Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукова бібліотека Запорізького національного університету


    Наукова бібліотека ЗНУ – це інформаційна база навчальної та науково-дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників і студентів, динамічний сучасний інформаційно-бібліотечний центр Запорізького національного університету. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного простору.
    Університетська книгозбірня, історія якої налічує вже понад сотню років, є транслятором з покоління в покоління документального культурного надбання суспільства.
    Книжкове зібрання наукової бібліотеки Запорізького національного університету – це книги, які накопичували декілька поколінь бібліотек різних освітніх закладів. У спадок бібліотеці ХХІ століття залишились книжки бібліотеки Олександрівської жіночої гімназії, відкритої у 1897 році. У 1919-1921 pp. це були книжки бібліотеки Олександрівської вчительської семінарії, у 1930-1933 pp. – Запорізького інституту народної освіти, а з 1933 р. це вже фонд бібліотеки Запорізького державного педагогічного інституту. Про всі ці історичні періоди формування бібліотечного фонду, про меценатів та дарителів свідчать печатки, екслібриси, позначки та дарчі надписи на книгах. У 1985 р. на базі ЗДПІ був створений Запорізький державний університет. У 1930 р. бібліотека розташовувалася в цокольному приміщенні навчального корпусу № 1. Її книжковий фонд складав 7 152 прим., а читачів нараховувалось 270 осіб. Бібліотека мала абонемент і читальний зал на 120-150 місць. У передвоєнні роки бібліотеку очолювала Н. І. Малецька. На початку Другої світової війни фонди бібліотеки були найчисленннішими в місті – 100 тис. прим., кількість читачів – більше 1 000, книговидача складала понад 78 тис. прим.
    Під час війни бібліотеку разом з інститутом евакуйовано до м. Ленінабад, але більша частину фонду знищено. Свою роботу бібліотека відновила 18 жовтня 1943 p., коли педагогічний інститут повернувся до Запоріжжя і почав працювати. На всю бібліотеку був лише один працівник, фонд складав 7 тис. примірників. Проте інститут розширювався, бібліотека поповнювалась, зростали кількість читачів і книговидач. В 1950 р. фонд нараховував 60 тис. прим., читачів було до 1,5 тисяч, книговидача – 85 тис. прим. Зростав і колектив. У 1950 р. у бібліотеці працювало 7 співробітників. У перші повоєнні роки бібліотекою завідувала А. В. Паничева, з 1950 по 1968 p. – Н. А. Минько, історик за фахом. У ці роки утворився колектив однодумців, які пов'язали з бібліотекою свою долю на багато років. Це – В. Н. Левітіна, Е. Й. Соколова, Т. П. Амеліна, Н. Г. Жигалова, М. Г. Бабанова, В. П. Черниш, Н. Г. Ябчинська.
    За повоєнні роки бібліотека переїжджала двічі. Після евакуації вона розташувалась у будинку, де зараз знаходиться студентська поліклініка. У 1955 р. бібліотека переїхала до навчального корпусу № 1. З червні 1967 р. бібліотека розташовується у спеціально спроектованому крилі першого поверху навчального корпусу № 2.
    Влітку 1968 р. в бібліотеку влився фонд загальнонаукового факультету філіалу Дніпропетровського державного університету. На той час колектив бібліотеки нараховував більше 20 співробітників. З 1968 по 1985 pp. бібліотекою керувала Ж. С. Дубінець. Тоді були організовані 4 спеціалізовані читальні зали з відкритим доступом до книжкового фонду, реорганізована робота абонементу і організовано сектор наукової інформації. З 1985 по 1992 pp. бібліотекою завідувала Л. Я. Василенко.
    З 1992 р. по 2016 р. директором наукової бібліотеки була В. О. Герасимова. Також до бібліотеки прийшли нові фахівці І. Ю. Тяпкіна, О. М. Сергієнко, М. В. Жеурова, Т. Д. Лобода, Л. П. Дмитрук, Л. Г. Полтавченко, О. М. Ігнатенко. В 2007 р. бібліотеці надано статус наукової.
