Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Дари в бібліотеку 2020


821.161.2.0'06-32-94
К532

Книга Добра : міжнародний соціальний проект / авт. ідеї: А. Лютюк, В. Вишиванюк ; упоряд.: В. Плахта, Л. Бондарчук. - Вінниця : ТД Едельвейс і К, 2018. - 288 с. : іл. - ISBN 978-617-7237-52-4 : 120.00


     У цій книзі зібрано й упорядковано сто історій про добро. Герої книги — діти та дорослі з усіх регіонів України — розповідають про добро не лише як категорію етики чи морального блага, а про добро як неодмінний атрибут людини, без якого світ не може існувати. Для широкого кола читачів.
Отримано в дар

821.161.2.0'06.09:06.05(100)(035)
К684

Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнародного літ. конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 / кер. проекту Н. О. Струк. - Київ : Світ Успіху, 2019. - 496 с. : іл. - ISBN 978-617-7324-34-7 : 500.00


     Науково-довідкове видання "Коронація слова" на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей уперше презентує читачам систематизовану інформацію про його результати як підсумок подвижницької праці засновників і меценатів - громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та команди. Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників. Надає біографічні довідки про лауреатів І-ІІІ премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв'ю, перелік дипломантів конкурсу, окремі наукові оглядові розвідки. Видання розраховане на літературознавців, критиків, викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться українською літературою періоду незалежності України.
Отримано в дар

821.161.2'06
П884

Пулу Павліна

Краса, що не рятуе : роман / П. Пулу. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 256 с. - Дипломант Міжнар. літ. конкурсу роман., ... та тв. для дітей "КОРОНАЦІЯ СЛОВА". - 55.00


     Надька-Верона — жінка надзвичайної вроди. І своєю красою вона все життя майстерно користувалася, граючи чоловіками та зіштовхуючи їх, наче півнів у півнячих боях. Але чи гарантує ця врода щастя, якщо за нею нема нічого, що надає сенс існуванню людини? Бо коли краса помарніє — що залишиться?..
Отримано в дар

821.161.1.0(470-87)
Т583

Тополь Эдуард Владимирович

Бисмарк. Русская любовь железного канцлера : роман[-эссе] / Э. В. Тополь. - Москва : АСТ, 2013. - 288 с. : фото. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя). - ISBN 978-985-18-1748-7 : 70.00


     Об Отто фон Бисмарке, создателе Германской империи, прозванном "железным канцлером", написаны сотни и даже, наверное, тысячи книг. Но книга Эдуарда Тополя "Бисмарк. Русская любовь железного канцлера" впервые рассказывает о страстной романтической любви Бисмарка и юной русской княгини Екатерины Орловой-Трубецкой...
Отримано в дар

621.771.23/.24
В314

Веренев Валентин Владимирович

Динамические процессы в широкополосных станах горячей прокатки : монография / В. В. Веренев. - Днепр : Літограф, 2018. - 160 с. : ил., фото. - Посвящается 100-лет. альма-матер - ДНУ им. О. Гончара. - ISBN 978-617-7540-45-7 : 90.00


     Представлены результаты опытно-промышленных измерений и исследований динамических процессов в оборудовании непрерывных широкополосных станов горячей прокатки 2500, 2000, 1700, 1680 Магнитогорского, Липецкого, Череповецкого, Карагандинского, Мариупольского и Запорожского металлургических комбинатов. Приведены особенности и общность динамики нагружения главных линий привода валков во время захвата полосы и взаимодействия клетей через полосу в период заполнения и освобождения непрерывной группы. Показана взаимосвязь колебательных процессов в парциальных системах клетей. Представлено распределение коэффициента динамичности по клетям шести станов и его связь с конструктивными параметрами. Показано практическое использование результатов исследований, в том числе в целях диагностики технологии и состояния оборудования. Предназначена для инженерно-технических работников металлургических предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и может быть полезна аспирантам и студентам вузов по специальностям "Динамика машин", "Прокатное оборудование", "Обработка металлов давлением".
Отримано в дар

621.771
В314

Веренев Валентин Владимирович, Путноки Александр Юлиусович, Подобедов Николай Иванович

Переходные процессы при непрерывной прокатке : монография / В. В. Веренев, А. Ю. Путноки, Н. И. Подобедов. - Днепр : Літограф, 2017. - 116 с. : ил., фото. - ISBN 978-617-7379-79-8 : 70.00


     Изложены результаты опытно-промышленных и теоретических исследований динамических процессов в переходных режимах непрерывной прокатки. Разработана компьютерная модель взаимодействия клетей через прокатываемую полосу в абсолютных значениях переменных. Показана динамика изменения межклетевых натяжений, отклонения толщины полосы, момента сил упругости, опережения, скорости полосы и др. в период заполнения полосой и освобождения шестиклетевой непрерывной группы. Установлены особенности влияния технологических и конструкционных факторов на натяжения, толщину полосы и коэффициент выравнивания продольной разнотолщинности готового проката. Рассмотрены способы повышения стабильности процесса прокатки и снижения разнотолщинности прокатываемых полос. Предназначена для инженерно-технических работников металлургических предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, организаций и может быть полезна аспирантам и студентам вузов по специальностям "Обработка металлов давлением" и "Прокатное оборудование".
Отримано в дар

