Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Історична довідка


    Наукова бібліотека ЗНУ – це інформаційна база навчальної та науково-дослідницької роботи науково-педагогічних працівників та студентів, динамічний сучасний інформаційно-бібліотечний центр університету. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного простору.
   Університетська книгозбірня, історія якої налічує вже понад сотню років, є транслятором з покоління в покоління документального культурного надбання суспільства.
   Книжкове зібрання наукової бібліотеки Запорізького національного університету – це книги, які накопичували декілька поколінь бібліотек різних освітніх закладів. У спадок бібліотеці ХХІ століття залишились книжки бібліотеки Олександрівської жіночої гімназії, відкритої у 1897 році. У 1919-1921 pp. це були книжки бібліотеки Олександрівської вчительської семінарії, у 1930-1933 pp. – Запорізького інституту народної освіти, а з 1933 р. це вже фонд бібліотеки Запорізького державного педагогічного інституту. Про всі ці історичні періоди формування бібліотечного фонду, про меценатів та дарителів свідчать печатки, екслібриси, позначки та дарчі надписи на книжках. У 1985 р. на базі ЗДПІ був створений Запорізький державний університет, а в 2007 р. бібліотеці надано статус наукової.
   Наукова бібліотека ЗНУ до 1930 р. розташовувалася в цоколі першого навчального корпусу, її книжковий фонд складав 7 152 прим., нараховувалось 270 читачів. Бібліотека мала абонемент і читальний зал на 120-150 місць. Очолювала бібліотеку в передвоєнні роки Н.І.Малецька. На початку Великої Вітчизняної війни фонди бібліотеки були найбагатшими в місті – 100 тис. прим., кількість читачів – більше 1 000, книговидача складала понад 78 тис. прим.
    Під час війни бібліотека разом з інститутом була евакуйована; до м. Ленінабад, але більша частина фонду загинула. Свою роботу бібліотека відновила 18 жовтня 1943 p., коли педагогічний інститут повернувся до Запоріжжя і почав працювати. На всю бібліотеку був лише один працівник, фонд складав 7 тис. примірників. Проте інститут розширювався, бібліотека поповнювалась, зростали кількість читачів і книговидач. В 1950 р. фонд нараховував 60 тис. прим., читачів було до 1,5 тисяч, книговидача – 85 тис. прим. Зростав і колектив. У 1950 р. у бібліотеці працювало 7 співробітників. У перші повоєнні роки бібліотекою завідувала А.В.Паничева, з 1950 по 1968 pp. – Н.А.Минько, історик за фахом. У ці роки утворився колектив однодумців, які пов'язали з бібліотекою свою долю на багато років. Це – В.Н.Левітіна, Е.Й.Соколова, Т.П.Амеліна, Н.Г.Жигалова, М.Г.Бабанова, В.П.Черниш, Н.Г.Ябчинська.
    За повоєнні роки бібліотека переїжджала двічі. Після евакуації вона розташувалась у будинку, де зараз знаходиться студентська поліклініка. У 1955 р. бібліотека переїхала до першого навчального корпусу, а в червні 1967 р. – до другого навчального корпусу, у спеціально збудоване для бібліотеки крило на першому поверсі.
   Влітку 1968 р. в бібліотеку влився фонд загальнонаукового факультету філіалу Дніпропетровського державного університету. На той час колектив бібліотеки нараховував більше 20 співробітників. З 1968 по 1985 pp. бібліотекою завідувала Ж.С.Дубінець. Тоді були організовані 4 спеціалізовані читальні зали з відкритим доступом до книжкового фонду, реорганізована робота абонементу і організовано сектор наукової інформації. З 1985 по 1992 pp. бібліотекою завідувала Л.Я.Василенко.
    З 1992 р. директором наукової бібліотеки є В.О.Герасимова, яка працює тут з 1969 р. Також до бібліотеки прийшли нові фахівці І.Ю.Тяпкіна, І.В.Шиленко, О.М.Сергієнко, М.В.Жеурова, Т.Д.Лобода, Л.П.Дмитрук, Л.Г.Полтавченко, Л.Є.Кіртока, К.П.Гладких, С.В.Сівак, О.М.Ігнатенко, О.В.Левчук, Н.М.Чала, О.М.Агоян.
   Найважливіше в роботі бібліотеки – це кадри, їх підбір, розстановка, виховання, підвищення кваліфікації. У бібліотеці ЗНУ працюють 39 високопрофесійних працівники.
