Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 032 Історія та археологія. Історія


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


Практичний курс англійської мови для викладача-дослідника
Критичне мислення та філософське усвідомлення світу
Педагогічні технології в системі вищої освіти
Дослідницько-інноваційна діяльність
Основи європейської проєктної діяльності
Академічне письмо та академічна доброчесність
Риторика та публічні виступи
Педагогічна практика

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Сучасні технології історичних досліджень
Теорія та методологія історичної науки

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Актуальні аспекти вивчення українського націотворення в новітній історіографії
Его-джерела історичного дослідження
Актуальні проблеми новітньої історії релігійних спільнот в Україні
Інтелектуальна історія Європи
Антропологія повсякдення: історичний вимір
Від Революції Гідності до сьогодення: актуальні проблеми історії незалежної України
Trauma studies: соціально-гуманітарний дискурс
Історик і політика: конфлікт vs гармонія© 2017 Запорізький національний університет