621.771
В314

Веренев Валентин Владимирович

Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходных режимах / В. В. Веренев. - Никополь : СПД Фельдман О. О., 2014. - 204 с. - ISBN 978-966-2421-21-7 : 55.00


     Представлены результаты исследований и разработок в области динамики и диагностики оборудования широкополосных станов горячей прокатки 1680, 1700, 2000, 2500. Приведены особенности вибродинамических процессов в период захвата полосы валками. Предложена эмпирическая зависимость коэффициента динамичности от обобщенного конструктивного параметра - отношения двух низших собственных частот линии привода. Приведено распределение коэффициента динамичности по клетям шести станов. Разработаны конструктивные и технологические методы уменьшения динамических нагрузок. Обосновано использование параметров переходных процессов с целью диагностики технического состояния оборудования. Предложен и проверен в промышленных условиях новый диагностический признак - время запаздывания реакции участков линии привода валков на ударную нагрузку при захвате полосы, а также новые способы диагностирования.
    Рассчитана на инженерно-технических работников конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, вузов, может быть полезна аспирантам, студентам вузов соответствующих специальностей.
Отримано в дар

39(=161.2)(=1/=2)
К412

Кіндратенко Анатолій Миколайович

Походження українців та деяких інших індоєвройських народів і мов / А. М. Кіндратенко. - Харків : Майдан, 2019. - 246 с. - ISBN 978-966-372-737-0 : 170.00


    
Отримано в дар

342.4(477)
П755

Приходько Христина Вікторівна

Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти : монографія / Х. В. Приходько ; відп. ред. М. О. Баймуратов. - Тернопіль : Джура, 2010. - 292 с. - ISBN 978-966-185-052-0 : 45.00


     У монографії висвітлюються концептуальні та правові основи конституційного процесу в Україні. Останній обгрунтовується як самостійний вид юридичного процесу в Україні. Аналізуються функції конституційного процесу та окреслюється його роль і місце в національній правовій системі. Розглядаються міжнародно-правові стандарти конституційного процесу. Досліджуються статутарні та динамічні аспекти конституційного процесу в їх системному зв'язку. Розроблена класифікація конституційного процесу та охарактеризовані його основні види. Показано діалектичний зв'язок конституційного процесу з політичним процесом. Аналізуються проблемні питання інституціоналізації конституційного юрисдикційного процесу. Обгрунтовується концепція муніципального процесу в Україні. Висвітлюються основні тенденції становлення та розвитку конституційного процесу в Україні.
     Наукове видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадян, які прагнуть підвищити рівень конституційної культури.
Отримано в дар

94(477.41)"1921/1947"+341.485
С854

Стрілько-Тютюн Валентина Василівна

Три кола пекла : (голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на Бориспільщині) / В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 608 с. : іл., фото. - На тит. с. над р. вид. вказано "Правда Ярославичів". - ISBN 978-617-7626-89-2 : 200.00


     Ця книга - перше історичне дослідження про три штучні голодомори на Бориспільщині 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років, які спричинила в Україні московсько-більшовицька влада. Видання унікальне тим, що вперше цілісно подані спогади очевидців тих страшних часів по місту Бориспіль та селах Бориспільщини. У дослідженні багато історичних документів московсько-більшовицької влади, що засвідчують причини страшних голодоморів. Вперше тут зібрані спогади очевидців про голодомор 1946-1947 років, який до виходу цього видання на Бориспільщині ніхто ніколи не досліджував.
     Книга добре проілюстрована і буде цікавою всім тим, хто хоче знати історичну правду не тільки Бориспільщини, а й багатостраждальної України.
Отримано в дар

94(477.41)(092)"1921/1930"+271.222(477.41)
С854

Стрілько-Тютюн Валентина Василівна

Великомученики : політичні репресії проти учасників руху за Українську Автокефальну Православну Церкву на Бориспільщині в 1921-1930 роках / В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 392 с. : іл., фото. - На тит. с. над р. вид. вказано "Правда Ярославичів". - ISBN 978-617-7626-93-9 : 195.00


     Видання висвітлює політичні репресії 1917-1937 років на Бориспільщині проти служителів Української Автокефальної Православної Церкви, а також тих, хто агітував за її створення. Читачі дізнаються про трагічні долі жителів Бориспільщини, які не зреклись віри в Бога, які були розстріляні за те, що були священниками та виступали за створення в Україні незалежної Української православної церкви, яка б не підпорядковувалась Москві, була вільною і самостійною в Українській державі.
    Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією України, історією становлення Української Автокефальної Православної Церкви та історією рідного краю.
    Особливо вона знадобиться служителям релігійного культу, вчителям, учням та студентам.
Отримано в дар

