Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Інформація до підготовки докторів філософії спеціальності 017 Фізична культура і спорт


Наукові фахові видання. Галузь науки, код (шифр) спеціальності: фізичне виховання та спорт спеціальності - 017
Журнали іноземними мовами
Праці науково-педагогічних працівників, які залучені до забезпечення освітньої складової освітньо-наукової програми за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Праці наукових керівників здобувачів третього рівня вищої освіти (Фізична культура і спорт)
Праці здобувачів та випускників третього рівня вищої освіти
Наукові конференції. Видання в фонді наукової бібліотеки 2016-2022 рр.
Видавництва літератури з фізичної культури і спорту. Видання в фонді наукової бібліотеки 2016-2022 рр.
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (друковані)
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (електронні)
Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт© 2017 Запорізький національний університет