Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2017 року94
Т427

Тинченко Ярослав

Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Кн. 1 / Я. Тинченко. - К. : Темпора, 2007. - 536 с. : іл. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi55/0041508.djvu. - ISBN 966-8201-26-4

     Книга є першим системним дослідженням біографій українських командирів часів Визвольної війни 1917—1921 рр.
     Біографічний довідник містить відомості більш як про тисячу генералів та старшин Армії Української Народної Республіки, а також командирів армійських з'єднань Армії Української Держави гетьмана П. Скоропадського.
     Наприкінці книги подається загальний список генералів та старшин Генерального штабу Армії Української Держави з докладними біографічними відомостями.
     Видання містить багатий ілюстративний матеріал, зібраний в архівах України, Польщі, Росії та у приватних колекціях.
     Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України та її збройних сил.


94
Т427

Тинченко Ярослав

Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Кн. 2 / Я. Тинченко. - К. : Темпора, 2011. - 424 с. : іл. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi55/0041507.djvu. - ISBN 978-617-569-041-3

     Друга книга "Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки" є продовженням дослідження, присвяченого командирам часів Визвольної війни 1917—1921 рр. У першому розділі книги показано спадковість військових традицій, який існував між козацькою старшиною часів Гетьманщини, офіцерським корпусом Російської імператорської армії та старшинами Армії УНР. Другий розділ оповідає про створення українських збройних сил та формування їх старшинського корпусу протягом 1917—1921 рр. Нарешті, у третьому розділі розглянуто історію підготовки власних старшин — випускників ВІЙСЬКОВИХ вузів Української Республіки. Друга книга містить також біографічні дані військових священиків; списки старшин, підвищених до наступних військових звань протягом 1920— 1923 рр.; імена вояків, що отримали державні нагороди УНР, а також загальний іменний покажчик на майже 7 тис. осіб.


929
С41

Ситий Ігор Михайлович

Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - XVIII столітть : монографія / І. М. Ситий. - К. : Темпора, 2017. - 972 с.

     У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов'язані з ними емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов'язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідженим, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини — однієї з історичних форм української державності. У дослідженні простежено історію сфрагістичних пам'яток Гетьманщини від державних до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, проведено аналіз основних суспільно-політичних закономірностей функціонування печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду пам'яток матеріальної культури.


94(477)
Б877

Брехуненко Віктор

"Дивна то і несказанна мужність..."Козаки у Хотинській війні 1621 р. / В. Брехуненко. - К. : Темпора, 2013. - 120 с. - ISBN 978-617-569-095-6

     Книга присвячена славній сторінці української зброї — видатній ролі українських козаків у Хотинській війні 1621 року, коли вони стали головними ковалями перемоги над турецьким військом Османа III. Автор висвітлює причини війни між Річчю Посполитою та Османською імперією, вплив козацьких морських походів на військові й політичні плани Туреччини, участь Війська Запорізького на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним у бойових діях під Хотином, перебіг війни на морі. На численних фактах показано видатний внесок козаків у перемогу над турецьким військом.
    Для всіх, хто цікавиться українською історією.


070
Г34

Гендер для медій : підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. - 3-тє вид., випр. та допов. - К. : Критика, 2017. - 220 с. - Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. - ISBN 978-966-2789-06-5

    "Гендер для медій", що виходить у світ уже третім виданням, є новим сучасним підручником із тендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо.


821.161.2
Т16

Талан Світлана Олегівна

Розколоте небо : роман / С. О. Талан. - 2-ге вид. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2016. - 352 с. - ISBN 978-966-14-7631-7

     Україна, 1930-ті роки. Варя виросла в заможній родині, у якій вміли та любили працювати, тому й господарство мали міцне. Але прийшли інші, лихі часи. Почалася колективізація, і все, що люди заробили своїм потом, потрібно було віддати... Хіба ж хто знав,яка страшна біда чекає на ці щедрі землі? Годі було уявити, що голодна смерть спустошить все навколо. Втративши чоловіка, родичів, Варя залишилась сама з маленькими дітьми. Хто зможе їх врятувати?


343
М581

Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / за заг. ред. А. О. Галая. - К. : КНТ, 2014. - 160 с. - ISBN 978-966-373-736-2

     Видання підготовлене за результатами наукового дослідження досвіду попередження та протидії домашньому насильству в країнах світу. Дослідженням охоплено вибрані англосаксонські країни, країни Західної та східної континентальної Європи, країни пострадянського табору. Ключовими аспектами вивчення стали державна політика, національне законодавство, кращі практики попередження і протидії сімейному насильству в діяльності державних органів та поліції, недержавних інституцій. За результатами розроблено конкретні пропозиції щодо системного удосконалення протидії насильству у сім'ї в Україні.     Видання може бути корисним особам, які працюють у державних і недержавних інституціях з попередження насильства у сім'ї (соціальних службах, органах внутрішніх справ, громадських об'єднаннях), викладачам та студентам зазначених спеціальностей.


821.111
К35

Кутзее, Джозеф М.

Осень в Петербурге : роман /пер. с англ. / Джозеф М. Кутзее. - М. : Эксмо, 2010. - 320 с. - (Pocket book). - ISBN 978-5-699-42396-5


821.111
О-70

Оруэлл Джордж

1984: роман. Скотный Двор: сказка-аллегория / Д. Оруэлл ; пер. с англ. - М. : АСТ; Астрель, 2012. - 368 с. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-271-33511-2

     Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века — "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда "общество потребления" — или доведенное до абсолюта "общество идеи"?     По Оруэллу.. нет_ и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы... "Скотный двор".
    Притча, полная юмора и сарказма.
    Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? конечно, да. Но... каким увидят это общество его "граждане" — животные, обреченные на бойню?


159.9
К891

Кузнєцов Марат Амірович

Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб. - Харків, 2017. - 284 с. - 90.00

     Приводяться результати психологічного дослідження актуальної наукової проблеми емоційного ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів. Емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності розглядається як система інтегральних і парціальних установок студентів на навчання.
    Показана залежність емоційного ставлення (на інтегральному й парціальному рівнях) до навчання від рівня успішності студентів. Виявлені взаємозв'язки емоційного ставлення до навчання з когнітивними, діяльнісними, емоційними та мотиваційними чинниками регуляції навчально-професійної діяльності студентів. Проаналізована специфіка ціх взаємозв'язків в успішних та невстигаючих студентів.
    Для викладачів психології і педагогіки вищих навчальних закладів, вчителів, аспірантів, студентів.


94(477)"19"(01)
У455

Українська Центральна Рада як чинник національної державності : до 100-річчя утворення УЦР : бібліогр. покажч./ уклад.: О.А. Мерцалова; відп. за вип. Н.М. Чала ; Запорізький національний університет. - Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - 111 с.

     На виконання Указу Президента України від 22.01.16 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» та з нагоди 100-річчя утворення Української Центральної Ради Наукова бібліотека ЗНУ підготувала бібліографічний покажчик, в якому розкриваються фондові зібрання та електронні колекції НБ ЗНУ станом на 01.03.2017 р. за наступною тематикою: джерельна база; початок Української революції та утворення Центральної Ради; склад і структура Центральної Ради; функції таосновні сфери дільності УЦР; діячі УЦР тощо.
    Розділ 1.2 «Спогади. Мемуари…» було поповнено рідкісними і цінними документами і виданням різних років із електронної бібліотеки української діаспори «Diasporiana». У розділі 1.3 використано матеріали рубрики «Документальні виставки on-line» Офіційного веб-порталу Державної архівної служби України. При підготовці покажчика також активно використовувалися наукові ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; особистий сайт доктора історичних наук Павла Гай-Нижника, інші рекомендовані Інститутом історії України НАН мережеві ресурси історичного профілю. Усі посилання активовані. Дата останнього звернення: 01.03.2017.
    Для науковців і студентів історичного і юридичного факультетів ЗНУ, політологів, шкільних викладачів.


94(477.64)"1932/1933"
К604

Коли катом був голод. - Запоріжжя : ТОВ "ВПО "Запоріжжя", 2008. - 207 с. - ISBN 978-966-7732-63-9

     Матеріали, викладені на сторінках книги, грунтуються на свідченнях очевидців голоду 1932-1933 років та на даних державних архівів.
    Матеріали, викладені на сторінках книги, грунтуються на свідченнях очевидців голоду 1932-1933 років та на даних державних архівів.