392(477.41)"19/20"
В383

Весілля на Бориспільщині XIX-XX століття / уклад. В. В. Стрілько-Тютюн. - Київ : Ярославів Вал, 2019. - 584 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-605-022-3 : 284.00


     В цій книзі подано повністю запис народного весілля в Борисполі, яке зробив Павло Чубинський у 1877 році, а також весільні народні обряди в 15 селах Бориспільщини в XX столітті. Ці унікальні фольклорні записи добре проілюстровані декількома сотнями світлин. Цікавим для читачів буде порівняльний аналіз весільного дійства XIX і XX століть.
    Цінність видання ще й у тому, що в ньому подається опис весільного вбрання молодих XX століття, словник весільних термінів, обрядові елементи весілля на Бориспільщині, а також рецепти весільних страв. Не менш цікава коротка історична довідка сіл, де проводились фольклорні записи та інформація про тих, від кого вони зроблені.
    Книга зацікавить жителів Бориспільщини та України, науковців, мовознавців, дослідників українського фольклору, освітян, працівників культури та істориків.
Отримано в дар

373.5.013.75+323.1(477)
С854

Стрілько Валентина Василівна

Стати народом / В. В. Стрілько. - Київ : Міжнародний освітній фонд ім. Я. Мудрого, 2019. - 504 с. : іл. - ISBN 978-966-494-068-6 : 380.00


     Ця книга про роботу Гнідинської школи Бориспільського району Київської області в 1979-1992 роках. В час тоталітарної радянської доби педагогічний колектив цього навчального закладу першим в Україні сміливо почав працювати за концепцією Української національної школи з новим змістом освіти, новими навчальними програмами, підручниками з українським змістом, а також з новими формами позакласної та позашкільної роботи. Все це підготували та запровадили в навчально-виховному процесі педагоги Гнідинської школи. Читачі знайдуть багатий матеріал з досвіду роботи педагогічного колективу, починання якого підхопили тисячі вчителів зі всієї України. Видання буде цікавим педагогам, науковцям, учням, студентам, батькам, всім тим, хто цікавиться історією України, становленням Української незалежної держави та нової Української школи.
Отримано в дар

94(477+47+57)"19/20"(084)
Т643

Точка неповернення : Біловезька угода 8 грудня 1991 року : фотолітопис / авт. ідеї: Леонід Кравчук, Степан Кубів, Олександр Святоцький, Руслан Стефанчук ; наук. ред. Роман Грицьків ; ред. та корегування Юлія Печенюк. - Київ : Ін Юре, 2017. - 367 с. : фото. - ISBN 978-966-313-545-8 : 200.00


    
Отримано в дар

930(477)
К452

Китиченко Тетяна Сергіївна

Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві-1920-ті рр.) : монографія / Т. С. Китиченко ; МОНУ, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. - 240 с. - 80.00


    Монографія присвячена комплексному вивченню становлення та розвитку історичного джерелознавства в Україні (1840-ві - 1920-ті рр.), переважно теоретичної складової.
Отримано в дар

94(477)"17/18"
Д261

Дегтярьов Сергій Іванович

Цивільне чиновництво України у кінці XVIII-першій половині XIX ст. = Degtyarev Sergey I. Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the deginning of the 19th centuries : монографія / С. І. Дегтярьов. - Суми : Папірус, 2014. - 472 с. : фото. - ISBN 978-966-2787-26-9 : 60.00


    У монографії досліджується цивільне чиновництво на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII — пертій половині XIX ст. Особливу увагу автор приділив соціокультурним характеристикам цієї складової імперського бюрократичного апарату: соціальному походженню, рівню освіти тощо. Вивчено систему заохочень і покарань, які застосовувалися до службовців цивільних державних установ у досліджуваний період.
    Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Отримано в дар

94(477)"1918"
Д261

Дегтярьов Сергій Іванович

Державні інституції та чиновники періоду етьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів влади й управління Української Держави 1918 р.) : монографія / С. І. Дегтярьов ; МОНУ, СумДУ. - Суми : Сумський державний університет, 2018. - 168 с. : фото. - ISBN 978-966-657-732-3 : 75.00


    У монографії висвітлена історія державних інституцій періоду гетьманування в Україні П. Скоропадського. Основна увага приділена органам влади й управління, що функціонували в Українській Державі 1918 р. Описана система вищих і центральних державних органів, висвітлені дії українського уряду, спрямовані на розбудову мережі місцевих державних установ та органів самоврядування. Зроблена спроба визначити межі компетенції досліджуваних інституцій. Окрема увага приділена особовому складу тимчасових і постійних установ та органів місцевого самоврядування Української Держави та різним аспектам їх служби.
    Розрахована на фахівців-істориків, студентів закладів вищої освіти та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Отримано в дар

