яка у свою чергу в 1921 році була реорганізована в трирічні педагогічні курси. У 1925 році курси були перетворені на педагогічний технікум, а у вересні 1930року на його базі відкрився інститут народної освіти, до структури якого входили два сектори: соціального виховання і професійної освіти. У травні 1931 року навчальний заклад одержав назву педагогічного інституту професійної освіти, який готував педагогів для робочих факультетів і технікумів. У серпні 1933 року його перетворили на Запорізький державний педагогічний інститут із чотирма факультетами: природознавства, мови і літератури, фізико-математичним та історичним.

Ліц. АА № 867651 від 12.10.2004р від. МОНУ

   У продовж 55 років свого існування педагогічний інститут підготував більше 32 тисяч висококваліфікованих учителів різник спеціальностей.
     29 грудня 1984 року Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерство народної освіти УРСР видали спільний Наказ про відкриття Запорізького державного університету.
     З серпня 1985 року Запорізький державний педагогічний інститут здійснив свій перший набір студентів у Запорізький державний університет (ЗДУ).

За 20 років існування ЗДУ в статусі університету підготовлено:

– спеціалістів (на денній та заочній формах навчання) – 18 800 осіб;
– магістрів (на денній та заочній формах навчання) – 797 осіб.

     Враховуючи філії університету, всього підготовлено понад 24 тисячі висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей.
     Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Запорізького державного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, 24 грудня 2004 року ЗДУ було надано статус національного.
     Отже, Запорізький національний університет наочно демонструє єдність поколінь, безперервність історії: педагогічні курси – педагогічний технікум – педагогічний інститут професійної освіти – державний педагогічний Інститут – держави и й університет – національний університет.
     Сьогодні Запорізький національний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, центр освіти, науки та культури Придніпровського реґіону, один із найвідоміших класичних університетів України, до структури якого входять 16 факультетів, 66 кафедр, Нікопольський інститут, Науково-дослідний інститут українського козацтва, 2навчально-консультацій ні центри в містах Кривий Ріг і Мелітополь. В університеті навчається понад 11 тисяч студентів за 35 спеціальностями. У 1995 році створений і працює багатогалузевий навчальне-науковий комплекс «Запорізький університет», який об'єднує коледж, технікум, педагогічне училище та 15 шкіл Запорізької області. Крім того, університет має договори про співробітництво з 80 середніми навчальними закладами міста та області.

     Запорізький національний університет здійснює прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання за держзамовленням та на контрактній основі на такі факультети і спеціальності:

     математичний (математика: прикладна математика, Інформатика); фізичний (фізика; фізика твердого тіла; прикладна фізика!, економічний (фінанси; облік і аудит; економічна кібернетика); філологічний (українська мова та література; російська мова та література); журналістики (журналістика); історичний (історія; архівознавство); юридичний (правознавство); біологічний (біологія; біологія зі спеціалізацією «Мисливствознавство»; екологія та охорона навколишнього середовища); іноземної філологія (англійська мова та література; німецька мова та література; французька мова та література; іспанська мова та література, переклад (англійська, німецька, французька мови); фізичного виховання (фізичне виховання; фізична реабілітація; олімпійський та професійний спорт), соціальної педагогіки та психології(соціальна педагогіка; психологія; театральне мистецтво); менеджменту (менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); соціологи та управління (соціальна робота; соціологія; політологія); Кримський факультет фізичної культури, спорту та туризму в м. Сімферополь (фізичне виховання; фізична реабілітація; фінанси; журналістика; психологія).

