Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукова бібліотека

Надійшли в місяці...

Пошук електронних книг


Документів:72597

Довідка для читачів, електронні книги, каталоги,
ресурси Інтернет, новини бібліотекиЕлектронні книги / Детальний опис

Детальний описББК: Ю95я73 ISBN: 978-966-364-591-9

Соціальна психологія

Москаленко Валентина Володимирівна
Всі категорії
Вся тематика
Філософські науки
Психологія
Соціальна психологія
06.11.2008 -- К. : Центр учбової літератури
Книга
Навчальне видання
Шифр:Ю95
Авторський знак:М82
Мова:ukr
Додаткові відомості щодо назви : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
Відомості про видання : 2-ге вид., виправ. та доп.
Ціна : 64.00
Читацька аудиторія : книгу можна читати з екрану з спеціального інтерфейсу в к.126, інв. 0007518
Загальні зауваження : http://www.culonline.com.ua/index.php?newsid=212
Підручник, що пропонується є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом II ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів. В підручнику викл адено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних зн аннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної психології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної пси¬хології, зокрема „техніки спілкування", „окремі моделі соціалізації" тощо. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експери¬ментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендо вано літературу до кожної теми. Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології.

Дата внесення : 06.11.2008     Переглядів: 0     Популярність: 0%    Новий коментар

Ім`я відправника
E-mail відправника
Надрукуйте код :© 2017 Запорізький національний університет

login