Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 Право


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


Практичний курс англійської мови для викладача-дослідника
Критичне мислення та філософське усвідомлення світу
Педагогічні технології в системі вищої освіти
Дослідницько-інноваційна діяльність
Основи європейської проєктної діяльності
Академічне письмо та академічна доброчесність
Риторика та публічні виступи

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Сучасні концепції та доктрини розвитку публічногого права
Методологічні традиції та перспективні тенденції розвитку приватного права
Антропологічні основи сучасних правових теорій
Адаптація вітчизняної правової системи до права ЄС

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Актуальні питання доктрини кримінального процесу
Розслідування злочинів, що вчиняються учасниками молодіжних неформальних угруповань
Компаративно-правовий аналіз проблем податкового права та процесу
Актуальні проблеми теорії природоресурсного права
Етико-правові стандарти у діяльності правника
Адміністративно-процедурне право
Методологія верховенства права
Транспортне право
Проблеми правового регулювання відносин у сфері фізичної культури і спорту
Правове забезпечення теорії публічного адміністрування
Проблеми доктрини бюджетного права та процесу
Доктринальні аспекти розвитку земельного та аграрного права
Актуальні проблеми загальної теорії права
Правова глобалістика
Теорія адміністративно-деліктного права
Правова компаративістика
Актуальні проблеми правового регулювання функціонування громадських об'єднань
Теоретичні засади становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні
Теорія адміністративного примусу
Інновації правового забезпечення національної безпеки
Актуальні проблеми теорії службового права
Проблеми теорії розкриття та розслідування злочинів
Організаційно-правові засади господарювання в аграрному секторі
Доктринальні положення цивільно-правового регулювання відносин у сфері надання послуг та захисту прав споживачів
Правові основи теорії демократії
Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурних основ протидії корупції© 2017 Запорізький національний університет