Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2018 року030
Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 : Лт - Малицький / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський (співголови) та ін. - К., 2017. - 712 с. - ISBN 978-966-02-8303-9 : 86.00

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплюєвсі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.
     У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт. З рисунки і 1 таблиця.
     Розрахована на широке коло читачів.


821.161.2
Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Троща : роман / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 417 с. - ISBN 978-617-12-3720-9

     Для нього, відчайдушного вояка УПА, війна вже минула, проте 6оротьба триває у невгамовному серці. "Свої" і "чужі", дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста... Усе переплелося й відгукнулося болем, коли через багато років він натрапив на свіжу могилу давно загиблого побратима. Минуле накочується з новою силою, щоб він постав перед розгадкою таємниці, перш ніж розпочати нове життя. Доля всміхається йому очима коханої жінки, але не приносить душевного спокою. Він - воїн, і ця битва — на все життя...


821.161.2
З128

Забужко Оксана Стефанівна

Польові дослідження з українського сексу : роман / О. С. Забужко. - 13-те вид. - К. : КОМОРА, 2015. - 120 с. - ISBN 978-617-7286-00-3

     Сексуальна одіссея художника й поетеси, розгортаючись в Україні й Америці кінця XX століття, обертається правдивою середньовічною містерією, у якій героїня проходить кругами недавньої української історії, щоб зустрітися віч-на-віч із Дияволом...


821.161.2
К647

Кононенко Євгенія

Російський сюжет : роман / Є. Кононенко. - Львів : Кальварія, 2012. - 128 с. - ISBN 978-966-663-336-4

     Він молодий, розумний, добре освічений, має патріотичні почуття. Але в результаті непорозуміння змушений тікати з України. Бо він на рідній землі — зайва людина, "лишний человек".
    Все в його житті чомусь складається за російським сценарієм.
    То доки тяжітиме над українцями фатум «російського сюжету»?
    Честь України, як завжди, рятує жінка...
    Нова книга Євгенії Кононенко — про любов і про пошуки власної ідентичності, про призабуті обставини безтямного українського життя останніх років імперії та перших років незалежності і про можливість зустрічі серед Атлантики на протягах сьогоднішнього глобалізованого світу.


821.161.2
Я646

Яновський Юрій Іванович

Чотири шаблі / Ю. І. Яновський. - Харків : Фоліо, 2014. - 159 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - ISBN 978-966-03-5461-6

     Юрій Яновський (1902 —1954) — один з найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини XX століття. При згадці цього імені постає перед очима "світ спекотний і шалений, бачиться степ у переблискуванні щабель, охоплений курявою битви". Роман "Чотири шаблі" (1929), в якому чудово розкрився оригінальний талант Яновського, належить до кращих творів про героїку Громадянської війни.


9(477)
С922

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2-х т. Т. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін.т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник). - К., 2016. - 944 с. - ISBN 978-966-02-7980-3 : 223.05

     У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінцяXVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.
     На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.


331
Ц298

Цевух Юлія Олександрівна

Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський. - Одеса : ОНУ, 2017. - 274 с. - ISBN 978-617-689-208-3 : 33.44

     Монографію присвячено поглибленню науково-методичних засад дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток національної економіки країн та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності інструментів політики регулювання міжнародної міграції робочої сили як на національному, так і на міжнародному рівнях.
    Оцінено вплив грошових переказів мігрантів на формування платіжного балансу України. Надано рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання міграційних потоків і міграційної політики України.


94(477)
І231

Іванчишен Віталій Романович

Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ- початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія / В. Р. Іванчишен. - К. : Наукова думка, 2017. - 215 с. - ISBN 978-966-00-1601-9 : 464.15

     У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження каменотесного промислу як чільної складової традиційних господарських занять мешканців Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст. В роботі проаналізовано історію вивчення та стан висвітлення означеної проблеми, охарактеризовано джерельну базу й подано тлумачення основних понять. Досліджено особливості розвитку каменотесного промислу в історичній ретроспективі та розкрито його роль і значення в господарському укладі та системі життєзабезпечення подолян. На основі зібраних польових матеріалів охарактеризовано особливості традиційної обробки, використання каменю в народній архітектурі, систематизовано різновиди каменотесних виробів та вивчено специфіку локальної міжетнічної взаємодії в галузі каменотесного промислу. Розглянуто народні уявлення, пов'язані із символікою каменю, кам'яними виробами та постаттю каменотеса.
    Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям та всім тим, хто небайдужий до вивчення етнокультури українців.