597/599(075.8)
К32

Кваша Василь Іванович

Зоологія хребетних : курс лекцій для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. І. Кваша, С. М. Щегельський ; за ред. Кваші В.І. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 174 с.

     У навчальному посібнику розкритий теоретичний матеріал з питань еволюції, морфоанатомії, еколого-біології, фізіології та систематики хребетних у відповідності з навчальною програмою за вимогами КТСОНП
    Мета посібника - допомогти студентам біологічних спеціальностей більш глибоко вивчити та пізнати фауну хребетних на рівні морфоанатомії, еколого-біологічних особливостей та оновленої систематики з латинською термінологією всіх систем і органів тварин.
    Розрахований на студентів біологічних спеціальностей ВНЗ II - IV рівнів акредитації і коледжів та викладачів і вчителів біології.


821.161.1’06
Т16

Талан Світлана

Розколоте небо : роман / С. Талан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-14-7631-7

    Владимир Дмитриевич Алейников — известный поэт, прозаик, художник, основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В 80-х годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Издаваться в отечестве стал в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, журнальных премий.


821.161.1’06
А458

Алейников Владимир Дмитриевич

Быть музыке: избранные стихи 1964-2011 / В. Д. Алейников. - М. : Время, 2011. - 704 с. - (Поэтическая библиотека). - ISBN 978-5-9691-0681-9

    Владимир Дмитриевич Алейников — известный поэт, прозаик, художник, основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В 80-х годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Издаваться в отечестве стал в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, журнальных премий.


001
В42

Видання навчально-наукового інституту євроінтеграційних
досліджень Ужгородського національного університету : довідник / уклад. І.В. Артьомов. - Вид. 2-ге, допов. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 216 с. - ISBN 978-617-7404-14-8    Довідник містить опис монографій, навчальних, навчально-методичних посібників, збірників наукових праць за матеріалами всеукраїнських і міжнародних конференцій, наукових розробок, а також періодичних видань Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень УжНУ, що вийшли друком у 2007-2016 рр. Матеріал структуровано за розділами у хронологічному порядку станом на 1 листопада 2016 року.
     Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євроінтеграційного поступу України.


821
Д715

Вічник. Сповідь на перевалі духу

/ М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2011. - 290 с. - ISBN 966-8269-15-2    Це – сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичайної людини. Це – подарунок долі для того, хто запитує себе: «Хто я звідки я, для чого я? І куди я йду?» Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому Переході з нічого у щось


330
Е457

Економічний розвиток громади

/ І. Алмаші, М. Алмаші, В. Белінська [та ін.]. - Ужгород, 2007. - 198 с.    Посібник знайомить з деякими теоретичними та практичними аспектами концепції економічного розвитку громади. У ньому представлено досвід канадських та українських викладачів ЕРГ, а також практичні досягнення українських громад. Посібник створено на основі перших українських університетських курсів лекцій з ЕРГ, прочитаних протягом лютого - березня 2007 року в Ужгородському національному та Черкаському державному технологічному університетах. Він може використовуватися як для читання університетських курсів, так і для проведення тренінгів з ЕРГ у громадах.


613
О-751

Основи здорового способу життя : підруч.

/ М. І. Кручаниця, В. В. Кручаниця, К. П. Мелега [та ін.]. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 264 с. - ISBN 978-617-7404-18-6    Підручник призначений для бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі "Охорона здоров'я" спеціальності "Фізична реабілітація". Структура і зміст підручника адаптовані до вимог навчальної програми з дисципліни "Основи здорового способу життя". Міститьособливості формування здорового способу життя людини.
     Особливу увагу приділено впливу шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія і токсикоманія), висвітлено вплив комп'ютерних технологій на здоров'я. Охарактеризовані методи окремих оздоровчо-зберігаючих технологій (загартування, рухова активність, ароматерапія, фітотерапія). У додатках наведені матеріали, які мають практичне значення: тести на виявлення рівня стану здоров'я, вміння вести здоровий спосіб життя, тести на виявлення шкідливихзвичок та тестовий контроль для самооцінки теоретичних знань.
    Навчальне видання може бути корисним для студентів інших спеціальностей та викладачів предмету "Основи здоров'я" ВНЗ, а також для всіх, хто не байдужий до стану власного здоров'я.


53
С88

Фізичний практикум "Оптика"

/ І. П. Студеняк, В. М. Бенца, Б. М. Коперльос. – Ужгород : Наумченко, 2000. – 108 с.


    Навчальний посібник написано у відповідності до розділу "Оптика" курсу загальної фізики, який вивчається студентами фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навчальний посібник містить описи до 18 лабораторних робіт з оптики. Основну увагу приділено вивченню законів і явищ, методам і принципам визначення фізичних величин та техніці виконання лабораторних робіт. Усі фізичні величини, що зустрічаються в описах до лабораторних робіт і таблицях додатків, подані в системі СІ.


811
Л558

Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів = Lizanec Peter. Ukran-magyar allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara

/ П. М. Лизанець. - Ужгород : Карпати, 2009. - 536 с. - ISBN 978-966-671-164-2    "Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів", укладений відомим українським вченим П.М. Лизанцем, вміщує близько 9000 найбільш вживаних українських сталих словосполучень та виразів і 16000 їхніх угорських відповідників та синонімів. Даний словник включає. крім фразеологізмів, прислів'я і приказки, крилаті вислови й інші типи виразів, які є або знаходяться на дорозі до сталих словосполучень.
     Словник буде корисним не тільки для вчителів, учнів українськомовних та угорськомовних середніх навчальних закладів, але й для студентів вузів, працівників українських і угорських редакцій обласних та районних газет, видавництв, радіо та телебачення, для широкого загалу читачів.


811
Л558

Угорсько-український словник сталих словосполучень та виразів = Lizanec Peter. Magyar-Ukran allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara

/ П. М. Лизанець. - Ужгород : Карпати, 2009. - 576 с. - ISBN 978-966-671-170-3    "Угорсько-український словник сталих словосполучень та виразів", укладення відомим українським вченим П.М. Лизанцем, вміщує близько 9000 найбільш вживаних угорських сталих словосполучень та виразів і 16000 їхніх українських відповідників та синонімів. Даний словник включає, крім фразеологізмів, прислів'я та приказки, крилаті вислови й інші типи виразів, які є або знаходяться на дорозі до сталих словослолучень.
     Словник буде корисним не тільки для вчителів, учнів угорськомовних та українськомовних середніх навчальних закладів, але й для студентів вузів, працівників угорських та українських редакцій обласних та районних газет, видавництв, редакцій радіо та телебачення, для широкого загалу читачів.


004
І-741

Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам'яттю : монографія

/ Р. Н. Квєтний, Л. М. Кислиця, В. Ю. Коцюбинський [та ін.] ; за заг. ред. Р.Н. Квєтного. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-966-641-449-9    Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам'яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам'яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам'яттю.
     Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.


62
Г751

Діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції : монографія

/ В. В. Грабко, Д. О. Березницький. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 124 с. - ISBN 978-966-641-345-4     В роботі розглянуто існуючі методи і засоби діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів теплової електростанції. Описано нові математичні моделі діагностування обладнання та побудовано на їх основі пристрої, які дозволяють визначати технічний стан об'єкта дослідження за результатами вимірювань певної сукупності параметрів.
     Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричногообладнання, а також студентів та аспірантів ВНЗ.


66
О-753

Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них : в 3-х т. Т. 2 : Теория твердения портландцемента

/ А. Н. Плугин, А. А. Плугин, О. А. Калинин [и др.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-00-1245-5     В монографии изложены основы теории электрогетерогенного твердения портландцемента, являющейся дальнейшим развитием и углублением теории гидратационного структурообразования П.А. Ребиндера. Вместо фазовых контактов, влияющих на прочность твердеющего цементного камня, на основе теории электрогетерогенного твердения рассмотрены электрогетерогенные контакты между противоположно заряженными поверхностями кристаллогидратов и гидросиликатов кальция. Описаны элементарные процессы, из которых состоит механизм твердения портландцемента, приведены их количественные характеристики.
     Для аспирантов, докторантов, их научных руководителей и консультантов, научных работников, а также для студентов и преподавателей высшей школы строительного профиля, специалистов строительных и соответствующих эксплуатационных организаций.