738+130.2(477.5)"-06/18"
Щ616

Щербань Анатолій Леонідович

Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VII тис. до н. е.-XIX століття) : монографія / А. Л. Щербань ; відп. за вип. В. М. Шейко. - Харків : Олександр Савчук, 2017. - 328 с. : фото. - ISBN 978-966-2562-90-3 : 75.00


    Монографію присвячено дослідженню трансформацій орнаментації глиняних виробів самобутнього історико-культурного регіону — Лівобережної України — як феномена культури динамічного типу. Охарактеризовано зміни в технології нанесення, елементах та композиціях орнаментів із часів їхньої появи на глиняному посуді (кінець VII тис. до н. є.) до XIX століття. Уперше проаналізовано соціокультурні фактори, що впливали на зміни гончарних орнаментальних традицій. Реконструйовано семантику найпоширеніших зображень.
    Для культурологів, етнологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, керамологів, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією традиційної культури українців.
Отримано в дар

94(477.53)+908"16/17"
Щ616

Щербань Анатолій Леонідович, Щербань Олена Василівна

Нариси з історії міста Опішне козацької доби / А. Л. Щербань, О. В. Щербань ; післяслово Лев Жиденко. - Харків : Країна мрій, 2011. - 177 с. : фото. - ISBN 978-966-461-635-2 : 10.00


    Опішне, нині селище в Полтавщині, розташоване на перехресті двох важливих шляхів. Це обумовило вагоме значення цього поселення як торгівельного та виробничого осередку Гетьманщини. Принаймні з 1660- их років Опішне було ратушним містом (за європейськими критеріями) з розвинутою інфраструктурою. Опішнянські вулиці пам'ятають багатьох видатних історичних діячів і сотні тисяч безіменних нині воїнів, купців, хліборобів... Благословенна опішнянська земля прийняла в своє лоно тисячі тіл тих, хто її обробляв, захищав від поневолювачів та тих, хто прагнув її захопити.
    Пропонована книга є першим дослідженням історії Опішного козацької доби (XVII XVIII століть). Тут зібрано і систематизовано досі розпорошені в різних публікаціях і джерелах факти, подано авторські міркування й висновки.
    Для широкого кола читачів.
Отримано в дар

811.161.2'06'373
К754

Коць Тетяна Анатоліївна

Українське слово в пресі кінця XIX-початку XXI ст.: динаміка літературної норми : монографія / Т. А. Коць ; наук. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т української мови. - Київ : Дмитро Бураго, 2018. - 428 с. - (Студії з українського мовознавства). - ISBN 978-617-7621-21-7 : 105.00


    Преса - найдавніший писемний різновид публіцистичного стилю, який синхронно, неперервно в часі фіксує динаміку літературної норми, відбиває вплив суспільно-політичних чинників на мовну свідомість суспільства, зберігає вербальну оцінну шкалу різних часових періодів.
    У цьому виданні на основі фактичного матерілу періодичних видань різноманітної тематики та ідеології які охоплюють всю територію сучасної України від кінця XIX і до початку XXI століть, запропоновано нормативно-аксіологічну концепцію ліахронного аналізу публіцистичного стилю в контексті історії літературної мови з урахуванням соціокультурних і психолінгвальних чинників, визначено сталі і змінні механізми літературної і стильової норм, простежено текстову взаємодію структурних одиниць різних функціональних різновидів.
    Для науковців-філологів, журналістів, аспірантів, студентів.
Отримано в дар

94(477)"175/1818"+37(091)
М315

Маслійчук Володимир Леонтійович

Здобутки т аілюзії. Освітні ініціативи Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII–початку ХІХ ст. = Masiychuk Volodymyr. Achievements and Illusions. Educational initiatives on the Lleft bank and Sloboda Ukraine second half of XVIII-beginning of the XIX-th century / В. Л. Маслійчук ; Харків. держ. акад. культ. - Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2019. - 540 с. : іл., фото. - ISBN 978-966-2556-77-3 : 150.00


    У книжці йдеться про постання світських навчальних закладів на території підімперської України. Досліджуються питання освітніх проектів, взаємодії центру та провінції, роль соціальних відносин у постанні нової школи. Розглянуто успіхи та невдачі освітніх реформ, регіональні особливості, перші проблеми нових навчальних закладів, секуляризацію та вплив "старої школи" та церковних установ.
    Видання розраховано на фахівців, зацікавлених у питаннях соціальної історії та педагогіки, культурних новацій, краєзнавців, дослідників політичних та освітніх процесів, усік хто цікавиться проблемами історії та освіти.
Отримано в дар

582.639.11
К563

Коваль Інна Володимирівна, Кабар Анатолій Миколайович

Ріст і розвиток шипшини в умовах інтродукції : монографія / І. В. Коваль, А. М. Кабар ; НАНУ, МОНУ та ін. - Київ : ПрофКнига, 2019. - 116 с. : іл. - Кн. з ляссе. - ISBN 978-617-7762-02-6 : 95.00


