Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Віртуальна книжкова виставка


Запорізька область в статистиціДо уваги студентів та викладачів!
Цікава інформація для всіх, хто вивчає й цікавиться
економічними і соціальними проблемами
Запорізької області.

Наукова бібліотека отримала
нові статистичні видання, підготовлені
Головним управлінням статистики
у Запорізькій області

      Статистичний щорічник Запорізької області за 2010 рік / за ред. В.П.Головешка; відп. ред. Г.Ф.Песочина. – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2011. – 492 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      У статистичному щорічнику наведені дані про соціально-економічне становище області за 2010 рік у порівнянні з попередніми роками, висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери, статистичні показники, які характеризують соціально-економічне становище областей України. До всіх розділів надано методологічні пояснення. Наприкінці збірника наведено предметно-алфавітний покажчик.

      Міста та райони Запорізької області за 2010 рік : статистичний щорічник / за ред. В.П.Головешка; відп. ред. Г.Ф.Песочина. – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2011. – 278 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      Статистичний збірник "Міста та райони Запорізької області за 2010 рік" містить широкий вибір актуальних статистичних показників про економічне і соціальне становище міст та районів області у 2010р. у порівнянні з попередніми роками. При підготовці щорічника використано дані, отримані органами державної статистики від підприємств, організацій, населення шляхом проведення державних статистичних спостережень та вибіркових обстежень.

      Освіта в області : статистичний збірник / відп. за вип. Н.В. Малішевська. – Запоріжжя, 2011. – 119 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      У статистичному збірнику "Освіта в області" за 2010 рік наведені статистичні дані про фінансування освіти в Україні у 2000-2010 роках, видатки бюджету Запорізької області на освіту, індекси споживчих цін на товари та послуги в області, розподіл постійного населення за віковими групами, за рівнем освіти, охоплення дітей середньою освітою у загальноосвітніх навчальних закладах, введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів по регіонам. Розділ збірника "Заклади освіти за регіонами" містить статистичні дані про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації за областями України у 2000, 2005-2010 роках. Розділ збірника "Заклади освіти по області" містить статистичні дані про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та підготовку аспірантів і докторантів по Запорізькій області у 2000, 2005-2010 роках. Розділ "Заклади освіти по містах та районах області" подає статистичні дані в розрізі міст та районів Запорізької області на кінець 2009, 2010 років.

      Наукова та інноваційна діяльність у Запорізькій області : статистичний збірник за 2008-2010 рр. / за ред. В.П.Головешка; відп. ред. В.О.Давидченко. – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2011. – 144 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      Статистичний збірник містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій, інноваційну діяльність промислових підприємств області. У збірнику наведені статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та характеристику наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок, структуру витрат, пов'язаних з виконанням досліджень та розробок, кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт, міжнародне співробітництво, міжобласні порівняння показників наукової та науково-технічної діяльності, інноваційну активність промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела фінансування, реалізацію інноваційної продукції. До збірника включено розділ "Методологічні пояснення" для роз'яснення окремих методологічних положень, що використовувались при складанні і розробці статистичної звітності. Інформація в збірнику наведена за 2008-2010 рр. як у цілому по області, так і в розрізі міст та районів, галузей наук та секторів діяльності. Збірник доповнено діаграмами, що дають наочне уявлення про подану інформацію.

      Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на початок 2009/2010 навчального року : статистичний бюлетень / відп. за вип. Н.В. Малішевська. – Запоріжжя, 2010. – 172 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      Статистичний бюлетень містить основні показники, що характеризують підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах області на початок 2009/10 навчальною року. З метою одержання інформації про виконання державного замовлення на підготовку фахівців за методологією яка відповідає методології формування держзамовлення, інформація про прийом та випуск (підготовку фахівців) наводиться у двох варіантах. Так, у бюлетені наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВІВ), а також про прийом на завершальний цикл навчання (тобто про студентів, які, як правило, отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" і продовжують навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр"). Для характеристики кількості студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання та здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, у бюлетені використовується показник з такою ж назвою. Складовою цього показника є дані про осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр". Показник "Випущено" характеризує ту кількість підготовлених фахівців, які залишили навчальний заклад. У бюлетені надані показники, що характеризують розподіл ВНЗ за типами та формами власності, прийом студентів на початковий цикл навчання за джерелами фінансування їх навчання, формами власності та рівнями акредитації ВПЗ, прийом осіб з числа постраждалих внаслідок аварії па ЧАЕС та сільської молоді, розподіл студентів за курсами та формами навчання, кількість окремих категорій студентів за сферою управління міністерств (відомств), в яких перебувають ВНЗ, випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями тощо.

      Діяльність аспірантур та докторантур в області у 2010 році : статистичний бюлетень / відп. за вип. Н.В. Малішевська. – Запоріжжя, 2011. – 17 с. – (Державний комітет статистики України; Головне управління статистики у Запорізькій області).

      У бюлетені вміщено інформацію що характеризує підготовку аспірантів та докторантів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах області у 2010р. Інформація надається усього по області, у т.ч. у розрізах: по містах та районах області та за галузями наук. Порівняно з попереднім роком бюлетень доповнено інформацією про випуск аспірантів-жінок та докторантів-жінок по містах та районах області та за галузями наук.

         http://library.znu.edu.ua    Про всі надходження статистичних видань можна довідатись на сайті наукової бібліотеки ЗНУ у розділі "Каталог надходжень"© 2017 Запорізький національний університет