53
П781

Проблеми діагностики реальних напівпровідникових кристалів : монографія

/ П. І. Баранський, О. Є. Бєляев, Г. П. Гайдар [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2014. - 262 с. - ISBN 978-966-00-1326-1    У монографії розглянуто вплив різних дефектів кристалічної гратки (плавні просторові розподіли питомого опору в кристалах, шаруваті періодичні неоднорідності, дефекти радіаційного походження) на кінетичні, оптичні, люмінесцентні явища, що розвиваються внапівпровідникових об'єктах. Обговорено особливості впливу на кристали силіцію і германію b-, y-, протонного і нейтронного опромінення, а також іонної імплантації в об'ємні напівпровідники і тонкі плівки. Досліджено радіаційну стійкість силіцію n- і р-типу, вирощеного і легованого різними методами, та з'ясовано можливості її підвищення. Теоретично описано відпал основних радіаційних дефектів у силіції (А-центрів, Е-центрів, дивакансій та ін.) на базі експериментальних даних. Визначено параметри, які характеризують цей процес (енергії активації і частотні фактори), а також запропоновано різні механізми і реакції, за якими відбуваються процеси відпалу дефектів. Наведено фізичне обгрунтування методів вимірювання найважливіших параметрів напівпровідникових кристалів, а також розглянуто методи рентгенівської дифракційної діагностики напівпровідникових кристалів та гетероструктур.
     Для наукових працівників і фахівців у галузі радіаційної фізики та напівпровідникового матеріалознавства, а також для читачів, які бажають поглибити та структурувати знання в галузі Х-променевої дифракції


34
П688

Право інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника = Intellectual property rights of scientific and pedagogical staff : монографія

/ С. В. Корновенко, О. А. Кульбашна, О. С. Парамонова. - Черкаси : ВВ Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2016. - 328 с. - ISBN 978-966-353-438-1    Монографію присвячено комплексному дослідженню права інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника. Грунтовно проаналізовано суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності у вищому навчальному закладі Розглянуто підстави виникнення і реалізації права науково-педагогічного працівника та способи його захисту. Роботу виконано відповідно до тематики наукового пошуку кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького «Теоретичні та науково-практичні проблеми правового регулювання у сфері інтелектуальної власності» (державний реєстраційний номер 0116U003851).
     Дослідження стане у нагоді вченим, викладачам, студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями цивільного права, права інтелектуальної власності.


52
П184

Введение в современную космологию

/ С. Л. Парновский, А. С. Парновский. - К. : Наукова думка, 2013. - 150 с. - (Сучасні космічні дослідження ; Вып. 2). - ISBN 978-966-00-1268-4    Книга знакомит читателей с основными идеями космологии и ее достижениями, а также проблемами, которые представляют интерес для всей науки, — темной материей и темной энергией. Рассмотрено создание Вселенной, ее эволюция, современное состояние и возможные варианты ее дальнейшего развития. Изложено происхождение различных проблем космологии, рассуждения и факты, лежащие в их основе, а при наличии решения этих проблем — его суть, а также наблюдения и эксперименты, которые подтверждают именно такое решение.
     Для преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, а также широкого круга читателей, интересующихся современными космическими исследованиями.


62
П154

Оптимальное управление безопасностью экологически опасных объектов = Pampuro V.I. Optimal safety control of ecologically dangerous objects

/ В. И. Пампуро. - К. : Наукова думка, 2012. - 598 с. - ISBN 978-966-00-1155-7    В монографии впервые излагается системная теория оптимального управления безопасностью экологически опасных объектов (ЭОО) согласно концепции максимальной безопасности при минимуме суммарных затрат на предупреждение, ослабление и страхование виртуальнойаварии. Эта теория обеспечивает структурный синтез локальных теорий и исключает закономерности вероятностной модели аварии. Используется виртуальная авария, которая не имеет закономерностей и практически не обязательна, но теоретически не исключается вследствие погрешностей ее предупреждения и ослабления.
     Определяется оптимальное значение риска виртуальной аварии при минимуме суммарных затрат, оптимизируются показатели надежности подсистем управления безопасностью. Приведены приложения теории оптимального управления безопасностью ЭОО. Теория ориентирована на перспективные наукоемкие технологии обеспечения максимальной безопасности ЭОО при минимуме возможных затрат.
    Для специалистов в области разработки и эксплуатации наукоемких технологий управления безопасностью ЭОО.


68
П121

Эффективные методы самоорганизации моделей

/ А. В. Павлов, В. С. Степашко, Н. В. Кондрашова. - К. : Академперіодика, 2014. - 200 с. - ISBN 978-966-360-267-7    Рассмотрены методы компьютерной самоорганизации моделей реальных объектов и процессов по данным наблюдений в условиях помех. Основное внимание уделено эффективным релаксационно-итерационным алгоритмам, позволяющим решать задачи моделирования с сотнями тысяч переменных. Изложен самый быстродействующий алгоритм, имеющий, в отличие от других, линейную вычислительную сложность на этапе построения моделей. Исследована проблема разбиения выборки и согласование критериев внешнего дополнения с критериями разбиения выборки в методе группового учета аргументов.
     Для специалистов в области индуктивного моделирования сложных систем разнообразной природы.


582
М75

Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин = Molecular phylogeny and recent taxonomy of terrestrial sporen plants

/ С. Я. Кондратюк, Т. І. Михайлюк, Т. М. Дарієнко [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2013. - 232 с. - ISBN 978-966-00-1332-2    Вперше в Україні наведено результати молекулярно-філогенетичного аналізу за ядерною (185 велика субодиниця, ділянка ITS1/ITS2), мітохондріальною (12S та 23S малі субодиниці) та хлоропластною ДНК, які порівнено із сучасними відомостями щодо морфолого-анатомічних й біохімічних особливостей лишайників, симбіотичних і наземних зелених водоростей, а також мікроскопічних міцеліальних грибів. Уточнено описи морфологічних, анатомічних і біохімічних особливостей таксонів лишайників, симбіотичних і наземних водоростей, статус яких зазнав суттєвої ревізії у зв'язку з отриманням результатів молекулярно-філогенетичного аналізу досліджених груп наземних спорових рослин. Вперше подано таблиці для визначення опрацьованих таксонів лишайників, симбіотичних і наземних водоростей, статус і обсяг яких уточнено за традиційними морфолого-анатомічними ознаками.
     Для ботаніків, мікологів, фікологів, екологів, викладачів і студентів біологічних, аграрних і лісівничих факультетів вищих навчальних закладів, а також для працівників управлінь охорони природи.


32
М693

Концепт громадянського суспільства. Український вимір

/ Ю. А. Михальський ; під заг. ред. І.М. Дубровського. - К. : Коваленко В.Ф., 2013. - 124 с. - ISBN 978-966-2509-21-2     У книзі Заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук Ю.А. Михальського розглядається питання щодо визначення ролі громадянського суспільства як чинника збереження та розвитку соціальної системи. В якості головної ознаки громадянського суспільства визначається діалогічна партиципація.
     Розраховано на управлінців і фахівців, що працюють у системі соціального управління, а також тих, хто цікавиться соціально-правовою проблематикою.


65
К957

Маркетинг инноваций : учеб. пособ.

/ Н. А. Кухарская, Л. В. Новошинская. - Одесса : Атлант, 2016. - 216 с. - ISBN 978-617-7253-62-3     В учебном пособии глубоко изучена роль маркетинга в инновационном развитии современного общества. Системно исследованы основные виды маркетинга инноваций, а именно: внутренний и международный маркетинг инноваций; маркетинг контрактных (научных) исследований; маркетинг инноваций на предприятии; маркетинг устаревших, современных и новых технологий; стратегический маркетинг; тактический маркетинг; хайтек-маркетинг та «подрывные» инновации. Представлены основные концепции маркетинга инноваций.
    Предназначено для иностранных студентов, проходящих обучение на русском языке, аспирантов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, а также для специалистов, занимающихся вопросами маркетинга и инноваций.


