Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

ДСТУ оформлення наукових робіт


Від 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008–95 набув чинності національний стандарт: ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.
ЗАВАНТАЖИТИ

Бібліографічнe посилання ДСТУ 8302:2015

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

ДСТУ скорочення слів

Вимоги до оформлення дисертації
ЗАВАНТАЖИТИ

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук
ЗАВАНТАЖИТИ

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею
ЗАВАНТАЖИТИ

Міжнародні стилі цитування
© 2017 Запорізький національний університет