    У 2016 р. за результатами конкурсу на посаду директора була обрана Н. М. Чала. Сьогодні діяльність наукової бібліотеки за всіма напрямами забезпечується штатом у 33 високопрофесійних працівника, серед яких мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) 31, базову вищу бібліотечну (молодший спеціаліст) – 2, стаж роботи в бібліотеці понад 20 років мають 18 працівників. Провідні ділянки розбудови бібліотеки очолюють завідувачі відділами Л. Є. Кіртока, Гладких К. П., О. В. Левчук, І. В. Шиленко, С. В. Сівак, посаду заступника директора з наукової роботи та новітніх технологій обіймає О. М. Агоян.
    Формування бібліотечного фонду здійснюється згідно з освітньою, науково-дослідницькою та виховною місією університету, з урахуванням потреб наукового і академічного процесів в ЗНУ та на основі постійної співпраці з факультетами та науковими центрами університету. Загальний документний фонд бібліотеки склає понад 920 тис. прим. друкованих та електронних видань, з них українською мовою – 436 тис. прим. Фонд періодичних видань налічує 137 тис. прим. журналів та газет. Фонд дисертацій та авторефератів дисертацій складає 98 тис. прим. Колекція рідкісної книги – зібрання видань XIX – першої половини XX століття становить понад 9 000 прим.
    Завдяки проектам співпраці з міжнародними і благодійними фондами, організаціями, книгообміну між ЗВО України, дарункам приватних колекцій, авторським дарункам, бібліотека поповнується науковими, навчальними та літературно-художніми виданнями. Серед міжнародних і зарубіжних організацій представлені Міжнародний фонд «Відродження», Міжнародний благодійний фонд «Смолоскип», Japanese Literature Publishing Project (Японія), Фломандсько-Нідерландська культурна організація "Ons Erfdeel vzw" (Бельгія, Нідерланди), Harvard Ukrainian Research Institute (США), Представництво Європейського Союзу в Україні, Запорізьке обласне товариство польської культури ім. А. Міцкевича та багато інших.
    На виконання наказу МОН України № 572 від 10.04.2017 р. «Про ліквідацію Нікопольського факультету Запорізького національного університету» Науковою бібліотекою ЗНУ прийнято книжковий фонд Нікопольського факультету у кількості 15 310 прим.
    Перетворенню наукової бібліотеки на інформаційний центр університету сприяє впровадження автоматизації бібліотечних процесів та створення електронної бібліотеки.
    Наукова бібліотека Запорізького національного університету має 50 автоматизованих робочих місць (АРМ), три сервери для зберігання та використання інформаційних ресурсів у електронному вигляді, доступ до локальної мережі ЗНУ та мережі Інтернет, інтернет-сторінку http://library.znu.edu.ua/.
.     Всі структурні підрозділи об’єднані локальною мережею з доступом до електронного каталогу, електронної бібліотеки та бази «Читач».
    Електронний каталог функціонує з 2000 р. на базі програмної системи «УФД/Бібліотека» та є базовою архітектурою електронного інформаційного середовища бібліотеки. Обсяг електронного каталогу досяг 1 млн 200 тис. бібліографічних записів на всі види друкованих та електронних видань, що надходять до бібліотеки та результати ретроспективного обліку фондів.
    Ресурс електронної бібліотеки нараховує понад 131 тис. електронних видань з таких наук: філософські, філологічні, фізична культура та спорту, юридичні, економічні, історичні, фізичні, математичні та ін.
    У 2019 році Наукова бібліотека отримала потужний сервер, що дозволив кардинально модернізувати електронний каталог шляхом встановлення сучасних програмних модулів «УФД/Бібліотека.WEB» та «УФД/Бібліотека.Android».
    Перейти до пошуку в Електронному каталозі Наукової бібліотеки ЗНУ в мережі Internet можна, обравши відповідний link у стрічці меню web-сайту бібліотеки або завантаживши та встановивши мобільний додаток LibClient Android на ґаджет або відсканувати QR-code.
    Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення освітньої діяльності. Формування бази даних «Книгозабезпеченість дисциплін» у складі електронного каталогу дозволяє проводити в автоматизованому режимі аналізування забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою літературою навчальних дисциплін.
