Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2018


334.722
К8212

Криворучко Сергій Васильович

Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів : монографія / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ & К, 2018. - 464 с. : порт.; іл. - ISBN 978-617-7061-47-1 : 150,00


     У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу.
    Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу.
    Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу.
    Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів - всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.
    При повному або частковому відтворенні матеріалів монографії посилання на видання та автора є обов'язковим.
Отримано в дар

78.087.6(477.63)
М479

Мелодії рідного краю : вокальні твори композиторів Дніпропетровська. - упор.-ред. Валентина Яківна Вірясова. - Дніпропетровськ : Інновація, 2012

    Дніпропетровську Асоціацію композиторів було засновано у 1949 році, і вже чимало років саме теми любові і шани до рідного краю знаходять творче втілення у вокальні твори авторів міста та регіону: сольні та хорові, ліричні та патетичні для юних музикантів, аматорів та професійних виконавців. У збірнику вокальних творів ви знайдете і твори ветеранів композиторської справи нашого міста Федора Руденка (1929-2008 р р.) та Тетяни Володіної-Пастухової (1913-2003 р. р.) і сучасних авторів, які з захопленням співпрацюють з кращими поетами нашого регіону та України. Сподіваємося, що надані вокальні освідчення у любові до рідного краю знайдуть і своїх прихильників, і натхненних виконавців, і щирих слухачів.

Отримано в дар

94(477)"1939/1945"+94(477=411.16)
К84

Круглов Александр Иосифович

Холокост в Украине: Зона немецкой военной администрации. Румынская зона оккупации. Дистриут "Галичина". Закарпатье в составе Венгрии (1939-1944) : монография. [Т. 2] / А. И. Круглов, А. Уманский, И. Я. Щупак. - Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума"; ЧП "Литера ЛТД", 2017. - 456 с. : ил., карты. - (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). - 140.00

     Второй том коллективной монографии посвящен акциям массового уничтожения еврейского населении на оккупированных территориях Украины в 1941 -1944 гг. В книге показан процесс убийства евреев на территории дистрикта "Галичина", в зоне немецкой военной администрации, румынской зоне оккупации, Закарпатье, включённом в состав Венгрии. Эти регионы охватывали территории 11 современных областей Украины - Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Черновицкой, а также Автономной Республики Крым. Особое внимание обращено на такие аспекты Катастрофы, как еврейское Сопротивление, а также спасение евреев местным населением, украинскими Праведниками народов мира.
    Авторы, на основе анализа большого корпуса документов из архивов различных стран, делают попытку воссоздания трагической картины прошлого. Многие документы впервые вводятся в научный оборот.
    Для исследователей, преподавателей вузов, учителей общеобразовательных школ, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами истории Холокоста.

Отримано в дар

902(477)"633"
К189

Кам'яна доба України. Вип. 12 : Залізняк Леонід Львович. Мезоліт заходу Східної Европи: (культурний поділ і періодизація). - К. : Шлях, 2009. - 280 с. : іл. - (Кам'яна доба України). - (90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується). - ISBN 978-966-650-242-4 : 80,00

     Книга підсумовує сторічні зусилля кількох поколінь учених різних країн заходу Східної Європи з вивчення культурно-історинних явищ, які відбулися в регіоні у мезолітичну добу. У монографії зведено матеріали ключових пам'яток мезоліту Північної України, Білорусі, Литви та прилеглих територій.
     Розрахована на археологів, істориків-первісників, викладачів історії, студентів та краєзнавців, усіх, кого цікавить археологія.

Отримано в дар

903-03
Р61

Pietrzak Slawomir

Wood tar in the Dnieper and Elbe communities: VI-II millenium bc : monograph. Volume 17 / S. Pietrzak. - Poznan (Poland) : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012. - 344 p. - (Baltic-Pontic Studies ; Vol. 17). - (анг. мов.). - ISBN 83-86094-17-6 : 150,00

    

Отримано в дар

94(477):323.281"1937/1938"
В273

"Великий терор" в Україні:німецька операція 1937-1938 років : збірник документів / редкол.: Альфред Айсфельд, Андрій Когут, Сергій Кокін, Отто Лухтерхандт, Ірина Лябах, Наталія Сердюк, Йоахим Таубер; упоряд.: Альфред Айсфельд, Наталія Сердюк. - К. : К.І.С., 2018. - 1248 с. : іл. - (укр. та рос. мов.). - ISBN 978-617-684-167-8 : 840,00

     До збірника включено документи, що висвітлюють процес підготовки і проведення органами НКВС УРСР масової "німецької операції" — складової "Великого терору" в СРСР у 1937-1938 рр. Розкриваються історичні обставини появи наказу НКВС СРСР № 00439 від 25 липня 1937 р. та специфіка його виконання в УРСР. Характеризуються методика відбору «контингенту», який репресували - жертв операції, технологія проведення у рамках операції масових репресій та їх трагічні наслідки для німецького населення України.
     Для фахівців, які вивчають історію комуністичного терору і національної політики в СРСР, а також радянсько-німецькі відносини у міжвоєнний період.

Отримано в дар

94(4)"1933/1945"
Б894

Брухфельд Стефан

Перекажіть це дітям вашим... : книга про Голокост в Європі 1933 - 1945 / С. Брухфельд, Пол А. Левін ; авт. розділ. "Євреї на українських теренах" і "Голокост від куль" - Ігор Щупак. - друге укр. вид., допов. та розшир. - Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", 2018. - 132 с. : іл., карти. - форум "Жива Історія". - ISBN 978-966-981-064-9 : 80,00

    

Отримано в дар

94(4)"1933/1945"
Б894

Брухфельд Стефан

Перекажіть це дітям вашим... : книга про Голокост в Європі 1933 - 1945 / С. Брухфельд, Пол А. Левін ; авт. розділ. "Євреї на українських теренах" і "Голокост від куль" - Ігор Щупак. - друге укр. вид., допов. та розшир. - Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", 2018. - 132 с. : іл., карти. - форум "Жива Історія". - ISBN 978-966-981-064-9 : 80,00

    

Отримано в дар

821.162.1-311.6
Г554

Глуховський Пьотр

АПТЕ. Незакінчена повість / П. Глуховський, М. Ковальський ; пер. з пол. - Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума"; ПП "Ліра ЛТД", 2017. - 140 с. : порт.; іл. - ISBN 978-966-383-911-0 : 60,00

    У 2009 році на горищі одного з будинків Велички, невеличкого містечка поблизу Кракова, було знайдено зошит із чудернацькими малюнками. Ім'я на зошиті вказувало на автора - єврейського юнака Ришарда Апте (1925 - 1942), який разом із мамою і батьком під час нацистської окупації переховувався у місцевому гетто. Книга польських письменників - Пьотра Глуховського та Мартина Ковальського є спробою художньої реконструкції останніх чотирьох років життя цього талановитого юнака з Кракова, на долю якого випали трагічні випробування Другої світової війни, нацистської окупації та Голокосту.

Отримано в дар

504.1:113
Е457

Екологічна безпека людини у всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект : монографія: у двох томах. Т. 1 / О. П. Бугайов, Г. І. Рудько, Г. О. Белявський [и др.]. - Київ-Чернівці : Букрек, 2018. - 544 с. : іл. - (на обл. авт. и назв. на рус. яз); (на укр., рус. и англ. яз). - ISBN 978-966-399-971-5;978-966-399-972-2(т.1) : 300,00

    У першому томі описано природно-ресурний потенціал та межі його використання людством, схарактеризовано науку і філософію як форму суспільної свідомості, представлено нову парадигму науки та філософії, наведено емпіричні підтвердження полівихрової парадигми системи імпульс-відгук. проведено системно-структурне моделювання як вид геометричного формалізму математики і метод якісного пізнання світу, розкрито екосистему планета-людство.
    Монографія є колективною працею авторів, які мають солідний науковий та професійний досвід у сфері вирішення сучасних практичних і теоретичних екологічних проблем, а також висунення нових ідей і знань про навколишній світ, динаміку розвитку процесів на основі нового підходу до пояснення походження Всесвіту і людини. Підхід авторів до розуміння будови навколишнього світу революційний, заснований на Законі Змін і його полівихровій парадигмі. Ідея полівихрової концепції системи імпульс-відгук є продовженням і розширенням наукових ідей і знань, висвітлених ще в працях мислителів Стародавнього Китаю, Єгипту, Індії, Стародавньої Греції. Сформульовано аксіоми Первинного Середовища світу та основний закон його спрямованої зміни. Побудовано структурні моделі полівихрової системи. Запропоновано концепцію формування планетарно-зіркових систем. Вирішено проблему природи свідомості.
    Для широкого кола читачів, насамперед учених, філософів, студентів.

Отримано в дар

504.1:113
Е457

Екологічна безпека людини у всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект : монографія: у двох томах. Т. 2 / О. П. Бугайов, Г. І. Рудько, Г. О. Белявський [и др.]. - Київ-Чернівці : Букрек, 2018. - 448 с. : порт.; іл. - (на обл. авт. и назв. на рус. яз);(на укр., рус. и англ. яз). - ISBN 978-966-399-971-5;978-966-399-990-6(т.2) : 180,00

    Другий том монографії присвячений екосистемі планета-людство, соціуму й особистості в перехідний період, сучасному стану суспільства, проблемам екологічної безпеки та глобалізації, матерії і свідомості, психофізиці, ноосферній (енергоінформаційній) трансформації людини.
    Монографія є колективною працею авторів, які мають солідний науковий та професійний досвід у сфері вирішення сучасних практичних і теоретичних екологічних проблем, а також висунення нових ідей і знань про навколишній світ, динаміку розвитку процесів на основі нового підходу до пояснення походження Всесвіту і людини. Підхід авторів до розуміння будови навколишнього світу революційний, заснований на Законі Змін і його полівихровій парадигмі. Ідея полівихрової концепції системи імпульс-відгук є продовженням і розширенням наукових ідей і знань, висвітлених ще в працях мислителів Стародавнього Китаю, Єгипту, Індії, Стародавньої Греції. Сформульовано аксіоми Первинного Середовища світу та основний закон його спрямованої зміни. Побудовано структурні моделі полівихрової системи. Запропоновано концепцію формування планетно-зіркових систем. Вирішено проблему природи свідомості.
    Для широкого кола читачів, насамперед учених, філософів, студентів.

Отримано в дар

94(477.64-2Зп):343.811
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Історія Запорізьких в'язниць 1806-2016 рр. / С. Д. Рев'якін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. - 818 с. : іл. - ISBN 978-617-573-142-0 : 400,00

    Скільки пам'ятають себе люди, стільки вони й боряться з тими, хто нехтує порядком, встановленим багатьма поколіннями громадян. Виникла, таким чином, необхідність ізоляції правопорушників. Для них відводяться і створюються спеціальні місця позбавлення волі - ями, погріби («холодні»), арешти і будинки, тюрми, тюремні замки, концентраційні табори, слідчі ізолятори, виправно-трудовї колонії тощо. Усі ці та інші установи, в яких утримувалися та й досі відбувають міру покарання тисячі в'язнів, були і деякі зних є дотепер, на території Запорізької області.
    В книзі широко показано, як живуть, а то й доживають свого віку, злодії, грабіжники, розбійники, убивці "людських душ", у тому числі, так названі "довічники", як багато з них кається, скуштувавши невільницьких "харчів", "перековується" на порядних людей.
    Відомо, що місця позбавлення волі завжди були і є для правлячої верхівки надійним пристанищем «схову» своїх противників і розправи над ними. Тож читач "Історії запорізьких в'язниць" дізнається, як мучилися (у повному розумінні цього слова) у казематах, тюремних замках, концтаборах царського, комуністичного і німецько-фашистського режимів політичні в'язні й борці за свободу. Цілком правдиво, аж надто оголено, мов доторкуються діючих електричних проводів, розповідають у своїх спогадах в'язні про їхнє перебування в минулих і сьогоднішніх тюрмах, слідчих ізоляторах і колоніях.
    В книзі не обійдена осторонь тема про щоденну важку й нерідко небезпечну працю співробітників пенітенціарної служби у справі перевиховання злочинців.
    Розрахована ця "Історія..." на широке коло читачів-істориків, науковців та студентів навчальних юридичних закладів, усіх громадян.

Отримано в дар

94(477.64-2Зп):351.743"1917/2002"
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Історія Запорізької міліції 1917 - 2007 рр. / С. Д. Рев'якін. - науково-документальне видання. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2009. - 884 с. : іл. - ISBN 978-9696-2962-91-8 : 200,00

     Історія запорізької міліції є лише невеличкою часткою всієї історії нашої держави, яку, згадуючи висловлювання класиків, не можна читати без хвилювання і глибоких роздумів.
     І справді, весь шлях, пройдений запорізькою міліцією за цілих 90 років (а саме такий період описаний автором), переповнений трагізмом, непримиренною боротьбою зі злочинністю і балансуванням цих правоохоронних органів між верховенством права та не завжди законними вимогами "правителів цим світом". Так чи інакше, а запорізька міліціязавжди була і є вірним слугою існуючих режимів і завжди свої дії обрамляла в золоту оправу під назвою "служіння народу".
     Все це, як у дзеркалі, що відтворює правду і лише правду, читач — хто б він не був і ким би він не був — побачить у запропонованій книзі.

Отримано в дар

821.161.2-311.6
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Гуляйполе : історичний роман / С. Д. Рев'якін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. - 390 с. : порт. - ISBN 978-966-2962-24-6 : 100,00

    "Гуляйполе" - книга про українське революційне селянство, яке у 20-х роках 20-го століття під проводом легендарного народного полководця Нестора Івановича Махна повстало проти своїх гнобителів - поміщиків та капіталістів, аби вибороти собі волю, а закінчило великою поразкою у боротьбі зі ще більшим своїм гнобителем — російським більшовизмом.
    "Гуляйполе"Твір специфічно побудований, що дало змогу автору доторкнутися глибинних шарів відомих і маловідомих фактів з життя й діяльності не лише Н. Махна і його сподвижників, а й вождів комуно-рядянського режиму.
    "Гуляйполе"Роман з гостросюжетними лініями, місцями тісно переплітається з сьогоденням України і в цьому його ще більша цінність.
    "Гуляйполе"Розрахований на велике коло читачів.

Отримано в дар

821.161.2-2
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Гуляще поле : п'єса / С. Д. Рев'якін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 104 с. : порт.: іл. - 50,00

     Трагічні події, що висвітлюються в п'єсі "Гуляще поле", відбуваються на теренах Гуляйполя, Олександрійська, Катеринослава та інших міст, а також сіл України з червня 1917 р. до серпня 1921 року, коли був пік братовбивчої громадянської війни, розбурханоїбільшовизмом.
     Головні герої твору - учасники Української повстанської армії і сам геніальний полководець цієї армії Нестор Махно.
     П'єса побудована на історичних фактах, що калейдоскопічно змінюються і викликають у читача глибокі роздуми про жахливу нашу минувшину, в суворій правді якої здобувалася наша воля, наша слава, створювалася наша державність.

Отримано в дар

821.161.2-313.1
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Українські лайдаки у пеклі : (сатирична повість про тимчасово перебуваючих при владі брехунів) / С. Д. Рев'якін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 117 с. : порт.: іл. - 50,00

    Неймовірно, але таке було без найменшої брехні: українська голота на своїй козацькій Верховній Раді, що відбулася у Запоріжжі на о. Хортиця, вибрала з-поміж себе п'ятьох відважних бідарів і послала їх до Бога, щоб Всевишній конкретно сказав, чи довго щеУкраїні бути у нього в пасинках?
    Летіли хлопці-молодці з піснями до Господа, а потрапили, як завжди, до чорта в пекло.
    Що було далі, читайте самі і робіть свої праведні і справедливі висновки

Отримано в дар

821.161.2-31
Р324

Рев'якін Степан Дмитрович.

Українські лайдаки у пеклі : (сатирична повість про тимчасово перебуваючих при владі брехунів) / С. Д. Рев'якін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 117 с. : порт.: іл. - 50,00

    Неймовірно, але таке було без найменшої брехні: українська голота на своїй козацькій Верховній Раді, що відбулася у Запоріжжі на о. Хортиця, вибрала з-поміж себе п'ятьох відважних бідарів і послала їх до Бога, щоб Всевишній конкретно сказав, чи довго щеУкраїні бути у нього в пасинках?
    Летіли хлопці-молодці з піснями до Господа, а потрапили, як завжди, до чорта в пекло.
    Що було далі, читайте самі і робіть свої праведні і справедливі висновки.

Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Т415

Тимофєєв Валерій Якович

Козацька педагогіка - сучасна освіта : [З досвіду роботи шкіл козацько-лицарського виховання Задністров'я] / В. Я. Тимофєєв. - Білгород-Дністровський : Петрекс, 2005. - 84 с. - 10,00

    Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен - козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію.
    Це була об'єднана, згуртована, ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів.
    Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесенню духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.
    Ми, вчителі України, покликані вести широку просвітницьку роботу серед населення з проблем історії, культури, мистецтва, військової справи, державницької діяльності козацтва, прагнути по-козацькому, по-лицарському виховувати підростаюче покоління. На це нас орієнтують Укази Президента України, нормативні документи Міністерства освіти і науки України.
    Запропонована збірка надасть практичну організаційну, методичну допомогу педагогам у справі створення і налагодження роботи молодіжних та дитячих козацьких осередків, школи козацько-лицарського виховання.

Отримано в дар

94(477):373.035
Т415

Тимофєєв Валерій Якович

Козацький гарт : збірка / В. Я. Тимофєєв. - Білгород-Дністровський : Отаман, 2011. - 184 с. : порт. - 35,00

     Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен -козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу життєздатність оптимізм і енергію. Це була об'єднана згуртована, ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів. Майже чотириста років тому козаки так виклали королівським послам свою роль і призначення: «Подібно до наших предків, хочемо й ми користуватися вольностями життя, маєтностями і свободами, що належать рицарським людям... Дбаємо про те, щоб так само, як ми отримали від своїх предків ті права і вольності, щоб і наші наступники прийняли іх цілими і непорушними, з примноженням слави. І щоб вони один після одного передавали їх у прийдешні часи».
     Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство - духовна постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.
     Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесення духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.
     В запропонованій збірці узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Південноукраїнського Задністров'я з козацького гарту дітей та юні. Сподіваємось, що вона надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків, навчальних закладів козацько-лицарського спрямування.

