Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Інформація для науковців


Робота на платформі Web of Science. Початок роботи
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ           ВІДЕОМАТЕРІАЛИ              ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Інформаційне забезпечення наукової та освітньої діяльності: Web of Science, Journal Citation Reports, ResearcherID, EndNote
ЗАВАНТАЖИТИ

Від 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008–95 набув чинності національний стандарт: ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.
ЗАВАНТАЖИТИ

Бібліографічнe посилання ДСТУ 8302:2015.
ЗАВАНТАЖИТИ
Поправки, внесені до ДСТУ 8302:2015
ЗАВАНТАЖИТИ

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у дисертації з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні рекомендації щодо нового стандарту "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (ДСТУ 8302:2015)
ЗАВАНТАЖИТИ

Вимоги до оформлення дисертації
ЗАВАНТАЖИТИ

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук
ЗАВАНТАЖИТИ

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею
ЗАВАНТАЖИТИ

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації
ЗАВАНТАЖИТИ

Схеми та приклади бібліографічних описів документів
ЗАВАНТАЖИТИ

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
ЗАВАНТАЖИТИ

Нові правила бібліографічного опису (пояснення)
ЗАВАНТАЖИТИ

Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. ДСТУ 3582:2013
ЗАВАНТАЖИТИ

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
ЗАВАНТАЖИТИ

Open Science in Ukraine. Таблиця з українськими науковими журналами, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science
ЗАВАНТАЖИТИ

Практичний посібник для науковців з використання можливостей Google Академії: пошук інформації, створення та наповнення профілю автора, укладання власної бібліотеки та опис доступних наукометричних показників
ЗАВАНТАЖИТИ

Практичний посібник зі створення, наповнення та підтримки профілю науковця у реєстрі унікальних ідентифікаторів ORCID
ЗАВАНТАЖИТИ

Як знайти журнал для публікації у Web of Science? Перелік усіх видань, які включено до Web of Science. Пошук за назвою/ISSN. MASTER JOURNAL LIST
ЗАВАНТАЖИТИ

Clarivate Analytics. Інформаційний портал щодо роботи з ресурсами Web of Science
ЗАВАНТАЖИТИ

Як знайти журнал для публікації в Scopus? Україномовна версія сторінки видавництва Elsevier. Перелік усіх видань, які індексуються Scopus. Керівництво для користувача
ЗАВАНТАЖИТИ
Пошук журналу Journal Search
ЗАВАНТАЖИТИ
Вільний доступ до метрик журналів SNIP, SJR и IPP від Elsevier JournalMetrics.com. Пошук журналів
ЗАВАНТАЖИТИ
Безкоштовний доступ до версії Scopus Preview та іншим продуктам Elsevier. Пошук авторів. Пошук джерел
ЗАВАНТАЖИТИ
© 2017 Запорізький національний університет