79
Б273

Баскетбол: своя философия

/ В. Д. Кулибаба, А. А. Тиняков, Т. Д. Арабаджи [и др.]. - Харьков : Точка, 2011. - 240 с. - ISBN 978-966-8669-35-4
66
К29

Каталізатори в технології неорганічних речовин : монографія

/ Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, А. М. Бутенко [та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Я. Лобойка. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 220 с. - ISBN 978-966-2426-83-0     Розглядаються основні напрямки розвитку і досліджень технологій каталізаторів для процесів зв'язаного азоту, виробництва формальдегіду, глибокого окиснення вуглеводнів, а також діоксиду сірки, викладено результати лабораторних і напівпромислових випробувань. Розглянуто також утилізацію відпрацьованих сполук, що містять кольорові і благородні метали.
    Розраховано на спеціалістів та науковців, що працюють у галузі промислового каталізу; викладачів, аспірантів та студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


004
М82

Вступ до інформаційного аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем : навч. посіб.

/В. В. Москаленко, А. С. Довбиш. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 226 с. - ISBN 978-966-657-639-5    Метою навчального посібника є ознайомлення студентів-програмістів з основами інформаційного аналізу і синтезу систем керування розподіленим обчислювальним середовищем. При цьому особливу увагу приділено необхідності розв'язання задачі енергозбереження під час забезпечення високої якості обслуговування користувачів інфокомунікаційних сервісів.
    Посібник дозволяє студентам, аспірантам і науковцям одержати необхідні знання для інформаційного синтезу систем керування та розроблення програмних додатків у галузі інфокомунікацій.


17
Л335

Етичні проблеми науки і техніки : навч. посіб.

/Є. О. Лебідь. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 185 с. - ISBN 978-966-657-616-6    У навчальному посібнику подано стислий аналіз науки і техніки як специфічних царин діяльності в іх історичній динаміці на стику філософії науки і техніки, філософської антропології та етики. Розглянуго широку проблематику взаємовідношень науки і технікиз релігійним, зокрема християнським., дискурсом. Особливу увагу приділено біоетиці. Посібник містить іменний та предметний покажчики, список рекомендованої літератури і додаток.
    Призначений для студентів усіх напрямів підготовки вищих навчальних закладів і аспірантів. Він буде корисний усім, кого турбує драматична історія науки, техніки, культури.


343
K91

Criminal law of Ukraine. The general part = Куліш А.М., Клочко А.М. Кримінальне право України. Загальна частина : study guide

/A. M. Kulish, A. M. Klochko. - Sumy : Sumy State University, 2016. - 118 p. - ISBN 978-966-657-648-7     The study guide contains the topics of the discipline "Criminal Law of Ukraine. The Genera! Part", the questions to the topic, main terms and definitions, references. The statement of the material will help students to concentrate on key issues and the development of legal culture and intellectual potential. It is intended for students of judicial specialties of higher educational institutions.


623
П912

Основи будови та експлуатації самохідних протитанкових ракетних комплексів (9П148 "Конкурс") : навч. посіб.

/Ю. І. Пушкарьов, А. Й. Дерев'янчук, А. О. Вакал. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 349 с. - ISBN 978-966-657-635-7     У навчальному посібнику викладені основи будови та експлуатації самохідних протитанкових ракетних комплексів (9П148 «Конкурс»). Навчальний посібник призначений для підготовки і проведення занять із будови та експлуатації артилерійського озброєння.
    Він може використовуватися як викладачами кафедр військової підготовки і студентами ВНЗ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і курсантами ВВНЗ та викладачами, які здійснюють підготовку офіцерів артилерійського профілю. Крім того, навчальний посібник може бути корисним офіцерам-артилеристам у військах у ході бойової підготовки артилерійських підрозділів.


34
Б912

Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навч. посіб.

/М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 123 с. - ISBN 978-966-657-636-4    Навчальний посібник містить основні положення з курсу організації судових та правоохоронних органів.
    Особливу увагу акцентовано на ключових поняттях кожної з поданих тем курсу. Автори відокремили доступні для розуміння формулювання визначень та понять
    Видання розраховане на викладачів, студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, випускників, абітурієнтів.


32
Ш341

Псефологія : навч. посіб.

/Ю. Шведа. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - 396 с. - ISBN 978-617-10-0132-9    Проаналізовано політичні вибори, виборчу демократію, виборчий процес та виборчі системи. Грунтовно охарактеризовано індикатори демократичних виборів, структуру, елементи й типи виборчих систем, їхні переваги та недоліки, основні процедури виборчого процесу, техніки виборчої інженерії, форми прямої демократії.
    Для студентів гуманітарних спеціальностей, науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, керівників політичних і громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться електоральною політикою.


930
Д217

Україна і Схід = Dashkevych Yaroslav. Ukraine and East

/Я. Дашкевич. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - 960 с. - ISBN 978-966-02-8024-3    Збірник містить 100 праць Ярослава Дашкевича, присвячених сходознавчій тематиці. Це грунтовні дослідження окремих проблем (Великий кордон України, тюркські кам'яні баби, Україна на бурштиновому шляху, ясир з українських земель, золотоординсьес і турецьке Поділля), історії східних етносів (калмиків, караїмів, кримських татар, сараценів, чемерисів та ін.), зв'язків України з країнами Сходу (Персія, Сирія, Туреччина, Узбекистан), східних джерел, розвитку українського сходознавства. Більшість статей та рецензій побачили світ у 1960-2000-х рр. 21 текст (переважно доповіді), виявлений у науковому архіві Я. Дашкевича, публікується вперше.
    Для істориків, сходознавців, усіх, хто цікавиться минулим України


З95
Т338

Теорія радіолокаційних систем : підруч.

/Б. Ф. Бондаренко, В. В. Вишніввський, В. П. Долгушин [та ін.]. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Київський університет, 2011. - 383 с. - ISBN 978-966-439-422-9    Викладено основи статистичної теорії синтезу й аналізу оптимальних систем виявлення та вимірювання параметрів радіолокаційних сигналів на фоні внутрішнього шуму приймача. Розглянуто завдання вирішення з використанням апарата тіл невизначеності сигналів і нові методи "надрозділення".
    Значну увагу приділено основам цифрової обробки (ЦО) сигналів. Подано оригінальний матеріал побудови систем ЦО при вирішенні ряду актуальних прикладних завдань, зокрема, системи адаптивної обробки на основі матричних ортогональних проекторів. Викладено питання побудови систем пасивної локації.
    Порівняно з першим виданням, основні розділи підручника доповнені рядом теоретичних питань, що розвинулися в останні роки.
    Для студентів радіофізичних і радіотехнічних вищих навчальних закладів, а також корисний для інженерів і фахівців в галузі радіолокаційної техніки.


З97
Т338

Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посіб.

/Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, В. Н. Редько [та ін.]. - К. : Київський університет, 2015. - 135 с.    Досліджено загальнозначущі теоретико-множинні конструкції. Продемонстровано одне із можливих застосувань отриманих результатів табличні алгебри.
    Для студентів, викладачів, аспірантів, що спеціалізуються в галузі інформатики та математики.


550
В427

Математична обробка сейсмічних даних : навч. посіб.

/С. А. Вижва, А. П. Тищенко. - К. : Київський університет, 2013. - 153 с. - ISBN 978-966-439-701-5    Детально описано основні процедури обробки сейсмічних даних та послідовність їхнього виконання. Проаналізовано сучасні динамічні методи обробки зі збереженням істинних амплітуд.
    Для студентів-магістрів геологічного факультету зі спеціальності "Геофізика".


55
В427

AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посіб.

/С. А. Вижва, Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко. - К. : Київський університет, 2014. - 263 с. - ISBN 978-966-439-698-8    Розглянуто фізичні засади поширення пружних хвиль, лінійні моделі дисперсії і затухання хвиль у геологічному середовищі. Описано теоретико-методологічні засади АVО-аналізу та сейсмічної інверсії під час пошуків і розвідки родовищ нафти й газу. Наведено методичні аспекти спеціалізованої обробки сейсмічної інформації. На реальних та синтетичних сейсмічних даних продемонстровано приклади застосування методів АVО-аналізу та сейсмічної інверсії.
    Для студентів вищих навчальних закладів


У304
Т33

Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування : монографія

/за ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 398 с.     Подані результати дослідження тенденцій та чинників ефективного функціонування машинобудівних підприємств, резервів підвищення та вдосконалення організанійно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств на основі аналізу машинобудівної галузі Хмельниччини.
    Для наукових працівників, фахівців у сфері економіки праці, менеджменту, фінансів підприємств, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.