    
    У монографії наведено матеріали досліджень, які висвітлюють огляд систем роду Rosa L., ботаніко-географічне поширення досліджуваних видів та порівняння кліматичних умов їх зростання до умов культивування, інтродукцію і сучасний стан колекцій шипшин у ботанічних закладах України, особливості росту й розвитку, цвітіння, плодоношення в умовах Степового Придніпров'я. Проаналізовано відповідність досліджуваних видів до умов зростання, розглянуто перспективи застосування декоративних якостей шипшин при створенні стійких насаджень з метою збагачення культигенної флори Степового Придніпров'я аборигенними та інтродукованими представниками.
Отримано в дар

316.422(477)
С427

Скворець Володимир Олексійович

Трансформація соціоісторичного організму України: аналітика соціальних процесів : монографія / В. О. Скворець ; МОНУ, ЗНУ. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. - 520 с. : фото. - ISBN 978-966-599-571-5 : 80.00


    
    Монографію присвячено осмисленню аналітики соціальних процесів, що впливають на цілісність соціоісторичного організму України. У дослідженні визначено витоки концепції аналітики соціальних процесів з концепції життєустрою народу, яка спирається на взаємозв'язок відтворювальних процесів, що забезпечують цілісність соціального організму країни, і трансформаційних змін. Соціальна еволюція людства розглядається як контекст соціальних змін в пострадянському українському суспільстві. У книзі обгрунтувано аналітику демографічних та економічних процесів, соціальних змін у життєдіяльності населення, а також політичних процесів в Україні. Аналітика викликів трансформації соціоісторичного організму України представлена осмисленням інтеграційно-дезінтеграційних процесів; технологій соціального управління, що впливають на цілісність суспільства; аналізом процесу розгортання конфлікту на Сході України; характеристикою моделей мирного врегулювання Східноукраїнського конфлікту.
Отримано в дар

323.174(477)
R35

Regionalism without regions : Reconceptualizing Ukraine's Heterogeneity / edited by Ulrich Schmid and Oksana Myshlovska. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2019. - 460 p. - (Leipzig Studies on the History and Culture of East Central Europe). - ISBN 978-963-7326-63-9 : 600.00


    
    
Отримано в дар

82.09(03)
У747

Усі письменники і народна творчість : довідник. - Київ : Майстер-клас, 2007, 2008. - 864 с. - ISBN 978-966-471-096-8 : 25.00


    Універсальний довідник охоплює базові відомості про всіх зарубіжних та українських письменників (у тому числі митців "розстріляного відродження"), творчість яких вивчають учні та абітурієнти за програмами Міністерства освіти і науки України з української та зарубіжної літератур нової 12-річної та старої 11-річної школи, а також за програмою вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
    Крім того, довідник містить матеріали, що відповідають розділу навчальних програм «усна народна творчість» (прислів'я, приказки, скоромовки, загадки тощо), а також латинські крилаті вислови та словник літературознавчих термінів.
Отримано в дар

811.161.2'38(08)
В686

Волощак Марія Йосипівна

Антоніми в українській поетичній мові : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 312 с. - ISBN 978-966-7971-53-3 : 25.00


    Марія Волощак має солідний досвід на ниві журналістики та редагування. Вона є авторкою і співавторкою низки праць із культури мови. Рецензований "Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів" є ще одним внеском у справу піднесення культури вислову в електронних та друкованих засобах масової інформації, в усних та письмових виступах науковців, митців, політиків, у публічному та приватному мовленні.
    Збірник містить слушні рекомендації щодо слововживання, лексики, фразеології, морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, фонетичної краси української мови. Авторка наводить уривки зі студій мовознавців, літературознавців, публіцистів та інших митців українського слова, присвячених темі культури мовлення.
    Рецензована праця є дуже актуальною з огляду на те, що дедалі більше людей прилучається до української мови, активізує її в своєму вжитку. Тому "Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів" слід опублікувати якомога більшим накладом та забезпечити ним видавництва, редакції газет і часописів, школи, бібліотеки. Ця публікація сприятиме виправленню численних помилок на всіх рівнях українського мовлення.
Отримано в дар

811.161.2'373.422
Б727

Бобух Надія Миколаївна

Антоніми в українській поетичній мові : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - 312 с. - ISBN 978-966-7971-53-3 : 25.00


    У монографії здійснено комплексний семантико-структурннй і функціональний аналіз лексичних антонімів на матеріалі українського поетичного словника XX століття; обгрунтовано теоретичні засади антонімії; розкрито роль контрасту в поетичному відображенні дійсності; схарактеризовано ключові опозиції у віршованому тексті; подано структурну, морфологічну й функціонально-семантичну класифікації опозитів; проаналізовано зв'язок антонімії з полісемією; описано парадигматичні й синтагматичні властивості лексем із протилежними значеннями; встановлено особливості структурно-семантичної організації оксиморонів; виділено функціонально-семантичні групи оксиморонних синтагм; на матеріалі українських поетичних текстів з'ясовано стилістичні функції художніх засобів, які утворюються на основі антонімічних біномів.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Отримано в дар