Отримано в дар

373.035:355.1(477)
Т415

Тимофєєв Валерій Якович

Час виховувати лицарів. Січ - школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора козацько-лицарського виховання / В. Я. Тимофєєв. - Дніпро : Середняк Т.К., 2018. - 272 с. : порт.; іл. - ISBN 978-617-7599-93-6 : 55,00

    Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти яка спирається в своїй діяльності на національний - козацький - досвід державотворення.
    Школа-Січ - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.
    Концепція школи цього типу звертає увагупедагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді - молодих громадян України, козаків, яке в народі зберіглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві яке слугувало опорою народу і державі протягом віків…
    Учитель-вихователь стикається із проблемою налагоджування командної роботи в своєму колективі (гуртку, класі, школі та ін). Допоможе йому "Школа-Січ", в якій узагальнено досвід роботи колективів навчальних закладів та громадських організацій козацького спрямування Буджаку з козацького виховання дітей та юні. "Школа" надасть практичну допомогу у справі створення і налагодження роботи дитячих та юнацьких козацьких осередків, навчальних закладів козацько-лицарського спрямування.

Отримано в дар

347.77/.78(477)
Я491

Якубівський Ігор Євгенович

Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія / І. Є. Якубівський. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 522 с. : порт. - ISBN 978-617-10-0457-3 : 250,00

    Монографія присвячена дослідженню проблем набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та удосконаленню механізму цивільно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні. Категорію майнових прав інтелектуальної власності як суб'єктивних цивільних прав розглянуто у площині як регулятивних, так і охоронних цивільних правовідносин.
    У роботі сформульовано концептуальний підхід автора до розв'язання важливих теоретичних та прикладних проблем правового регулювання набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та запропоновано рекомендації щодо удосконалення законодавства України у цій сфері.
    Монографія є комплексним дослідженням, результати якого мають як теоретичне значення для сучасної науки цивільного права, так і практичну цінність з погляду правотворчості та правозастосування. Робота призначена для наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, суддів, адвокатів, патентних повірених, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою цивільно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності.

Отримано в дар

316.614:316.45
C246

Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка [та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая. - Кропівницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 244 с. - ISBN 978-966-189-378-7 : 104,00

    У монографії висвітлюються результати дослідження особливостей групової взаємодії в групах різного типу: навчальних і психотерапевтичних, гомогенних і гетерогенних за тендерним складом, новостворених і давно сформованих, які стабільно функціонують. На основі узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень обгрунтовано концепцію групової взаємодії, що спирається на уявлення про паралельні свідомі і несвідомі процеси групової динаміки, феноменологію архетипів, групових ритуалів, психологічних захистів тощо.
    Запропоновано методичний інструментарій регуляції внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії конфліктного характеру, а також долання напруженості, яка при цьому виникає. Особливу увагу приділено рольовій взаємодії та комунікації як виду взаємодіяння, розкрито механізми взаємодії членів групи залежно від їхнього соціально-психологічного статусу в групі.
    Для науковців-психологів, викладачів психології закладів вищої освіти, студентів, фахівців у галузях соціальної роботи, освіти, управління соціальними процесами та політичного менеджменту.

Отримано в дар

351.713(477):336.2
Л613

Ліпкан Володимир Анатолійович

Правовий режим податкової таємниці в Україні : монографія / В. А. Ліпкан, Є. Ф. Збінський ; за заг. ред. В.А. Ліпкана. - К. : Видавець В.А. Ліпкан, 2018. - 372 с. : порт., іл. - (на обклад. над авт.: Lipkan. Ordo Ordinans). - ISBN 978-966-97758-0-1 : 260,00

    Монографію присвячено теоретико-правовим засадам податкової таємниці в Україні. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «податкова інформація», «податкова таємниця», «правовий режим податкової таємниці», «ефективність правового режиму податкової таємниці».
    Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини в податковій сфері. Визначено основні ознаки податкової таємниці та правового режиму податкової таємниці. Охарактеризовано складові правового режиму податкової таємниці в Україні, а також окреслено шляхи удосконалення правового режиму податкової інформації.
    Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності податкового законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного права, у монографії детально розглянуто тенденції міжнародно-правової о регулювання інформаційних відносин в податковій сфері; окреслено особливості правового режиму податкової таємниці в окремих країнах.
    Монографія є логічним продовженням серії "ORDO ORDINANS" наукової школи доктора юридичних наук В. А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями правового режиму податкової інформації, правового регулювання державної інформаційної політики в податковій сфері, формування інформаційної держави і розвиненого інформаційного суспільства.

Отримано в дар

330.3(477)"185/190"(091)(092)
В625

Водотика Тетяна Сергіївна

Простір можливостей : Україна в добу заліза та пари / Т. С. Водотика. - К. : ТОВ "Видавництво "Кліо", 2018. - 240 с. : порт., іл. - ISBN 978-617-7023-77-6 : 198,00

    Друга половина XIX ст. стала часом колосальних економічних і соціальних зрушень у Російській імперії та на українських землях, які були її частиною. Природні ресурси, доступна робоча сила та інфраструктура, що стрімко розвивалась, перетворили ці території на простір можливостей для перспективних інвестицій. Авторка веде читача від загальних тенденцій розвитку економіки в другій половині XIX - на початку XX ст. до особистих історій підприємців, від зародження ідеї створення того чи іншого підприємства до спадку, що лишився від епохи заліза та пари.
    Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.

Отримано в дар

111.82
К382

Кивенко Надежда Васильевна

Единство мира. Отражение как основа развития сложноорганизованных систем : монография / Н. В. Кивенко. - К. : Кондор, 2018. - 352 с. : порт. - ISBN 978-617-7582-97-6 : 320,00

    В книге показывается, что основой, внутренним стимулом любого процесса движения и развитая является отражение, благодаря которому между всеми предметами и процессами существует структурно-функциональное подобие или универсальная гармония, которая, в частности, проявляется в тождественности закономерностей развития живого на различных уровнях его организации - от простейших образований до душевной и духовной общности людей. Это и взаимозависимость материального и идеального, воспроизведение в Разуме всеобщих сущностей и отношений. Речь также идет о соответствии личности и исторического времени, а потому о зависимости развития общества от степени осознания законов его жизнедеятельности - специфического проявления универсальных законов бытия. Как отражение внутренней, сущностной соотнесенности атрибутивных (неотъемлемых) свойств материи и сознания автором сформулирован принцип познания сложноорганизованных систем - принцип взаимообусловленности отражения, развития и единства.
    Монография написана не только для специалистов в области философии, а и для широкого крута читателей, тех, кто стремится понять суть процессов, происходящих в мире, чтобы изменить его к лучшему.

Отримано в дар

621.382:53
К84

Кругляк Юрий Алексеевич

Физика и моделирование нанотранзисторов / Ю. А. Кругляк. - Одесса : ТЭС, 2018. - 314 с. : порт. - ISBN 978-617-7711-06-2 : 300,00

    Книга посвящена физике и моделированию полевых транзисторов с акцентом на короткоканальные микро- и современные нанотранзисторы типа МДП-транзистора с изолированным затвором MOSFET, полевого транзистора с высокой подвижностью электронов III-V НЕМТ, транзисторов на чрезвычайно тонкой КНИ-подложке ETSOI, в том числе с затворами DG и GAA, с каналами NW и CNT, транзисторов FinFET, однако, развитые подходы применимы и к транзисторам типа JFET, MESFET, BJT и им подобным. Рассматривается физическое устройство, метрика и управление FET, теория MOSFET дается сначала в традиционном изложении, затем формулируются начала модели виртуального истока, приближение истощения на фоне уравнение Пуассона, обсуждается подвижный электронный заряд в массивной структуре MOS и в исключительно тонкой SOI, из 2D электростатики MOS подробно рассматриваются DIBL, геометрическое экранирование, емкостная модель, масштабирование транзисторов, их пробой.
    Во второй части достаточно подробно излагается обобщенная транспортная модель Ландауэра - Датта - Лундстрома сначала применительно к 2D баллистическим MOSFET, затем баллистическая модель объединяется с моделью виртуального истока, качественно обсуждается рассеяние электронов в канале проводимости и строится модель прохождения MOSFET, которая затем объединяется с моделью виртуального истока в финальный, наиболее современный ныне вариант модели MVS-прохождения, иллюстрируемой примерами обработки экспериментальных выходных характеристик нанотранзисторов ETSOI MOSFET и III-V НЕМТ.
    В заключение обсуждаются фундаментальные пределы и ограничения SI FEТ, квантовый транспорт в MOSFET с длиной канала менее 10 нм, упрощающие допущения и неясные вопросы в модели MVS-прохождения, а также полевой транзистор рассматривается с позиций наноэлектроники «снизу - вверх». Книга написана в основном по лекциям Марка Лундстрома "Fundamentals of Nanotransistors", прочитанных в 2016 году: www.nanohub.org/courses/NT.
    Книга предназначена для специалистов в области короткоканальной микроэлектроники и наноэлектроники, а также физики полупроводников.

Отримано в дар

681.3.016
К84

Кругляк Юрий Алексеевич

Прогнозирование свойств молекулярных веществ.Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю. А. Кругляк. - Одесса : ТЭС, 2018. - 170 с. : порт., рис. - ISBN 978-617-7711-03-1 : 160,00

    Книга посвящена прогнозированию свойств молекулярных веществ на примере критических свойств фреонов С1 – С3 и их Si- и Ge-аналогов, а также алканов. Предложен новый подход в исследовании количественных соотношений "структура - свойство" с использованиеминвариантов графов, численно взвешенных как по вершинам, так и по ребрам. Он предусматривает зависимость топологического описания молекул от изучаемого свойства. Сформулирован принцип формирования инвариантов взвешенных графов, предложен новый класс инвариантов и исследованы два новых инварианта для расчета Тс и Рс. На примере этих рядов веществ показано, что веса вершин и ребер молекулярных графов, оптимизированных на одном ряду соединений, могут быть использованы для расчета этого же свойства в близких рядах соединений. Найдены зависимости для высокоточного расчета критических свойств фреонов С1 – С3. Табулированы Тс для всех этих фреонов, а также Рс и Vс для всех этановых фреонов.
    Рассмотрены механизмы истощения озонового слоя Земли - фотохимическая модель, включая высокоточные результаты квантовохимических расчетов термолиза фреонов и тонкие механизмы деструкции атмосферного озона, а также корпускулярные модели, включая известную модель реакции электронов космического происхождения, в том числе в связи с проблемой глобального изменения климата. Учитывая, что космическое излучение, достигающее Земли, состоит в основном из протонов, предлагается обратить внимание на важную роль протонов космического происхождения в разрушении озонового слоя, поскольку протоны при столкновении с молекулами фреонов фрагментируют их преимущественно с выделением атомарного хлора, что подтверждается нами экспериментальными данными и высокоточными квантовохимическими расчетами.
    Книга предназначена для специалистов в области задач "структура - свойство". Обсуждаются пути дальнейшего развития предлагаемого подхода с использованием инвариантов полностью взвешенных молекулярных графов.

Отримано в дар

330.342:330.4
Б336

Башнянин Григорій Іванович

Економічні ринкові системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. - Львів : Ліга-Прес, 2018. - 404 с. : порт.: іл. - ISBN 978-617-397-180-2 : 350,00

     Досліджуються економічні ринкові системи. Аналізуються економічні товарні системи і визначаються шляхи становлення ринкових структур, розкривається функціональна структура економічних ринкових систем і здійснюється їх типологізація. Аналізуються ринковіі цінові системи в економіках перехідного типу.
    Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться найфундаментальнішими теоретичними проблемами розвитку економічної науки.науки.

Отримано в дар

330.342:330.4
Б336

Башнянин Григорій Іванович

Економічні системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 830 с. : порт.: іл. - ISBN 978-617-397-177-5 : 380,00

     Досліджуються економічні системи трансформаційного типу з позицій впливу на їх функціонування та розвиток таких соціально-економічних процесів, як капіталізація, лібералізація, соціалізація і дерегулювання. Висвітлюються методологічні підходи до метрологічного визначення економічної ефективності перелічених процесів.
    Для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться фундаментальними теоретичними проблемами розвитку економічної науки.

Отримано в дар

316.6
Г155

Галета Ярослав Володимирович

Соціальна зрілість особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства : монографія / Я. В. Галета. - Харків : Мачулін, 2018. - 416 с. - ISBN 978-617-7589-57-9 : 200,00

    У монографії проаналізовано особливості становлення інформаційного суспільства. Розкрито теоретичні основи розвитку особистості в інформаційному суспільстві, зокрема її соціальної зрілості. Здійснено аналіз змісту категорій "соціальна зрілість", "інформаційна потреба" та "інформаційна культура", визначено їх складові. Охарактеризовано особливості впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Запропоновано методику вивчення якісних характеристик особистості.
    Монографія призначена науковцям, які досліджують особливості становлення особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства.

Отримано в дар

330.34:502.1(477)
Б613

Білоскурський Руслан Романович

Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України : монографія / Р. Р. Білоскурський. - К. : ВЗН "Національна академія управління", 2017. - 324 с. - ISBN 978-617-7386-07-9 : 140,00

    У монографії сформульовано теоретико-методологічні основи дослідження еколого-економічного розвитку як актуального об'єкта державного регулювання. Розкрито механізми та інституціональну основу державного регулювання еколого-економічного розвитку України. Здійснено аналіз різних аспектів забезпечення еколого-економічного розвитку України та її регіонів, зокрема з погляду ефективності використання природно-ресурсного потенціалу структурних змін економіки, фінансування заходів еколого-економічного характеру. Обгрунтовано актуальність використання балансів як способу еколого-економічного розвитку країни, а також моделювання як основи створення еколого-економічних систем. У рамках практичних рекомендацій визначено роль стратегічного планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України.
    Для фахівців, науковців, працівників органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться проблематикою державного регулювання національного еколого-економічного розвитку.

Отримано в дар

811.111'42:82-94
Б658

Бистров Яків Володимирович

Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я. В. Бистров. - Київ-Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. - 320 с. - ISBN 978-966-2343-19-9 : 125,00

    У монографії досліджено біографічний наратив в аспекті застосування принципів лінгвокогнітології і синергетики на матеріалі англомовної прози XX - поч. XXІ ст. На основі міждисциплінарного підходу здійснено аналіз фреймової і фрактальної концептуалізації життєвого досвіду біографічного суб'єкта в оповідному тексті крізь призму ментальних і синергетичних моделей: наративного фрейму, концептуальної схеми, скрипту, сценарію, фрактального концепту, фрактальної метафори, моделей ризоми й концентричних кіл.
    Для філологів і фахівців у галузях когнітивної лінгвістики, синергетики, наратологіі, літературознавства

Отримано в дар

111.1
К212

Карандашев Юрий Николаевич

Механизм становления материи в учении Гегеля о бытии / Ю. Н. Карандашев. - Бельско-Бяла : ADDENDIUM, 2017. - 260 c. : порт. + табл. 1 л. - ISBN 978-83-93549-4-4 : 170.00

     Эволюция материи - это многократное повторение цикла «транспозиция-трансформация». Каждый контакт между мигрирующими элементами базового уровня і является отправной точкой зарождающегося превращения. Оно начинается с их интеграции в элемент следующего уровня организации і+1 и заканчивается аффилиацией исходных элементов.
    Механизм становления материи был описан Гегелем в учении о бытии, представленном в «Науке логики». Цель нашего издания - во-первых, объяснить, что именно имел в виду «тёмный» Гегель всвоей онтологии, а во-вторых, показать гегелевский подход на примере периодизации онтогенеза человека. Книга будет полезна лицам, кого профессионально интересуют: история философии, общая методология науки и математическая логика, а также психология и биология развития.

Отримано в дар

821.161.2-3
К414

Кінзерська Тетяна Петрівна

Перехрестя (інсценізація роману С. Процюка "Інфекція") та інше / Т. П. Кінзерська. - Полтава : Полтавський літератор, 2018. - 72 с. - (до кн. увійшли 2 --а драм. етюди ("Дивні" та "Хтось") і ст. "Любить врагов и ненавидящих нас" (Роздуми Тараса Шевченка у роки заслання)). - ISBN 978-966-192-095-7 : 25,00

     До книжки увійшла інсценізація роману - сучасного українського письменника С. Процюка "Інфекція". Події у романі розгортаються в Україні 1990-х років. Політв'язні Кремля, вчителі, митці, студенти розгублени і розчаровані українською дійсністю. Вони не можуть розбудовувати своє життя на власній, "не своїй землі". Духовна деградація, пристосуванство, мрії про кращу долю за кордоном утворюють атмосферу безвиході, що межує з відчаєм. В інсценізації вагання героїв призводять до протестного вибуху в Кієві наМайдані Незалежності. Боротьба українців за гідне життя на власній землі продовжується.
    До книжки також увійшли два драматичні етюди ("Дивні" та "Хтось") і стаття "Любить врагов и ненавидящих нас" (Роздуми Тараса Шевченка у роки заслання).
    Книжка розрахована на широку читацьку аудиторію.

Отримано в дар

330.466:005.412:005.342
Х191

Ханин Игорь Григорьевич

Вопросы Ноосферного развития экономики и познания : монография / И. Г. Ханин. - Днепр : Новая Идеология, 2018. - 380 с. : порт. - ISBN 978-617-7068-49-4 : 200,00

     Монография рассматривает ноосферу как интегральный объект исследования, охватывающий информационные и хозяйственные явления, справедливо полагая, что только в таком контексте можно решить обоюдные проблемы развития информационных технологий, экономики иобщества. Другой особенностью данной монографии является диахронический подход к развитию и познанию ноосферы. Расширение горизонтом позволяет увидеть скрытые закономерности развития. Ещё одной принципиальной особенностью данного исследования является квазифизический подход к решению поставленных проблем, вытекающий из учения о квазифизических эффектах, производимых сознательными (нефизическими) явлениями и при этом оказывающих активное влияние на вызвавшее их сознание. Как показано в монографии, квазифизический подход является фактором существенного сокращения разрыва между естественными и так называемыми гуманитарными науками. Следующая особенность - признание знакового характера информации, программ, данных и организаций, прежде всего, хозяйственных. На сформированной основе возникла познавательная модель, состоящая нз моделей Парадигмального Инновационного Развития (ПИР) и Вертикальной Интеграции Знаний (ВИЗ), в рамках которой доминирующие сегодня методы моделирования сознательных явлений приобретают частный и временный характер. В результате сформирована база и сделаны первые шаги в направлении раскрытия онтологии знаковых конструкций, примерами которых служат программы, данные и хозяйственные организации. Намечены некоторые перспективы методологического, теоретического практического применения полученных результатов.

Отримано в дар

94(477.7)"1939/1944"
С48

Слободянюк Микола Анатолійович

Антифашистський рух Опору в Україні (1939-1944 рр.): історіографія проблеми : монографія / М. А. Слободянюк. - Дніпро : Герда, 2017. - 460 с. - ISBN 978-617-7097-65-4 : 85,00

    У монографії вперше на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз історіографії антифашистського руху Опору в Україні. Праця охоплює наукову літературу 1945-2015 рр., в якій досліджувалися боротьба радянських підпільно-партизанських формувань, антифашистський аспект діяльності ОУН і УПА, протистояння гітлерівським окупантам з боку польських та єврейських підпільних структур, а також цивільний спротив населення. Окрему увагу приділена питанням історичної антропології та історичної психології.
    Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією Другої світової війни.

