Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Агатангел Юхимович Кримський – лінгвіст, письменник, історик, педагог


Наукова бiблioтека ЗНУ / Всі новини сайта «Наукова бiблioтека ЗНУ» / Агатангел Юхимович Кримський – лінгвіст, письменник, історик, педагог

Всі Новини бібліотеки

      В січні 2016 р. виповнилось 145-років з дня народження одного з найвидатніших лінгвістів світу, філолога-поліглота, літературознавця, письменника, фольклориста і етнографа, історика, педагога Агатангела Юхимовича Кримського.
     Агатангел Кримський – найвидатніший сходознавець України, широко відомий в світі, автор численних праць з історії та культури арабських країн, Ірану, Туреччини та ін., семітології, історії, ісламу ("Історія мусульманства", "Історія арабів і арабської літератури", "Історія Персії та її письменства", "Історія Туреччини та її письменства".
     Але А. Кримський був не тільки визначним орієнталістом, а й істориком української мови, автором праць: "Українська граматика" (2 тт., 1907-08), "Нариси з історії української мови" (1922, у співавторстві з О. Шахматовим), «Древнекиевский говор», «Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася», «Нарис історії українського правопису до 1927 року» та ін. Він став одним із фундаторів Всеукраїнської академії наук і її першим нездмінним секретарем, редактором першого тому "Академічного словника" (1924). А. Кримському належить чималий поетичний і прозовий доробок — три частини екзотичної поезії «Пальмове гілля», численні переклади з Омара Хайяма, Гафіза, поетів монгольського лихоліття, ліричної поезії XV віку, оповідання.
     Наукова бібліотека підготувала бібліографічний список видань про Агатангела Кримського на 110 джерел та оформила книжкову виставку, на якій представлені навчальні посібники, монографії, наукові вісники, автореферати дисертацій, збірки наукових статей про життєвий шлях і творчі здобутки А.Ю.Кримського відомих мовознавців, істориків (К.Гурницького, Ю.Кочубея, О.Василюк, Е.Циганкової та ін.), окремі статті, рецензії А.Кримського, дещо з його багаточисленного листування з І.Франком, В.Лукичем, О.Конинським, П.Житецьким, роботи різних науковців про епістолярну спадщину А.Ю.Кримського, зокрема і викладачів нашого вишу (роботи В.Чабаненка).
     Запрошуємо всіх познайомитись з творами, А. Ю. Кримського, його поезіями, перекладами, в яких «він виявив себе високоталановитим поетом і дуже оригінальним повістярем» (Ф. Франко, 1910 р.)
     Перегляд виставки у Наукової бібліотеці, читальний зал філологічних наук (ауд. 139),

29.01.2016 11:36:00© 2017 Запорізький національний університет