159.922+316.7
Е456

Екман Пол

Теорія брехні : як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / П. Екман ; пер. с англ. - Київ : ОСМА, 2015. - 320 с. : іл. - ISBN 978-617-538-181-6 : 75.00


    Чи відомо вам, що зазвичай навіть під час десятихвилинної розмови будь-яка людина принаймні тричі бреше? Чи знаєте ви, що детектор брехні насправді викриває не брехню, а лише емоційний стан піддослідного? Чому досвідчені брехуни з легкістю проходять перевірку на детекторі брехні, а багато підозрюваних у збудженому емоційному стані були помилково визнані винними і отримали довічне ув'язнення за злочини, яких не скоювали? Проте викрити брехуна можна навіть за однією з численних ознак поведінки: рухів тіла, жестів, міміки обличчя або обмовок. Треба лише вміти це помітити і проаналізувати.
    Автор цього світового бестселера вчить викривати приховані емоції інших людей, розпізнавати ознаки брехні, відрізняти брехню від прихованих емоцій і навіть… брехати. Книжка буде корисною не тільки фахівцям, яким потрібно викривати брехню під час роботи (керівникам, менеджерам з питань безпеки, фахівцям з підбору персоналу, торговим представникам, агентам з продажу нерухомості тощо), а й звичайним людям, які можуть стати жертвами брехні навіть за досить звичайних обставин, наприклад при укладанні усних угод, купівлі товарів і послуг, а особливо у приватних стосунках.
Отримано в дар

620.9(03)
Г547

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = GLOSSAR mit Fachbegriffen aus den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien=GLOSSARY of technical terms on energy efficiency and renewable energy : [опис-тлумачення термінів укр.] / за ред.: О. Масняка, С. Павлюка, І. Яремко та ін. ; пер. з нім. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. - 212 с. - [Список-індексів термінів нім., англ.]. - ISBN 978-966-941-397-0 : 120.00


    Містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель.
    Для енергоменеджерів, проектувальників і будівельників, освітян і тих, хто навчається та працівників адміністративних органів.
Отримано в дар

792.2(477)"2001/2012"
В381

Веселовська Ганна Іванівна

Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. 2001-2012 = 100 років першій сцені України 2020-1920 / Г. І. Веселовська. - Київ : Антиквар, 2019. - 328 с. : іл., фото. - ISBN 978-617-7285-34-1 : 250.00


    Ця книга є першим узагальнюючим і комплексним виданням, присвяченим творчій діяльності Національного театру імені Івана Франка періоду керівництва ним видатним українським артистом Богданом Ступкою. Десятки нових вистав у репертуарі, десятки нових авторських імен на афіші, запрошення іменитих майстрів, численні гастрольні поїздки, відкриття нових естетичних горизонтів, відхід від стереотипних поглядів на вітчизняну класику, складні пошуки рівноваги всередині творчого колективу — усе це ввібрало життя франківців 2001-2012 років — часу, який сьогодні називають Часом Ступки. У книзі відсутній хронологічний принцип подачі матеріалу: кожний з трьох розділів присвячено окремому тематично-проблемному напрямку діяльності театру.
    Авторський погляд на мистецький доробок театру буде цікавим широкому колу читачів, любителям мистецтва, шанувальникам вітчизняної культури, а також фахівцям — театрознавцям та історикам мистецтва.
Отримано в дар

792.2(477)+77.04
М296

Марущенко Віктор

Франківці. Миттєвості = 100 років першій сцені України 2020-1920 : фотолітопис / В. Марущенко ; концепція вид., упоряд. А. Коржова; нотатки на полях В. Жежери ; відп. ред. Н. Пономаренко ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 112 с. : іл. - 200.00


    Фотолітопис Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка створено майстром фотографії Віктором Марущенком. Світлини франківців на сцені та поза сценою разом з коментарем театрознавця Віталія Жежери розкривають історію колективу 1980-1990-х років.
    Видання адресовано шанувальникам театру.
Отримано в дар

792.2+75.054(477)
С928

Сценографія. Пошуки власної естетики 1920-2020 : фотоальбом / упоряд.: А. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Пономаренко ; авт. текстів О. В. Ковальчук ; відп. ред. Г. Шарман; Нац. акад. дам. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 304 с. : іл. - ISBN 978-617-7285-27-3 : 370.00


    Цей альбом є першим спеціальним виданням, присвяченим саме франківцям-художникам, і в цьому його унікальність.
    Щоб окреслити певні мистецькі тенденції, притаманні різним періодам існування Театру ім. Івана Франка з 1920-х років до сьогодення, та осмислити пошук художньої форми як змісту часу, матеріал умовно розділено на чотири глави-епізоди. Кожна з них відкривається текстом кандидата мистецтвознавства Олени Ковальчук.
    Представлені в альбомі твори демонструють майстерність художників, їхній смак, а також самобутність у контексті європейської культури.
    Видання буде цікаве театрознавцям, історикам мистецтва та широкому колу читачів.
Отримано в дар

