Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2020 року821.161.2'06 Ш669

Шкляр Василь Миколайович

Характерник : роман / В. М. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 304 с. : фото. - На обклад. під назв.: Не бійся того, що видиме оку твоєму. - ISBN 978-617-12-6841-8 : 135.00

     У другій половині XVII століття в Запорозькій Січі сталася неймовірна подія, яку зафіксовано в архівах тодішньої Московії і яку не оминув увагою жоден доскіпливий хроніст козаччини. Та особливого чару ця пригода набуває під пером письменника: він на основі документальних джерел творить яскраву історичну реальність із життя «лицарів списа і шаблі». Кошовий Сірко, кинувши виклик самому цареві, розпочинає велику, вкрай небезпечну гру з Москвою, і треба зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. Хто просуне голову в пащу скаженого звіра?


78.011.26:785(091)(100)"196/199" М623

Минт Алек

Космофония 2112: новейшая книга о тайнах виниловой планеты : диалогия о тайнах виниловой планеты с участием музыкантов легендарных групп URIAH HEEP, LONE STAR, JOHN LAWTON BAND, KERSLAKE BERGGREN BAND. Т. 1 : Титанизм / А. Минт ; англ. текст к этюдам 7-9: Стефан Берггер, Энтони Смит, Джон Слоумэн, Эрол Сора. - Ванкувер [и др.] : Rock-ExPress : Гельветика, 2020. - 460 с. : ил. - Текст междунар. док.-публ. изд.: англ., рус. , фр. - ISBN 978-5-906326-13-3 : 350.00

     В истории Большого рока осталось немало «белых пятен» и спорных вопросов. В книге, выпущенной минимальным тиражом, предлагается ранее недоступная на русском языке информация о ряде музыкальных коллективов из Великобритании, США, Канады, Франции, Бельгии, ФРГ, Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Словакии и Израиля, оставшихся в тени прославленных рок-гигантов.
    Суммированные и сведенные воедино факты и сведения, касающиеся жизни и деятельности интересных проектов, оставшихся по ту сторону Большого Рока, прольют свет на ряд ранее неизвестных деталей из деятельности участников этих групп, не всем из которых суждено было стать "звездами первой величины".
    Читателям предлагаются не только летописи избранных групп, но и детальная хронология событий, связанных с каждым участником описанных коллективов. Автор старался избегать повторов, пространных описаний общеизвестных сведений, укоренившихся стереотипов и принятых штампов.
    Весь массив собранного на первый взгляд неоднородного документального материала подается в русле футуристической трактовки музыкальности астрономической Вселенной. Феномен космофонии осмыслен автором в контексте гипотетической допустимости слушать прогрессивные сочетания звуков в альтернативных условиях эвентуальной "виниловой жизни" на Титане - спутнике Сатурна и культовом на региональном уровне клубе филофонистов 1980-х...
    Двухтомное издание рассчитано на широкий круг читателей - меломанов, коллекционеров, филофонистов, собирателей и исследователей рок-раритетов.


69(06)+711.4(06) М656

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 70 / голов. ред. М. М. Осєтрін ; МОНУ КНУБА. - Київ : КНУБА, 2019. - 646 с. - Текст укр., рус. - 100,00

     В сборнике освещаются инженерные и экономические проблемы теории и практики градостроительства, территориального планирования, управления градостроительными системами и программами, комплексной оценки, освоения, развития, содержания и реконструкции территории и жилой застройки, рассматриваются насущные вопросы градостроительного кадастра, развития населенных пунктов, их инженерной и транспортной инфраструктуры.


624(066) Б903

Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 3 / редкол.: О. Д. Журавський (відп. ред.) та ін. ; МОНУ КНУБА. - Київ : КНУБА, 2018. - 80 с. - 60.00

     В матеріалах збірника наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.
    Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.


069+930:159.953.2 У116

У лабіринтах наративів: досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / авт.: Р. Шермукшнітє, В. Банах, П. Вербіцька та ін. ; наук. ред. Рута Шермукшнітє. - Вільнюс : Vilnius University Press, 2019. - 240 с. - Проект "Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наративів: від теорії до практики". - ISBN 978-609-07-0287-1 : 200.00

     У книзі розглядається, як різний досвід постсоветської трансформації відображаються в музейних наративах Литви і України, чим відмінні і чим подібні (як з точки зору змісту, так і його вираження) музейні оповіді, які оповіді можна назвати домінуючими, а що слід вважати альтернативними оповідями. Також представлені пропозиції і методичного характеру - яким робом нинішній музей має докластися до формуванню погляду, що відповідає актуаліям та вартісним зрушенням.
    Книга має бути актуальною для дослідників історичних наративів і музеїв, для музейників, які зустрічаються з проблемами історії, культури та інтерпретації і комунікації спадщини, для всіх, хто цікавиться темами минувшини Литви та Українці і її репрезентацією.


821.581-3.09+159.964.2 В65

Война Марина Олексіївна

Художня проза Цань Сюе у дзеркалі психоаналізу : монографія / М. О. Война ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 216 с. - ISBN 978-966-933-019-2 : 150.00

     У монографії здійснено психоаналітичну інтерпретацію прози Цань Сюе на основі аналізу її психобіографії та соціально-культурних явищ Китаю другої половини XX століття; обгрунтовано вплив травматичних реалій доби "культурної революції" на життя і творчість письменниці. Систематизовано цілий ряд інтерв'ю, спогадів і досліджень різних років та витлумачено цілісну картину душевної драми Цань Сюе в постмаоїстському середовищі.
© 2017 Запорізький національний університет