Отримано в дар

94(=411.16)(477.64-2)(063)
З-332

Запорожские еврейские чтения : сборник статей и материалов (30-31 марта 2017 г.). - Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2018. - 176 с. - (кн. издана в рамках проекта "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изуч. Холокоста "Ткума" и Яд Вашем). - ISBN 978-966-383-996-7 : 80,00

     Сборник содержит статьи и материалы по проблемам еврейской истории и истории Холокоста. Рекомендован научным сотрудникам, аспирантам, студентам, учителям, всем, кто интересуется историей.
    Все статьи в сборнике подаются в авторской редакции. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с позициями авторов статей.

Отримано в дар

94(=411.16)(477.64-2)(063)
З-332

Запорожские еврейские чтения : доклады и сообщения (14-15 апреля 2013 г.) / отв. ред. И. Щупак. - Днепропетровск : Институт "Ткума", 2014. - 118 с. - (кн. издана в рамках проекта "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изуч. Холокоста "Ткума" и Яд Вашем. - ISBN 978-966-383-530-3 : 30,00

     Сборник содержит статьи по проблемам еврейской истории и истории Холокоста. Рекомендован научным сотрудникам, аспирантам, студентам, учителям, всем, кто интересуется историей.

Отримано в дар

378.22:37.091.12-51
К772

Кравченко Володимир Миколайович

Модернізація професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури: теорія і практика : монографія / В. М. Кравченко. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. - 438 с. - ISBN 978-966-414-224-0 : 72,00

     У монографії висвітлено науково обгрунтовані шляхи вирішення проблеми модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури, висвітлено організаційно-педагогічні умови формування професіоналізму майбутніх викладачів за рахунокмодернізації освітнього процесу. Видання адресовано викладачам вищої школи, аспірантам, магістрантам спеціальності "Педагогіка вищої школи".

Отримано в дар

37.018.43(477)
Д487

Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті : монографія / В. О. Любчак, О. В. Купенко, Т. В. Лаврик [та ін.]. - Суми : СумДУ, 2009. - 160 с. - ISBN 978-966-657-257-1 : 20,00

     У монографії розглядається педагогічна система дистанційного навчання як система управління на рівні вищого навчального закладу і на рівні взаємодії викладача та студента. Грунтуючись на цілях вищої освіти та психолого-педагогічних характеристиках навчання як взаємодії суб'єктів, автори висвітлюють питання щодо розроблення та застосування електронних засобів навчання. Викладено досвід Сумського державного університету.
     Для адміністраторів, викладачів, науковців, аспірантів студентів вищих навчальних закладів.

Отримано в дар

377.36:378.091.33
К563

Ковальчук Василь Іванович

Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія / В. І. Ковальчук. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2014. - 396 с. - ISBN 978-966-191-159-7 : 52,00

     У монографії обгрунтовано й висвітлено авторську концепцію розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ. Обгрунтовано та презентовано діагностичний інструментарій для визначення рівнів педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання, результати експериментальної роботи з перевірки дієвості авторських методичних розробок.
     Видання може бути корисним для науковців, педагогів вищої школи, докторантів та аспірантів, які працюють у сфері післядипломної освіти педагогічного персоналу професійно-технічних навчальних закладів.

Отримано в дар

342.9(477)
Г158

Галіцина Наталя Вікторівна

Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Н. В. Галіцина. - Харків : ФОП Панов, 2016. - 578 с. - ISBN 978-617-7293-51-3 : 120,00

     Монографію присвячено вивченню адміністративно-правових засад реалізації концепції соціальної держави в Україні. Через призму вітчизняної та зарубіжної наукової думки аналізуються теоретико-методологічні основи формування і розвитку концепції соціальноїдержави. Центральний предмет дослідження - адміністративно-правовий механізм реалізації концепції соціальної держави. Вивчаються юридична природа та види норм, що закладають фундамент концепції соціальної держави, суб'єктний склад та інструменти адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації концепції соціальної держави. Окрема увага приділена дослідженню адміністративного судочинства, адміністративної відповідальності та матеріальної відповідальності держави як засобів забезпечення реалізації концепції соціальної держави в Україні.
    Книга буде цікавою для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою становлення і розвитку соціальної державності в Україні.

Отримано в дар

159.923(063)
Г34

Генеза буття особистості : збірка матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції, 20 грудня 2016 року / редкол.: С.Д. Максименко, Н.В. Чепелева, М.Л. Смульсон та ін. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2017. - 254 с. - 77,00

    Збірка презентує матеріали III Міжнародної науково-практичної конференція "Генеза буття особистості". У цих матеріалах отримали висвітлення різноманітні актуальні проблеми сучасної психології, представлені практично всі галузі психологічної науки. Змістматеріалів багатоаспектно й різноплощинно відображує нагальні інтереси й останні важливі доробки сучасної психололії в Україні. Вагомі теоретико-методологічні та історико-психологічні роботи становлять велику самостійну цінність і водночас слугують надійним фундаментом для обгрунтованого психологічного проектування розвитку особистості в сучасних мультикультурних умовах. Широко й багатовекторно висвітлені різноманітні проблеми психології особистості, в тому числі результати численних експериментальних досліджень. Це передусім висвітлення перспектив та умов всебічного розвитку особистості у просторі культури, який фактично став простором освіти та самоосвіти, саморозвитку, самодетермінації особистості.
    Презентовані також досить численні праці, присвячені особливостям професійного становлення особистості, в тому числі коли актуальними є і поява нових професій, і необхідність професійного перенавчання.
    Пильну увагу приділено вивченню й підтримці розвитку творчого потенціалу особистості та дослідженню загальних і специфічних проблем становлення обдарованої особистості.
    Традиційно найбільше емпіричних досліджень присвячено вивченню та психологічному супроводу особистісних змін: це праці у галузі вікової, педагогічної психології, акмеології, медичної психології, психологічного консультування, психотерапії та інших царинах практичної психології.
    Збірка адресована працівникам у галузях наукової та практичної психології, соціальним і медичним працівникам, аспірантам та студентам вишів, учителям і вихователям; вона буде корисною також широкому загалу, небайдужому до сучасної психології.

Отримано в дар

378.091.12.011.3-51:347.963(075.8)
Б36

Бевзюк Інна Миколаївна

Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навчальний посібник / І. М. Бевзюк, Л. М. Ширяєва. - К. : Алерта, 2014. - 224 с. : порт. - ISBN 978-617-566-290-8 : 55,00

    Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спецкурсу "Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора" і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми професійної комунікативної компетентності. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, тренінг комунікативних навичок та якостей "Покомпонентний розвиток комунікативної компетентності майбутніх прокурорів". Матеріали навчального посібника спрямовані на формування необхідного рівня професійної комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури в умовах навчальної діяльності шляхом набуття знань, умінь, навичок та розвитку особистісних якостей, що забезпечують цей рівень.

Отримано в дар

070:305(075.8)
С347

Сидоренко Наталія Миколаївна

Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. за напр. "Журналістика та інформація" реком. МОНМСУ / Н. М. Сидоренко, А. М. Волобуєва, Н. Ф. Остапенко. - К. : Видавничо-поліграфічний ценр "Київський університет", 2012. - 112 с. - ISBN 978-966-439-574-5 : 20,00

     Розглянуто питання гендеру як феномену культури, історії вітчизняних видань для жінок, гендерної орієнтації українських ЗМІ, виявів гендерних стереотипів у журналістській та рекламній діяльності.
    Для студентів, викладачів і вчених у галузі соціальних комунікацій і всіх, хто цікавиться питаннями засобів масової інформації та гендерної взаємодії в суспільстві.

Отримано в дар

81'367.625
О-393

Огринчук Олександра Петрівна

Поетика дієслова у віршових текстах Миколи Бажана та Івана Драча : монографія / О. П. Огринчук. - Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2014. - 168 с. - ISBN 978-966-286-039-9 : 55,00

     У монографії в контексті загальнотеоретичних проблем лінгвопоетики та лінгвістики тексту розглядаються естетична природа дієслова та функціональні особливості дієслівних повторів. Автор пропонує новий підхід до опису поетики дієслова та дієслівних повторів, що грунтується на застосуванні методики лінгвопоетичного аналізу. Дослідження виконане на матеріалі віршових текстів М. Бажана та І. Драча. Праця розрахована на мовознавців, літературознавців, викладачів, студентів-філологів і всіх, хто цікавиться проблемами лінгвістики.

Отримано в дар

811.161.2'42:82
Ф796

Форманова Світлана Вікторівна

Інвективи в українській мові : монографія / С. В. Форманова ; наук. ред. Н.М. Сологуб. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-489-151-3 : 80,00

     У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в тендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угрупувань, а також проаналізовано причини вживання інвективи.
    Монографію адресовано спеціалістам у галузі лінгвістики, літературознавства, викладачам, аспірантам, студентам вищих закладів освіти, усім, хто цікавиться функціонуванням, новими явищами в розвитку української мови.

Отримано в дар

811.161.2'38
К17

Калашник Володимир Семенович

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики : збірник наукових праць / В. С. Калашник. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - 132 с. : порт. - ISBN 978-966-285-334-6 : 55,00

    У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої сталістики, написані протягом 2011-2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Отримано в дар

811.161.2'371'27
Ш667

Шкіцька Ірина Юріївна

Маніпулятивні тактики позиву: лінгвістичний аспект : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В.М. Бріцина. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 440 с. : іл. - ISBN 978-966-489-138-4 : 75,00

    Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові. З'ясовано специфіку реалізації маніпулятивного потенціалу єкспресивів. Показано шляхи інтенсифікації маніпулятивного впливу. Встановлено лексико-фразеологічні, морфолого-синтаксичні та стилістичні особливості меліоративних маніпулятивно маркованих мовних засобів. Висвітлено соціокомунікативний аспект маніпулятивних тактик позитиву.
    Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики.

Отримано в дар

007:316.772.2
Ш379

Шевченко Вікторія Едуардівна

Форми візуалізації в сучасному журналі : монографія / В. Е. Шевченко ; наук. ред.:В.В. Різун. - К. : Видавець Паливода А.В., 2013. - 340 с. - ISBN 978-966-437-334-7 : 85,00

     У монографії досліджуються форми візуалізації в сучасних журналах як новий підхід до інформаційного повідомлення. В історичному контексті розглядаються етапи формування візуальної мови в системі невербальних засобів комунікації. Вивчаються фактори зорового сприйняття, способи відображення повідомлень на сторінках сучасного журналу. Особлива увага приділена способам візуалізації відповідно до поставленої мети публікації, принципам і законам дизайну. В окремому підрозділі виведено класифікацію сучасних журналів.

Отримано в дар

821.161.2
Т484

Ткаченко Ірина Анатоліївна

Поезія і поетика степу в українській літературі : монографія / І. А. Ткаченко. - Кіровоград : Степова Еллада, 2011. - 360 с. : порт. - ISBN 978-966-7514-09-9 : 55,00

    У монографії осмислено феномен голосу степу в українській прозі, вироблено його цілісну конпепцію як історіософського поняття, естетичного феномен у. Уперше розглянуто генезу літературного освоєння топосу степу в усій його тематичній поліфонічності. Географія степу в художніх світах українських письменників завжди відкривається в контексті історичної долі української нації, у широкому геософському дискурсі та національно-екзистенційному вимірі. Автор доводить, що степ - один із конструктивних топосів, що утворюють цілісність національного образу світу в художньо-літературній площині.
    Для фахівців у галузі літературознавства, аспірантів, студентів-філологів, краєзнавців, учителів та всіх, хто цікавиться українською літературою і літературним ландшафтознавством.

Отримано в дар

821.111.09-3 "19"
Б555

Бехта Іван Антонович

Авторське експериментаторство в англомовній прозі XX століття / І. А. Бехта. - Львів : ПАІС, 2013. - 268 с. - ISBN 978-966-1585-96-5 : 30,00

    Пропонована книга зосереджена на цільових студіях авторського експериментаторства в англомовній прозі XX століття, яке проектує об'єкт вивчення — англомовний модернізм та постмодернізм - у сув'язі філософії, діалектики та поетики його онтологічної сутності. Його системної організації у площині когнітивно-дискурсної парадигми знання.     Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей гуманітарних вишів.

Отримано в дар

811.161.2'42'367
К642

Кондратенко Наталія Василівна

Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : монографія / Н. В. Кондратенко. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 328 с. - ISBN 978-966-489-113-1 : 65,00

    У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості. Визначено засадничі принципи синтаксичної організації художнього мовлення некласичної парадигми — ігрового та діалогічного. Простежено основні тенденції реалізації синтаксичного потенціалу української мови в художньому тексті, проаналізовано новітні синтаксичні явища в художньому тексті, виявлено специфіку художнього синтаксису ХХ-ХХІ століть.
    Монографію адресовано мовознавцям і літературознавцям, аспірантам і студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів,

Отримано в дар

811.161.2'373.6
Н192

Назаров Назарій Анатолійович

Теоретичні засади та принципи української етимологічної лексикографії / Н. А. Назаров ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса]. - К. : Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. - 296 с. - (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; том 11). - ISBN 978-966-525-125-5 : 40,00

    Автор хотів би висловити щиру подяку всім, хто допомогав йому як у підготовці цієї книги, так і взагалі в наукових заняттях, у формуванні культурного кругозору, надавав підтримку, цінні поради чи виявляв зацікавлення. Таких людей було дуже багато, але хочеться згадати хоча б декого з них: В. П. Агеєву, Л. П. Босько, Н. Р. Воронкову, О. О. Гузь, М. В, Долгіх, Д. І. Дроздовського, В. К. Житника, Н. Ю. Жлуктенко, Л. О. Зубак, Н. Ф. Клименко, М. М. Косицького, Н. Б. Кондратенко, А. В. Лейченко, Т. А. Огаркову, В. Є. Панченка, Є. А. Пенчковську, Д. І. Переверзєва, В. О. Погрібного, В. П. Рацу, А. О. Савенка, Т. В. Савенко, О. В. Собчука, Д. О. Чистяка, а також моїх батьків Л. Д і А. І. Назарових.

Отримано в дар

159.9
С317

Сенько Татьяна Владимировна

Психодиагностика и психотерапия семьи / Т. В. Сенько. - Бельско-Бяло : ADDENDIUM, 2017. - 384 с. : порт. - ISBN 978-83-935349-5-1 : 200.00

    В книге рассматриваются современные проблемы психодиагностики и психотерапии семьи. Особое внимание уделено авторскому методу диагностики личностного поведения, применимому как к детям, так и взрослым, а также ряду других методов психодиагностического обследования семейных отношений и семейного взаимодействия, входящих в авторскую программу психодиагностики семьи. Акцентируется внимание на принципах построения психотерапевтических программ, предлагаются конкретные методы психотерапии личностных и поведенческих проблем в диадах "взрослый-взрослый", "взрослый-ребенок" и "ребенок-ребенок".
    Издание адресуется практическим психологам, социальным педагогам и социальным работникам. Оно будет полезно преподавателям педагогических колледжей и вузов при чтенииучебных курсов "Социальная психология", "Психология личности", "Психология семьи", "Диагностика и терапия межличностного взаимодействия", "Диагностика и терапия развития личности".

Отримано в дар

343.814-056.34
К882

Кубрак Руслан Миколайович

Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. - 272 с. : порт. - ISBN 978-617-645-301-7 : 87.00

     У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, встановлено особливості виконання покарання та визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії, Книги розрахована на співробітників органів та установ виконання покарань, правоохоронних органів, суддів, а також тих, хто цікавиться розглядуваною проблематикою.

Отримано в дар

94(477.80):392"1939/1945"
Г844

Гримич Марина Віллівна

Антропологія війни. Case study: дивізія "Галичина" : монографія / М. В. Гримич. - К. : Дуліби, 2017. - 256 с. : іл. - ISBN 978-617-7310-22-7 : 100,00

    "Армія - це команда. Вона їсть, спить і воює як команда". Ці слова належать генералу Другої світової війни Джорджу Паттону. Власне з цього, суто антропологічного погляду розглянута в монографії д. істор. наук М. Гримич повсякденне життя, культурні та ритуальні практики та поведінкові моделі українського військового з'єднання, що воювало в роки Другої світової війни на боці Німеччини, - дивізії «Галичина».

Отримано в дар

392(81)=161.2
Г844

Гримич Марина Віллівна

Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії : монографія / М. В. Гримич. - К. : Дуліби, 2016. - 704 с. - (Історична етнологія). - (До 125-ліття поселення українців у Бразилії). - ISBN 978-617-7310-12-8;978-966-8910-54-8(сер.) : 250,00

    "Під піньорами" - це перша докладна наукова монографія узагальнюючого характеру про історію та культуру сільського населення Бразилії українського походження. Праця написана за польовими матеріалами авторки, зібраними під час двох наукових експедицій, атакож за матеріалами місцевої періодики, місіонерської літератури, бразильських публікацій наукового характеру. Хронологічний період - від іммігрантських та піонерських часів (кінець XIX ст.) до сучасності, Історико-культурний матеріал подається в історичній динаміці.

Отримано в дар

82.09(477):929
Г844

Гримич, Віль Григорович (Гримич Віль Грирогович (07.06.1925-03.10.2016)-укаїнський. перекладач)

Віль Гримич : вибрані праці у трьох томах. Т.1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури / В. Г. Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич за сприян. Святослава Гримича. - К. : Дуліби, 2015. - 520 с. : порт. - ISBN 978-966-8910-94-4;978-966-8910-95-1(т.1) : 120,00

    До першого тому тритомного зібрання творів відомого українського перекладача з багатьох, в їх числі рідкісних мов, лауреата премії імені Максима Рильського, Почесного члена Словенської академії наук та мистецтв, бойового офіцера Другої світової війни Біля Гримича увійшли наукові та літературно-критичні праці автора з шевченкознавства та історії зарубіжної літератури й культури.

Отримано в дар

338.27:351.824.11(477)
І-665

Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи : аналітична доповідь. - К. : НІСД, 2018. - 52 с. - ISBN 978-966-554-299-8 : 45,00

    В аналітичній доповіді подано огляд сучасних моделей та сценаріїв інноваційного розвитку територіальних громад у контексті переходу до четвертої технологічної революції та відображено ймовірні сценарії для України. Основні напрями формування системного підходу до моделювання процесу інтеграції територіальних громад у задекларований світовою спільнотою екосистемний простір проілюстровано досвідом розвинених зарубіжних країн щодо інтеграції різноманітних та складних інноваційних технологій у національні інноваційні системи, які об'єднуються в планетарному масштабі в мережеву інфраструктуру на основі цифрових активів. Розглянуто деякі теоретичні підходи до моделювання територіальних громад, проаналізовано чинники та можливі результати при моделюванні систем управління інноваційним розвитком територіальних громад через реалізацію відповідних функцій та цілісного уявлення про процеси, ресурси, об'єкти (інфраструктуру) інноваційної діяльності, що формують інноваційний базис для розроблення відповідних стратегій розвитку.
    Для політиків, регуляторів, експертів, науковців, суб'єктів владних повноважень, представників громадських організацій та широкого читацького загалу.