   Сучасний етап розбудови університетської книгозбірні визначила «Концепція розвитку наукової бібліотеки Запорізького національного університету на 2012-2017 рр.», яка спрямовує діяльність колективу бібліотеки на вирішення таких пріоритетних завдань: подальше формування як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів і сервісів та гармонійне поєднання їх з меморіальною колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих бібліотечних колекцій. Перлиною фондів наукової бібліотеки ЗНУ можна назвати фонд рідкісної книги. В ньому зібрані видання XIX – початку XX століть. Фонд становить понад 9000 прим.
   Продовжується формування бібліотечного фонду згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії університету, з урахуванням потреб наукового і академічного процесів в ЗНУ та на основі постійної співпраці з факультетами та науковими центрами університету. Загальний документний фонд бібліотеки у 2015 році склав 886 947 примірників друкованих та електронних видань. Фонд періодичних видань налічує 170 125 примірників журналів та газет.
    Завдяки проектам співпраці з міжнародними і благодійними фондами та організаціями, книгообміну між ВНЗ України, дарам приватних колекцій, авторським дарам, бібліотека отримує наукові, літературно-художні видання. Серед міжнародних та зарубіжних організацій представлені Міжнародний фонд "Відродження", Міжнародний благодійний фонд «Смолоскип», Japanese Literature Publishing Project (Японія), Фломандсько-Нідерландська культурна організація "Ons Erfdeel vzw" (Бельгія, Нідерланди), Український науковий інститут Гарвардського університету (США), Представництво Європейського Союзу в Україні, Проект Європейського Союзу та Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2», Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (РЕОП) (Канада), Запорізьке обласне товариство польської культури ім. А. Міцкевича та багато інших.
     За проектами Міністерства освіти і науки України «Навчальна література, підготовлена ВНЗ України за напрямами підготовки», Національної академії педагогічних наук України «Наукова література, підготовлена інститутами НАПН» надходять навчальні, навчально-методичні та наукові видання.
    Наукова бібліотека ЗНУ отримує обов’язковий примірник авторефератів дисертацій, захищених на території України і забезпечена фаховими періодичними виданнями.
   Перетворенню наукової бібліотеки на інформаційний центр університету сприяв подальший розвиток комп’ютеризації та створення електронної бібліотеки. Наукова бібліотека Запорізького національного університету має 51 автоматизоване робоче місце, два сервери для зберігання та використання інформаційних ресурсів в електронному вигляді, доступ до локальної мережі та мережі Інтернет, інтернет-сторінку (http://library.znu.edu.ua)
    Ресурс електронної бібліотеки нараховує понад 74 000 назв електронних видань з філософських, філологічних, фізичної культури та спорту, юридичних, економічних, історичних, фізичних, математичних та інших наук. Електронний каталог є базовою архітектурою електронного інформаційного середовища бібліотеки. У 2015 році обсяг електронного каталогу досяг 1 млн бібліографічних записів на всі види видань, що надходять до бібліотеки, на всіх видах носіїв інформації. Кількість баз даних, створених бібліотекою, налічує 136, що подають інформаційні ресурси бібліотеки з наукових та навчальних напрямків діяльності ЗНУ, актуальних тем та подій, загальний обсяг цього масиву інформації перевищив 3 млн. записів.
    Провідне місце в інформаційному просторі наукової бібліотеки ЗНУ сьогодні належить залу електронних ресурсів, що відкрився 1 вересня 2007 р. у спеціально обладнаному приміщенні і забезпечений 24 комп’ютерами. Щодня його відвідує понад 100 студентів та викладачів. Цей віртуальний читальний зал надає доступ до ресурсів Електронного банку навчально-методичних матеріалів ЗНУ, електронної бібліотеки та електронного каталогу, електронних ресурсів науково-освітньої телекоммунікаційної мережі УРАН, каталогу «Періодичні видання в Інтернет», до світових електронних баз даних. Про попит на ресурси, розміщені на сайті бібліотеки, особливо електронного каталогу книг та електронної бібліотеки, свідчить кількість відвідувачів сайту: понад 500 тисяч за рік.
  Колектив бібліотеки спрямовує свою діяльність на здійснення інформаційних та виховних функцій, впровадження інноваційних форм і методів роботи з користувачами. Відповідно рекомендаціям Міністерства освіти і науки України бібліотека ЗНУ розроблено програми дисциплін та підготовлено електронні лекторії з “Основ інформаційної культури студента” та “Інформаційного забезпечення наукової роботи”, що проводяться для студентів та аспірантів.