    Провідне місце в інформаційному просторі наукової бібліотеки ЗНУ сьогодні належить залу електронних ресурсів, що відкрився 1 вересня 2007 р. у спеціально обладнаному приміщенні з 24 комп’ютерами. Цей електронний читальний зал надає доступ до ресурсів електронної бібліотеки та електронного каталогу, до світових електронних баз даних.
     Веб-сайт бібліотеки http://library.znu.edu.ua/.
.     Сайт оперативно забезпечує інформаційні потреби науковців та студентів шляхом надання доступу до власних та віддалених джерел інформації. Висвітлюються цікаві події в бібліотеці, організовано віртуальні книжкові виставки, інформація про доступ до відкритих архівів, пошукової платформ Web of Science, бібліографічної і реферативної бази даних Scopus. Дистантні форми використання інформаційних ресурсів – сервісів «Віртуальна бібліографічна довідка» та «Визначення індексів УДК, авторського знака для документів» дають можливість в інтерактивному режимі віддаленим користувачам отримати інформацію згідно з запитом.
    Про попит на ресурси, розміщені на сайті бібліотеки, а особливо електронного каталогу та електронної бібліотеки, свідчить кількість відвідувачів сайту: до 200 тисяч за рік.
    Інформаційно-бібліографічні матеріали за тематикою наукових досліджень, конференцій і семінарів готуються в автоматизованому режимі з використанням власних ресурсів і баз даних віддаленого доступу. Бюлетені нових надходжень, інформаційні списки за індивідуальними запитами викладачів розсилаються кафедрам електронною поштою.
    У програми проведення наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, що проводяться ЗНУ, включаються виставки та інформаційна продукція бібліотеки. Загальний обсяг видань з фонду наукової бібліотеки, який щороку експонується на виставках для учасників конференцій та інших заходів, досягає 20 тис. видань.
    На виконання завдань формування в стінах закладу інтелектуального та культурного середовища спрямована культурно-просвітницька діяльність книгозбірні. Щороку проводиться понад 200 книжкових виставок, заходи з нагоди відзначення історичних дат і дат державотворення: (День соборності України, День Конституції України, День Державного Прапора, День Незалежності України та ін.), ювілейних і пам’ятних дат письменників, поетів, художників, мовознавців та літературознавців, заходи з актуальних тем і подій. З метою виконання постанов Верховної Ради України, Указів Президента України та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо урочистого відзначення на державному рівні ювілейних дат видатних діячів України та історичних подій розробляються програми заходів, готується бібліографічна продукція та спільно з факультетами проводяться культурно-просвітницькі заходи.
    Науковою бібліотекою розроблено Програму заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року. У рамках програми презентується цикл книжкових експозицій «Українська революція 1917-1921 років. До 100-річчя подій», розділи якої зібрали наукові праці, збірки документів і матеріалів, історіографічні, довідкові видання, присвячені одному із найбільш важливих і складних періодів буття українського народу у XX столітті, а також життю і діяльності учасників українського визвольного руху початку XX століття. Серію бібліографічних покажчиків склали «Українська Центральна Рада як чинник національної державності : до 100-річчя утворення УЦР», «Подвиг в ім'я України : до 100-річчя бою під Крутами (29 січня 1918 р.)», «Соборність України: минуле, сучасне, майбутнє : (до 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР)».
    Новий розвиток отримала інформаційно-пошукова робота з дослідження фонду рідкісної книги. 2017 рік став ювілейним для бібліотечного фонду університету. Ювілейна книжково-музейна експозиція присвячена 120-річчю фонду «Перлини бібліотечного фонду – видання минулих століть.1897-2017 роки» відтворила в книгах історію освітянських закладів та представила книжкові пам’ятки – прижиттєві видання українських класиків та книги з інформацією про їх шлях до наукової бібліотеки ЗНУ та попередніх власників. Експозиція користується значним попитом, огляди-екскурси в історію книги ввійшли до профорієнтаційних, екскурсійних заходів факультетів. Колектив бібліотеки спрямовує свою діяльність на здійснення інформаційних і виховних функцій, впровадження інноваційних форм і методів роботи з користувачами. Згідно з рекомендаціям Міністерства освіти і науки України, бібліотекою розроблено план практичних занять з «Основ інформаційної культури студента», які проводяться щороку для студентів І курсу всіх факультетів.