З97
Ч492

Операційна система UNIX та принципи роботи з відкритим програмним забезпеченням

/С. В. Чернишенко, М. М. Ясько, В. С. Чернишенко. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 159 с. - ISBN 978-966-330-147-1     Подані базові відомості з використання вільного програмного забезпечення, головним чином, поширених операційних систем типу UNIX.
    Для тих, хто вивчає програмне забезпечення: студентів напрямів підготовки "Прикладна математика" та "Інформатика", а такожаспіратів і молодих спеціалістів відповідного профілю.


С5
С693

Соціолого-педагогічний словник

/за заг. ред. В.В. Радула. - 2-ге вид. - Харків : Мачулін, 2015. - 444 с. - ISBN 978-966-8768-83-5     В сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і процесів застосовується різноманітний соціологічний інструментарій. У цьому словникові вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, термінів, що використовуються йіншими соціальними науками.
    Словник розрахований на науковців та студентів вищих навчальних закладів.


Ч42
С602

Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

/М. В. Соловей. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 311 с. - ISBN 978-966-330-143-3     Розкрито роль громадських організацій у соціалізації і вихованні особистості, подані теоретичні основи і сутність дитячого та молодіжного руху, а також методика роботи з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.
    Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Соціальна педагогіка". Може бути корисним для вчителів, вихователів і організаторів дитячих та молодіжних об'єднань.


Ч42
Р151

Соціальна зрілість особистості

/В. В. Радул. - Харків : Мачулін, 2017. - 442 с. - ISBN 978-617-7364-66-4     У монографії запропоновано та проаналізовано зміст категорії соціальна зрілість особистості. Показано особливості її прояву в різних соціальних контекстах та взаємозвязках. Обгрунтовано вплив окремих ситуацій на інтенсивність формування соціальної зрілості особистості. Запропоновано результати тривалої експериментальної роботи щодо формування соціальної зрілості.
    Праця призначена науковцям, які досліджують формування соціально-професійних якостей особистості та аспірантам, що працюють у цьому науковому напрямку.


Т52
Р156

Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов'ян (VI-ХІІІ ст.) : монографія

/О. С. Радул. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - 448 с. - ISBN 978-966-7406-80-6     У монографії на підставі синтезу різних гуманітарних наук - громадянської історії, етнографії, фольклористики, історії культури й декоративно-прикладного мистецтва, історичної демографії, а також з огляду на археологічні та писемні пам 'ятки, зразки усної народної творчості відтворена картина виховання дітей у процесі життєдіяльності давніх східних слов 'ян УІ-ХІІІ століть.
    Знання минулої педагогічної культури народу може бути корисним не тільки вченим, педагогам, вчителям, студентам, а й усім, хто цікавиться історією виховання.


У29
О-664

Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств

/О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. О.О. Орлова. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 223 с. - ISBN 978-966-330-090-0     Запропоновано оригінальний підхід до виявлення ролі накладних (постійних) затрат в управлінні затратами і прибутком, нетрадиційний метод розподілу накладних затрат за допомогою коефіцієнта беззбитковості.
    Для спеціалістів підприємств, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.


У29
Н608

Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств : монографія

/ В. М. Нижник, О. А. Харун. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 210 с. - ISBN 978-966-330-125-9     Досліджені особливості мотивації праці персоналу промислових підприємств за умов розвитку ринкових соціально-трудових відносин. Запропонована інтегральна оцінка якості, результативності та своєчасності виконання робіт. Побудовано структурологічну модельмеханізму мотивації високопродуктивної праці, визначено взаємодію його складових елементів та практичне застосування.
    Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління персоналом промислових підприємств, аспірантів та студентів.


Ш141
М741

Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі : кол. монографія

/редкол.: З.О. Митяк, О.Г. Хомчак, І.М. Гапєєва. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. - 204 с. - ISBN 978-966-197-125-6     Монографія презентує колективну роботу викладачів кафедри української мови МДПУ імені Богдана Хмельницького в руслі загальнокафедральної тематики. Статті підпорядковані проблемі мовного потенціалу особистості в поліетнічному середовищі.
    Праця може бутивикористана спеціалістами-мовознавцями, учителями, письменниками, журналістами, а також студентами-філологами при підготовці до навчального курсу з сучасної української літературної мови.


Т3(0)-6
М385

Історія економічної дипломатії : курс лекцій для студентів напряму підготовки "Міжнародні відносини"

/Я. П. Машталір. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 123 с. - ISBN 978-966-330-083-2     Видання відповідає проірамі нормативної дисципліни "Історія економічної дипломатії" навчального плану бакалаврів напряму підготовки "Міжнародні відносини". Стисло описано основні теоретичні відомості з головних тем дисципліни.
    Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.


Ю94
Л713

Психологія праці

/Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, О. О. Солтик. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 191 с. - ISBN 978-966-330-168-6     Представлено коротку історію і методологічні положення психології праці; розглянуто її зміст та місце у психологічній науці; подані основи професіознавства, взаємодії суб'єктів трудової діяльності, їх психічні стани, надійність і безпека праці.
    Проаналізовані етапи формування профпридатності й професіогенез; викладена психологічна характеристика праці в особливих умовах.
    Для студентів, магістрантів і аспірантів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці", а також фахівців, професійніінтереси яких пов'язані з психологією праці.


Ю9
К891

Студентські страхи: види, структура, динаміка та шляхи корекції : монографія

/М. А. Кузнєцов, В. С. Шаповалова. - Харків : Діса плюс, 2016. - 342 с. - ISBN 978-617-7384-42-6     У монографії розкриваються психологічні особливості страхів в навчально-пізнавальній діяльності студентів. Робота містить теоретичне обгрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження студентських страхів. Розглядаються структура та динаміка страхів, їх взаємозв'язки з певними характерологічними та темпераментальними особливостями, з особливостями особистісних, когнітивних та діяльнісних чинників навчально-пізнавальної діяльності студентів. Розроблено розвивально-корекційну програму,яка спрямована на запобігання та подолання студентських страхів.
    Монографія призначена для викладачів психології і педагогіки вищих навчальних закладів, вчителів, аспірантів, магістрантів та студентів.


Ч49
К891

Життєстійкість підлітків із неповних сімей

/М. А. Кузнєцов, К. Р. Маннапова. - Харків : Діса плюс, 2016. - 257 с. - ISBN 978-617-7384-03-7     Розкриваються основні психологічні фактори формування життєстійкості підлітків із неповних сімей в контексті сучасних змін, що відбуваються у світі. Повнота сім'ї розглядається як фактор впливу на окремі компоненти життєстійкості особистості підлітка. Емпіричнім шляхом визначені типи функціонування життєстійкості в структурі життєздатності підлітків з неповних сімей ("залучений", "контролюючий" і "нестійкий"). Пропонується система засобів розвитку та формування компонентів життєстійкості з метою підвищення життєздатності підлітків з неповних сімей
    Для викладачів психології і педагогіки вищих учбових закладів, вчителів, вихователів, аспірантів, студентів.


У9(4Укр)
К714

Комплексне оцінювання економічної стабільності промислових підприємств : монографія

/ Т. Ф. Косянчук, Н. Л. Любченко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 218 с. - ISBN 978-966-330-119-8     Системно подана сутність економічної стабільності, її види, вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на неї в умовах конкуренції. Особливу увагу приділено діагностиці стабільності машинобудівних підприємств Хмельниччини у ринкових умовах та запропоновано механізм її комплексної оцінки.
    Призначено науковим працівникам, аспіратам, викладачам і студентам економічних спеціальностей ВНЗ та для практичного застосування фахівцями з економіки.та фінансів, а також всім, хто бажає ознайомитись з проблемами економічної стабільності.


У9(4Укр)
К563

Комплексний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств : монографія

/ С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 214 с. - ISBN 978-966-330-121-1     Подані теоретико-методичні основи оцінювання інвестиційної привабливості підприємств; пріоритетні напрями залучення інвестицій і визначений рівень інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств Хмельниччини; запропоновано систему комплексного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівельної галузі.
    Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ. Може бути корисним для економістів-практиків, керівників підприємств.