821.161.2
У455

Українська літературна критика ХХ століття : антологія у двох томах. Т. 2 : Літературні дискусії другої половини ХХ століття. - К. : Наукова думка, 2017. - 632 с. - ISBN 978-966-00-1565-4 : 979.75

     У другій книзі другого тому антології, яка охоплює 1980 - 1990-ті роки, представлено дискусії про головні прямування української поезії періоду "третьої хвилі", найпомітніші зрушення у поезії української діаспори 1950 - 1970-х років, презентовано полеміки щодо модернізму, постмодернізму, найновіших на той час тенденцій та явищ літературного процесу 1990-х років, а також щодо складних проблем взаємин і спадкоємності між різними літературними поколіннями.
    Видання буде цікавим для фахового і пересічного читача, стане доброю підмогою для викладачів та студентів-філологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в школах, ліцеях і гімназіях


001
А724

Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за наук. ред. В. П. Мельника та А. С. Синиці ; пер.: І. В. Грабовський, У. І. Лущ, А. С. Синиця. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 568 с. - ISBN 978-617-10-0256-2 : 146.00

     В антології вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцяти знакових праць провідних сучасних західних мислителів, які провадять дослідження в галузі філософії науки - Пенелопи Медді, Едварда Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, Пітера Годфрі-Сміта, Ендрю Фінберга, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва Безьє, Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. Антологія складається з двох частин: у першій ("Субєктивізація об'єктивного") висвітлено філософськіаспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій ("Об'єктивізація суб'єктивного") - логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, нейрофілософїї, когнітивістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується аналізом ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і біографічними відомостями про її автора.
    Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії науки.


811.161.2
К754

Коца Руслана Олександрівна

Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (ХІ-ХХ ст.) : монографія / Р. О. Коца. - К. : Наукова думка, 2017. - 279 с. - ISBN 978-966-00-1594-4 : 348.43

     У монографії досліджено процес становлення та розвитку префіксальних та конфіксальних прикметників в українській мові від праслов'янської доби до сучасності.
    Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів


811.163.2
О368

Огієнко Ірина

Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа : монографія / І. Огієнко. - К. : Наукова думка, 2017. - 256 с. - ISBN 978-966-00-1615-6 : 341.08

     У монографії досліджується функціонування дискурсивних слів турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа. З'ясовано, що вживання дискурсивних слів турецького походження зумовлене тенденцією наслідування сучасними мас-медіа особливостейусного спілкування. У праці визначено прагматичні, комунікативні, структурні та сполучні характеристики дискурсивних слів, запозичених із турецької мови і виокремлено їх у функціонально-семанттичні групи. Наукова розвідка розкриває значення дискурсивнихслів для вивчення питань формально-граматичної та змістової зв'язності мас-медійних текстів, їх комунікативної спрямованості.
    Видання може бути корисним для болгаристів, славістів, лінгвістів, а також усіх, хто цікавиться іншомовними запозиченнями та описом дискурсивних слів.


130
С765

Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні / за заг. ред. В. П. Мельника. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 308 с. - ISBN 978-617-10-0327-9 : 119.10

     Висвітлюються суспільні й культурні процеси, які відбуваються у глобальному масштабі та специфічно виявляються в українських реаліях. Здійснено системний аналіз соціально значущих культурних трансформацій в сфері морально-етичній, релігійній, художній. Зосереджено увагу на виявленні тих чинників та механізмів, які забезпечують зв'язки між соціальними та культурними змінами. Висвітлюється роль нових ідей та ідеалів, які виконують роль атракторів, що здатні перетворюватися на зародки нових форм культурного буття.
© 2017 Запорізький національний університет