Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Нові надходження 2020 року69(06)+711.4(06) М656

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 70 / голов. ред. М. М. Осєтрін ; МОНУ КНУБА. - Київ : КНУБА, 2019. - 646 с. - Текст укр., рус. - 100,00

     В сборнике освещаются инженерные и экономические проблемы теории и практики градостроительства, территориального планирования, управления градостроительными системами и программами, комплексной оценки, освоения, развития, содержания и реконструкции территории и жилой застройки, рассматриваются насущные вопросы градостроительного кадастра, развития населенных пунктов, их инженерной и транспортной инфраструктуры.


624(066) Б903

Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць. Вип. 3 / редкол.: О. Д. Журавський (відп. ред.) та ін. ; МОНУ КНУБА. - Київ : КНУБА, 2018. - 80 с. - 60.00

     В матеріалах збірника наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.
    Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.


069+930:159.953.2 У116

У лабіринтах наративів: досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / авт.: Р. Шермукшнітє, В. Банах, П. Вербіцька та ін. ; наук. ред. Рута Шермукшнітє. - Вільнюс : Vilnius University Press, 2019. - 240 с. - Проект "Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наративів: від теорії до практики". - ISBN 978-609-07-0287-1 : 200.00

     У книзі розглядається, як різний досвід постсоветської трансформації відображаються в музейних наративах Литви і України, чим відмінні і чим подібні (як з точки зору змісту, так і його вираження) музейні оповіді, які оповіді можна назвати домінуючими, а що слід вважати альтернативними оповідями. Також представлені пропозиції і методичного характеру - яким робом нинішній музей має докластися до формуванню погляду, що відповідає актуаліям та вартісним зрушенням.
    Книга має бути актуальною для дослідників історичних наративів і музеїв, для музейників, які зустрічаються з проблемами історії, культури та інтерпретації і комунікації спадщини, для всіх, хто цікавиться темами минувшини Литви та Українці і її репрезентацією.


821.581-3.09+159.964.2 В65

Война Марина Олексіївна

Художня проза Цань Сюе у дзеркалі психоаналізу : монографія / М. О. Война ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 216 с. - ISBN 978-966-933-019-2 : 150.00

     У монографії здійснено психоаналітичну інтерпретацію прози Цань Сюе на основі аналізу її психобіографії та соціально-культурних явищ Китаю другої половини XX століття; обгрунтовано вплив травматичних реалій доби "культурної революції" на життя і творчість письменниці. Систематизовано цілий ряд інтерв'ю, спогадів і досліджень різних років та витлумачено цілісну картину душевної драми Цань Сюе в постмаоїстському середовищі.
© 2017 Запорізький національний університет