Отримано в дар

821.161.2*
П595

Порода : антологія українських письменників Донбасу / упоряд.: Веніаміна Білявського і Микити Григорова ; передм. Івана Дзюби. - К. : Легенда, 2017. - 384 с. - (вид. реаліз. в рамк. проекту "Видання Антології української літератури Донеччини та Луганщини "Порода" громадської організації "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" і підтрим. фонд. "Відроження"). - ISBN 978-966-97689-1-9 : 200,00

     До антології увійшли твори українських письменників кінця XX — початку XXI ст., життя і творчість яких тісно пов'язані з Донбасом. Це автори родом з Донеччини й Луганщини; письменники, що тривалий час жили на Донбасі й віддали йому данину в своїй творчості або своєю творчістю в донецькій землі закорінені; нинішні донеччани, більшість із яких трагічного 2014-го змушена була переселитися до Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська та інших міст України, й лише кілька їх зосталося в Донецьку.
    Академік Іван Дзюба в передмові визначає, що метою цієї антології не в останню чергу є прагнення "кинути виклик уявленню про Донеччину (принаймні літературну) як заповідник совєтщини та "совковості": показати альтернативу, змістову й естетичну, підкреслити її".

Отримано в дар

2:316.347(477.83-2)
Л89

Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини : зб. / авт.:Волод. Александрович,Роман Голик,Ірина Замостяник,Мирон Капраль,Олексан. Киричук,Beata Lorens,Ірина Орлевич,Олексан. Седляр,Леонід. Тимошенко,Юлия Шустова; наук. ред.:В. Александрович, І. Орлевич. - Львів : Логос, 2017. - 298 с. - ISBN 978-966-7379-92-6 : 150.00

     У збірнику висвітлено важливі епізоди історії братського руху, його роль у структурі й розвитку Київської митрополії та вплив на релігійне життя. Вибрані аспекти релігійної мистецької культури ХVI-ХVII ст. розкриваються на прикладі діяльності передміських малярських братств. Показано засади функціонування, соціальний склад, внутрішньоінституційні конфлікти, взаємини з іншими конфратерніями, соціальними й мистецькими середовищами Ставропігійського Успенського братства (1586-І788) та його правонаступника- Ставропігійського інституту (1788-1939); подано також біографічні нариси окремих членів Ставропігії, суспільна активність яких виявилася знаковою.
    Для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історією України.

Отримано в дар

314.15:316.32:323.1(477)
М192

Малиновська Олена Анатоліївна

Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія / О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2018. - 472. - ISBN 978-966-544-298-1 : 150,00

     У монографії подано огляд сучасної міграційної ситуації в світі, на Європейському континенті та в Україні. Проаналізовано чинники та наслідки міжнародної міграції, її значення для розвитку та безпеки. Розглянуто деякі теоретичні підходи до аналізу міграційної політики, міжнародно-правові документи у сфері міграції, надбання спільної міграційної політики Європейського Союзу. Основні напрями міграційної політики проілюстровано досвідом зарубіжних країн. Окрему увагу приділено формуванню та розвитку міграційної політики України, перспективам її подальшого удосконалення.
    Для широкого читацького загалу.

Отримано в дар

364-78(477)
Ф951

Фурман Анатолій Васильович

Історія соціальної роботи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. - К. : ВЦ "Академія", 2018. - 160 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-540-3;978-966-580-310-2(сер.) : 150,00

     Підручник відображає процес становленая соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.
    Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життєдіяльності різних категорій населення.

Отримано в дар

364-43:159.9.018
Ф951

Фурман Анатолій Васильович

Психодіагностична компетентність соціального працівника : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 102 с. - ISBN 966-654-436-3 : 45.00

     У монографії науково обгрунтована психодіагностика як наука і мистецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологічних особливостей людини та порівняння їх з нормою. Описана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, екю- та макрорівні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. Проаналізовані результати експериментально-діагностичного дослідження юнаків і дівчат спеціальності '"Соціальна робота" ТНЕУ як суб'єктів освітньої взаємодії у часопросторі сучасного університету.
    Дія соціальних працівників і психологів, педагогів, управлінців, а також студентів, аспірантів, докторантів соціогуманітарного профілю.

Отримано в дар

323.13:342.7:36(477)
Д362

Державне політичне правління і національна єдність : аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. - 248 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041878.pdf. - ISBN 978-966-02-8447-0 : 80.00

     В аналітичній доповіді розглянуто питання зміцнення згуртованості українського суспільства механізмами і практикою державної політики у таких сферах як політико-ідеологічні засади суспільного ладу, досягнення системності в державному управлінні, забезпечення правової рівності громадян країни, соціальної справедливості, єдності соціокультурної сфери при забезпечені культурного плюралізму

Отримано в дар

323.22/.28(477.6/.7)
В432

Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів : [аналітична доповідь] / М. С. Кармазіна, Т. А. Бевз, Н. Ю. Ротар [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 184 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041879.pdf. - ISBN 978-966-02-8448-7 : 80.00

     Аналітична доповідь підготовлена за результатами дослідження теми «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів». Проаналізовано судження аналітиків та експертів західних країн та країн СНД, що знайшли відображення на сторінках Інтернет-ресурсів щодо специфіки "української кризи", "донбаського розламу" та "суверенізації" Криму, їхні інтерпретації нинішніх й потенційних загроз/викликів інтеграційним процесамв Україні.

Отримано в дар

007
П681

Права людини та медіадіяльність : зб. навч. програм викладачів і викладачок журналічтики / за ред. Шендеровського К. - К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. - 174 с. - 150.00

    Збірник вміщує тексти навчальних програм, авторами яких є викладачі журналістики з різних ВНЗ України: учасниці та учасники спеціальної програми "Академія прав людини для журналістів та журналісток" (вересень 2017 - березень 2018 рр.). Всі навчальні програми пройшли апробацію, рекомендовані до друку. При викладанні матеріалу навчальної програми, автори/укладачі дотримувались основних вимог відповідного навчального закладу. Збірка в цілому, або окрема її частина може бути використані будь-яким вищим навчальним закладом для підготовки студентів-журналістів або будь-якою медіаорганізацією для підвищення кваліфікації журналістів-практиків на цінностях прав людини. В електронному форматі тексти доступні на сторінці "Кафедри пропонують" ресурсного хабу Інституту журналістики "Права людини та медіадіяльність" за посиланням: http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/.

Отримано в дар

343
Э687

Энциклопедия криминалистики в лицах / под ред. В.Ю. Шепитько. - Харьков : Апостиль, 2014. - 400 с. - ISBN 978-966-2517-14-9 : 70.00

     Настоящая книга - энциклопедическое справочное издание об известных и выдающихся криминалистах мира, основоположниках криминалистики. Содержит систематизированные данные биографического характера, материалы о научных направлениях и результатах исследований, основных трудах и достижениях представителей криминалистической науки.
     Рассчитана на сотрудников научно-исследовательской сферы и правоприменительных органов, преподавателей, студентов-юристов, а также всех, кто интересуется проблемами криминалистики.

Отримано в дар

94(477)
С799

Стецкевич Віталій Вікторович

Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні у перший період війни (червень 1941 р. - липень 1942 р.): Історіографія проблеми : монографія / В. В. Стецкевич. - Кривий Ріг : ВЦ КТУ, 2009. - 367 с. - ISBN 978-966-7830-15-1 : 65.00

    У монографії в контексті часу проаналізовано майже 70-річний неперервний науковий процес історії історичного осягнення проблеми военно-мобілізаційної кампанії в УРСР у межах першого періоду війни (червень 1941 р. - липень 1942 р.); в цьому неперервному історіографічному процесі виділено два періоди: радянський (40-80-ті роки XX ст.) та сучасний, пострадянський (кінець XX ст. - початок XXI ст.), в межах яких і показано досягнення, особливості та відмінності кожного з них й окреслено внесок українських дослідників у джерелознавчі, теоретико-методологічні та конкретно-історичні складові проблеми; одночасно зроблено спробу показати сучасний стан вивчення теми "Воєнно-мобілізаційна кампанія в УРСР" і накреслено низку завдань, які стоять перед українською історичною наукою.
    Для науковців, істориків та кола тих читачів, кого цікавить процес наукового пізнання історії України в добу війни 1941 -1945 рр.

Отримано в дар

581
К617

Колупаев Юрий Евгеньевич

Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров : монография / Ю. Е. Колупаев, Ю. В. Карпец. - К. : Основа, 2010. - 352 с. - ISBN 966-699-573-8 : 50,00

     В монографии обобщены современные представления о восприятии растением действия абиотических стрессоров, трансляции внешних сигналов в геном и формировании адаптивных реакций. Представлены результаты собственных исследований механизмов индуцирования адаптивных реакций растений экзогенными соединениями, которые могут быть участниками трапедукции стрессовых сигналов, а также данные об участии сигнальных посредников в формировании теплоустойчивости растений после кратковременного действия на них высоких температур. Особое внимание уделяется роли активных форм кислорода, ионов кальция, оксида азота (N0) и салициловой кислоты в формировании устойчивости растений к абиотическим стрессорам. Анализируются сведения о таких адаптивных реакциях, как активация антиоксидантной системы, накопление низко молекулярных протекторов, синтез стрессовых белков.
     Для специалистов в области физиологии растений и смежных наук, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Отримано в дар

373.5
Н717

Нищета Володимир

Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи : монографія / В. Нищета. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с. - ISBN 978-611-01-1126-3 : 150.00

     У монографії представлено методику формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови. Обгрунтовано концепцію риторичного підходу в шкільній українськомовній освіті та його параметри (стратегічну ідею, принципишкільної риторики, категорійний апарат, методи, засоби). З'ясовано сутність понять "риторична компетентність", "структура риторичної компетентності", "риторичні вміння", "риторизація", "смислові центри риторизації", "рівні запровадження риторизації". Теоретичне й практичне значення мають риторизовані технології (шкільного курсу української мови, мовленнєвого розвитку учнів, навчальних завдань) і методичні аспекти їх запровадження.
    Для фахівців у галузі лінгводидактики, риторики, риторичної освіти, студентів-філологів, науковців-початківців, учителів-словесників.

Отримано в дар

378
П24

Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з мыжнародною участю, 11 травня 2018 року. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 140 с. - 55.00

     У збірнику представлені матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку", які презентують проблеми підготовки викладачів вищої школи в умовах реформ суспільства, становлення й розвитку особистості фахівця, забезпечення процесу підготовки викладача вищої школи, його професіоналізму й майстерності педагогічної діяльності.
    Конференція проводиться за ініціативою Запорізького національного університету з метою обговореннядосвіду та тенденцій розвитку педагогіки вищої школи в умовах сучасного українського суспільства.

Отримано в дар

821.161.1
Д217

Дашкова Полина Викторовна


Источник счастья : [роман] / П. В. Дашкова. - М. : Астрель, 2007. - 542 с. - (The International Bestseller). - ISBN 978-5-17-042909-7 : 80.00

     Петр Борисович Кольт — миллиардер. Нет такой сделки, которую он не сумел бы заключить. Он может купить все, что пожелает. Он привык побеждать и не тер¬пит поражений. Он хочет вернуть молодость и жить вечно. Петр Борисович не верит мифам о философском камне и стволовых клетках. Его интересует таинственное открытие, сделанное в Москве в 1916 году военным хирур¬гом профессором Свешниковым.
    Никто не знает, в чем суть открытия. Все записи профессора исчезли во время революции и гражданской войны. Сам он тоже исчез. Неизвестно, где и когда он умер. И умерли вообще?..

Отримано в дар

378
Г338

Гемпель Міхаель


Якісне тьюторство : пос. для викладачів та керівників / М. Гемпель, Ш. Вімер, А. Зекира. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 58 с. - ISBN 978-966-931-151-1 : 45.00

    У посібнику дається визначення тьюторству і розглядаються шляхи його впровадження в навчальний процес з метою підвищення якості освіти у вищій школі на прикладі існуючого досвіду такої роботи у Лейпцизькому університеті (Німеччина).
    Для представників керівної ланки вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів і студентів.

Отримано в дар

821.161.2
Г56

Гнатко Дарина


Мазуревичі. Історія одного роду : роман / Д. Гнатко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 336 с. - ISBN 978-617-12-4520-4 : 70.00

    Рід Мазуревичів споконвіку був знаний своєю жорстокістю. Усупереч волі батьків юна Марфа вийшла заміж за Уласа Мазуревича, та щастя з ним не пізнала. Усі надії покладала на сина Тихона, але й він удався у своїх жорстоких предків: жадібний та безсердечний, він крокує кривавою стежиною. Він перетворив на пекло життя не тільки численних коханок, а й своєї дружини, багатої спадкоємиці Софії Льохвицької. Їхня спільна донька Ярина ненавидить батька-тирана. Вона покохала Степана, батько якого загинув від рук Тихона. Тепер понад усе Ярина хоче розірвати коло страждань та спокутувати гріхи роду Мазуревичів. Але ціна може виявитися зависокою для неї.
    Крізь революцію та війну, утрати і пристрасть, ненависть і любов — шлях п'яти поколінь одного роду.

Отримано в дар

32
Ш951

Шубін Сергій Петрович


Політичний маркетинг : монографія / С. П. Шубін. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 1156 с. - ISBN 978-617-534-461-3 : 520.00

    Монографія є першою в Україні фундаментальною науковою працею, присвяченою розкриттю сутності та основних функцій політичного маркетингу. У ній докладно описуються теоретичні основи політичного маркетингу, висвітлено сутність політичних маркетингових досліджень, аналізу, прогнозування якісного і кількісного типів. Велику увагу приділено управлінській функції політичного маркетингу в державному управлінні і політичному менеджменті. Монографія призначена викладачам суспільно-політичних дисциплін, аспірантам, студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації, практикуючим політикам і політтехнологам. Ця наукова праця може бути використана як підручник або навчальний посібник.

Отримано в дар

502
П77

Природа рідного краю : Альманах. Вип. 1 / ред. кол.: В. І. Петроченко, О.Г. Савельєв, А.І. Солоділова. - Запоріжжя : КЗ "Центр туризму" ЗОР, 2018. - 70 с. - 60.00

    Альманах включає матеріали Обласного конкурсу пошукових робіт учнівської молоді "Природа рідного краю" за 2016 рік. До 1-го випуску альманаху увійшли відредаговані кращі роботи учасників Конкурсу з природничого краєзнавства за напрямами: "Геологічна скарбниця"; "Погода на Запоріжжі"; "Чиста криниця"; "Рослинний світ"; "Тваринний світ"; "Заповідне Запоріжжя".
    Для педагогічних працівників та учнівської молоді позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів та викладачів природничих факультетів вищих навчальних закладів, а також всіх зацікавлених у вивченні та збереженні природної спадщини Запорізького краю.

Отримано в дар

821.161.2
Н349

Нахлік Євген Казимирович


Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст-контекст / Є. К. Нахлік. - Львів : [Вид. Львівської політехніки], 2015. - 543 с. - (Літературознавчі студії ; Вип. 21). - ISBN 978-966-02-7491-4 : 120.00

     У комплексній синтетичній монографії переосмислено, узагальнено й підсумовано основні дотеперішні (двохсотлітні) здобутки й дискусійні питання в освоєнні та дослідженні літературної спадщини Івана Котляревського. Систематизацію набутків попередників Євген Нахлік поєднує із критичним підходом до їхніх спостережень та висновків, принагідними уточненнями та власними новаторськими інтерпретаціями, скрупульозну фактографію - з осмисленням та переосмисленням фактів і явищ, занурення у деталі - з концептуальними узагальненнями. У центрі дослідницької уваги - художній світ Котляревського, перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості письменника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж доти, звернуто на національну проблематику творів, їх політично-історичне тло. Книжка слугуватиме надійним і цікавим путівником по творах І. Котляревського.
    Призначена для фахових читачів гуманітарного профілю (літераторів і літературознавців, фольклористів, мовознавців, компаративістів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, театрознавців, університетських викладачів, студентів, учителів), а також для всіх допитливих, хто хоче більше і глибше пізнати художній світ першого класика нового українського письменства.

Отримано в дар

821.161.2
Н349

Нахлік Євген Казимирович


"І мертвим, і живим, і ненародженним...", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного ій майбутнього та власної екзистенції / Є. К. Нахлік. - Львів : [Простір М], 2014. - 471 с. - (Літературознавчі студії ; Вип. 20). - ISBN 978-966-02-7256-9 : 100.00

     Книжка складається з розвідок, у яких на основі сучасних наукових підходів осмислюються актуальні проблеми дослідження літературної творчості Тараса Шевченка (романтизм, реалізм, революціонізм, художній історизм, міфомислення, профетизм, поетична футурологія, христологія, маріологія та антропологія, екзистенціали буття), розкривається поетове осмислення власної долі, художній світ окремих віршів і поем ("Перебендя", "Гайдамаки", "Великий льох", "Сичі", "Хіба самому написать", "Марія" та ін.). По-новомурозглянуто Шевченкову рецепцію І. Котляревського та сприйняття й освоєння Шевченкового слова в Галичині (Н. Устіянович, К. Ценглевич, Д. Танячкевич, Т. Ревакович, Г. Рожанський, І. Франко, В. Щурат, В. Пачовський) та на еміграції (Е. Маланюк). Додано докладний реальний коментар до поеми "Марія". Введено в науковий обіг забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії.
    Для літературознавців, викладачів, студентів, усіх шанувальників Шевченкового слова.

Отримано в дар

821.161.2
Н349

Нахлік Євген Казимирович


Від преромантизму до постмодернізму : Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ / Є. К. Нахлік. - Львів, 2016. - 406 с. - (Літературна критика й есеїстика ; Вип. 4). - ISBN 978-966-02-6074-0 : 110.00

    Зібрано історико-літературні та літературно-критичні публікації 1983-2015 рр. відомого літературознавця Євгена Нахліка: сильветки Григорія Сковороди, Павла Білецького-Носенка, Левка Боровиковського, Віктора Забіли, Олексія Плюща, Богдана Ігоря Антонича,Івана Лучука, Василя Куйбіди, проблемні статті, рецензії на поетичні та прозові книжки Юрія Андруховича, Тараса Антиповича, Юрія Буряка, Світлани Жолоб, Оксани Забужко, Дмитра Іванова, Антона Морговського, Галини Пагутяк, Михайла Слабошпицького, Юрія Щербака, Тетяни Яковенко та інших, на монографію Тараса Пастуха про Київську школу поетів та її оточення. Уміщено передмови та післямови до поетичної збірки Оксани Смерек, поезієзнавчої книжки Івана Лучука, монографій Ігоря Котика та Марії Котик-Чубінськоїпро поезію Юрія Тарнавського, монографії Оксани Мельник про творчість Михайла Яцкова, а також рецензії на історико-літературні книжки Стефана Козака, Василя Івашкова, Леоніда Ушкалова, Богдана Рубчака та інших. Додано статтю про проблеми та перспективи сучасного порівняльного літературознавства, а також деякі нові, раніше не публіковані праці.
    Для літераторів, літературознавців, викладачів і студентів-філологів, усіх, хто цікавиться розвитком українського письменства від Г. Сковороди до сучасності.