У9(4Укр)
К563

Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств : монографія

/ С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 199 с. - ISBN 978-966-330-091-7     У сучасних ринкових умовах формування економічної стратегії підприємства і адекватного механізму її оцінювання та реалізації не є теорією, а набуває практичного значення. Роль та місце економічної стратегії у системі управління визначається сприйняттям та бажанням впровадженням її інноваційної концепції керівництвом та працівниками підприємства
    Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ. Може бути корисним для економістій-практиків, керівників підприємств.


Ч48
Е457

Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : колективна монографія

/ за заг. ред. чл.-кор. НАПН УКраїни, д-ра екон. наук, проф. І.М. Грищенка. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 364 с. - ISBN 978-966-644-222-5     У монографії здійснено теоретико-методологічне обгрунтування економічних і умов забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти. Подано аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду економічного регулювання розвитку вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції, спрямовані на розв'язання проблем підвищення якості освітніх послуг у системі вищої освіти з урахуванням сучасних ринкових викликів
    Для науковців, фахівців з економіки освіти, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, викладачів та працівників системи управління сфери освіти.


Ю7
Д796

Культура спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин : навч. посіб.

/ В. В. Дубова. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 278 с. - ISBN 978-966-330-086-3     Подані матеріали для оволодіння теоретичних знань та практичних навичок ефективної взаємодії на міжнародному рівні, що сприятиме комунікативній культурі, соціальній мобільності, особистій конкурентно-спроможності фахівців з міжнародних відносин.
    Для студентів факультетів міжнародних відносин, викладачів, бізнесменів та ділових людей, які взаємодіють з іноземними партнерами.


53
Г615

Фізика : курс лекцій

/ В. М. Голонжка, В. Б. Дроздовський, Г. І. Костишина. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 531 с.     Курс лекцій викладений відповідно до програми загальної фізики і складається з семи частин, в яких коротко подані фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, хвильової оптики, фізики атомів і молекул, фізики твердого тіла та атомного ядра.
    Для студентів вищих технічних навчальних закладів.


Ч48
В858

Вступ до фаху. Механічна інженерія : підруч. для студ. вищих техн. навч. закладів, які навчаються за спец.: "Прикладна механіка", "Галузеве машинобудування", "Професійна освіта. Машинобудування"

/ Л. Є. Пелевін, Є. В. Горбатюк, Д. О. Міщук [та ін.]. - К. : Інтерсервіс, 2017. - 250 с. - ISBN 978-617-696-542-8    В підручнику викладені поняття та форми організації навчання студента у вищому навчальному закладі, розглянуті основні показники та характеристики машин і обладнання, що використовуються у будівництві. Представлено конструкції основних машин і обладнання та подано основні правила і вимоги зі створення будівельної техніки.


Ч51
В752

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

/ Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 143 с. - ISBN 978-966-330-138-9    Наведені загальні поняття про нервову систему, охарактеризовані зборювання периферичної нервової системи і вегето-судинної дистонії. Проаналізовані методи фізичної реабілітації при захворюваннях центральної нервової системи. Видання відповідає програмі навчальної дисципліни.
    Для студентів напряму підготовки "Здоров'я людини" ВНЗ.


Х9(4Укр)
А313

Адміністративне процесуальне право України : навч.-метод. посіб.

/ І. О. Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. Осадчий [та ін.]. - Одеса : Фенікс, 2016. - 400 с. - ISBN 978-966-928-066-4    Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам і слухачам, які вивчають дисципліни "Основи адміністративного права України" та "Адміністративне право України". Може бути використаний під час вивчення відповідної теми базових дисциплін "Адміністративне процедурне право України" і "Адміністративна відповідальність".
    Студентам запропоновано програму спецкурсу, основні положення тем робочої програми, плани семінарських та практичних занять, тестові завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.


Ш143.24
Н67

Німецька мова як друга іноземна. Другий рік навчання : навч.-метод. посіб. [для студ. ІІІ курсу ф-ту інозем. мов]

/ Т. В. Дзись, А. П. Катериняк, М. С. Кебало [та ін.]. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. - 176 с.     Посібник-призначено для студентів IIІ курсу факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як Другу іноземну. Навчальний матеріал подано у систематизованому й структурованому вигляді та відповідає змісту навчальної програми дисципліни. Може використовуватися студентами інших спеціальностей факультетів.


Щ33
М882

Тлумачний словник театральних термінів

/ П. Н. Мрига. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - 240 с. : порт., фото.     У посібнику подано тлумачення основних термінів театрального мистецтва. Автор "Тлумачного словника театральних термінів", виходячи з базових даних, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших понять.
    Посібник адресований фахівцям, студентам вищихі середніх мистецьких закладів а також широкому колу читачів - усіх хто цікавиться театральним мистецтвом.


531
М861

Загальна фізика. Механіка. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. вузів

/ С. В. Мохун. - пробне вид. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. - 148 с.     Фізика - наука, що вивчас найбільш загальні закономірності явищ природи, властивості і будову матерії, закони її руху. Перш за все, фізика - наука експериментальна. Це означає, що всі її закони знайдені в результаті багатократних вимірювань, дослідів. Інструментом або мовою фізики є математика. Виміряні значення фізичних величин фізики виражають у вигляді чисел, що показують в скільки разів одна фізична величина більша іншої, прийнятої за одиницю виміру. Фізичні величини, що характеризують дане природне явище, можуть залежати від інших фізичних величин. Фізики виражають такі залежності у вигляді формул, які у ряді випадків можуть стати законами.
    Основою будь-якого експерименту є вимірювання. Результати будь-якого фізичного експерименту необхідно уміти аналізувати. Це означає, що у фізичному практикумі необхідно навчитися не лише вимірювати величини, але і знаходити зв'язок між ними, зіставляти результати експерименту з висновками теорії.
    У фізичній лабораторії студент повинен вирішити ряд експериментальних завдань. З одного боку, студент повинен навчитися самостійно відтворювати і аналізувати основні фізичні явища. З іншого боку, він повинен отримати при цьому деякі елементарні навики роботи в лабораторії.


У433
Л641

Економіка і ціноутворення в галузі туризму : навчально-методичний посібник

/ Л. М. Литвин. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 84 с.     Навчально-методичний посібник включає навчальну та робочу програми, плани семінарських занять, основні поняття та категорії тем, завдання для самостійної роботи, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань, методичні вказівки з організації практичних занять студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни, список літератури, перелік питань для підготовки до підсумкового тестування та взірці тестових завдань, які допоможуть студентам у підготовці до іспиту.
    Посібник розрахований для студентів, які вивчають дисципліну "Економіка і ціноутворення в галузі туризму", а також всіх, хто цікавиться даними питаннями.


Ч515
К418

Волейбол. Навчання техніки та технологія суддівства : навчально-методичний посібник

/ С. Ф. Кічук, О. В. Сопотницька. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. - 104 с.     У навчально-методичному посібнику запропоновані поради щодо наступності у навчанні техніки гри, комплекс методичних засобів та методичних прийомів, перелік вправ та тестів для самоконтролю засвоєння програмового матеріалу, висвітлені обов'язки і повноваження суддів, технічного делегата федерації волейболу України, співпраця та взаємодія суддів під час гри відповідно до чинних офіційних волейбольних правил.
    Посібник рекомендовано для студентів факультету фізичного виховання, тренерам та суддям з волейболу.


У26
Г833

Фінанси та фінанси підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., викладач.

/ А. А. Григорук. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. - 288 с. - ISBN 978-617-595-047-0     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Фінанси та фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розглядається сутність фінансів підприємств, функції та організація, організація грошових розрахунків підприємств, сутність оподаткування підприємств та податкової системи, класифікація податків, порядок розрахунку і сплати їх до бюджету, оборотні та необоротні активи: формування та використання, фінансування та відтворення основних засобів, кредитування підприємств, порядок та погашення банківського кредиту, методичні підходи та оцінки фінансового стану підприємства, фінансове планування і контроль на підприємствах, фінансова санація та банкрутство підприємства.     Навчальний посібник призначений для студентівекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.


Ш100
Г748

Introduction to speech communication = Основи теорії мовної комунікації : метод. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.

/ Н. М. Гоца. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 110 с.     Методичний посібник спрямований на ознайомлення із ключовий поняттями та моделями комунікації, основами ефективної комунікації для перекладача, культурою мовного спілкування, риторикою, аналізом структури генези мистецтва слова, що є релевантними для студентів спеціальності «Переклад».
    Посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами мовної комунікації.


