Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 113 Прикладна математика


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


Практичний курс англійської мови для викладача-дослідника
Критичне мислення та філософське усвідомлення світу
Педагогічні технології в системі вищої освіти
Дослідницько-інноваційна діяльність
Основи європейської проєктної діяльності
Академічне письмо та академічна доброчесність
Риторика та публічні виступи
Педагогічна практика

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Математичне моделювання складних систем
Чисельні методи розв'язання механічних задач

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Математичні моделі оптимізаційних задач
Гомогенізація неоднорідних матеріалів
Асимптотичні методи розв'язання крайових та початкових задач
Програмне забезпечення досліджень прикладної математики
Математичні моделі механіки суцільного середовища
Спеціальні розділи математичного моделювання© 2017 Запорізький національний університет