Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Журнали України передплачені бібліотекою на 2021 рік


Журнали України

Журнал: Prima interiorПеріодичність: Виходить 6 раз на рік
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Travel Professional Magazine
Періодичність: Виходить 6 раз на рік
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Авиационно-космическая техника и технология
Періодичність: Виходить 6 раз на рік
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Автошляховик України
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Археологія
Періодичність: Виходить двічі на півріччя
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Аспекти публічного управління
Періодичність: Виходить 6 раз на рік
Місце збереження: Читальний зал для викладачів (к. 134)

Журнал: Бібліотечка Дивослова
Періодичність: Виходить 12 разів на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Безпека життєдіяльності
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Вища освіта України
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Вища школа
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченко. Серія "Історія"
Періодичність: Виходить 5 разів на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Вісник Національної академії правових наук України
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Дивослово + Бібліотечка Дивослова. Комплект
Періодичність: Виходить щомісячно
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Дошкільне виховання
Періодичність: Виходить щомісячно
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Економіка і прогнозування
Періодичність: Виходить один раз на квартал
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Економіка України
Періодичність: Виходить 12 раз на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Електротехніка і електромеханіка
Періодичність: Виходить 6 разів на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України
Періодичність: Виходить 2 рази на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Землевпорядний вісник

Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Періодичність: Виходить один раз на 2 місяці
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Інвестиції: практика та досвід
Періодичність: Виходить 6 разів на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Іноземні мови
Періодичність: Виходить щоквартально
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Інформаційний збірник для освітян
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Історія в рідній школі
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Кадровик.UA
Періодичність: Виходить один раз на місяць
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Казна України
Періодичність: Виходить 8 разів на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Кибернетика и системный анализ
Періодичність: Виходить раз на два місяці
Наукометричні бази: Scopus, Web of Science
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Київ
Періодичність: Виходить раз на два місяці
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Комп'ютер у школі та сім'ї
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Ландшафт и архитектура
Періодичність: Виходить один раз на два місяці
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Лісовий і мисливський журнал
Періодичність: Виходить один раз на два місяці
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Мистецтво та освіта
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Міжнародний туризм
Періодичність: Виходить раз на два місяці
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Мовознавство
Періодичність: Виходить раз на два місяці
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Народна творчість та етнологія
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Наука та іновації
Періодичність: Виходить 6 разів на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»
Періодичність: Виходить щомісяця
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Нелінійні коливання
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Особлива дитина: навчання і виховання
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Право України. Юридичний журнал
Періодичність: Виходить щомісяця
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Проблеми міцності
Періодичність: Виходить 6 разів на рік
Фахове видання
Наукометричні бази: Scopus / WoS Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Промислове будівництво та інженерні споруди
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Слово і Час
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Системні дослідження та інформаційні технології
Періодичність: Виходить 4 рази на рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Теоретическая и экспериментальная химия
Періодичність: Виходить один раз на два місяці
Наукометричні бази: Scopus, Web of Science
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Теорія і практика управління соціальними системами
Періодичність: Виходить щоквартально
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Українська мова
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Українська мова і література в школі
Періодичність: Виходить один раз на місяць
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Український історичний журнал
Періодичність: Виходить 6 раз на рік
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Український математичний журнал
Періодичність: Виходить щомісяця
Фахове видання
Наукометричні бази: Scopus / WoS
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Український метрологічний журнал
Періодичність: Виходить щоквартально
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Український педагогічний журнал
Періодичність: Виходить щоквартально
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Учитель початкової школи
Періодичність: Виходить щомісяця
Фахове видання
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Фінансовий контроль
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Хімія и технологія води
Періодичність: Виходить 6 раз рік
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)

Журнал: Юридична Україна
Періодичність: Виходить щомісяця
Місце збереження: Сектор видачі періодики (к.134,137)© 2017 Запорізький національний університет