     Роботу з абітурієнтами та з особами, які бажають отримати другу освіту, ведуть факультети до вузівської підготовки (підготовче відділення та підготовчі курси, тел. 64-50-24) і піспядип-ломноїосвіти (тел. 64-31-26).
     У Запорізькому національному університеті постійно ведеться робота для розширення кількості спеціальностей. Уже відкриті такі нові спеціальності, як «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Прикладна фізика», «Політологія», “Інформатика”. Готуються до відкриття спеціальності: «Хімія», «Біохімія», «Логістика», «Педагогіка вищої школи”, «Видавнича справа й редагування», «Теологія”, «Дизайн” та ін.
     Політика державного, а зараз національного, університету – ніколи не допускати відкриття нових спеціальностей, не маючи для цього відповідної навчальної бази та аналізу потреби в таких спеціалістах на ринку праці.
     У непростих умовах ринку праці на спеціалістів-випускників ЗНУ чекають і в банках, і в державних юридичних службах, І на виробництві. Близько 100% випускників бюджетної форми навчання мають гарантію працевлаштування. Звичайно, з надбанням статусу національного університет одержить додаткову кількість бюджетних місць. Якщо всередньому по Україні вони збільшуються на 6%, то в ЗДУ у 2004 році цей показник дорівнював 10%, а з новим статусом в майбутньому він знову збільшиться.
     Таке зростання кількості бюджетних місць через 4-5 років забезпечить кожному випускнику середньої школи бюджетне місце в національному університеті та інших ВНЗ державного зразка.
     Запорізький національний університет починає підготовку спеціалістів, які одержать диплом європейського зразка. ЗНУ – один із перших взяв участь у проекті Європейського співтовариства, до якого увійшли 14 європейських університєтів, у тому числі вищі навчальні заклади Швеції, Англії, Португалії, Германії. Сумісна програма навчання планує підготовку магістрів та бакалаврів соціальних та педагогічних наук. Спеціалісти, які отримають освіту за європейською програмою, зможуть використати свої знання в будь-якій соціальній, педагогічній або медичній галузях. Спеціалісти такого рівня підготовки завжди затребувані, випускники одержують диплом, що нічим не відрізняється від диплома вищезазначених 14-ти європейських університетів, і зможуть працювати або продовжити навчання в будь-якій країні світу. Університет надає таку можливість кожному запоріжцю. Крім цього проекту, працює українсько-німецький «Центр співробітництва Запоріжжя-Магдебург», де студенти та викладачі щороку проходять стажування. Також укладено договори про співробітництво з Китаєм.
     Статус національного значно розширює межі міжнародного співробітництва І забезпечує базу для втілення нових міжнародних проектів.
     У Запорізькому національному університеті для абітурієнтів розроблена і функціонує система пільг і знижок по оплаті навчання.
     Випускникам факультету довузівської підготовки надаються пільги залежно від обраного виду підготовки до вступу у ВНЗ. Так, випускникам підготовчого відділення надаються такі пільги: слухачі, які складають випуски і іспити на позитивні оцінки, зараховуються без вступних іспитів на 1-й курс ЗНУ на контрактну форму навчання та звільняються від оплати навчання в і семестрі 1-го курсу. Слухачі, які складають випускні Іспити на «відмінно», мають право вступити на місця державного замовлення за результатами співбесіди. Випускникам підготовчих курсів надаються пільги, встановлені Положенням про курси – зараховуюіься на контрактну форму навчання без вступних іспитів. Крім того, випускники підготовчих курсів за спеціальностями”Математика», «Прикладна математика”, «Інформатика», «Фізика”, «Фізика твердого тіла», «Прикладна фізика», «Архівознавство», «Російська мова та література», “Екологія та охорона навколишнього середовища», «Біологія” зі спеціалізацією «мисливствознавство» за окремим конкурсом зараховуються на бюджетні місця за результатами випускних іспитів.
     Абітурієнти – медалісти зараховуються на контрактну форму навчання з оплатою 50% від загальної суми оплати в першому семестрі.
     Випускники навчальних закладів, що входять до навчально-наукового комплексу «Запорізький університет» або уклали зі ЗНУ відповідні угоди, зараховуються на навчання за контрактом зі знижками по оплаті 10%-50% у першому семестрі згідно з умовами договору.