Отримано в дар

821.161.2
Ф835

Іван Франко


Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць. Вип. 1 : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. - К. ; Львів, 2011. - 440 с. - ISBN 978-966-02-6070-2 : 75.00

     Перший випуск продовжуваного збірника «Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації», приурочений до заснування Інституту Івана Франка НАН України і 155-річчя від дня народження письменника, містить франкознавчі огляди, літературознавчі, культурологічні, фольклористичні розвідки, зразки статей до Франківської енциклопедії, першодруки окремих Франкових текстів, доти недруковані деякі листи Н. Кобринської до письменника, листи дітей до Ольги Франко, спогади про І. Франка, бібліографічні матеріали (І. Франков дисертаційних дослідженнях 1988-2009 рр., франкознавчі публікації науковців Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006-2010 рр.).

Отримано в дар

111
Р83

Руденко Олег Степанович


Гносеологическая наука : в 4 ч. : общенаучная монография и учебное пособие: в 4-х ч. Ч. 3 : Общественные науки (Этика, социология и дидактика) / О. С. Руденко. - изд. 2-е, перераб. - Запорожье : Вектор, 2018. - 113 с. - ISBN 978-617-7520-35-0 : 70,00

     Книга является заключительной частью монографии, посвященной гносеологической реконструкции индивидуального сознания читателя, а следовательно, и такой же реконструкции всей аморальной, а потому и извечно кризисной, идеологической цивилизации потребления в гносеологическую цивилизацию познания. На основе изложенных в предыдущих частях осознанной общенаучной гносеологии и гносеологической науки о природе, рассмотрены основы этики, социологии и дидактики. Вместе с физикой и гносеологией, они образуют энциклопедический минимум знаний, необходимый для понимания сущности идеологического индивидуального сознания и цивилизации, а также их гносеологической реконструкции.
     Книга адресуется всем читателям, но прежде всего - настоящим и будущим специалистам по науке и/или образованию. То есть исследователям, философам, преподавателям вузов и колледжей и их студентам, а также учителям школ и учащимся старших классов.

Отримано в дар

111
Р83

Руденко Олег Степанович


Гносеологическая наука : в 4 ч. : общенаучная монография и учебное пособие: в 4-х ч. Ч. 2 : Естественные науки (Физика и общенаучная картина мира) / О. С. Руденко. - изд. 2-е, перераб. - Запорожье : Вектор, 2018. - 127 с. - ISBN 978-617-7520-35-0 : 70,00

    Во второй части продолжена начатая в предыдущих частях гносеологическая реконструкция индивидуального сознания читателя, а следовательно, и такая же реконструкция аморальной, а потому извечно кризисной, идеологической цивилизации потребления в гносеологическую цивилизацию познания. На основе изложенной в предыдущих частях единственно истинной и моральной осознанной общенаучной гносеологии, осуществлен гносеологоисторический анализ и реконструкция физики, а также решена проблема понимания всех - гуманитарных, естественных и общественных - наук с целью реконструкции описываемой ими полной, субъективно-объективной, реальности.
    Книга адресуется всем читателям, но прежде всего - настоящим и будущим специалистам по науке и/или образованию. То есть исследователям, философам, преподавателям вузов и колледжей и их студентам, а также учителям школ и учащимся старших классов.

Отримано в дар

111
Р83

Руденко Олег Степанович


Гносеологическая наука : в 4 ч. : общенаучная монография и учебное пособие: в 4-х ч. Ч. 1 : Гносеология (Философия и гносеология) / О. С. Руденко. - изд. 2-е, перераб. - Запорожье : Вектор, 2018. - 96 с. - ISBN 978-617-7520-35-0 : 70,00

     В первой части продолжена, начатая в нулевой части, гносеологическая реконструкция индивидуального сознания читателя, а следовательно, и такая же реконструкция аморальной, а потому и извечно кризисной, идеологической цивилизации потребления в гносеологическую цивилизацию познания. На основе введенного в нулевой части предварительного представления о единственно истинной и моральной осознанной общенаучной гносеологии (и гносеологической науке), дается гносеологоисторический анализ ее исторической предшественницы - философии, а также излагается сама эта гносеология. Точнее, рассматриваются более подробно уже известные, в общих чертах, из нулевой части, принципы гносеологии, а также новые ее принципы.
    Книга адресуется всем читателям, но прежде всего - настоящим и будущим специалистам по науке и/или образованию. То есть исследователям, философам, преподавателям вузов и колледжей и их студентам, а также учителям школ и учащимся старших классов.

Отримано в дар

111
Р83

Руденко Олег Степанович


Гносеологическая наука : в 4 ч. : общенаучная монография и учебное пособие: в 4-х ч. Ч. 0 : Введение (Гносеология и наука) / О. С. Руденко. - изд. 2-е, перераб. - Запорожье : Вектор; [ФОП Мокшанов В.В.], 2018. - 102 с. - ISBN 978-617-7520-35-0 : 70,00

     Все учения о мире - религиозные, философское и научное - основаны на взаимно несовместимых интуитивных верах (идеологиях). Соответственно - в бога и вечную жизнь, философскую теорию и практику, логику и эксперимент. Поэтому каждое из учений очевидно (интуитивно понятно) только для верящих в него людей. Очевидно, однако, что истина, по самому смыслу этого слова, должна быть понятной для всех. Следовательно, все учения и их идеологии являются заведомо ложными, а потому и аморальными - чем и объясняется идеологическая «война всех против всех» и вызванный ею кризис цивилизации.
    А гносеологическая наука, которая синтезирует все эти учения, основана на гносеологии (от греч. gnosis - познание и logos - учение), исходящей из представления о единственности мира, а следовательно, и истины. Поэтому она дает единственно истинное, понятное для всех решение проблем всех учений - чем и обусловлена неизбежность реконструкции идеологической цивилизации в гносеологическую - в частности свободную от ядерного оружия. Апосвященная этой науке общепонятная монография служит также и учебным пособием.
    Поэтому ее первая - третья части рекомендуются всем, настоящим и будущим, специалистам по науке и/или образованию: исследователям, философам, преподавателям вузов и колледжей и их студентам, а также учителям школ и старшеклассникам. А нулевая часть, дающая исходное представление о гносеологии и гносеологической науке, рекомендуется всем читателям. В том числе и упомянутым специалистам, которые, как и обычные читатели, прежде всего, верят в свои учения.

Отримано в дар

811.161.2
К557

Кобченко Наталя Віталіївна


Система подвійних синтаксичних зв'язків у граматичному ладі сучасної української мови : монографія / Н. В. Кобченко. - К. : ВД "Освіта України", 2018. - 514 с. - ISBN 978-617-7625-05-5 : 150.00

     Монографія є комплексним дослідженням подвійних синтаксичних зв'язків, що функціюють лише на рівні речення в межах тричленних конструкцій - синтаксичних трійок - та віддзеркалюють на мовному рівні паралельні відношення кожної з трьох реалій позамовної дійсності з двома іншими. Обгрунтовано концептуальні засади вивчення явищ подвійності на синтаксичному рівні мовної системи, запропоновано теоретичну схему аналізу й опису подвійних синтаксичних зв'язків та їхніх перехідних виявів, з'ясовано диференційні риси подвійних синтаксичних зв'язків, критерії відмежування їх від суми двох одиничних синтаксичних зв'язків, визначено принципи їх класифікації та вписано їх як підсистему в загальну матрицю синтаксичних зв'язків, показано їхню взаємодію з іншими синтаксичними зв'язками в процесі організації та трансформації центральної синтаксичної одиниці - речення. Схарактеризовано механізми реалізації кожного з типів подвійного синтаксичного зв'язку та сфери їхнього поширення, а також висвітлено зони розпаду подвійного синтаксичного зв'язку та його переходу до одиничного.
    Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять актуальні проблеми граматики української мови.

Отримано в дар

37
М296

Марушкевич Алла Адамівна


С.А. Ананьїн (1873-1942): педагогічні ідеї (Цикл лекцій) : навч. посіб. з педагогіки / А. А. Марушкевич, Н. В. Кошечко. - К. : ВГЛ "Обрії", 2011. - 152 с. - ISBN 978-966-2278-04-0 : 25.00

     У навчальному посібнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний зміст педагогічних ідей Степана Андрійовича Ананьїна (1873-1942), видатного українського науковця, педагога, психолога, педагога, філософа, організатора освіти та активного громадського діяча про навчально-виховний процес середньої школи (освітній ідеал, мету, завдання, зміст); "педагогіку інтересу", естетичне та трудове виховання дітей, "школу чинності", особливості педології як науки.
    Для викладачів, докторантів, аспірантів,студентів гуманітарних факультетів і відділень класичних та педагогічних університетів.

Отримано в дар

378
М717

Міщенко Світлана Григоррівна.


Формування професійних та загальнонаукових компетенцій молодших спеціалістів шляхом інтегративно-гуманітарного підходу та професійної спрямованості у викладанні фундаментальних дисциплін : монографія / С. Г. Міщенко. - Харків : Мадрид, 2016. - 82 с. - ISBN 978-617-7470-32-7 : 25.00

     В монографії розкривається один з провідних напрямів формування професійних та загальнонаукових компетенції молодших спеціалістів шляхом інтегративно-гуманітарного підходу та професійної спрямованості у викладанні фундаментальних дисциплін. Представляється системне бачення майбутнього фахівця як сукупності особистісних і професійних якостей, як підгрунтя перебудови свідомості викладацького складу, творчої роботи щодо перегляду ролі і функцій викладача фундаментальних дисциплін та підвищення ними власної компетентності.
     Для науковців, студентів, аспірантів, викладачів та методичних працівників професійних закладів освіти.

Отримано в дар

378
К84

Круглик Владислав Сергійович.


Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах : монографія / В. С. Круглик. - Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-7346-70-7 : 110.00

    У монографії представлено результати науково-теоретичного та методологічного дослідження проблеми підготовки інженерів-програмістів до професійної діяльності, які презентують авторський концептуальний підхід до її наукового осмислення. Фундаментальне підгрунтя запропонованої оригінальної концепції педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності становить: аналіз стану професійної підготовки інженерів-програмістів у межах спеціальностей і напрямів європейських і національних освітніх стандартів, визначення та обгрунтування структури, змісту, форм, методів і засобів професійної компетентності інженера-програміста. Запропоновано нові концептуальні та методичні підходи до професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах.
    Книга адресована освітянам, науковцям, аспірантам, магістрантам і студентам галузей "Освіта" та "Інформаційні технології", ІТ-спеціалістам і всім, кого цікавлять питання професіогенези ІТ-фахівців.

Отримано в дар

37
М296

Марушкевич Алла Адамівна


Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) : монографія / А. А. Марушкевич, Н. В. Постоюк. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. - 168 с. - ISBN 978-617-640-165-0 : 30.00

    У монографії розглянуті педагогічні погляди та освітня діяльність Д. Л. Сергіенка, відомого вченого другої половини XX століття, в минулому директора Республіканської станції юних натуралістів, професора кафедри педагогіки Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка щодо політехнічної освіти і трудового виховання. Висвітлено його життєвий і творчий шлях, виокремлено актуальні ідеї наукового доробку.
    Монографія адресована науково-педагогічним працівникам, учителям, аспірантам, студентам.

Отримано в дар

37
Л73

Локарєва Галина Василівна


Соціально-педагогічна робота з творчими неформальними молодіжними об'єднаннями : навч.-метод. посіб. / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 284 с. - ISBN 978-617-7049-69-1 : 50.00

    Метою навчально-методичного посібника є допомога соціальним педагогам, психологам, вчителям і батькам зрозуміти дітей-неформалів і побачити в молодіжних субкультурах цікавий феномен сучасності. В посібнику розкриваються особливості та дається соціально-психологічна характеристика найбільш масових сучасних неформальних рухів (панків, готів, емо, реперів, рольовими та ін.). При цьому вказується на негативні сторони субкультур, але позначаються і можливі шляхи їх подолання. Включені в книгу творчі завдання, фрагменти оригінальних текстів і глосарій сприяють більш активній роботі над досліджуваним предметом.
    Матеріал посібника може бути використаний при підготовці педагогічних кадрів для роботи з дитячими та молодіжними об'єднаннями, а також рекомендовано спеціалістам, діяльність яких пов'язана з вихованням учнівської молоді.

Отримано в дар

347
Л487

Лепський Максим Анатолійович


Метод GSP-SPACE та SWOT/TOWS-аналіз: у геополітичних дослідженнях : робоча книга / Hardbook #2 / М. А. Лепський, Н. В. Лепська. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2018. - 95 с. - (#GS Геополітичні студії). - 100,00

    У робочій книзі надано загальну характеристику геополітичному стратегуванню, розкрито можливості Форсайт-комплексування методу GSP-Spacе (методу дослідження геополітичного потенціалу держави у просторі) за авторською методикою Лепської Н. В. та SWOT/TOWS-аналізу, обгрунтовано найпоширеніші проблеми, що виникають під час застосування цих методів, з'ясовано вимоги та умови, що необхідні для підвищення ймовірності висновків відносно їх застосування. Особливу увагу приділено певним аспектам використання методу GSP-Space та SWOT/TOWS-аналізу. У якості ілюстрації впровадження методу наводяться приклади застосування SWOT/TOWS-аналіз, обгрунтовується можливість його використання у геополітичних дослідженнях.
    Робоча книга призначена здобувачів вищої освіти спеціальностей "Політологія", "Соціологія", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", рекомендована для викладачів, аспірантів, дослідників у галузі соціології, політології, геополітики, соціального та політичного прогнозування, журналістики, країнознавства, державного управління, адресована усім тим, хто цікавиться проблемами використання якісних методів щодо аналізу сучасних соціальних - політичних та геополітичних процесів та вирішення конфліктів Може застосуватися як у навчальному процесі, так й у інформаційно-аналітичній та прикладній діяльності "фабрик думок", експертних центрів тощо.
    Робочу книгу підготовлено у рамках держбюджетної НДР "Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів"

Отримано в дар

342
А313

Адміністративне право України : навч. посіб. для здобувач. ступ. вищої освіти бакалавр спец. "Право" освітньо-проф. прогр. "Правознавство" / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя : ВД "Гельветика", 2018. - 84 с. - ISBN 978-966-916-541-1 : 40.00

    У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни "Адміністративне право", завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

37
С692

Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття : колективна монографія / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, Н. В. Кошечко [та ін.]. - К. : Обрії, 2012. - 130 с. - ISBN 978-966-2278-18-7 : 30.00

    У колективній монографії з позицій актуальності розглядаються соціально-педагогічні ідеї освітян ХІХ-ХХ століття, які свого часу працювали як учителі, викладачі вищих навчальних закладів, мали визнання як учені, займались науковою діяльністю і залишили по собі значний доробок, що містить ряд соціальнозначимих ідей, які автори намагаються донести студентам, аспірантам, педагогам різних навчальних закладів та громадянам, не байдужим до виховання сучасних дітей і молоді.

Отримано в дар

342
П68

Права людини та публічне врядування : матеріали всеукр. форуму, 15 березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. : І.В. Ковбас, А.М. Худик, В.А. Вдовічен, С.Б. Боднар, І.П. Крайній. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 192 с. - ISBN 978-617-7611-10-2 : 70.00

    Збірник містить матеріали доповідей учасників всеукраїнського форуму "Права людини та публічне врядування".
    Всеукраїнський форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.

Отримано в дар

821.161.2
К59

Козацтво в культурному просторі України і світу: до 85-річчя філологічного факультету ЗНУ : матеріали міжвишівських студентських наук. читань 23 грудня 2015 року / редкол.: Н.В. Горбач (ред.-упоряд) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 170 с. - 40.00

    Матеріали збірника присвячені науковому осмисленню доби Козаччини в культурному просторі України і світу: художній літературі, історії, журналістиці. Літературознавчий дискурс дослідження історії козацтва поєднаний із лінгвістичними, методичними, історичними, соціокультурними та іншими аспектами вивчення окресленого питання.
   Основу збірника склали дослідження, найголовніші положення яких виголошено в доповідях учасників міжвишівських студентських наукових читань "Козацтво в культурному просторі України і світу: до 85-річчя філологічного факультету ЗНУ" (Запоріжжя, 23 грудня 2015 р.).
   Призначений для фахівців і всіх, кого цікавлять проблеми національної історії, духовності в літературі й культурі.

Отримано в дар

821.111
Б187

Байрон Д. Г.


Драматичні твори / Д. Г. Байрон, О. С. Пушкін ; пер. та впорядкування О.А.Грязнова. - К. : ТОВ "Задруга", 2007. - 298 с. - ISBN 978-966-432-027-3 : 25,00

    Третя книга Олександра Андрійовича Грязнова об'єднує переклади драматичних творів двох велетнів світової поезії, близьких у часі та за духом. Обом їм судилося недовге життя і величезна посмертна слава. Як Д. Байрон, так і О. Пушкін були в першу чергу поетами, а не драматургами. Тому їх драматичні твори складні для сценічної постановки. В них мало дії, але безліч глибоких думок, які намагався відтворити українською мовою поет-перекладач.

Отримано в дар

821.111
Ш416

Шекспір Вільям


Трагедії та хроніки. Кн. I / В. Шекспір ; пер. та впорядкування О.А.Грязнова. - К. : ТОВ "Задруга", 2008. - 366 с. - ISBN 978-966-432-042-6 : 30,00

    Двотомне видання драматичних творів Вільяма Шекспіра у перекладах Олександра Андрійовича Грязнова містить у собі найкращі трагедії і хроніки великого драматурга, які безліч разів діставали сценічне втілення за чотири століття, що минули з часу їх написання. Незважаючи на цю прірву років, сучасних людей хвилюють ті ж самі пристрасті і почуття. Тому можна сподіватися, що книга викличе зацікавленість у читачів і у професіоналів театру. Можливо, нові переклади українською мовою надихнуть наші театри здійснити постановки цих безсмертних творів до чотирьохсотліття з дня смерті генія епохи Відродження, яке виповнюється 2016 року Саме цій визначній даті і присвячує перекладач свою скромну працю.