Ув
Е457

Основи фізіології центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : навч.-метод. посіб. для студ. психол. і біол. спец. вищ. навч. закл.

/ С. І. Галантюк, О. С. Волошин. - вид. 2-ге, перероб. та допов. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 116 с.     У посібнику подано відомості про структурно-функціональну організацію центральної нервової системи, вищу нервову діяльність та найважливіші сенсорні системи з урахуванням нових досягнень в галузі фізіології людини, біохімії та молекулярної біології. Робиться спроба з'ясувати нейрофізіологічні аспекти психічної діяльності людини. Для студентів психологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Ув
Е457

Економетрія : навчальний посібник

/ А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. Роїк [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 304 с.     У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп'ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.
    Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".


Ч215
З-348

Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник

/ В. В. Зянько, Н. О. Коваль, Т. О. Журко. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 144 с.     Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Основи наукової дослідної роботи", яку включено у навчальний план підготовки спеціалістів зі спеціальності "Менеджмент організацій". До посібника входять основні теоретичні розділи, які розкривають сутність курсу, запитання для перевірки знань, плани семінарських занять, навчальні завдання, а також словник основних термінів.


531
Т124

Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч.

/ В. А. Огородніков, В. О. Федотов, О. В. Грушко, А. В. Губанов. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 120 с.     В навчальному посібнику наведені тестові завдання вхідного контролю зі вищої математики (розділ "Диференціальні рівняння"), загальної фізики (розділі "Механіка") та тестові завдання для самоконтролю теоретичних знань студентів (розділ "Динаміка") з відповідями: дев'ять комплектів завдань для індивідуальної і практичної роботи та поточного контролю знань студентів на практичних заняттях з динаміки точки та тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач.
    Для студентів денної та заочної форм навчання.


Р
П705

Праці Наукового товариства ім. Шевченка = Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Том 45 (XLV) : Медичні науки

/ голов. ред. Р. Кушнір


Ш
Ф546

Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. Вип. 15

/ за заг. ред. Ж.В. Колоїз
     У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.
    Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

58
Б722

Ботаніка : підруч.

/ І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 304 с. - ISBN 978-617-505-378-2


     У підручнику викладено основи всіх розділів ботаніки з урахуванням сучасного етапу їхнього розвитку, наведено географію рослин, дані про рослинну клітину та рослинні тканини, морфологію вегетативних і регенеративних органів, систематику рослини. До кожного розділу розроблено і представлено практичне заняття. Значну увагу приділено лікарським рослинам, умінню їх визначити за джерелами, наведеними в підручнику.
    Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-II рівнів акредитації.

Ю75
О-753

Основи біоетики та біобезпеки : підруч.

/ О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, Т. М. Амбросова [та ін.]. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 392 с. - ISBN 978-617-505-505-2


     У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки". У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції. Також вміщено розділ, присвячений основним принципам доказової медицини, сучасної стратегії проведення доклінічних і клінічних досліджень за участю тварин і людини, приділено увагу доктрині інформованої згоди в сучасній практичній і науковій медицині. У другій частині підручника представлено термінологічні визначення та категорії біологічної небезпеки, біологічного ризику, біологічної зброї, біологічної безпеки. Висвітлено досягнення та ризики сучасної біотехнології, генної терапії. Викладено міжнародні та національні нормативно-правові положення про регулювання створення, експертизи та використання генетично модифікованих організмів.
    Для студентів медичних, біологічних, фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів, науковців, що займаються цією проблемою.

57
С246

Свідрук Т. А.

Основи біологічної фізики і медична апаратура : навч. посіб.

/ Тетяна Андріанівна Свідрук. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 264 с. - ISBN 978-617-505-526-7


     У навчальному посібнику висвітлено процеси, шо відбуваються в організмі людини, з точки зору фізичних закономірностей, розглянуто питання використання медичної апаратури для діагностики та лікування.
    Навчальний посібник складається з десяти розділів. Основні теми стосуються розуміння використання медичної апаратури для діагностики та лікування з точки зору знань фізичних закономірностей процесів, пов'язаних із функціонуванням організму людини.
    Навчальний посібник розрахований на студентів і медичних працівників, які засвоїли шкільний курс фізики.
    Контрольні питання, наведені після основних тем, дадуть змогу самостійно перевірити рівень засвоєння знань.
    Пропонований навчальний посібник – це бачення можливості засвоєння знань із дисципліни в межах програми вивчення курсу "Основи медичної біофізики та медичної апаратури" для студентів медичних коледжів, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа" і "Медична сестра".
    Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І- III рівнів акредитації.

Ш9
К309

Качак Т. Б.

Українська література для дітей та юнацтва : підруч.

/ Тетяна Богданівна Качак. - К. : ВЦ "Академія", 2016. - 352 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-478-9


     Читання дає дитині небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває й особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення.
    Підручник прислужиться педагогам, дитячим психологам, фахівцям із дитячого читання, працівникам бібліотек, батькам, авторам і дослідникам творів для дітей та юнацтва.

Ю9
С137

Вікова психологія

/ М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 3-тє вид., перероб., допов. - К. : Академія, 2017. - 368 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-495-6


     Упродовж життя людина неодноразово відчуває зміни у внутрішньому світі, мисленні, пам'яті, емоціях, самосвідомості й самооцінках, мотивації та інтересах, провідній діяльності й у соціальних взаємодіях. На кожному етапі вони проявляються по-різному, особливо важко даються вікові кризи і внутрішні розлади. Зберегти особистісну рівновагу і позитивну налаштованість відкритість до світу і доброзичливість допомагають знання вікової психології які є предметною основою пропонованого навчального посібника. У ньому висвітлено загальні засади, теоретичні основи й історію вікової психології, розкрито особливості психічного буття людини від початку життя до останніх днів.
    Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто намагається вибудовувати стосунки на основі знання себе та інших.

Ю9
С287

Седих К. В.

Психологія сім'ї

/ К. В. Седих. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ВЦ "Академія", 2017. - 192 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-496-3


     Навчальний посібник розкриває основні аспекти сім'ї як психологічного феномену. У ньому йдеться про сім'ю як соціопсихологічну систему, її виховний потенціал, чинники стійкості і криз. Цінний теоретичний і прикладний матеріал зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у подружній парі та розлучення, а також про психологічну допомогу сім'ям.
    Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, соціальним працівникам і всім, зацікавленим збагнути психологічні особливості сімейного життя.

Ш141
С916

Сучасна українська літературна мова: вправи, завдання: Вправи. Завдання. За творами Т.Г. Шевченка : навч. посіб.

/ [Н.А. Адах, Г.М. Вокальчук, Є.Л. Вокальчук та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Г.М. Вокальчук та д-ра філол. наук, проф. В.М. Мойсієнка. - К. : ВЦ "Академія", 2016. - 224 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-488-8


     Вправи і завдання навчального посібника складені на основі творів Тараса Шевченка – і в цьому його особливість. Використання їх сприятиме розвитку мовних компетентностей, літературознавчих знань, логічного й асоціативного мислення. Можуть вони прислужитися в підготовці та проведенні різноманітних тематичних заходів.
    Адресований студентам вищих навчальних закладів, учителям-словесникам, філологічно зорієнтованим учням загальноосвітніх шкіл, усім зацікавленим у своєму мовознавчому і літературознавчому розвитку.

Ш6
F61

The Great Gatsby = Великий Гетсбі

/ F. S. Fitzgerald. - Kyiv : Znannia, 2015. - 198 p. - (English Library). - Англ. яз. - ISBN 978-966-346-692-7


     Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940) is one of the greatest American writers, a member of the "Lost Generation" of the 1920s. The Great Galsby (1925) is his most celebrated and exemplary novel of the "Jazz Age"; a term he coined himself. The author,in an extraordinarily masterly manner, described the post-war generation's psychological prostration under the guise of the carnival brilliance of life. The novel is a fascinating, exquisitely crafted tale of America in the 1920s in which the American Dream turned out to be a tragedy.

Ш6
Ф66

Великий Гетсбі

/ Ф. С. Фіцджеральд ; пер. с англ. А. Пехника. - К. : Знання, 2014. - 198 с. - (English Library). - ISBN 978-966-346-708-5


     Френсіс Скотт Кей Фіиджеральд (1896-1940) – видатний американський письменник, представник "втраченого покоління". "Великий Гетсб"» (1925) є найвідомішим романом Ф. С. Фіцджеральда і типовим твором "епохи джазу". Автор надзвичайно майстерно передав приховану за карнавальною яскравістю життя психологічну надломленість післявоєнного покоління. Це захоплююча й вишукана казка про Америку 20-х років минулого століття, в якій показано американську мрію, що обернулася трагедією.