792.2(477)"2018"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2019 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2018"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2018 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2017"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2017 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

792.2(477)"2016"(059)
А571

Альманах прем'єр. 2016 : 100 років першій сцені України / авт. ідеї Михайло Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка. - Київ : Антиквар, 2019. - 72 с. : іл. - 100.00


    
    
    
Отримано в дар

502.171(477.8)
П77

Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : [колективна] монографія / за ред.: Г. І. Рудька, В. В. Стецюка ; Держ. коміс. по запасах корис. копал. України, Громад. об'єд. "Нац. акад. наук вищ. освіти України". - Київ [та ін.] : Букрек, 2019. - 504 с. : іл. - ISBN 978-617-7770-24-3 : 450.00


    У колективній монографії академічної спільноти вищої освіти висвітлено актуальні питання сучасності України, пов'язані з наявністю, використанням та прогнозуванням стану різних складників довкілля, які становлять природно-ресурсний потенціал держави. Мета праці акцентувати увагу читача, шо сьогодні перед майбутнім держави постали нечувані досі виклики, які здатні призвести до занепаду суспільного життя, завдати непоправної шкоди середовищу проживання українського суспільства, здоров'ю і життю мешканців держави. Вперше на рівні наукового й оцінювального дослідження проаналізовано вже існуючі наслідки і можливі катастрофічні перетворення життєво важливих складників довкілля України як результат триваючої агресії Російської Федерації в Україні. У районах анексії Криму та бойових дій у Донбасі сьогодні значно поширені екологічні катастрофи, погіршилась якість середовища мешкання на анексованих територіях. Відомі в Україні та за її межами науковці України відверто висловлюють своє ставлення до сучасного стану й питань майбутнього використання природних ресурсів держави, авторитетно інформують суспільство і застерігають від продовження сучасних тенденцій у використанні природного надбання своєї батьківщини, аналізують і прокладають шляхи оптимізації використання природних ресурсів.
    Наведений у монографії академічний матеріал щодо стану природно-ресурсних можливостей України, його прискіпливий аналіз і науково обгрунтований дороговказ подальшого раціонального використання природних багатств держави - це не тільки науковий здобуток, а й достовірне знання, яке мають використовувати студенти, аспіранти, освітянські та академічні колеги-науковці, викладачі.
Отримано в дар

33.021.8(477)"2014/2019"
У455

Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; передм. Маттео Патроне та Пітер М. Вагнер ; вступ Іван Міклош. - Б. м. : SAGSUR?, 2019?. - 213 c. - 180.00


    
    
    
Отримано в дар

616-053.2(075.8)
Н483

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених / І. О. Македонський, Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло [та ін.]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 208 с. - ISBN 978-617-7752-94-2 : 180.00


    
    
    
Отримано в дар

615.9
Л56

Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження : монографія / за заг. ред. І. М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2019. - 544 с. - ISBN 978-617-7597-21-5 : 400.00


    У монографії висвітлено наступне коло питань: зміст, предмет і задачі лікарської токсикології, історичні та сучасні аспекти її розвитку, критерії, показники і тести доклінічних токсикологічних досліджень, підходи до оцінки гострої, субхронічної та хронічної токсичності препаратів, їхньої токсикокінетики, токсикодинаміки та фармакології безпеки, розвитку побічних реакцій. В окремих розділах приділено увагу особливостям імунотоксичної дії лікарських засобів, оцінці їхнього генотоксичного та канцерогенного потенціалу, питанням функціонального тератогенезу. Надано відомості щодо принципів і підходів до проведення дезінтоксикаційної терапії та наведено характеристику основних антидотів, які застосовуються для лікування гострих отруєнь. Наведено основні нормативні та методичні документи, які регулюють відповідне коло питань.
    Для науковців — токсикологів, фармакологів, фармацевтів, розробників лікарських засобів, фахівців з клінічної та профілактичної медицини.
Отримано в дар

159.964.2
А351

Азарова Юлія Олегівна

Лакан, топология и сцена психоанализа : науч.-аналит. обзор / Ю. О. Азарова ; МОНУ, ХНУ им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2018. - 60 с. - ISBN 978-968-285-542-5 : 60.00


    Изучая проект Жака Лакана, автор делает акцент на "топологическом повороте" в психоанализе 1970-х годов. Применяя математические фигуры (лента Мёбиуса, тор, бутылка Клейна), Лакан обнаруживает, что бессознательное содержит в себе топологические структуры. Поскольку метод Лакана олицетворяет парадигму современного психоанализа, то автор ставит вопрос о возможности формализации психоанализа и доказывает, что формализация решает три стратегические задачи психоанализа: (1) формализация придает психоанализу статус науки; (2) формализация позволяет обозначить ядро теории, которое транслируется как система знаний; (3) формализация исключает интуитивное понимание основных принципов и вводит строгую модель анализа.
Отримано в дар