Отримано в дар

821.111
Ш416

Шекспір Вільям


Трагедії та хроніки. Кн. II / В. Шекспір ; пер. та впорядкування О.А.Грязнова. - К. : ТОВ "Задруга", 2008. - 308 с. - ISBN 978-966-432-042-6 : 30,00

    Двотомне видання драматичних творів Вільяма Шекспіра у перекладах Олександра Андрійовича Грязнова містить у собі найкращі трагедії і хроніки великого драматурга, які безліч разів діставали сценічне втілення за чотири століття, що минули з часу їх написання. Незважаючи на цю прірву років, сучасних людей хвилюють ті ж самі пристрасті і почуття. Тому можна сподіватися, що книга викличе зацікавленість у читачів і у професіоналів театру. Можливо, нові переклади українською мовою надихнуть наші театри здійснити постановки цих безсмертних творів до чотирьохсотліття з дня смерті генія епохи Відродження, яке виповнюється 2016 року Саме цій визначній даті і присвячує перекладач свою скромну працю.

Отримано в дар

821.161.2
Г928

Грязнов Олександр Андрійович


Якщо вже так судилося мені... : вірші / О. А. Грязнов. - К. : Задруга, 2005. - 192 с. - ISBN 966-7944-84-0 : 18,00

    

Отримано в дар

821.161.2
Г928

Грязнов Олександр Андрійович


На мілині життя у морі часу : Вірші. Переклади / О. А. Грязнов. - К. : Задруга, 2009. - 180 с. - ISBN 978-966-432-060-0 : 35,00

    "На мілині життя у морі часу" - цим рядком з трагедії В. Шекспіра "Макбет" назвав Олександр Андрійович Грязнов свою шосту книгу.
    Вона містить в собі українські вірші, створені за чотири останні роки, вибрані вірші, написані російською мовою до 1981 року, коли поет почав писати виключно українською мовою, та поетичні переклади, що раніше не друкувалися.

Отримано в дар

904
К61

Колода Володимир Васильович


Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні : монографія / В. В. Колода, С. А. Горбаненко. - К. : Академперіодика, 2018. - 170 с. - ISBN 978-966-360-347-6 : 105.00

     Монографія присвячена сільському господарству населення, що проживало у лісостеповій зоні Хозарського каганату на його північно-західних теренах. Широке залучення природознавчих методик (палеоботаніка, археозоологія, грунтознавство, палеокліматологія) дає змогу вивести наше розуміння сільського господарства як основи економіки населення Хозарії на якісно новий науковий рівень. Порівняльний аналіз виявив певний вплив землеробських традицій салтівського населення на сусідні з ними племена східних слов'ян: літописних сіверян (роменська культура Дніпровського Лівобережжя) та слов'ян на Дону (боршевська археологічна культура).
    Для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією.

Отримано в дар

349
К211

Каракаш Ілля Іванович


Право власності на природні об'єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І. І. Каракаш. - Одеса : Юридична література, 2017. - 438 с. - ISBN 978-966-419-302-0 : 260.00

     У запропонованому монографічному дослідженні розглянуті актуальні проблеми правового регулювання відносин власності на природні об'єкти та їх ресурси в Україні. До таких проблем автор включив соціально-філософські аспекти відносин власності на природні об'єкти, відносини власності на природні багатства в статичному стані та динамічному процесі, методологічні засади визначення поняття власності як юридичної категорії, співвідношення економічних та юридичних відносин природно-ресурсової власності, основні ознаки відносин природноресурсової власності. Певний науковий інтерес може викликати розкриття особливостей закріплення права власності на природні об'єкти в інтегрованому стані, правове регулювання природноресурсової власності на диференційовані об'єкти та ресурси природного походження, специфіка правооб'єктиості природних комплексів, особливості встановлення та закріплення права власності на ириродно-соціальні об'єкти та їх ресурси тощо.
    Головна мета монографічної роботи, що запропонована читачеві,полягає у відстеженні ступеня придатності наявних доктринальних вчень, концептуальних засад і наукових досліджень відносин майнової власності до відносин природноресурсової власності. Монографічне видання розраховано на юристів-науковців, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, студентів-магістрантів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів. Монографія може становити певний інтерес для читачів, які цікавляться проблемами права власності та його законодавчого регулювання у сучасній Український державі.

Отримано в дар

331
І-486

Ільїч Людмила Миколаївна

Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л. М. Ільїч. - К. : Алерта, 2017. - 608 с. - ISBN 978-617-566-448-3 : 350.00

     У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій транзитивного ринку праці та пов'язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати дисбаланс попиту та пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти реалізації європейських стандартів в освіті. Розроблено стратегічні напрями досягнення освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам транзитивного ринку праці.
    Робота розкриває пріоритети державної політики у сферах кадрового забезпечення та праці. Монографія розрахована на широке коло фахівців органів державної та виконавчої влади, які займаються регулюванням освітніх процесів і зайнятості населення, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.

Отримано в дар

342
К576

Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 4 квітня 2018 року : (відповідає офіційному тексту) / відп. за вип. В.А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 370 с. - ISBN 978-966-937-339-7 : 75.00

    

Отримано в дар

341
Т338

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / за заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. - Харків : Право, 2017. - 374 с. - ISBN 978-966-937-296-3 : 180.00

     У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.
     Розраховано на широке коло читачів, зокрема суддів, адвокатів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», науковців, усіх, хто цікавиться питаннями, що стосуються застосування норм міжнародного права.

Отримано в дар

519.8
Ф17

Файнзільберг Л. С.


Теорія прийняття рішень : підруч. для студ. спец. "Комп'ютерні науки та інформ. технології", спец. "Інформ. технології в біол. та мед." / Л. С. Файнзільберг, О. А. Жуковська, В. С. Якимчук. - К. : Освіта України, 2018. - 246 с. - ISBN 978-917-7480-99-9 : 110,00

     Викладено основи теорії прийняття рішень, наведено базові поняття, означення та сучасні методи прийняття рішень, які грунтуються на критеріях та мові бінарних відношень, охоплено теоретичні засади та практичні рекомендації пошуку оптимальних рішень в умовах конфлікту, ризику та апріорної невизначеності, а також традиційні та оригінальні математичні моделі колективних рішень. Містить приклади та завдання для комп'ютерних практикумів.
    Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів з напряму біомедичної інженерії.

Отримано в дар

347(477)
Ц58

Цивільний кодекс України : станом на 6 квітня 2018 року (відповідає офіційному тексту) / відп. за вип. В.А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 448 с. - ISBN 978-966-937-329-8 : 90.00

    

Отримано в дар

94(477)
У455

Українське патріотичне козацтво : альманах / гол. ред.-засновник: Д. В. Сухінін. - Запоріжжя, [2018]. - 85 с. - 43.00

    

Отримано в дар

821.161.1
Б744

Богомолов Владимир

Момент истины : роман / В. Богомолов. - Харьков-Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 416 с. - (В огне Великой войны). - ISBN 978-966-14-8767-2 : 70,00

    

Отримано в дар

821.111(94)
З-934

Зузак Маркус

Крадійка книжок : роман ; пер. з англ. Наталії Гоїн / М. Зузак. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 416 с. - ISBN 978-617-12-0092-0 : 70.00

     Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історії про маленьку дівчинку Лізель Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила — завдяки лише цій силі.

Отримано в дар

821.111(73)
В735

Воннегут Курт

Времетрясение : роман / К. Воннегут. - М.-СПб. : АСТ; Кристалл, 2001. - 224 с. - (Новый стиль). - ISBN 5-17-006313-Х; 5-306-00251-Х : 40.00

    "Времетрясение" — произведение, которое Курт Воннегут называет своим "романом-мемуарами", — стало, по словам писателя, его последней работой в жанре прозы, своеобразной кодой его карьеры. Роман словно бы подводит итог всего предыдущего творчества Воннегута, соединяя в себе вес приметы его неподражаемого стиля — изысканность причудливого построения, точный, жесткий сарказм и редкостное, идеальное слияние содержания и формы.

Отримано в дар

94(477.64)
М157

Макидонов Андрей Владимирович

Первые метрические книги г. Запорожья (Александровска) (1774-1788) / А. В. Макидонов. - Запорожье : Статус, 2017. - 256 с. - ISBN 978-617-7353-74-3 : 300.00

    Эта книга является публикацией первых метрических книг г. Запорожья (Александровска). Для освещения начальной истории г. Запорожья (Александровска) метрические книги 1774-1788 гг. являются важнейшим документальным источником.
    Издание адресуется как специалистам-историкам, так и всем тем, кто интересуется историей Российской империи XVIII века.

Отримано в дар

94(477)
М559

Мєшков Дмитро

Життєвий світ причорноморських німців (1781-1871) / Д. Мєшков ; пер. з нім. А. Косара. - К. : Кліо, 2017. - 464 с. - ISBN 978-617-7023-60-8 : 325.00

    У книжці висвітлено економічні, соціальні та демографічні аспекти розвитку сільськогосподарських німецьких колоній Півдня України у 1781-1871 pp. Автор аналізує важку адаптацію німецьких мігрантів до чужого оточення в Російській імперії. В центрі уваги — повсякденне життя колоністів: як вони давали собі раду з незнайомим кліматом і грунтами, як боролися з хворобами, епідеміями та нашестями шкідників. Розглянуто перебіг соціальної та професійної диференціації сільських спільнот, розвиток упродовж дев'яти десятиліть релігійних громад і колоністських сімей, відносини німців з місцевими представниками державної адміністрації та сусідами в мультиетнічному та мультиконфесійному світі Північного Причорномор'я. У новому світлі подано взаємини армії та колоністських громад під час Кримської війни.
    2006 р. концерн Messe Dusseldorf GmbH відзначив роботу премією DRUPA-Preis — як найкращу дисертацію року філософського факультету університету ім. Гейнріха Гейне.

Отримано в дар

81'1
П217

Пахолок Зінаїда Олександрівна

Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : монографія / З. О. Пахолок. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 684 с. - ISBN 978-617-7181-12-4 : 85.00

    У монографії представлений міждисциплінарний погляд на категорію повторюваності, що має широке застосування в мові та мовленні. Такий підхід надає можливість з'ясувати позамовну природу цієї категорії, яка досліджується з точки зору нормативності, системності в мові й особливостей мовленнєвого функціонування.
    Для мовознавців, літературознавців, філософів, культурологів та всіх тих, хто цікавиться проблемами мови.

Отримано в дар

94(477)
В42

Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. моногр. / за ред.: І. Кривошеї, Н. Моравця. - К. : КНТ, 2017. - 216 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi56/0041862.pdf. - ISBN 978-966-373-850-5

    У виданні висвітлено окремі сторінки історії поляків і розвиток польського визвольного руху на Правобережній Україні від повстання під проводом Тадеуша Костюшка (Косцюшка) до 1830 р. Розкрито долю окремих його учасників. Автори колективної монографії репрезентують українські наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, Львова. Білої Церкви, Вінниці, Луцька. Умані. Хмельницького, а також польські науково-освітні інституції Варшави й Ченстохови. Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів й учнів навчальних закладів.
    В оформленні обкладинки використано зображення сатиричної алегорії першого поділу Речі Посполитої(1773) гравюри Ноеля Лє Міре (1741-1814) за Жаном-Мішелем Моро молодшим та портрет Тадеуша Костюшка (1917). авторства Владислава Барвінського (1865-1933).

Отримано в дар

94(477)
Э924

Єфремов Сергій

Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) / С. Єфремов. - Херсон : ВД "Гельветика", 2018. - 304 с. - ISBN 978-966-916-493-3 : 78.00

    У виданні представлено 47 текстів (статей, рецензій, некрологів, полемічних виступів) Сергія Єфремова (1876-1939), опублікованих з вересня 1917 р. по березень 1920 р. у часописі «Книгарь: літопис українського письменства». Кожна, навіть найменша, рецензія С. Єфремова, вводить нас у світ думок і почувань її автора, показує його як неперевершеного знавця і поціновувача української книжки, її захисника й пропагандиста, борця за розвій національної культури та політичну незалежність України. В додатках вміщено рецензії на праці самого С. Єфремова, редакційні заяви, матеріали до 25-літнього ювілею літературної діяльності Є. Єфремова, присвячені йому статті А. Кримського та О. Лотоцького. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців та взагалі всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

Отримано в дар

821.161.2
Г349

Геньба Любов Григорівна

Обвітрені сувої половчанки : лірика / Л. Г. Геньба. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. - 244 с. - ISBN 966-2962-04-2 : 36.00

    

Отримано в дар

821.161.2
Г349

Геньба Любов Григорівна

На гостинах у долі : вірші / Л. Г. Геньба. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 160 с. - ISBN 966-2962-04-2 : 45.00

    Восьма збірка поезій Любові Геньби "На гостинах у долі" відкриває для читача розмаїття поетичних роздумів: від витоків людського буття до пошуку істини, від болю до високого призначення людини на материку своєї Вітчизни, до ореолу пам'яті і вічного, що народжує любов.

Отримано в дар

94(470)
Л466

Лень Валентин Валентинович

Хронологія нагороджень державними орденами СРСР: історико-правове дослідження : монографія / В. В. Лень. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 154 с. - 74.00

    У монографії досліджено: хронологію нагороджень державними орденами СРСР, окремі питання їх загальноісторичної та соціально-правової характеристики а також нагородного права і законодавства, криміналістики, історії права.
    Книга розрахована на усіх, хтоцікавиться зазначеною проблематикою та тих, кому може бути корисною у зв'язку з професійною діяльністю.

Отримано в дар

811.161.2
А211

Авраменко Олександр

100 експрес-уроків української : посібник / О. Авраменко. - К. : Книголав, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-97610-0-2 : 65.00

     Цей кишеньковий посібник містить 100 експрес-уроків, які в доступній формі навчають норм сучасної української мови.
Для читачів, які прагнуть підвищити рівень свого мовлення.

Отримано в дар

811.161.2
А211

Авраменко Олександр

100 експрес-уроків української : посібник. Ч.2 / О. Авраменко. - К. : Книголав, 2017. - 192 с. - ISBN 978-617-7563-03-6 : 65.00

     Ця кишенькова книжка, що є продовженням уже відомого посібника "100 експрес-уроків української", містить ще одну сотню мовних історій, які в доступній формі навчають норм сучасної української мови.
    Для читачів, які прагнуть підвищити рівень свого мовлення.

Отримано в дар

37(477)
Ф55

Філоненко Оксана

Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина ХІХ-ХХ століття) : монографія / О. Філоненко. - Харків : Мачулін, 2017. - 412 с. - ISBN 978-617-7364-13-8 : 110.00

     У монографії висвітлено історіографію розвитку освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) у другій половині ХІХ-ХХст. На підставі аналізу різновидової, різнопрофільної літератури узагальнено дослідження з історії освіти, педагогічної думки в регіоні, особливостей розвитку професійної освіти, функціонування новаторських шкіл.
    Рекомендується викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розширити й поглибити свої знання зісторії освіти, краєзнавства та цікавиться цією проблемою.

Отримано в дар

330
Р39

Ренбілас Рафал

Управління фінансовими ризиками в інвестиційній діяльності підприємств в умовах польського фінансового ринку : монографія / Р. Ренбілас. - Полтава : Видавець Говоров С. В., 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-2764-15-4 : 90.00

    Ренбілас Рафал — відомий польський фахівець-практик в області корпоративних фінансів і продуктів фінансового ринку, сферами наукових інтересів якого є ефективність інвестиційної діяльності компаній, а також управління фінансовими ризиками.
    У монографіїна прикладі польського фінансового ринку висвітлено проблеми управління фінансовими ризиками економічних суб'єктів у процесі їхньої інвестиційної діяльності з урахування нових тенденцій розвитку світової економічної науки і практики. Розглянуто можливості й напрями управлінського впливу з метою мінімізації фінансових ризиків в інвестиційній діяльності компаній.
    Видання призначене для фахівців та практиків, які займаються проблемами розвитку інвестиційного менеджменту, а також може бути використане викладачами, студентами, аспірантами та докторантами економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Отримано в дар

94(477)
П52

Половець Володимир Михайлович

Половці і Київська Русь : монографія / В. М. Половець. - Чернігів : Просвіта, 2017. - 216 с. - ISBN 966-7743-51-9 : 75.00

    Монографія присвячена дослідженню походження, політичного і соціально-економічного устрою та культурного життя половців, які упродовж 200 років перебування на кордоні з Київською державою пройшли шлях від табірних кочувань до утворення кочових державнихоб'єднань в соціально-економічному плані і від воєнної демократії- до феодалізму.
    Розрахована на науковців, вчителів, студентів, широке коло читачів.

Отримано в дар

821.161.2
П35

Письменники Запорізького краю (антологія творів кінця ХХ - початку ХХІ ст.) / упоряд.: М.Г. Білокопитов, О.О. Стадніченко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 552 с.

    До антології ввійшли вибрані твори письменників Запорізького краю (членів Національної спілки письменників України), а також біографічні довідки про письменників, життєвий і творчий шлях яких тісно пов'язаний із Запорізьким краєм.
    Книга може бути використана як навчальний посібник з літератури рідного краю. Розрахована на викладачів, студентів, учнів, а також на широке коло читачів, яких цікавить літературний рух на Запоріжжі.

Отримано в дар

94(477)
Л58

Лиман, Ігор Ігорович

Український Південь очима консулів Британської імперії 19 - початку 20 ст. Т. 1 : Британські консули в портовому місті Бердянську / І. І. Лиман, В. М. Константінова. - К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2018. - 630 с. : порт. - (Історія іноземних консульств на Півдні України ; Вип. 3). - Access mode: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041965.pdf. - (укт. та англ мов.). - ISBN 978-966-02-7496-2;978-966-197-533-9(п. в);978-966-197-534-6(т.1) : 150.00

    Книга являє собою дослідження історії зв'язків Бердянська із Великою Британією та біографій британських консулів у цьому південноукраїнському портовому місті. Видання певною мірою "відкриває" Північне Приазов'я як складову Південної України і безпосередньо Бердянськ для англомовних читачів, які до того могли знайти лише розпорошені згадки про них. Цілісні комплекси англомовних джерел дозволяють рік за роком побачити Південь України очима консулів, які у "довгому" 19 столітті представляли інтереси Британської імперії.

Отримано в дар

821.161.2.0
С759

Стадніченко Ольга Олександрівна

У свічаді слова: література, письменник, час / О. О. Стадніченко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 182 с. - ISBN 978-617-7433-38-4

    У збірнику статей розглядаються актуальні проблеми розвитку сучасної української літератури на прикладі творчості сучасних українських письменників XX - початку XXI століття. У нарисах, рецензіях, посвятах, статтях аналізуються твори О. Гончара, Л. Танюка, Р. Іваничука, Є. Іваничука, М. Матіос, І. Дзюби, Л. Голоти, П. Ребра, Г. Лютого, А. Рекубрацького,' І. Купріянова, М. Брацило та ін.

Отримано в дар

821.161.2
С404

Сироватко Вікторія Євгеніївна

Віддам в хороші руки / В. Є. Сироватко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 96 с.

     До нової збірки відомої запорізької поетеси ввійшли вірші, написані за кілька останніх років. Зважаючи на калейдоскопічні зміни в нашому житті-бутті, таке ж різноманіття бачимо і в поетичних творах. Основу книги складають громадянська та інтимна лірика,майже всі вірші сюжетні з філософським осмисленням змісту самим автором. Втім, поетеса інколи вдається й до іронії, сатири і навіть сарказму.
    Книга розрахована на широке коло читачів, надто ж на тих, у кого присутній тонкий літературний смак.

