Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Видавництва літератури з фізико-математичних наук. Видання в фонді наукової бібліотеки 2015-2022 рр.


Видавництво КНУ ім. Тараса Шевченка
Видавництво ОНУ ім. І.І. Мечникова
"Гельветика"© 2017 Запорізький національний університет