    Бібліотека ЗНУ як науково-інформаційний центр здійснює інформаційно-бібліотечне забезпечення викладацького складу, магістратури, студентів, аспірантів. Інформаційно-бібліографічні матеріали за тематикою наукових досліджень, Днів факультетів, кафедр, спеціалістів готуються в автоматизованому режимі з використанням власних ресурсів та баз даних віддаленого доступу. Кількість тем, за яким виконується інформаційний супровід, досягла 400. Бюлетені нових надходжень, інформаційні списки за індивідуальними запитами викладачів розсилаються електронною поштою кафедрам.
   В програми проведення наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, що проводяться ЗНУ, включаються виставки та інформаційна продукція бібліотеки. Загальний обсяг видань з фонду наукової бібліотеки ЗНУ, який щороку експонується на виставках для учасників конференцій та інших заходів досягає 20 тисяч видань.
   Бібліотека ЗНУ впливає на формування в стінах закладу інтелектуального та культурного середовища. На вирішення цих завдань спрямована масова та виставкова діяльність книгозбірні, щороку оформляється понад 400 книжкових виставок та відкритих переглядів, проводиться 30 масових заходів до історичних дат та дат державотворення: (День соборності України, День Конституції України, День Державного Прапора, День Незалежності України та інш.), до ювілейних і пам’ятних дат вчених, письменників, поетів, художників, мовознавців та літературознавців, до актуальних тем та подій.
    На виконання постанов Верховної Ради України, Указів Президента України та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо урочистого відзначення на державному рівні ювілейних дат видатних діячів України та історичних подій розробляються програми заходів, готується бібліографічна продукція та спільно з факультетами проводяться культурно-просвітницькі заходи.
    За «Планом заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання 2011-2014 роки» (Розпорядження Кабінет Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 167-р) розроблено та проводено комплекс заходів в рамках «Року Тараса Шевченка в Україні». Цикл книжкових виставок «Тарас Григорович Шевченко. До 200-річчя від дня народження. Шевченкіана наукової бібліотеки ЗНУ», склали експозиції «І вічне Шевченкове слово…», «Шляхами "Кобзаревої долі"», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» (публікації в періодичних виданнях 2010-2013 рр.), «Шевченко і Запоріжжя», «Шевченко – художник», «Жінки в житті Т.Г.Шевченка», «Т.Г.Шевченко. Видання з колекції рідкісної та цінної книги наукової бібліотеки ЗНУ», «Тарас Григорович Шевченко. Нові дослідження українських вчених» (автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора філологічних наук), «Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) – український поет, художник, мислитель. Наукові праці викладачів ЗНУ».
     Підсумком інформаційно-пошукової роботи за темою «Тарас Григорович Шевченко. До 200-річчя від дня народження (документи з фонду наукової бібліотеки)» стала підготовка та видання науковою бібліотекою бібліографічних покажчиків: «Земля, яку сходив Тарас… Тарас Григорович Шевченко і Запорізький край» (254 джерела), «Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) – український поет, художник, мислитель. Наукові праці викладачів ЗНУ», (вид. 2-ге перероб. та доп., 274 джерела 1938-2014 рр.), біобібліографічного покажчика «Запорожці – лауреати Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка» (вид. 2-ге перероб. та доп., 533 джерела). Електронні версії бібліографічних покажчиків розміщено на веб-сторінці наукової бібліотеки, їх презентація включаються до всіх заходів. Спільно з факультетами та економіко-правничим коледжем проведено заходи для студентів і викладачів, надавався доступ до онлайнових ресурсів, що відкрили учасникам віртуальну Шевченкіану.
    Участь в реалізації міжнародних проектів дозволяє науковій бібліотеці залучати ресурси світових баз даних для розширення інформаційного простору.
    У 2011 р. наукова бібліотека ЗНУ приєдналася до проекту «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України ”ELibUkr”» (http://www.elibukr.org)., що діє в Україні за ініціативою Києво-Могилянської фундації Америки. Завдяки реалізації проекту науковці ЗНУ отримали доступ до баз даних світової наукової інформації: 99 баз відкритого доступу, тестовий доступ до баз даних, пошукових систем наукової інформації, відкритих електронних архівів в інституціях України. Проект дозволяє ЗНУ користуватися сервісом «Мультидисциплінарний Відкритий електронний архів ELibUkr-OA» (http://oa.elibukr.org), що надає науковцям університету організаційну, технічну, інформаційну інфраструктуру відкритого електронного архіву для розміщення та поширення наукових публікацій у відкритому доступі, і таким чином, забезпечення вільного доступу до наукових досліджень вчених ЗНУ та розширення аудиторії їхніх користувачів.
