Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукові фахові видання. Галузь науки, код (шифр) спеціальності: фізико-математичні спеціальності - 113


Computational Problems of Electrical Engineering
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Буковинський математичний журнал
Біоніка інтелекту
Вібрації в техніці та технологіях
Відбір і обробка інформації
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології
Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки
Вісник Львівського університету. Серія: Механіко-математична
Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування
Вісник Національного транспортного університету
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Математика, прикладна математика і механіка»
Вісник Черкаського державного технологічного університету
Вісник Черкаського університету. Cерія: «Прикладна математика. Інформатика»
Доповіді Національної академії наук України
Дослідження в математиці і механіці
Електротехнічні та комп’ютерні системи
Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань
Журнал обчислювальної та прикладної математики
Карпатські математичні публікації
Клінічна інформатика і Телемедицина
Комп’ютерні технології друкарства
Космічна наука і технологія
Кібернетика та комп'ютерні технології
Кібернетика та обчислювальна техніка
Кібернетика та системний аналіз
Математичне моделювання
Математичне моделювання та комп’ютинг
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Математичні машини і системи
Математичні методи та фізико-механічні поля
Методи та прилади контролю якості
Механіка та математичні методи
Могилянський математичний журнал
Міжнародний науковий журнал "Прикладна механіка"
Наука та інновації
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
Наукові вісті КПІ
Наукові записки НАУКМА. Комп’ютерні науки
Наукові нотатки
Нелінійні коливання
Питання прикладної математики і математичного моделювання
Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Праці Одеського політехнічного університету
Праці міжнародного геометричного центру
Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Число
Прикладні аспекти інформаційних технологій
Прикладні проблеми механіки і математики
Проблеми машинобудування
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
Проблеми інформатизації та управління
Радіоелектронні і комп’ютерні системи
Системи керування та комп’ютери
Системи та технології
Системні дослідження та інформаційні технології
Системні технології
Сучасні проблеми моделювання
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві
Східно-європейський журнал передових технологій
Теоретична та прикладна кібербезпека
Теорія ймовірностей та математична статистика
Технічна механіка
Український математичний журнал
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
Фізико-хімічна механіка матеріалів
Ядерна та радіаційна безпека© 2017 Запорізький національний університет