Призначення і загальна характеристика Системи

Система "УФД/Бібліотека" (далі по тексту "Система") призначена для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки. Вона включає засоби автоматизації основних виробничих циклів:

- Комплектування бібліотечного фонду (визначення потреб, замовлення літератури, оформлення надходжень, облік і аналіз фонду, списання)

- Обробка документів (складання бібліографічного опису документа, класифікація, створення тематичних каталогів)

- Обслуговування читачів (пошук документів, замовлення, комплектування замовлень, видача та повернення документів)

Система забезпечує такі основні функції:

- Користування електронним каталогом

- Відбір документів за заданими критеріями (темами тематичних каталогів та значеннями полів бібліографічного опису)

- Сортування відібраних документів за вказаними критеріями в порядку зростання або зменшення значень

- Перегляд та друк інформації щодо відібраних документів у вигляді рядків таблиці, каталожних карток та повних бібліографічних описів

- Експорт та друк відібраної інформації

- Перегляд та друк електронних документів, відібраних за електронним каталогом, які зберігаються в базі даних, в локальній або глобальній мережі у відповідних форматах

- Підтримка електронного каталогу та бази данних електронних документів

- Каталогізація видань (створення бібліографічних описів документів відповідно держстандарту 7.1-84, стандартам USMARC та UNIMARC)

- Структуризація складних видань (серій, колекцій, періодики)

- Експорт та імпорт бібліографічних описів документів в форматах USMARC, UNIMARC та XML

- Створення тематичних каталогів

- Занесення електронних документів до бази даних чи відповідних контейнерів локальної мережі, утримання електронних адрес документів, які розміщені на компакт-дисках, в локальній та глобальній мережах

- Комплектування бібліотечного фонду паперовими документами

- Врахування потреб у літературі

- Складання замовлень на літературу

- Оформлення надходжень партій літератури

- Аналіз забезпеченості літературою за тематикою

- Оформлення списань

- Підготовка та друк книг інвентарного та сумарного обліку

- Аналіз причин відмовлень читачам в документах

- Експорт-імпорт інформації щодо бібліотечного фонду в форматі XML

- Обслуговування читачів (в т.ч. організацій МБА)

- Введення та утримання інформації щодо читачів бібліотеки, експорт-імпорт інформації в форматі XML

- Відбір читачів за різними критеріями, сортування, перегляд та друк відібраної інформації

- Відбір примірників документів та реєстрація видачі їх читачам

- Реєстрація повернення документів читачами

- Перегляд переліків документів, виданих читачеві, які повернені, не повернені, термін повернення яких прострочено

- Застосування технологій штрих-кодування для ідентифікації документів та читачів

- Налагодження широкого кола параметрів для пристосування Системи до потреб конкретної бібліотеки, створення різноманітних словників та переліків з можливістю їх імпорту-експорту в форматі XML

Система орієнтована на роботу в комп`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних. Система побудована за архітектурою клієнт-сервер, базується на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL.

Клієнтська частина Системи функціонує на комп'ютерах типу IBM PC під управлінням операційних систем MS Windows (95, 98, NT, 2000)

Клієнтська частина системи однакова для всіх серверів. При реєстрації користувача вона автоматично визначає тип сервера, який управляє відповідною базою даних.

Система відтестована для таких серверів управління базами даних:

- Centura SQLBase 6.01

- Microsoft SQL Server 6.5

- Microsoft SQL Server 7.0

- Oracle8i Enterprice Edition. Release 8.1.5