Ш143
К959

"Великий Гетсбі" : посіб. для читання і перекладу

/ І. М. Кучман, Н. В. Бідасюк. - К. : Знання, 2016. - 111 с . - ISBN 978-617-07-0380-4


     Посібник містить систему завдань для розвитку навичок читання англійською мовою. Порядок роботи з посібником такий: 1) читання оригіналу; у разі нерозуміння фрагментів тексту або для перевірки адекватного розуміння – читання цих частин у перекладі; 2) виконання завдань із посібника для опрацювання лексичного, граматичного і стилістичного матеріалу, вправ на порівняльний аналіз оригіналу та перекладу; 3) закріплення матеріалу – перечитування, виконання усних і письмових завдань.
    Книга буде корисною всім, хто вивчає або викладає англійську мову. Тексти і вправи розраховані на рівень, вищий за середній, В2 (Upper-Intermediate).

Щ10
К492

Клименко І. В.

Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження : науковий каталог

/ Ірина Валентинівна Клименко ; відп. ред. С.В. Сохань. - К., 2015. - 464 с. : іл. - ISBN 978-966-02-7599-7 : 349.52


    Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б.С. Бутника-Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т.Г. Шевченка, художньої критики тощо.
    Видання розраховане на широке коло дослідників і всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.

Х308
П191

Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник

/ С. П. Пасіка, Н. В. Слободян ; за заг. ред. В.В. балабіна. - К. : Київський університет, 2014. - 767 с. - ISBN 978-966-439-782-4 : 128.93


    Розкрито історичні витоки та соціальні передумови виникнення корупції, відображено світовий досвід боротьби з цим явищем, представлено тематичну добірку нормативно-правових актів із питань запобігання і протидії корупції, наведено приклади судової практики у вирішенні справ про корупційні діяння, розроблено тестові завдання та навчально-правові задачі для контролю та підготовки особового складу щодо знань законодавства боротьби з корупцією, зокрема юридичної відповідальності військовослужбовців.
    Посібник буде корисним викладачам, слухачам, ад'юнктам, курсантам. студентам, у тому числі тим, хто навчається за програмою підготовки офіцерів запасу.

Ш5(4Укр)
Н179

Наєнко М. К.

Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення української літератури у слов'янському контексті

/ Михайло Кузьмович Наєнко. - К. : Київський університет, 2015. - 400 с. - ISBN 978-966-439-809-8 : 69.61


    Книга містить студії про творчість українських письменників-класиків та творців сучасного літературного процесу. Автор пропонує нові інтерпретації і відомих художніх текстів, і творів тих авторів, що найменш досліджені істориками літератури та сучасними літературними критиками. Діапазон спостережень автора розширено на деякі явища загальнослов'янського літературного контексту, а також на окремі питання теоретичного характеру, що залишаються або дискусійними, або недостатньо вивченими.
    Для студентів тааспірантів філологічного профілю, вчителів-словесників, а також для всіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками історії й теорії слов'янських літератур.

Ю9
П863

Психологія вищої школи : підруч.

/ О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко [та ін.] ; за ред. О.І. Власової. - К. : Київський університет, 2015. - 405 с. - ISBN 978-966-439-846-3 : 48.41


    На основі методології компетентнісного підходу узагальнено психолого-педагогічний досвід, теоретичні розробки та новітні емпіричні дослідження актуальної психологічної проблематики сучасного вищого навчального закладу, висвітлено психологічні питання організації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості основних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та адміністрації вищих навчальних закладів.
    Для студентів, викладачів вищої школи та слухачів післядипломної педагогічної освіти.

Ю9
П691

Практикум із військової психології : навч. посібник

/ С. П. Балашова, С. П. Васильєв, Г. Р. Дубровинський [та ін.]. - К. : Київський університет, 2015. - 272 с. - ISBN 978-966-439-838-8 : 36.22


    Підготовлено для посилення практичної спрямованості підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи. Матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни "Військова психологія", яка викладається курсантам та студентам спеціальностей "Психологія" та "Політологія". Враховано результати аналізу відгуків на випускників минулих років та військового стажування курсантів.
     Для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів, а також для практичного використання офіцерами-психологами в частинах та підрозділах Збройних сил України.

Ю2
С217

Сафонік Лідія

Буттєвість сенсу людського життя : монографія

/ Л. Сафонік. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - 350 с. - ISBN 978-617-10-0293-7 : 93.00


    Досліджено феномен сенсу життя в контексті соціально-антропологічного буття XX століття. Зазначено, що у час диференціації та подрібнення модерністського наративу процедури смислоконституювання, обумовлювані вербальним рефлексивним мисленням із залученням мовно-комунікативного та аргументаційного опосередкування, сприяють буттєвому закоріненню сенсу життя та розумінню його як інтегративної засади смислів людського буття.

Ф01
П504

Політологія: енциклопедичний словник : за ред. В. Мельника. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. - 406 с. - ISBN 978-617-10-0166-4 : 85.00


    Енциклопедичне видання покликане сформулювати всебічне та науково грунтовне уявлення про стан історичного розвитку політичної науки та форми її дискурсу в сучасних умовах, особливості становлення та удосконалення категоріального апарату, принципів та законів існування політичної дійсності, про традиційні та новаційні теорії і підходи плюрального характеру.
     Енциклопедичний словник розрахований на науковців у сфері політичної науки, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавить соціально-гуманітарна проблематика. Авторами статей є провідні фахівці України у сфері політології.

Т3
Г613

Головченко В. І.

Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка : навч. посібник

/ В. І. Головченко. - К. : ДАУ, 2013. - 352 с. - ISBN 978-617-7037-01-8 : 37.41
    У навчальному посібнику на основі широкого комплексу історико-дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних і культурологічних матеріалів подається регіонознавча характеристика держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії, Близького Сходу, Маїрибу, Тропічної та Південної Африки і Латинської Америки в контексті світового соціоеволюційного прогресу. Цілісно розглядаються питання їхньої внутрішньої та зовнішньої політики, суспільно-економічного буття і політичного й цивілізаційного розвитку.

Э321
Б484

Березяк В.

Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора/Хора) чи Осіріса - Ісуса? : розвідки у галузі прадавньої української історії

/ Віктор Березяк. - К. : Стебеляк, 2016. - 144 с. - ISBN 978-966-1635-18-9 : 40.00
    Книга присвячена інтерпретації образу Святого Христофора у Християнстві. Автор доводить, що його праобразом був один з чотирьох "дітей" Гора – кінь Дуамутеф, тим самим підтверджуючи взаємозв'язок Християнства з релігією Давнього Єгипту. Прославляючи Матір Божу, наші далекі пращури повторювали слова ангела: "Бог Гор родиться, діво радуйся", засвідчуючи справжнє ім'я Сина Божого – Гора.
     Книга закликає сучасників до пошуку істинної стежини до нашого Творця, нашого Бога. Вона розрахована на студентів і викладачів вузів – істориків, археологів, богословів, генетиків, мовознавців, усіх, кого цікавить стародавня Світова Історія та стародавня Історія України.

Х9(4Укр)
Д58

Довгань О. Д.

Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія

/ Олександр Дмитрович Довгань. - К. : НАПрН України, НДІІП, НАН України, НБУВ, 2015. - 386 с. - ISBN 978-966-02-7816-5 : 102.26
     У монографії розв'язується проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації у синхронно-діахронному вимірі – від історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз періоду інформатизації Наскрізною лінією проходить через видання розгляд у взаємозв'язку сучасних тенденцій процесу трансформації інформаційної безпеки в комплексне явище організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам нейтралізації загроз інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у тому числі організації правового гарантування безпеки. Детально обгрунтовано і запропоновано шляхи правового вдосконалення інформаційної безпеки, а також правових механізмів формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів, у контексті розвитку інформаційної сфери суспільства.
     Книга розрахована як на фахівців у сфері інформаційної безпеки, так і всіх читачів, що цікавляться даною проблематикою.
© 2017 Запорізький національний університет