Отримано в дар

821.161.2
С917

Сушко Костянтин Іванович

Terra Grata: земля жадана : Повість-фейєрія-памфлет / К. І. Сушко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 120 с.

     Не усвідомлюючи своєї невідривної залежності від Природи, Людина замислила ганебний вчинок. Переконавшись, що сама Людина не зупиниться, у перебіг подій втрутилися Вищі Сили...
     Вперше у своїй творчості Костянтин Сушко вдався до фантасмагорій, позаяк упевнений: іншого засобу, щоб достукатися до людських сердець, немає.

Отримано в дар

398(=161.2)
Ю713

Юрик Полян-Пилип Сергійович

Тільки Сталін на стіні. Фольклор епохи соціалізму та будівництва комунізму / П. С. Юрик. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 140 с.

     Ця книжка — зібраний і впорядкований запорізьким письменником і журналістом Пилипом Юриком фольклор епохи соціалізму та побудови комунізму. Ознайомившись із матеріалами збірки, читач матиме уявлення про те, як жив у не так давно минулі роки і як свого часу «хвалив» тоталітарне суспільство український народ. Поміж рядками простежується відповідь на запитання: чи варто повертатися до «світлого минулого», чи краще все-таки розбудувати власну незалежну демократичну Україну, де іноземним зайдам та їхнім холуям не було б місця.

Отримано в дар

323
Р64

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі : монографія / М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський, О. В. Заремба [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 464 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041881.pdf. - ISBN 978-966-02-8321-3

     Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку та взаємодії єврейських громад на європейському та пострадянському просторі кінця XX— початку XXI століття В роботі представлені дослідження, що присвячені політичним, соціальним та історичним аспектам життя єврейської громади України в порівнянні з громадами інших країн Європи на сучасному етапі. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки та сучасної єврейської громадсько-політичної думки.

Отримано в дар

94(477)
І-907

Історія німців України : матеріали всеукраїнської наукової конференції. - К. : ІПіЕНД, 2017. - 152 с. - ISBN 978-966-02-8257-5 : 65.00

     Книгу видано з ініціативи "Міжнародного товариства німців України - Відергебурт" при фінансовій підтримці Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини через Благодійний Фонд "Товариство Розвитку" за результатами всеукраїнської наукової конференції «Історія німців України», що відбулася З березня 2017 р. в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Отримано в дар

502
З-181

Заказники и другие объекты ПЗФ Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима, 2007-20018. Материалы независимого расследования / В. Е. Борейко, А. С. Головин, О. Н. Мелещенко [и др.]. - К. : Логос, 2018. - 115 с. - ISBN 978-617-7442-96-6

     В книге приводится анализ нарушений заповедного режима в заказниках. Поднимаются вопросы улучшения их охраны. Приводится европейский и мировой опыт в области заповедного дела и охраны дикой природы.

Отримано в дар

519.87
Ж865

Жуковська О. А.

Математичні моделі прийняття колективних рішень : монографія / О. А. Жуковська, Л. С. Файнзільберг. - К. : Освіта України, 2018. - 160 с. - ISBN 978-617-7625-08-6 : 62.00

     Наведено результати оригінальних досліджень, спрямованих на формалізацію процесу прийняття колективних рішень групи незалежних експертів. Запропоновано математичні моделі колективних рішень в умовах ризику, що грунтуються на байєсових стратегіях, та моделі формальної оцінки кваліфікації експертів. На основі вдосконалених методів інтервального аналізу побудовані субоптимальні моделі, що забезпечують умови оптимальності з заданою довірчою ймовірністю.
    Для спеціалістів з теорії прийняття рішень та читачів, які цікавляться практичним застосуванням методів колективних рішень в техніці. медицині та економіці.

Отримано в дар

821.161.2
Є803

Єршов-Холодний Юрій Іванович.

Народе необачний. Драматична поема / Ю. І. Єршов-Холодний. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 220 с. - ISBN 978-617-7433-31-5

     До шостої збірки Юрія Єршова-Холодного ввійшли вірші, які є болючою реакцією автора на наше непросте сьогодення. Найвибагливіший читач знайде у книзі поезії, співзвучні з особистим баченням і розумінням окремих сторінок української історії і сучасності.Це вишукана філософська, політична, пейзажна, інтимна лірика, яка розкриває найпотаємніші моменти життя людини і спонукає до роздумів про них.
    Книга складається з двох частин: драматичної поеми «Народе необачний» та розділу вибраної лірики різних років. Розрахована на широке коло читачів, залюблених в українське поетичне слово.

Отримано в дар

821.161.2
Г657

Гончаренко Олег

Нова братина : поезії / О. Гончаренко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 250 с. - ISBN 978-617-7433-33-9

     Книга поезій "Нова братина" — це Вічний Хліб Совісті, який пропоновано теперішнім та майбутнім Жниварям.
    Усі наявні в ній розділи — результат реалізації того чи іншого спорідненого натхнення: тут побачите переспіви поезій добрих друзів із наших країв та з інших країн (ба, навіть з інших часів), відчуєте й почуєте біль братів — кримських татар. Але закономірно та логічно започатковують цю книжку озвучені філософемами кольорові розмаї прекрасних запорізьких художників — Володимира та Людмили Форостецьких, бо наше все-таки маємо завжди починати зі свого.
    А ще це, звичайно ж, заклик-приклад до спільних дій заради світлого майбутнього нашої України.

Отримано в дар

821.161.2
Д444

Діденко Василь Іванович

Коли туман розтав...: Вибрані поезії. Спогади сучасників / В. І. Діденко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 320 с. : іл. - ISBN 978-617-7433-34-6

     Ім'я запорізького лірика Василя Діденка широко знане в Україні. Він є автором пісні «На долині туман» (музика Б. Буєвського), яку в 1960-ті роки співала вся країна і яка з тих пір ніколи не зникає із репертуару професійних і аматорських виконавців.
    У книгу «Коли туман розтав...» увійшли найкращі вірші з 13 виданих за його життя збірок — про солов'їну Україну, козаків-запорожців і бентежно-ніжне кохання. Значний інтерес викличуть у читачів і спогади про Василя Діденка його сучасників.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

314
Г522

Гладун Олександр Миколайович

Нариси з демографічної історії України ХХ століття : монографія / О. М. Гладун ; НАН України, Ін-т демограф. та соціальн. дослідж. ім. М. В. Птухи. - К., 2018. - 224 с. - 93.00

     Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні в історичній ретроспективі. Розглянуті зміни, які відбули більше ніж за сторічний період, у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучуваності та міграції. Особливаувага приділена оцінці демографічних втрат України внаслідок соціальних катастроф, якими багата історія України.
    Для демографів та всіх тих, хто цікавиться демографічною історією України. Може бути корисна для фахівців суміжних з демографією наук.

Отримано в дар

311
Г522

Гладун Олександр Миколайович

Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О. М. Гладун. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 348 с. - ISBN 978-966-340-272-7 : 60.00

     У монографії розглядаються теоретичні та методологічні засади й окремі методичні особливості організації вибіркових обстежень населення. Найбільша увага приділена питанням формування вибіркових сукупностей домогосподарств. Наведена процедура формування вибірок для державних обстежень домогосподарств, які провадить Держкомстат України. Розглянута проблема надійності результатів вибіркових обстежень населення.
     Монографія призначена для фахівців, які займаються організацією та проведенням вибіркових обстежень населення: науковців, працівників органів державної статистики, спеціалістів інших установ і організацій; також може бути використана у вищих навчальних закладах при підготовці аспірантів і студентів.

Отримано в дар

821.161.2
Б613

Білокопитов Микола Григорович

Смішно живемо! Бувальщини Запорізького краю / М. Г. Білокопитов. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 127 с. - ISBN 978-617-7433-39-1

     До збірки ввійшли веселі історії, почуті автором від друзів, знайомих або й зовсім випадкових співрозмовників. Це вже не перша книга бувальщин, але саме ці зібрані на теренах Запорізького краю, де живуть дотепні й самобутні оповідачі колоритних і смішних пригод. Тому письменнику, за його ж словами, лишалося тільки літературно обробити й викласти бувальщини на папері.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

323
Г159

Галичина в етнополітичному вимірі : монографія / авт. кол.: В.О. Котигоренко (керівник). - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. - 840 с. - ISBN 978-966-02-8312-1 : 170.00

     У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв'язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки.
    Розраховано на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто цікавиться етнополітикою та етнополітичною історією українських регіонів.

Отримано в дар

504.064.36
В74

Питання біоіндикації та екології : зб. наук. пр. ; періодичне наукове видання. Вип. 19. № 1 / редкол.: Л. О. Омельянчик (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя, 2014. - 260 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/bioindication/v19n1/. - 30.00

     До наукового видання включено наукові статті з проблем індикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування.
    Може бути корисним екологам, грунтознавцям, ботанікам, зоологам, спеціалістам у галузі охорони довкілля.

Отримано в дар

504.064.36
В74

Питання біоіндикації та екології : зб. наук. пр. ; періодичне наукове видання. Вип. 19. № 2 / редкол.: Л. О. Омельянчик (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя, 2014. - 260 с. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/bioindication/issues/1719.ukr.html. - 29.00

     До наукового видання включено наукові статті з проблем індикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування.
    Може бути корисним екологам, грунтознавцям, ботанікам, зоологам, спеціалістам у галузі охорони довкілля.

Отримано в дар

343
У349

Узунова Оксана Василівна

Кримінальне право : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм "Соціологія", "Політологія", "Філософія" та "Соціальна робота" / О. В. Узунова. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 204 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2017/11/0040860.doc. - 110.00

     У посібнику у систематизованому вигляді викладено програмний матеріал навчальної дисципліни за вибором студентів соціально-гуманітарного циклу "Кримінальне право". Для формування необхідних умінь і навичок запропоновано завдання для перевірки рівня засвоєння знань - контрольні питання та тести, практичні завдання та доповіді. Зміст основних термінів і понять курсу розкрито у глосарії.
    У навчальному посібнику основну увагу акцентовано на висвітлення у загальних рисах актуальних питань Загальної та Особливої частин кримінального права України.
    Розраховано на студентів освітньо-професійних програм "Соціологія", "Політологія", "Філософія" та "Соціальна робота" факультету соціології та управління ЗНУ та всіх тих, хто цікавиться кримінально-правовою проблематикою.

Отримано в дар

821.161.2
О-542

Олійник Степан Іванович

Вибрані твори: гумор, сатира, лірика / С. І. Олійник. - Одеса : Астропринт, 2018. - 568 с. - ISBN 978-966-927-349-9

     Видання вийшло у світ до 110-річчя від дня народження Степана Олійника. До збірки вибраних творів увійшло все краще, художньо вивершене, що було створено цим талановитим поетом-сатириком та гумористом. Істинно народний митець, лауреат Державної премії СРСР, тонкий лірик і мужній громадянин, він був і залишається одним із найпопулярніших українських поетів другої половини XX століття, і саме таким постає перед читачами століття XXI.

Отримано в дар

342
П207

Патронатна служба : підручник / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. - К. : Ін Юре, 2018. - 180 с. - 70.00

     Підручник "Патронатна служба" є логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізького національного університету висвітлення в навчальній і науковій літературі актуальних питань службового права. Патронатна служба, функціонування якої регламентовано Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року, у підручнику розглянута як системна складова частина публічної служби й відповідної галузі законодавства.     У підручнику проаналізовано нормативні документи, які дають уявлення про еволюцію правового регулювання патронатної служби в Україні, висвітлено погляди вчених-адміністративістів на правову природу, поняття, принципи, сучасний стан і перспективи розвитку патронатної служби.
    Підручник становить інтерес не тільки для студентів, магістрів і викладачів, а й для юристів-практиків, котрі безпосередньо застосовують норми законодавства про публічну службу.

Отримано в дар

811.161.2'373.611
К492

Клименко Ніна Федорівна

Як народжується слово / Н. Ф. Клименко. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Академперіодика, 2017. - 252 с. - ISBN 978-966-360-314-8 : 80.00

     У книжці доступно й цікаво розказано про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подано словотворчі моделі.
    Для учнів і викладачів середньої та вищої школи, всіх шанувальників рідного слова.

Отримано в дар

316.422:711.438(477)
Т654

Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т. А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. - К., 2017. - 298 с. - ISBN 978-966-02-8280-3 : 90.00

    Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України, які вимикають унаслідок децентралізації системи управління та модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу. Визначено основні структурно-функціональні зміни у демопоселенських структурах різної людності, економічній основі їхнього розвитку та соціальній сфері. Запропоновано стратегічні напрями зміцнення сільського поселенського потенціалу, орієнтовані на реалізацію соціальних пріоритетів державних програм розвитку сільських територій, поширення практики публічно-приватного партнерства та активізацію сільських територіальних громад у вирішенні проблем українського села. Запропоновано дієві інструменти впливу на цю сферу з боку держави і місцевогосамоврядування.
    Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки та соціальної політики, працівників у сфері державного управління, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей.

Отримано в дар

316.77:141.7:351.746.1
О-451

Ожеван Микола Андрійович

Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов. - К. : НІСД, 2017. - 272 с. - ISBN 978-966-554-294-3 : 150.00

    У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов'язаного з новою якістю технологічних втручань у природу людини. Розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознакитрансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху.
    Грунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови "цифрового суверенітету").
    Окремішньо проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу. Піддано грунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в контексті розпитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови національної інноваційної системи.
    Книга буде цікава широкому колу науковців, державних службовців та студентам.

Отримано в дар

502.175-047.36(477)
Б821

Борейко Владимир Евгеньевич

Критика сенокошения и иных регуляционных мероприятий на степных и других территориях строгого природоохранного режима (категория I-A MCOП/IUCN) / В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза. - К. : Логос, 2017. - 136 с. - (Охорона дикої природи ; Вип. 80). - ISBN 978-617-7442-92-9 : 55.00

    Книга посвящена критике сенокошения, искусственного выпаса, искусственных палов и других регуляционных мероприятий в объектах строгого природоохранного режима (категория I-A MCOП/IUCN) - природных заповедниках, заповедных урочищах, заповедных зонах биосферных заповедников, национальных природных парков и региональных ландшафтных парков.

Отримано в дар

339.9:620.9:502.1(477)
Г142

Гайдуцький Іван Павлович

Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика : монографія / І. П. Гайдуцький. - К. : ТОВ "ДКС центр", 2018. - 560 с. - ISBN 978-617-7300-13-6 : 140.00

    У монографії вперше в Україні представлено результати теоретичних та методологічних досліджень систем та механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку.
    Розкрито та обгрунтовано синергію процесів екологізації та глобалізації низьковуглецевого розвитку, методологію його ідентифікації, мотивації та інвестування.
Грунтовно проаналізовано національні та міжнародні системи і механізми мотивації низьковуглецевого розвитку та розроблено інституціональні засади формування глобальної системи мотивації низьковуглецевого розвитку.     Досліджено стан і особливості мотивації та інвестування низьковуглецевого розвитку в Україні.
    Розраховано на науковців, дослідників та фахівців-практиків.

Отримано в дар

811.161.2'373
П583

Поповський Анатолій Михайлович

Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А. М. Поповський. - Дніпро : Ліра, 2018. - 324 с. - ISBN 978-966-383-863-2 : 100.00

    У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню інародні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми.
    Це дослідження адресоване тим, хто прагне знати історичні процеси становлення літературної мови свого краю і звитяжних борців за її повнокровне функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Отримано в дар

811.111'42
К16

Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка : моногр. / Е. В. Бондаренко, А. П. Мартынюк, И. Е. Фролова [и др.] ; под ре. И. С. Шевченко. - Х. : ХНУ им. В.Н.Каразина, 2017. - 246 с. - ISBN 978-966-285-416-9 : 100.00

    Монография посвящена теоретическому осмыслению основополагающих принципов осмысления языка в рамках когнитивно-коммуникативной парадигмы, а также эпистемологической проблемы метода когнитивно-коммуникативных исследований. В работе систематизированы методологические и методические подходы, разработанные в Харьковской когнитивно-дискурсивной школе лингвистики, и обобщены практические данные когнитивно-дискурсивного анализа, соответствующие когнитивно-коммуникативной парадигме науки.
    Для лингвистов-когнитологов и дискурсологов, преподавателей, аспирантов, студентов филологических специальностей университетов.

Отримано в дар

811.161.2
Н354

Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.) / голова редкол. : Зорівчак Р.П. - Львів, 2017. - 294 с. : іл. - ISBN 978-617-10-0372-9 : 150.00

    У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка" (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.). Доповіді присвячено доробкові Юрія Олексійовича Жлуктенка в соціолінгвістиці,перекладознавстві, контрастивній лінгвістиці, методиці викладання мов, германістиці.
    Авторський колектив сподівається, що книжка зацікавить мовознавців, перекладознавців, перекладачів, викладачів української мови як іноземної, усіх, кому не байдуже Рідне Слово.

Отримано в дар

343
Т338

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Вип. 17 / редкол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько (співголови) та ін.; відп. за вип. О. Ф. Дьяченко. - Харків : Право, 2017. - 512 с. : іл. - 110.00

    

Отримано в дар

342
К431

Кириченко Юрій Вікторович

Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : монографія / Ю. В. Кириченко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 540 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi56/0041845.pdf. - ISBN 978-617-673-693-6 : 350.00

     У монографії розглянуто права людини як складне, багатоаспектне суспільне явище та стан йога наукового розроблення, особливості методології дослідження, джерела та класифікація прав і свобод людини і громадянина. Уперше в контексті європейського досвідуздійснено системний комплексний науковий аналіз змісту конституцій України та 42 держав континентальної Європи, правові системи яких належать до романо-германської правової сім'ї. Особлива увага приділена теоретичним і практичним проблемам конституційно-правового регулювання громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено співвідношення прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, доведено їх взаємозалежність і взаємовплив.
     Обгрунтовано теоретико-концептуальну модель конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Наукове осмислення проблем поєднується з конкретними пропозиціями щодо вдосконалення розділу II Конституції України.
     Для науково-педагогічних працівників, студентів, політиків, державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

Отримано в дар

002
З-867

Зоряна Антоніна Михайлівна

Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації : монографія / А. М. Зоряна. - К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. - 188 с. - ISBN 978-966-452-271-4 : 58.00

     Монографію присвячено комплексному дослідженню документного потоку перекладів як форми відображення міжкультурної комунікації в умовах всесвітньої глобалізації та інтернаціоналізації.
    У роботі розкриваються теоретичні та термінологічні питання перекладу та документного потоку перекладів в аспекті документознавства На прикладі перекладів українською та з української мови шляхом багатоаспектного аналізу документного потоку перекладів вивчається його структура, обсяг, динаміка та тенденції; визначаються форми міжкультурної комунікації та культури, з якими україномовна взаємодіє за кожною з форм. особливості їх взаємозв'язку. У тексті монографії представлено наочний матеріал у вигляді інфографіки, таблиць із статистичними даними та схем.
    У додатках наводяться бібліографічні списки перекладів за роками та основними розділами УДК, які стали базою для дослідження документного потоку.
    Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями документознавства, документних потоків, українського книговидання, перекладознавства. міжкультурної комунікації.