     За результатами участі у відкритій очній олімпіаді переможці зараховуються до ЗНУ на місця за держзамовленням без вступних Іспитів, призери – за результатами співбесіди. За результатами участі у відкритій очній та відбіркових факультетських олімпіадах учасники, а також призери радіогри «Перспектива” рекомендуються до зарахування на контрактну форму навчання без вступних Іспитів, якщо учасник набрав кількість балів, що вважається позитивною згідно із затвердженими критеріями оцінок. Переможцям (1-5 місця) відбіркових факультетських олімпіад на денній формі навчання надаються пільги по оплаті від 10% до 50%.
     На студентів денної форми, які навчаються на «4» і «5», поширюється накопичувальна система знижок, у випадку складання сесії на середній позитивний бал студентам надається знижка по оплаті 5%, яка з кожною наступною успішно складеною сесією додається до попередньо отриманої знижки, але знижка по оплаті за навчання HP може перевищувати 50%.
     Пільги по оплаті зберігаються на наступний семестр за умови, якщо студент вчасно склав попередню сесію з середнім балом не нижче 4,5.
     У ЗНУ діє програма «Сільський абітурієнт», згідно з якою мешканцям сільської місцевості або селищ міського типу при вступі на контрактну форму навчання на педагогічні спеціальності: «Біологія», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Українська мова та література», «Історія”, «Фізичне виховання”, “Фізика”, «Математика» надається знижка по оплаті 50% від вартості навчання на весь період.
     Також нещодавно в ЗНУ введено одночасне (паралельне) навчання за другою освітньо-професійною програмою (спеціальністю). Плата за паралельне навчання для студентів, які навчаються за першою спеціальністю в ЗНУ, не перевищує 50% від базової вартості платної послуги для обраної другої спеціальності. Формами паралельного навчання є денна, заочна або екстернат. На паралельне навчання запрошуються студенти не тільки ЗНУ, а і інших вищих навчальних закладів.
     За результатами співбесіди з профілюючих дисциплін зараховуються до університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, які закінчили середні навчальні заклади з відзнакою (відмінними оцінками). Інваліди першої та другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю та особи, яким Законом України -Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, зараховуються до університету поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних іспитах на денну або заочну форму навчання.
     Професорське-викладацький склад ЗНУ нараховує понад 500 викладачів, із них 73 – доктори наук, 268 – кандидати наук. В університеті функціонують магістратура, аспірантура і докторантура, екстернат. Навчання в аспірантурі здійснюється за 38 спеціальностями, у докторантурі – за 12, розвиваються наукові школи, працюють 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізико-математичних, історичних, філософських і філологічних наук.
     У Запорізькому національному університеті діє Студентська Рада, яка є однією із форм студентського самоврядування. Це організація, яка представляє інтерес» студентської молоді.
     Основним напрямком діяльності Студентської Ради є розвиток студентської ініціативи в різних сферах університетського життя і стимулювання наукової творчості студентів, формування традицій університету та виховання почуття гордості за звання студента Запорізького національного університету, вирішення соціальних питань студентського життя і багато іншого.
     В університеті здійснюється інтенсивна комп'ютеризація навчального процесу. Сьогодні корпоративна мережа 3HУ забезпечена виходом у систему Internet, комп'ютерні класи обладнані новітнім устаткуванням.
     Наукова бібліотека Запорізького національного університету є провідною науково-інформаційною структурою університету. Бібліотека забезпечує реалізацію навчального процесу.
     Для успішної діяльності в Запорізькому національному університеті є всебічно розвинута матеріально-технічна база. Це – 6 навчальних корпусів, спортивний комплекс, будинок культури ім. Дроб'язка, 3 гуртожитки; наукова бібліотека, комп'ютерні класи з виходом в Internet; 2 медпункти, комбінат громадського харчування, санаторій-профілакторій, біостанція-профілакторій на о. Хортиця, спортивно-оздоровчий табір "Славутич” на березі Азовського моря. В університеті працює FM-радіостанція "Юніверс», видаються фахові наукові збірники, газета обласного значення «Наш город” і газета "Запорізький університет». На базі студентської радіостанції «Юніверс» створено локальну телевізійну мережу "Юнівере-TV», яка охоплює всі навчальні корпуси університету та студентські гуртожитки. Глядачі мають змогу переглядати програмні продукти республіканського, місцевого TV, a також власні програми.
© 2017 Запорізький національний університет