Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Презентація нової книги "Адміністративне судочинство України: теорія та практика"


Наукова бiблioтека ЗНУ / Всі новини сайта «Наукова бiблioтека ЗНУ» / Презентація нової книги "Адміністративне судочинство України: теорія та практика"

Всі Новини бібліотеки

Шановні читачі!

     Наукова бібліотека Запорізького національного університету отримала видання: Адміністративне судочинство України: теорія та практика / кол. Авт.; за аг. ред. О.М. Нечитайла. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 288 с., здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні та за фінансової підтримки Уряду Канади в рамках проекту „Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”, що впроваджується спільно з Верховним Судом України та Національною школою суддів України.
     У монографії аналізуються генезис, сучасний стан та шляхи подальшого розвитку адміністративного судочинства в Україні.
     Дане дослідження становить собою певний синтез ідей і думок, які спрямовують розвиток адміністративного судочинства в державі до загальновизнаних європейських стандартів правосуддя, що у свою чергу є одним із основних напрямів здійснення в Україні конституційної та судово-правової реформ.
     Книга створена зусиллям великого колективу авторів, серед яких декан юридичного факультету ЗНУ, доктор юридичних наук, професор Коломоєць Т.О.; професор кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ, доктор юридичних наук, доцент Лютіков П.С. та в.о. завідувача кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ, доктор юридичних наук, професор Колпаков В.К.
     Монографія стане в нагоді суддям, прокурорам, адвокатам, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

*      *      *

20.01.2016 08:37:00© 2017 Запорізький національний університет