Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Періодичні видання НБ ЗНУ


Газети Запорізької області передплачені бібліотекою на 2018 рік
Газети України передплачені бібліотекою на 2018 рік
Журнали України передплачені бібліотекою на 2018 рік

Шановні викладачі!

З 25 вересня 2018 р. в України відкрито передплату періодичних видань на І півріччя 2019 року.

Кількість вітчизняних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю для інформаційного забезпечення кожної спеціальності визначається згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347), п. 36.

Каталог періодичних видань на 2019 рік розміщено на сайті наукової бібліотеки.

Окремо науковою бібліотекою відібрано з Каталогу передплати на 2019 рік та підготовлено для факультетів Переліки періодичних видань за галузями наук. Також науковою бібліотекою відібрано з «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya ) та підготовлено для факультетів Переліки наукових фахових видань України за галузями наук.

Бланк "Замовлення на передплату газет та журналів України" розміщено на сайті ЗНУ, розділ: Форми документів. Бланки документів наукової бібліотеки: https://www.znu.edu.ua/4000.ukr.html

Для вчасного оформлення передплати необхідно подати замовлення кафедр до 25 жовтня 2018 року до відділу комплектування наукової бібліотеки, контактна особа: Кіртока Лариса Євгенівна (2-й навчальний корпус, каб. № 131, тел. 289-41-13).

Каталог періодичних видань на 2019 рік


Бланк "Замовлення на передплату газет та журналів України"© 2017 Запорізький національний університет