   «Центр європейської інформації», створений на базі наукової бібліотеки ЗНУ за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» (початок: 2011 рік) функціонує як інформаційно-просвітницький ресурсний центр, який надає вільний доступ усім зацікавленим особам (студентам, викладачам, журналістам, підприємцям та ін.) до інформаційних ресурсів та електронних баз даних матеріалів щодо функціонування інституцій Європейського Союзу та інших європейських організацій, економіки, політики, освітніх та культурних процесів в країнах Європи, можливостей навчання, участі в наукових, молодіжних та інших програмах ЄС, аспектів співпраці України з ЄС з метою сприяння європейській інтеграції України. Щороку Центр європейської інформації бере участь у проекті Дні Європи в Україні, в проектах та заходах спільно з європейськими представництвами та громадськими організаціями. В програми візитів в ЗНУ представників посольств та консульств включається відвідування Центру європейської інформації.
    Проект «Український Книжковий Проект “100 тисяч книжок”» (початок: 2006 рік) здійснюється в Україні за сприяння Міжнародного фонду “Відродження” та нідерландського фонду “Центрально- і Східноєвропейський книжковий проект”. Мета проекту – доступність та оперативність отримання необхідних видань для формування якісної навчально-методичної бази для вищої школи. Діяльність в рамках проекту дозволяє поповнювати бібліотечний фонд новими підручниками та науковими виданнями, отриманими від видавництв в дар та за пільговими цінами. Активними партнерами виступають видавництва «Центр учбової літератури (ЦУЛ)», «Ін Юре», «Академперіодика», «Тандем-У», «Темпора», «КНТ». Під час презентацій видавництв експонується їх книжкова продукція, проводяться зустрічі з відомими видавцями, спілкування з досвідченими менеджерами-консультантами, акції «Нова книга», акції для викладачів та студентів ЗНУ «Книги за пільговим цінами», обговорення новинок та бестселерів видавництв, замовлення викладачами видань за навчальними планами, оновлення рекламно-книжкової експозиції проекту.
     У 2013 році розпочато співробітництво з компанією Ельзевір (Амстердам, Нідерланди) – провідним світовим постачальником наукової інформації. Запорізьким національним університетом укладено Договір про підключення до послуг компанії Ельзевір про надання 03 жовтня 2013 р. до 30 вересня 2014 року доступу до продуктів та послуг Scopus.
    З 2009 році в рамках співпраці з базою даних Polpred.com (Росія, Москва) продовжується безкоштовний доступ до інформаційного ресурсу Polpred.com Обзор СМИ – бази даних повнотекстового огляду преси та аналітики російською мовою. За результатами статистичного аналізу наукова бібліотека ЗНУ входить до найактивніших користувачів бази даних Polpred.com ЗМІ – 21 місце серед класичних університетів країн СНД і Балтії (198 університетів), 2 місце – серед університетів України.
     Наукова бібліотека ЗНУ протягом останніх років бере участь у проекті видавництва Walter de Gruyter (Гамбург, Німеччина) – підготовка щорічних випусків видання World Guide to Libraries. Довідник містить адреси та детальну інформацію про фонди та спеціальні колекції 3 200 університетських бібліотеки в понад 200 країнах.
   Багато років плідно співпрацює університетська книгозбірня з ЗМІ. Запорізькі телеканали готують телерепортажі про книжкові виставки, присвячені видатним людям і подіям, за їх матеріалами створюються телевізійні нариси, на телевізійні передачі, де обговорюються проблеми культури та української книги, запрошується директор бібліотеки.
  Читацька аудиторія бібліотеки характеризується сьогодні такими показниками: кількість читачів наближається до 13 тисяч, відвідувань – до 500 тисяч, книговидача перевищує 800 тисяч. До послуг читачів 3 абонементи та 4 читальних залів.
   Для задоволення інформаційних потреб читацької аудиторії наукова бібліотека ЗНУ володіє значними і різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії, її діяльність спрямована на виконання всіх стратегічних освітньо-виховних завдань університету. Вона є членом Української бібліотечної асоціації.
© 2017 Запорізький національний університет