Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукова бібліотека

Надійшли в місяці...

Пошук електронних книг


Документів:77380

Довідка для читачів, електронні книги, каталоги,
ресурси Інтернет, новини бібліотекиЕлектронні книги / Назви - Ф

Назви - ФВсі назви
Ф
ФА ФБ ФВ ФГ ФҐ ФД ФЕ ФЄ ФЖ ФЗ ФИ ФІ ФЇ ФЙ ФК ФЛ ФМ ФН ФО ФП ФР ФС ФТ ФУ ФФ ФХ ФЦ ФЧ ФШ ФЩ ФЬ ФЮ ФЯ ФA Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9

Записи 1 - 100 (всього знайдено 1259)

Сторінки : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
Фainomeno місця
Фабрика веселого настроения [Текст]
Фабрикація порядку. Знання в конституціюванні соціального
Фазова поведінка деяких псевдоспінових та псевдоспін-електронних моделей
Фазова поведінка іонних розчинів в об'ємі та пористому середовищі: примітивна модель з явним врахуванням розчинника
Фазова синхронізація частоти твердотільних джерел сигналів в короткохвильовій частині міліметрового діапазону радіохвиль
Фазовий склад, структура і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій FePtз додатковими шарами Au
Фазовий склад, структура та фізико-механічні властивості аморфних і нанокристалічних сплавів Fe42-71(Ni,Co,Cr,Mo,W,Nb,V,Mn,Al)10-32Y1,8-2(Si,C,B,P)17-24
Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку
Фазові перетворення в політипах халькогенідних сегнетоелектриків-напівпровідників з неспівмірними фазами
Фазові перетворення у сплавах [Текст]
Фазові рівноваги
Фазові рівноваги квазіпотрійних систем на основі сполук А12Х,ВІІІ2Х3,R2X3,A1Y(A-Cu,Ag;BSSS-Ga,In;R-La,Er;X-S,Se;Y-CI,I) та властивості проміжних фаз і стекол
Фазові рівноваги у квазіпотрійних системах на основі сполук А'2Х, В'''2Х3, R2X3, A'Y (А'Cu,Ag; В'''-Ga,In; R-Y, La,Pr,Ho,Er,Tm,Yb; X-S,Se; Y-Cl,Br,I) та властивості проміжних фаз і стекол
Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості проміжних фаз в системах 2ТІІ+Hg(Pb)Br2 - 2TIBr+Hg(pb)I2 та споріднених
Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов
Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні
Факир против мафии
Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію
Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції
Факторинг
Факультативи з української мови та літератури
Факультативний курс з української мови
Фальшивомонетництво на українських землях (1795-1917 рр.)
Фанатизм. Психоанализ этого ужасного явления
Фандрайзинг
Фантазия и реальность
Фантом выходит на охоту [Текст]
Фараон [Текст]
Фараон [Текст]
Фармако-токсикологічна оцінка впливу біологічно активної добавки, на основі розмелених плодів розторопші плямистої, за дегельмінтизації собак
Фармако-токсикологічна оцінка комплексного йодумісного препарату та його ефективність за ендотоксикозу тільних корів
Фармакогнозия (с основами биохимии лекарственных растений)
Фармакогнозія з основами біохімії рослин
Фармакогностичне вивчення рослин для розробки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань
Фармакогностичне вивчення сировини соняшника однорічного ( helianthus annuus l.) та розробка лікарських рослинних засобів на її основі
Фармакогностичне дослідження представників підродини Amygdaloideae родини Rosaceae L. та створення лікарських засобів на їх основі
Фармакогностичне дослідження рослин родини вербові та створення на їх основі лікарських засобів
Фармакоекономічне обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців при кислотозалежних захворюваннях
Фармакология
Фармакология
Фармакология
Фармакологічне дослідження естерів N-[(2-оксоіндолініліден - 3)-2 - оксіацетил] - амінокислот як потенційних діуретичних засобів
Фармакологічне дослідження крему з наночастинками церію діоксиду
Фармакологічне дослідження нових вагінальних лікарських форм для корекції гіпоестрогенових станів
Фармакологічне дослідження родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.) культивованого в Україні
Фармакологічне дослідження фітозасобів з хости ланцетолистої (hosta lancifolia engl.)
Фармакологічне обгрунтування застосування густого екстракту з листя берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) для лікування діабетичної нефропатії
Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та лозартану при кардіальних порушеннях цукрового діабету І типу
Фармакологічне обґрунтування застосування сухого екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 типу та метаболічному синдромі
Фармакологічний аналіз знеболення та хондропротекції за умов експериментального остеоартрозу на тлі гіпотиреозу
Фармацевтична освіта і мова. Здобутки наукової фармацевтичної діяльності
Фармацевтична освіта і мова. Здобутки наукової фармацевтичної діяльності
Фармацевтична розробка і стандартизація м'яких лікарських засобів мометазону фуроату для лікування дерматозів
Фасилітація гри: мистецтво та наука про залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру
Фауна мира : Млекопитающие
Фауна наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу
Фахова українська мова. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Федеративні проекти в Центрально-Східній Європі: зародження, еволюція та реальна політика (1815-1921 рр.)
Федір Михайлович Медвідь
Федотов
Фейнмановские лекции по физике
Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування
Фемінний дискурс іранської прози ХХ-початку ХХI ст.
Фен-шуй для садового участка
Фенолы
Фенольные соединения растительного происхождения
Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології
Феномен "соціальне виховання" в історії педагогіки й освіти України (20-30-ті роки ХХ століття)
Феномен виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі
Феномен влади в управлінні науково-освітнім простором
Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі
Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі
Феномен гомосексуальності на сторінках української преси
Феномен громадської думки: взаємозв'язок держави і громадянського суспільства
Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні [Текст]
Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз
Феномен криптографії в контексті розвитку європейської науки
Феномен культури у гуманітарному дискурсі
Феномен маргінезу як чинник трансформацій сучасних форм у культуротворчому бутті
Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства
Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.)
Феномен ненадійного наратора в українській прозі ХХ століття: історико-літературний вимір
Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку
Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку
Феномен номадизма в культуре постмодерна
Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності
Феномен попередження як виду адміністративного стягнення за законодавством України
Феномен презумпцій в адміністративному праві України
Феномен природы человека
Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс
Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права
Феномен словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI-XVIII століть)
Феномен соціального сподівання
Феномен соціальності в тюркському світі: соціально-філософський аналіз
Феномен страху в текстах жахів : теорія референції та смислотворення
Феномен української "Тихої лірики" 60-80-х років ХХ століття
Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти
Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В. В. Зеньковського: соціальний вимір
Феноменология духа
Сторінки : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13© 2017 Запорізький національний університет

login