Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2019 року349.41(477)(094.4)
З-513

Земельний кодекс України : станом на 28 берез. 2019 р. : (відп. офіц. тексту). - Харків : Право, 2019. - 156 с. - ISBN 978-966-937-602-2 : 35,00

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 28 березня 2019 року


349.6(477)
П685

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2014. - 120 с. : портр. - (Харківська наукова школа екологічного права). - ISBN 978-966-458-662-4 : 200.00

     Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано правові засади державної екологічної політики у сфері охорони довкілля, науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку законодавства про охорону довкілля, організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з відходами, міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони довкілля. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення механізму правової охорони довкілля.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями екологічного питання.


349.6(477)(094.4/.5)
М193

Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович

Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" : із змін. станом на 1 верес. 2017 р. / Малишева Наталія Рафаелівна, Єрофеєв Микола Іванович. - Харків : Право, 2017. - 416 с. : портр. - ISBN 978-966-937215-4 : 270.00

     Видання містить постатейний коментар до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" зі змінами станом на 1 вересня 2017 р. У Коментарі також враховані зміни, що будуть унесені до Закону з 18 грудня 2017 р., після введення в дію Закону про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 р.
     Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним законодавством.


349.6(477)
Т822

Туліна Ельбіс Євгенівна

Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна. - Харків : Право, 2017. - 216 с. - ISBN 978-966-937-227-7 : 160.00

     Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного світу. У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного світу, суб'єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов'язки, підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій царині. Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин щодо здійснення окремих видів використання рослинного світу.
     Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, юристів-практиків і фахівців у сфері екологічного права.


342.9(477)(075.8)
А313

Адміністративна процедура : навч. посіб. / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2019. - 206 с. - ISBN 978-966-937-658-9 : 200.00

     У виданні представлено матеріал, що пропонується для вивчення студентами дисципліни "Адміністративна процедура". Зміст навчального посібника відображає: структуру програми, за якою дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
     Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, практикуючих юристів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування.


342.9(477)(075.8)
О-753

Основи публічного адміністрування : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун [та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхвної. - Харків : Право, 2018. - 172 с. - ISBN 978-966-937 : 120.00

     У навчальному посібнику висвітлені основні питання курсу "Основи публічного адміністрування" для студентів другого (магістерського) рівня юридичних ВНЗ. Враховане новітнє законодавство, а також практика публічного адміністрування.
     Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування.


070:004.77:654.19(075.8)
К328

Квіт Сергій Миронович

Масові комунікації : [підручник] / С. М. Квіт. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 352 с. - (Могилянський підручник). - ISBN 978-966-518-752-3. - 978-966-2410-99-0 : 250,00

     Друге видання підручника С. Квіта "Масові комунікації" зосереджується на вивченні медіагалузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, новітнім українським революціям, медіареформам, журналістській освіті, новим медіа і глобальним викликам. Розглядаються такі феномени, як постправда, гібридна війна, фейкова медіареальність, а також діяльність фактчекінгових організацій і аналітичних центрів. До другого видання було додано низку популярних теорій масових комунікацій, серед яких теорії глокалізації, морального розмежування, медіатизації, також нормативні теорії: трьох моделей преси та модель журналістських цінностей. Підготовка цього видання стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, підтримці Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта та співпраці зі Стенфордським університетом (США). Підручник призначений для студентів ЗВО, які навчаються за спеціальностями "журналістика", "соціологія", "політологія", а також, для експертів і дослідників медіа.


821.161.2'06
Л63

Лис Володимир Савович

Стара холера : роман / В. С. Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. : портр. - ISBN 978-617-12-4949-3 : 90.00

     Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала на все життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб... А на старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани та відчайдухи, "дідусі-розбійники", вирішують одружити цих двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу... І тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди з поліського села...


821.161.2'06
Т86

Тур-Коновалов Костянтин

Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 224 с. - ISBN 978-617-12-5089-5 : 63.00

     Січень 1918 року видався холодним. До Києва наближаються більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Олекса та Андрій до нестями закохані в інститутку Софію, але обидва мусять стати на захист молодої держави та рідного міста. Несподівано спалахує повстання на заводі "Арсенал", і на боротьбу із заколотниками відправляють усе боєздатне військо. Супроти численної армії Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій за найдорожче...


611.7
Г52

Главчев Юрий Николаевич

Позвоночник - провокатор всех болезней / Ю. Н. Главчев. - 3-е изд. - Москва : Ганга, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906154-50-7 : 139.50

     "Позвоночник — провокатор всех болезней" — третье издание книги народного целителя-костоправа Юрия Главчева. В ней он изложил приемы и методы лечения, основанные на многовековом опыте врачевателей разных стран. Более 25 лет Юрий Николаевич использует их для оздоровления людей, приезжающих к нему со всего мира.
     Это издание знакомит читателей с самым широким спектром деятельности автора в области нетрадиционной медицины. Юрий Главчев видит мир и человека по-своему. В иных или других красках. Именно эти краски (цвета) дают ему полную информацию о состоянии здоровья пациентов.
     Для широкого круга читателей, а особенно тех, кто заботится о своем здоровье.
     Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Інтернат : роман / С. В. Жадан. - [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-97679-0-5 : 170,00

     ...Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі... ...Січень 2015 року Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім...


821.161.2'06
Д217

Дашвар Люко

Село не люди : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 272 с. - ISBN 978-966-343-741-5(дод.наклад) : 85.00

    


821.161.2'06
К597

Кокотюха Андрій

Червоний : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-12-1475-0 : 55,00

     Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборам ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному до смаги підкорити своїй волі ув'язнених. Як це було, розкажуть три свідки, три запеклих вороги Данила: міліціонер, чекіст і в'язень-червоноармієць. Не шукайте Червоного ані серед живих, ані серед мертвих, шукайте серед овіяних легендою!


821.161.2'06
Ж15

Жадан Сергій Вікторович

Месопотамія : збірка / С. В. Жадан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-12-1457-6 : 65,00

     "Месопотамія" — це дев'ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень. Усі тексти — про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім — у вірші. Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор — тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана
© 2017 Запорізький національний університет