Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Фонди і колекції


Ресурси бібліотеки > Фонди і колекції

   Формування фонду нашої бібліотеки, як будь-якої великої бібліотеки у світі, відбувається за фінансових умов, мовної політики та суспільних настанов відповідного часу. Тому фонд наукової бібліотеки ЗНУ – це книжкова пам’ятка 80-річної історії та сьогодення університетської бібліотеки.
    Сучасний процес формування фонду наукової бібліотеки ЗНУ спрямований на створення мобільного навчально-методичного забезпечення наукового та освітнього процесів університету, враховуючи вимоги до якості освіти. За змістом фонд бібліотеки – універсальний, відповідає профілю навчання та науково-дослідної діяльності ЗНУ, має видання надруковані 20 мовами світу. У 2015 році бібліотечний фонд складає понад 882 тис. примірників друкованих та електронних видань, у т.ч., майже 375 тис. наукової та 355 тис. навчальної літератури. Щорічно надходить понад 22 тис. примірників нової літератури. Періодичні видання серед надходжень складають 2 тис. примірників. Частка електронних видань досягає в надходженнях майже 40 %.
    Гордість фонду університетської бібліотеки – колекції та зібрання. Серед них особливе місце займає колекція рідкісної книги, яка починає формуватися в 1969 році і на сьогодні має зібрання понад 9 тисяч унікальних видань. Перлина цієї колекції – видання ХІХ – початку ХХ століть, наприклад, такі букиністичні раритети, як Енциклопедія Брокгауза і Єфрона (1890-1907), братів Гранат, прижіттєві видання письменників ХІХ-ХХ ст. А основу колекції складають книги з книгозбірень Олександрівської жіночої гімназії, вчительскої семінарії, педкурсів. Багато книжок мають штампи цих закладів і можуть слугувати доказом твердження про культуру спадкоємності нашого університету.
    Прикрасою фонду нашої бібліотеки є зібрання книг високої поліграфії, це, в основному, подарункові видання з мистецтва, архітектури, країнознавства, краєзнавства, художня, духовна література. Унікальним був також внесок Міжнародного благодійного фонду “Україна-3000” в формування колекції видань з українського живопису ХІ – початку ХХІ ст.
   На формування бібліотечного фонду суттєво впливає надходження видань з не бюджетних джерел. Бібліотека університету щороку отримує по книгообміну з ВНЗ України, а також в дар від організацій та приватних осіб України та зарубіжжя до 5 тис. прим. наукової, навчально-методичної та художньої літератури, наукових періодичних видань, CD.
   У структурі фонду Бібліотеки функціонують зібрання, отримані від благодійних фундацій та міжнародних організацій: БФ “Інтелектуальна перспектива”, Грецький фонд культури (Одеська філія), МБФ Вячеслава Чорновіла, МБФ (Дослідницький центр спеціальної політики), Фонд Фрідріха Еберта, Фонд ім. І.Багряного, БФ «Медицина майбутнього», Доброчинний громадський фонд ім. Князя Осмомисла, Фонд Олександрійський, "SPRINGER", "TEMPUS" (Німецькі та французькі видання), "Відродження", "СЕЙБР-СВІТЛО" (Англійські та українські видання), Фонд "Марга и Курт Мелльгаард", "Пушкинская библиотека" та інші. Представництво Європейського Союзу в Україні, Проект Європейського Союзу та Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2», Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (РЕОП) (Канада), Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові .
    Значну історико-культурну та наукову цінність становлять друкована продукція, видана поза межами України. Активна діяльність бібліотеки у галузі міжнародного книгообміну дозволяє отримувати новітні зарубіжні наукові видання. Бібліотека співпрацює з такими зарубіжними фондами та видавництвами: "Charitable Foundation "ALFRED NOBEL PLANET", Міжнародний благодійний фонд "Екологія. Право. Людина", "Foundation "Polish German Reconciliation", Міжнародний благодійний фонд "СМОЛОСКИП", Міжнародна бібліотечна фундація LTCB (Japanese Literature Publishing and Promotion Center. Японія), "Flemish Netherlands Association "Ons Erfdeel vzw" (Бельгія) та інші. Також надходять видання від іноземних університетів: Люблінський університет (Словенія), "Центр слов'янських досліджень при університеті Хоккайдо" (Японія), Український науковий інститут Гарвардського університету (США).
    Підсумком творчої зустрічі з представниками Міжнародного фонду «Дом русского зарубежья имени А.Солженицина» у 2012 році стала передача науковій бібліотеці в дар 331 прим. книг з історії Росії, культури, філософії, російської філології, країнознавства, довідників та енциклопедій, видання включено в фонд як окрему колекцію.
    Значним внеском у поповнення фонду навчальної літератури став дарунок підручників для вищої школи провідних видавництв України (70 назв, 1201 прим.) Громадської організації «Запорізький вектор» і Благодійної організації "Фонд добрих справ".
    Бібліотека підтримує багаторічні плідні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами України та близького зарубіжжя (Національною парламентською бібліотекою України, Національною бібліотекою імені В.Вернадського, Науковою бібліотекою імені Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науковою бібліотекою імені В.Стефаника Львівського національного університету та інш.). Завдяки книгообміну між ними не тільки попонюються фонди нашої бібліотеки, а й розповсюджується наукові, навчально-методичні видання Запорізького національного університету, що дає можливість ознайомитися з науковими надбаннями професорсько-викладацького складу ЗНУ не тільки в Україні, а й за її межами.
    Вагомим внеском у забезпечення навчальних дисциплін новими підручниками стало поповнення фонду бібліотеки підручниками, виданими Міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету, обсяг цих надходжень склав 31 087 примірників (881 назву).
    За проектами Міністерства освіти і науки України «Навчальна література, підготовлена ВНЗ України за напрямами підготовки», Національної академії педагогічних наук України «Наукова література, підготовлена інститутами НАПН» надходять навчальні, навчально-методичні та наукові видання.
    Наукова бібліотека ЗНУ є учасником проекту видавництва «Центр учбової літератури» – доступ до електронних версій книг через Інтернет (www.culonline.com.ua). На умовах укладеної угоди бібліотека надає можливість користуватися електронними версіями понад 850 найпопулярніших книг видавництва «Центр учбової літератури» за різними тематиками: аудит, бухгалтерський облік, фінанси, економіка, менеджмент, маркетинг, правова література, гуманітарні, природничі та технічні науки.
   Наукова бібліотека ЗНУ входить до "Переліку установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій" (наказ ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342). Фонд авторефератів дисертацій з усіх галузей знань налічує понад 81 тис.
    Особливий інтерес і шану викликають приватні колекції, книги з особистих бібліотек вчених, випускників різних років ЗНУ. До таких колекцій відносяться зібрання книг, подаровані кандидатом філологічних наук, доцентом Г.Я.Томіліною (559 прим.), доктором філологічних наук, професором В.А.Чабаненком (308 прим.), кандидатом медичних наук, доцентом В.В.Білкуном (836 прим.). Книги з особистих бібліотек вчених ЗНУ мають велику історичну цінність, серед них багато рідкісних і цінних видань.
    Колекція наукових праць професорсько-викладацького складу ЗНУ налічує близько 6,5 тис. прим. монографій, підручників, навчально-методичних посібників авторів з часів заснування педагогічного інституту. Серед них немало книг з автографами.
    Щорічно зібрання поповнюються дарами шанувальників книги, викладачів ЗНУ.
© 2017 Запорізький національний університет