334.722(092)(477)
Ч498

Черняк Евгений

Big Money: принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимателей / Е. Черняк ; сост. текста Тимур Ворона. - Киев : Форс Украина, 2019. - 256 с. : +16 с. вкл. - Прект "Big Money". - Кн. с ляссе. - ISBN 978-617-7561-90-2. - 978-617-7561-26-1 : 180.00


    "Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности — фраза моего Отца, главная фраза в моем воспитании".
    Эта книга о людях, которые всегда ищут возможности и находят их. Всё хорошее в этом Мире придумано людьми, которые хотели заработать. Предпринимателями и Бизнесменами. Эта книга о них. О тех, кто каждый день делает этот мир лучше, развивая свой бизнес, создавая рабочие места и платя налоги. Вопреки стереотипам, это не скучные, угрюмые капиталисты, у которых в голове только деньги. Это интересные, умные, харизматичные люди, которые, как и каждый из нас, каждый день нуждаются в успехе и сожалеют о том, что времени для этого всегда не достаточно.
    Их отличие только в том, что все они одержимые своей идеей перфекционисты. А именно таким будет принадлежать Мир будущего.br/>     Я очень волнуюсь. В твоих руках, уважаемый читатель, моя первая книга, состоящая из интервью успешных предпринимателей в YouTube — проекте Big Мопеу. Книга о людях и их историях побед. Эта книга поможет тебе увеличить скорость и быстрее достигнуть своей мечты. Именно для этого эта книга и создана.
Отримано в дар

614.88
К757

Кочін Ігор Васильович, Черняков Григорій Олександрович, Сидоренко Петро Іванович

Медицина катастроф / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - виробниче видання. - Київ : Здоров'я, 2008. - 724 с. - ISBN 978-966-463-017-4 : 200.00


    Останні десятиріччя характеризуються збільшенням кількості катастроф техногенного, природного та соціально-політичного характеру як в Україні, так і в усьому світі. У зв'язку з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медицини катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку медичних працівників з надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію роботи формувань і закладів медицини катастроф у цих складних і вкрай небезпечних умовах.
    У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
    Окремі розділи книги присвячені питанням надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.
    Для організаторів охорони здоров'я, лікарів різних спеціальностей, студентів.
Отримано в дар

271.2-788(477-25)
К893

Кузьмук Олексій Сергійович

Києво-Межигірський чоловічий монастир / О. С. Кузьмук. - Київ : Олег Філюк, 2019. - 42 с. : іл. - ISBN 978-617-7122-47-9 : 20.00


    
Отримано в дар

81'42(075.8)
Л59

Лінгвосинергетика : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Піхтовнікової ; МОНУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Казаріна, 2018. - 296 с. - ISBN 978-966-285-567-8 : 100.00


    У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філології, закладені українськими лінгвістами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу Базові поняття синергетики використано для виявлення механізмів самоорганізації у мовній системі і дискурсі та синергії літературних творів.
    Передумови самоорганізації у мові та мовленні, у літературних текстах описано в розділах підручника на рівні, що дозволяє застосовувати для подальших досліджень увесь інструментарій синергетичної парадигми і виявити конкретні механізми самоорганізації в об'єктах вивчення лінгвістики та філології у цілому. Цьому сприяють також попередньо представлені плани розділів, що проблемно націлюють на їх зміст, запитання і завдання до кожної викладеної теми, запропоновані теми рефератів.
     Для навчальної та наукової роботи філологів, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.
Отримано в дар

81+811.16(075.8)
Д816

Дука Людмила Іванівна, Мацегора Іван Леонідович

Вступ до мовознавства : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. «Філологія» спеціалізації «Слов'янські мови та літератури (переклад включно)» освіт. програм «Російська мова і література. Друга мова», «Слов’янський переклад (перша – польська)» / Л. І. Дука, І. Л. Мацегора ; відп. за вип. І. Я. Павленко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2019. - 139 с. - 45.00


    Навчально-методичннй посібник призначено для забезпечення форм аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до мовознавства» відповідно до робочої програми. Видання містить стислий виклад лекцій до кожної теми, плани практичних занять та методичні вказівки до їх підготовки, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
    У посібнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки. Базові поняття необхідні для опрацювання впродовж всього курсу подано в термінологічному словнику.
     Систематичне опрацювання наданих теоретико- та історико-мовознавчих матеріалів і виконання відповідних завдань сприятиме формуванню базових професійних і загальнокультурних компетенцій майбутнього фахівця-філолога.
    Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Філологія" спеціалізації "Слов'янські мови та літератури (переклад включно)" освітніх програм "Російська мова і література. Друга мова", "Слов'янський переклад (перша - польська)".
Отримано в дар
© 2017 Запорізький національний університет