Отримано в дар

94(477)
І209

Іванова Людмила Георгіївна

Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст.): Історичні розвідки / Л. Г. Іванова. - К. : Фенікс, 2017. - 368 с. : іл. - ISBN 978-966-136-462-1 : 85.00

     У цьому виданні на основі широкою кола архівних та друкованих джерел реконструйовано складні процеси - етапи, тенденції, розвиток, форми, персоналії українського національного відродження з акцентом на протистояння російській імперській ідеології та польсько-шляхетській державницькій концепції. На сторінках книги відтворено український контекст та загальне тло, на якому розгорталась творча діяльність та політичні практики видатних українських інтелектуалів М. Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича, В. Гнилосирова, А. Шиманова, В. Лободи та інших діячів, які стали на захист української цивілізаційної ідентичності в мовно-культурному просторі й політичному поступі.

Отримано в дар

342
І476

Ільков Василь Васильович

Джерела права в адміністративному судочинстві: теорія та правозастосування : монографія / В. В. Ільков. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 380 с. - ISBN 978-966-383-867-0 : 140.00

     У монографії досліджено теоретичні, правозастосовні та процесуальні основи джерел права в адміністративному судочинстві України. Досліджується правова природа, система та властивості джерел права в адміністративному судочинстві. Аналізуються питання застосування джерел права при розгляді окремих публічно-правових спорів, досліджується зарубіжний досвід, висвітлюються особливості судової практики як джерела права в адміністративному судочинстві.
    Для науковців, ад'юнктів та аспірантів, викладачів, слухачів та студентів юридичних ВНЗ, практичних працівників юридичних установ, суддів.

Отримано в дар

821.161.2
Т462

Тіховська Тетяна

Чому дзвентять цикади / Т. Тіховська. - К. : Логос, 2018. - 200 с. - ISBN 978-617-7442-95-9 : 62.00

     Спокусившись обіцянками царської Росії, на Миколаівщину з Німеччини переїхала родина лютеран. Разом з іншими емігрантами переселенці заклали колонію Карлсруе, що перетворилася на заможне село. З собою родина привезла коштовну реліквію - вівтарний хрест,за яким згодом полюватиме поплічник фашистів. З початком Першої світової війни прикордонні землі було вирішено зачистити від етнічних німців, а їхнє майно продати за безцінь. Від колишньої пишноти Карлсруе не залишилося й сліду. А після Другої світової німців в колонії майже не лишилося. З численної колись родини дивом вижив один єдиний нащадок. Дивом чи його врятувала замурована в бурштині цикада?

Отримано в дар

902
С773

Старожитності Лівобережного Подніпров'я - 2017 : зб. наук. пр. Пам'яті М. Я. Рудинського (1887 - 1958) / наук. і відп. ред. О. Б. Супруненко. - К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. - 168 с. - ISBN 978-966-8999-87-1 : 40.00

     Вмішені статті і публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя та Північно-Західного Причорномор'я, присвячені пам'яті видатного українського археолога, доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887 - 1958). Видання включає наукові праці з історії археології, археології кам'яного, бронзового віку, скіфської епохи, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження вченого. Для археологів, істориків, пам'яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

Отримано в дар

504
Р836

Рудько Георгій Ілліч

Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова / Г. І. Рудько, О. І. Бондар, С. Г. Білявський ; за заг. ред. Г. І. Рудька. - К. ; Чернівці : Букрек, 2018. - 332 с. - ISBN 978-966-399-936-4 : 150.00

     Регіон Керченського півострова завжди відіграватиме значну роль в економіці Криму й України завдяки наявності на його території важливих сировинних ресурсів (нафта, газ, залізні руди, лікувальні грязі, вода), природно-історичних пам'яток, сприятливих фізико-географічних умов (клімат, транспортні шляхи). Східна частина Криму на сьогодні найменш освоєна щодо перспектив для ефективного розвитку рекреаційно-туристичної галузі. Наукове дослідження спрямоване на визначення й оцінку ступеня негативного впливуна довкілля основних чинників екологічних небезпек, розробку рекомендацій для підвищення якості екологічної політики в регіоні.
    Вперше визначено, схарактеризовано й класифіковано чинники екологічної безпеки, розроблено методику екологічної паспортизаціїнебезпечних об'єктів техногенної діяльності на узбережжі та морському шельфі, створено типові екологічні паспорти; вдосконалено методику екологічного аудиту морських прибережних екосистем; розроблено геоекологічні карти узбережжя та класифікацію чинників екологічної безпеки за ступенем екологічного ризику.
    Розроблені й рекомендовані суб'єктам господарювання типові екологічні паспорти об'єктів техногенної діяльності на узбережжі та морі дадуть можливість підвищити ефективність і якість екологічного контролю, посилити екологічну безпеку, спрямувати екологічну політику в регіоні на забезпечення збереження навколишнього природного середовища, розроблення та вдосконалення місцевих і регіональних програм екологічно збалансованого розвитку.
    Для фахівців природоохоронних та управлінських органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів для використання при вивченні екологічних проблем Чорного моря й узбережжя Керченського півострова.

Отримано в дар

553
Р836

Рудько Георгій Ілліч

Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні / Г. І. Рудько, В. Г. Григіль, Г. В. Сімаченко ; за заг. ред. Г. І. Рудька. - К. ; Чернівці : Букрек, 2017. - 368 с. - ISBN 978-966-399-916-6 : 150.00

     Проаналізовано перспектииви видобутку сланцевого газу в різних країнах світу й виконано огляд вивченості проблеми екологічної безпеки під час розробки родовищ сланцевого газу в Україні та світі. Охарактеризовано геологічні передумови та екологічні загрози, перспективи видобутку та екологічні наслідки розробки сланцевого газу на Олеській та Юзівській площах.
    Розкрито технологічні особливості, стадійність освоєння родовищ сланцевого газу та застосування технології гідророзриву пласта, диференційовано вплив розробки родовищ сланцевого газу на навколишнє природне середовище, наведено головні чинники екологічної небезпеки в межах перспективних на нетрадиційний газ регіонів України, окреслено шляхи мінімізації ризиків забруднення підземних вод внаслідок видобування сланцевого газу. Наведено методику оцінки ресурсів газу сланцевих товщ.
    Для геологів, екологів, науковців, фахівців, які займаються питаннями пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Отримано в дар

553
Р836

Рудько Георгій Ілліч

Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка / Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк ; за заг. ред. Г. І. Рудька. - К. ; Чернівці : Букрек, 2017. - 240 с. - ISBN 978-966-399-904-3 : 150.00

     Виконано комплексний аналіз палеогеографічних умов формування, геологічної будови та поширення покладів бурштину, наведено їх геолого-промислову характеристику. Розглянуто теоретичні й методичні аспекти геолого-економічної оцінки родовищ і проявів бурштину. Дано прогнозну оцінку перспектив відкриття нових родовищ бурштину на території України. Описано екологічні наслідки видобування бурштину та шляхи їх подолання. Наведено правові аспекти освоєння родовищ бурштину в Україні.
    Для геологів, науковців, фахівців, які займаються проблемами родовищ корисних копалин, а також студентів геологічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

Отримано в дар

341
Р91

Precedent UA - 2016 / Лутковська Валерія, Щепоткіна Валентина, Капустинський Віктор, Бабанли Расім та ін. - К. : КВІЦ, 2017. - 326 с. - ISBN 978-617-697-073-6 : 130.00

     У цій збірці представлені результати дослідження "PRECEDENT UA – 2016", проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини спільно з Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування українськими судами 116 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України за період з 1 січня 2006 року по 2 серпня 2016 року. Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів то студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Отримано в дар

330
Д132

Давимука Степан Антонович

Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. - Львів, 2017. - 528 с. - ISBN 978-966-02-8416-6 : 160.00

    У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти креативного сектору економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку креативних індустрій в Україні, а також визначено проблеми і перешкоди на шляху їх розбудови на регіональному рівні.
    Розроблено пропозиції щодо формування державної культурної політики та механізмів її реалізації, запропоновано концептуальні засади регіональної економічної політики у напрямі формування креативних кластерів і створення інноваційної екосистеми в ролі складової креативного інституційного середовища в умовах здійснення політики децентралізації та інтеграції.
    Розраховано на наукових працівників, державних службовців, фахівців. менеджерів підприємств і організацій, креативних підприємців, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке коло читачів.

Отримано в дар

351
D49

Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine. - K. : NISS, 2017. - 184 p. - ISBN 978-966-554-284-1 : 80.00

    This publication presents a multiyear work of experts and scholars from the National Institute for Strategic Studies (Energy Security and Technogenic Safety field of research) on implementing in Ukraine the best world policies and practices in the fieldof critical infrastructure protection.
    The publication summarizes these efforts and presents legislative and conceptual documents, analytical and review articles addressing the issues of introduction of the critical infrastructure protection concept inUkraine. It is the first collection in English showing both the status of progress achieved and problems to be resolved by Ukraine to ensure the level of critical infrastructure protection and resilience adequate to contemporary challenges and threats.
    The publication is intended for foreign partners cooperating with Ukraine in the fields of national security, critical infrastructure protection, crisis management, etc. It also will be of use for representatives of Ukrainian public authorities, law enforcement and intelligence agencies, state and private companies, scholars, experts and all of those who interested in the topic of critical infrastructure protection and resilience and related issues.

Отримано в дар

334
П784

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки. - Запоріжжя, 2017. - 88 с. - 60.00

    

Отримано в дар

821.162.1
В645

Возняк Тарас

Judaica Galiciensia / Т. Возняк. - К. : Дух і Літера, 2017. - 548 с. - ISBN 978-966-378-507-3

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену галицького єврейства і українсько-еврейських відносин як в історичній перспективі, так і на сучасному етапі.
    Друга частина книги є своєрідним інтелектуальним путівником по вже не існуючому, проте надзвичайно цікавому, світі галицьких єврейських містечок - штетлів. Ця частина книги побудована як інтелектуальні подорожі до визначних осіб, яких дав світуцей цікавий єврейський універсум.

Отримано в дар

821.162.1
В645

Возняк Тарас

Бруно Шульц. Повернення / Т. Возняк. - Львів, 2012. - 217 с. - ISBN 978-966-7022-96-9

Отримано в дар

82
В645

Возняк Тарас

Бруно Шульц. Повернення / Т. Возняк. - Львів : Літопис, 2017. - 196 с. - ISBN 978-966-8853-69-2

     Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка описує повернення творчості польсько-єврейського письменника та художника світової слави Бруно Шульца до українського культурного контексту.
    Друга частина книги складається з перекладів Тараса Возняка творів Бруно Шульца.

Отримано в дар

811.161.2
В645

Возняк Тарас

О-мовлення місця / Т. Возняк. - К. : Дух і Літера, 2017. - 468 с. - ISBN 978-966-378-529-5

     Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є пробою формального підходу до опису семантичного простору мови.
    Друга частина книги в українському мовному матеріалі показує як місце ставиться для нас через мову.
    Третя частина є метафоричною і метафізичною пригодою - спробою показати ставлення не місця взагалі, а його конкретних локацій - долів, верхів, річок, рівнин.

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Post-Ющенко / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 121 с. - ISBN 978-966-378-185-3

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенко. Довга прелюдія / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 264 с. - ISBN 978-966-378-183-9

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенко. Втрата сподівань / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 201 с. - ISBN 978-966-378-184-6

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-378-182-2

Отримано в дар

94(4)
Ф86

Фредро Александр

Сім мішків гречаної вовни : спогади про наполеонівську епоху / А. Фредро ; переклад Андрія Павлишина. - Львів : Незалежний культурологічний часопис "Ї", 2013. - 297 с. - ISBN 978-966-397-175-6

Отримано в дар

141
Г13

Гадамер Ганс-Георг

Вірші і розмова : есе / Г. Гадамер ; пер. з нім. - Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2002. - 188 с. - (Бібліотека журналу " Ї "). - ISBN 966-537-110-Х : 15.00

    До книжки есеїстики видатного німецького філософа-герменевта Ганса-Георга Гадамсра увійшли вибрані тексти 1966-1989 рр., які містять спроби наблизитися до вірша. Золоті сторінки німецькомовної поезії Гадамер прагне осмислити власне як уважний читач, не претендуючи на вичерпний літературознавчий аналіз.

Отримано в дар

821.162.1
Г85

Гринберг Генрик

Дрогобич, Дрогобич... / Г. Гринберг. - Львів : Журнал "Ї" ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 391 с. - ISBN 978-966-668-295-9

Отримано в дар

821.162.1
Г123

Гавпт Зигмунт

Баскійський диявол / З. Гавпт. - Львів, 2014. - 212 с. - ISBN 978-9663-97-175-9

Отримано в дар

111
В645

Возняк Тарас

Фainomeno місця : збірка епіфаній / Т. Возняк. - Львів, 2014. - 105 с. - ISBN 978-966-971-176-6

Отримано в дар

821.161.2
В645

Возняк Тарас

Та мета та фізіка Карпат / Т. Возняк. - Львів, 2011. - 200 с. - ISBN 978-966-2405-77-4

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософські есе / Т. Возняк. - Львів, 2009. - 200 с. - ISBN 978-966-7007-78-2

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософічні есе / Т. Возняк. - Львів, 2016. - 588 с. - ISBN 978-966-378-416-8

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену міста, міської самоорганізації, вбудовування людини у міський соціум, міста як "форматизатора" людини, і людини, як творця міста.
    Друга частина книги охоплює широке коло екзистенційних проблем людини та суспільства у сучасному світі. Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться філософськими проблемами сучасності.

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософічні есе / Т. Возняк. - Львів, 2016. - 588 с. - ISBN 978-966-378-416-8

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену міста, міської самоорганізації, вбудовування людини у міський соціум, міста як "форматизатора" людини, і людини, як творця міста.
    Друга частина книги охоплює широке коло екзистенційних проблем людини та суспільства у сучасному світі. Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться філософськими проблемами сучасності.

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму / Т. Возняк. - Львів, 2014. - 457 с. - ISBN 978-966-397-174-2

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода / Т. Возняк. - Львів, 2013. - 545 с. - ISBN 978-966-397-174-2

Отримано в дар

821.161.2
В645

Возняк Тарас

Філософія мови / Т. Возняк. - Львів, 2009. - 176 с. - ISBN 978-966-7007-76-8

Отримано в дар

821.161.2
С44

Сковорода Григорій

Найкраще / Г. Сковорода. - Львів : Terra Incognita, 2017. - 320 с. - (Українська езотерика). - ISBN 978-966-97596-8-9

     До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають "золотий фонд" сковородинської спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати їхнього автора серед молоді.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

94
Ф423

Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс : моногр. / за наук. ред.: Г. М. Васильчука, О. М. Маклюк, М. М. Бессонової. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018. - 386 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041784.pdf. - ISBN 978-966-2672-41-1

     У монографії подано наукове осмислення широкого кола проблем, пов'язаних із вивченням різних форм пропаганди в історичному контексті від початку XX століття до сучасності; проаналізована специфіка пропаганди та антипропаганди у сучасному світовому медіапросторі та особливості її сприйняття різними категоріями населення.
     Для широкого кола науковців: істориків, соціологів, політологів, філософів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою соціальних комунікацій.

Отримано в дар

94
П817

Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 лютого 2018 р.) / редкол.: М. О. Фролов, В. І. Мільчева, О. М. Маклюк, С. С. Черкасов, К. О. Шимкевич, Р. Б. Шиханов. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018. - 406 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041783.pdf. - ISBN 978-966-2672-42-8

     У збірнику містяться статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє".

Отримано в дар

392
В411

Віват Ганна Іванівна

Традиції українського харчування / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2016. - 288 с. - ISBN 978-966-413-577-8 : 85.00

     Робота присвячена студіюванню історії розвитку української традиційної кухні, описові культури харчування українців, а також старовинних способів заготівлі, зберігання та технологій приготування харчових продуктів як елементів матеріальної культури. Розрахована на студентів-харчовиків, а також антропологів, етнологів, етнографів, екологів, економістів, істориків, культурологів, теологів, філологів, філософів, фольклористів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку народної культури, зокрема традиціямиукраїнського харчування.

Отримано в дар

811.161.2
В411

Віват Ганна Іванівна

Їжа в пареміях: на перетині культур / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2017. - 296 с. - ISBN 978-966-413-601-0 : 85.00

     Робота присвячена студіюванню історії розвитку української традиційної кухні, описові культури харчування українців, а також старовинних способів заготівлі, зберігання та технологій приготування харчових продуктів як елементів матеріальної культури. Розрахована на студентів-харчовиків, а також антропологів, етнологів, етнографів, екологів, економістів, істориків, культурологів, теологів, філологів, філософів, фольклористів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку народної культури, зокрема традиціямиукраїнського харчування.

Отримано в дар

811.161.2
В411

Віват Ганна Іванівна

Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начинання різних регіонів України : монографія / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2015. - 384 с. - ISBN 978-966-413-552-5 : 85.00

     Робота присвячена описові старовинних та діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України, а також студіюванню старовинних способів їхнього приготування та зберігання для ознайомлення читача з культурними надбаннями українців у харчовій галузі, зокрема, в кулінарії.

Отримано в дар

34(03)
У455

Українсько-німецький/німецько-український словник юридичний термінів : близько 10 тисяч термінів / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко; кол. авт.: Т.О. Коломоєць (голова) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 326 с. - ISBN 978-966-916-427-8 : 140.00

     Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин "Українсько-російського словника юридичних термінів" та "Російсько-українського словника юридичних термінів", містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожномуіз них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник розрахованийна учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

Отримано в дар

342.9
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Правове регулювання державної служби : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Право" освітньої програми "Правознавство" / Т. О. Коломоєць, А. А. Шарая. - Запоріжжя : ВД "Гельветика", 2017. - 80 с. - ISBN 978-966-916-215-1 : 40.00

     У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік питань для публічного обговорення, нормативно-правових актів для ознайомлення, завдання-тренінги, завдання на порівняння, моделювання ситуацій, аналітичні завдання, зошит для лекційних занять, підсумковий тест, а також перелік рекомендованої літератури.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

343
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України : науково-практичний нарис / Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2018. - 40 с. - ISBN 978-966-916-452-0 : 25.00

     У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань "спеціальних обмежень", встановлених для осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку визначення меж щодо одержання подарунків, різновидів подарунків, правил поводження із ними та відповідальності за недотримання встановлених вимог. Висвітлюються проблемні питання та можливі напрямки їх вирішення.
     Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів

Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет