Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2018


821.162.1
В645

Возняк Тарас

Judaica Galiciensia / Т. Возняк. - К. : Дух і Літера, 2017. - 548 с. - ISBN 978-966-378-507-3

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену галицького єврейства і українсько-еврейських відносин як в історичній перспективі, так і на сучасному етапі.
    Друга частина книги є своєрідним інтелектуальним путівником по вже не існуючому, проте надзвичайно цікавому, світі галицьких єврейських містечок - штетлів. Ця частина книги побудована як інтелектуальні подорожі до визначних осіб, яких дав світуцей цікавий єврейський універсум.

Отримано в дар

821.162.1
В645

Возняк Тарас

Бруно Шульц. Повернення / Т. Возняк. - Львів, 2012. - 217 с. - ISBN 978-966-7022-96-9

Отримано в дар

82
В645

Возняк Тарас

Бруно Шульц. Повернення / Т. Возняк. - Львів : Літопис, 2017. - 196 с. - ISBN 978-966-8853-69-2

     Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка описує повернення творчості польсько-єврейського письменника та художника світової слави Бруно Шульца до українського культурного контексту.
    Друга частина книги складається з перекладів Тараса Возняка творів Бруно Шульца.

Отримано в дар

811.161.2
В645

Возняк Тарас

О-мовлення місця / Т. Возняк. - К. : Дух і Літера, 2017. - 468 с. - ISBN 978-966-378-529-5

     Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є пробою формального підходу до опису семантичного простору мови.
    Друга частина книги в українському мовному матеріалі показує як місце ставиться для нас через мову.
    Третя частина є метафоричною і метафізичною пригодою - спробою показати ставлення не місця взагалі, а його конкретних локацій - долів, верхів, річок, рівнин.

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Post-Ющенко / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 121 с. - ISBN 978-966-378-185-3

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенко. Довга прелюдія / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 264 с. - ISBN 978-966-378-183-9

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенко. Втрата сподівань / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 201 с. - ISBN 978-966-378-184-6

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко / Т. Возняк. - Львів, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-378-182-2

Отримано в дар

94(4)
Ф86

Фредро Александр

Сім мішків гречаної вовни : спогади про наполеонівську епоху / А. Фредро ; переклад Андрія Павлишина. - Львів : Незалежний культурологічний часопис "Ї", 2013. - 297 с. - ISBN 978-966-397-175-6

Отримано в дар

141
Г13

Гадамер Ганс-Георг

Вірші і розмова : есе / Г. Гадамер ; пер. з нім. - Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2002. - 188 с. - (Бібліотека журналу " Ї "). - ISBN 966-537-110-Х : 15.00

    До книжки есеїстики видатного німецького філософа-герменевта Ганса-Георга Гадамсра увійшли вибрані тексти 1966-1989 рр., які містять спроби наблизитися до вірша. Золоті сторінки німецькомовної поезії Гадамер прагне осмислити власне як уважний читач, не претендуючи на вичерпний літературознавчий аналіз.

Отримано в дар

821.162.1
Г85

Гринберг Генрик

Дрогобич, Дрогобич... / Г. Гринберг. - Львів : Журнал "Ї" ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 391 с. - ISBN 978-966-668-295-9

Отримано в дар

821.162.1
Г123

Гавпт Зигмунт

Баскійський диявол / З. Гавпт. - Львів, 2014. - 212 с. - ISBN 978-9663-97-175-9

Отримано в дар

111
В645

Возняк Тарас

Фainomeno місця : збірка епіфаній / Т. Возняк. - Львів, 2014. - 105 с. - ISBN 978-966-971-176-6

Отримано в дар

821.161.2
В645

Возняк Тарас

Та мета та фізіка Карпат / Т. Возняк. - Львів, 2011. - 200 с. - ISBN 978-966-2405-77-4

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософські есе / Т. Возняк. - Львів, 2009. - 200 с. - ISBN 978-966-7007-78-2

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософічні есе / Т. Возняк. - Львів, 2016. - 588 с. - ISBN 978-966-378-416-8

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену міста, міської самоорганізації, вбудовування людини у міський соціум, міста як "форматизатора" людини, і людини, як творця міста.
    Друга частина книги охоплює широке коло екзистенційних проблем людини та суспільства у сучасному світі. Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться філософськими проблемами сучасності.

Отримано в дар

165
В645

Возняк Тарас

Філософічні есе / Т. Возняк. - Львів, 2016. - 588 с. - ISBN 978-966-378-416-8

    Перша частина книги українського культуролога, головного редактора культурологічного Журналу "Ї" Тараса Возняка є спробою описати деякі аспекти феномену міста, міської самоорганізації, вбудовування людини у міський соціум, міста як "форматизатора" людини, і людини, як творця міста.
    Друга частина книги охоплює широке коло екзистенційних проблем людини та суспільства у сучасному світі. Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться філософськими проблемами сучасності.

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму / Т. Возняк. - Львів, 2014. - 457 с. - ISBN 978-966-397-174-2

Отримано в дар

94(477)
В645

Возняк Тарас

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода / Т. Возняк. - Львів, 2013. - 545 с. - ISBN 978-966-397-174-2

Отримано в дар

821.161.2
В645

Возняк Тарас

Філософія мови / Т. Возняк. - Львів, 2009. - 176 с. - ISBN 978-966-7007-76-8

Отримано в дар

821.161.2
С44

Сковорода Григорій

Найкраще / Г. Сковорода. - Львів : Terra Incognita, 2017. - 320 с. - (Українська езотерика). - ISBN 978-966-97596-8-9

     До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають "золотий фонд" сковородинської спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати їхнього автора серед молоді.
    Для широкого кола читачів.

Отримано в дар

94
Ф423

Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс : моногр. / за наук. ред.: Г. М. Васильчука, О. М. Маклюк, М. М. Бессонової. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018. - 386 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041784.pdf. - ISBN 978-966-2672-41-1

     У монографії подано наукове осмислення широкого кола проблем, пов'язаних із вивченням різних форм пропаганди в історичному контексті від початку XX століття до сучасності; проаналізована специфіка пропаганди та антипропаганди у сучасному світовому медіапросторі та особливості її сприйняття різними категоріями населення.
     Для широкого кола науковців: істориків, соціологів, політологів, філософів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою соціальних комунікацій.

Отримано в дар

94
П817

Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 лютого 2018 р.) / редкол.: М. О. Фролов, В. І. Мільчева, О. М. Маклюк, С. С. Черкасов, К. О. Шимкевич, Р. Б. Шиханов. - Запоріжжя : Інтер-М, 2018. - 406 с. - Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0041783.pdf. - ISBN 978-966-2672-42-8

     У збірнику містяться статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє".

Отримано в дар

392
В411

Віват Ганна Іванівна

Традиції українського харчування / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2016. - 288 с. - ISBN 978-966-413-577-8 : 85.00

     Робота присвячена студіюванню історії розвитку української традиційної кухні, описові культури харчування українців, а також старовинних способів заготівлі, зберігання та технологій приготування харчових продуктів як елементів матеріальної культури. Розрахована на студентів-харчовиків, а також антропологів, етнологів, етнографів, екологів, економістів, істориків, культурологів, теологів, філологів, філософів, фольклористів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку народної культури, зокрема традиціямиукраїнського харчування.

Отримано в дар

811.161.2
В411

Віват Ганна Іванівна

Їжа в пареміях: на перетині культур / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2017. - 296 с. - ISBN 978-966-413-601-0 : 85.00

     Робота присвячена студіюванню історії розвитку української традиційної кухні, описові культури харчування українців, а також старовинних способів заготівлі, зберігання та технологій приготування харчових продуктів як елементів матеріальної культури. Розрахована на студентів-харчовиків, а також антропологів, етнологів, етнографів, екологів, економістів, істориків, культурологів, теологів, філологів, філософів, фольклористів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку народної культури, зокрема традиціямиукраїнського харчування.

Отримано в дар

811.161.2
В411

Віват Ганна Іванівна

Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начинання різних регіонів України : монографія / Г. І. Віват. - Одеса : ВМВ, 2015. - 384 с. - ISBN 978-966-413-552-5 : 85.00

     Робота присвячена описові старовинних та діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України, а також студіюванню старовинних способів їхнього приготування та зберігання для ознайомлення читача з культурними надбаннями українців у харчовій галузі, зокрема, в кулінарії.

Отримано в дар

34(03)
У455

Українсько-німецький/німецько-український словник юридичний термінів : близько 10 тисяч термінів / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко; кол. авт.: Т.О. Коломоєць (голова) та ін. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 326 с. - ISBN 978-966-916-427-8 : 140.00

     Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин "Українсько-російського словника юридичних термінів" та "Російсько-українського словника юридичних термінів", містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожномуіз них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник розрахованийна учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

Отримано в дар

342.9
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Правове регулювання державної служби : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Право" освітньої програми "Правознавство" / Т. О. Коломоєць, А. А. Шарая. - Запоріжжя : ВД "Гельветика", 2017. - 80 с. - ISBN 978-966-916-215-1 : 40.00

     У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік питань для публічного обговорення, нормативно-правових актів для ознайомлення, завдання-тренінги, завдання на порівняння, моделювання ситуацій, аналітичні завдання, зошит для лекційних занять, підсумковий тест, а також перелік рекомендованої літератури.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Отримано в дар

343
К612

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України : науково-практичний нарис / Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2018. - 40 с. - ISBN 978-966-916-452-0 : 25.00

     У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань "спеціальних обмежень", встановлених для осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку визначення меж щодо одержання подарунків, різновидів подарунків, правил поводження із ними та відповідальності за недотримання встановлених вимог. Висвітлюються проблемні питання та можливі напрямки їх вирішення.
     Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів

Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет