Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Інформація до підготовки докторів філософії спеціальності 052 Політологія


Наукові фахові видання. Галузь науки, код (шифр) спеціальності: політичні спеціальності - 052
Журнали іноземними мовами
Праці науково-педагогічних працівників, які залучені до забезпечення освітньої складової освітньо-наукової програми за спеціальністю 052 Політологія
Праці наукових керівників здобувачів третього рівня вищої освіти
Праці здобувачів третього рівня вищої освіти
Наукові конференції. Видання в фонді наукової бібліотеки 2016-2022 рр.
Видавництва літератури з політичних наук. Видання в фонді наукової бібліотеки 2016-2022 рр.
Навчальні, наукові, довідкові видання іноземними мовами
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (друковані)
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (електронні)
Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 052 Політологія© 2017 Запорізький національний університет