    Наукова бібліотека бере участь у загальноуніверситетських проектах.
    За результатами конкурсу Міністерства освіти і науки України Запорізький національний університет отримав доступ до двох міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science. За умовами Договору доступ здійснюється через веб-сторінку наукової бібліотеки ЗНУ, також вона надає інформаційний супровід та консультативну допомогу користувачам. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів науковою бібліотекою ЗНУ розроблено та презентуються тренінги з використання інформаційної платформи та аналітичних сервісів Web of Science та Scopus.
    З метою адаптації наукових фахових видань ЗНУ до сучасних вимог науковою бібліотекою розробляє цифрові ідентифікаторі об’єктів (DOI) для фахових видань ЗНУ та статей, вносить до єдиного міжнародного реєстру DOI на платформі агенції CrossRef.
    У рамках реалізації в ЗНУ Проекту «Сприяння академічній доброчинності в Україні» на наукову бібліотеку ЗНУ покладено координаційні та технічні питання організації доступу до сервісу Unicheck компанії «Антиплагіат».
    З метою уніфікації та підвищення якості оформлення наукових та навчально-методичних та кваліфікаційних робіт розроблено та розміщено на сайті бібліотеки «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням національного стандарту України ДСТУ 8302:2015», надається консультаційна допомога, проводяться тренінги.
    З 1 вересня 2018 р. з метою розширення переліку інформаційних послуг науковій бібліотеці запровадити платні послуги для сторонніх читачів: сканування літератури з фондів бібліотеки та електронна доставка цифрових копій; визначення індексів УДК та авторського знаку до наукових та навчально-методичних праць.
    Участь в реалізації міжнародних проектів дозволяє Науковій бібліотеці залучати ресурси світових баз даних для розширення інформаційного простору та створення комфортного середовища.
    У 2011 р. Наукова бібліотека ЗНУ приєдналася до проекту «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України "ELibUkr" http://http://www.elibukr.org/.
, що діє в Україні з ініціативи Києво-Могилянської фундації Америки. Завдяки реалізації проекту науковці ЗНУ отримали доступ до баз даних світової наукової інформації: тестовий доступ до 70 баз даних, до 99 баз наукової інформації відкритого доступу, пошукових систем наукової інформації, відкритих електронних архівів університетів України.
    Центр європейської інформації створений у 2011 році на базі наукової бібліотеки ЗНУ за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Він функціонує як інформаційно-просвітницький ресурсний центр, який надає вільний доступ усім зацікавленим особам (студентам, викладачам, журналістам, підприємцям та ін.) до інформаційних ресурсів та електронних баз даних інституцій Європейського Союзу. Щороку Центр європейської інформації бере участь у Днях Європи в Україні, в проектах та заходах спільно з європейськими представництвами та громадськими організаціями.
    Наукова бібліотека приєдналася до проекту корпоративного формування інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», який ініціювала Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у 2016 р., та представила на порталі електронний каталог, електронний архів бібліографічних покажчиків, підготовлених науковою бібліотекою, подає бібліографічну інформацію про видання електронної бібліотеки та доступ до електронних версій наукових фахових видань ЗНУ. Наукова бібліотека ЗНУ бере участь у проекті видавництва Walter de Gruyter (Гамбург, Німеччина), що передбачає підготовку щорічних випусків видання World Guide to Libraries.
    Проект «Відкритий простір бібліотеки. Open space library», що отримав міні-грант від Британської Ради в Україні за міжнародною програмою «Активні громадяни в усьому світі», сприяв створенню нового середовища для відвідувачів бібліотеки – зони для коворкінгу з потужним WI-Fi. На сьогодні Відкритий простір бібліотеки – це місце, де можна поспілкуватися з друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у культурних заходах і забавах, простір вже має своїх постійних відвідувачів – проходять заходи міжнародного відділу студради – спікінг клаб (бесіди з носіями мови), форум-театр, презентації книг, зустрічі. АРТ-зона коворкінгу експонує роботи як юних митців так і визнаних в Україні. Головною подією 2018 року стала міжнародна фотовиставка «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі», організована Посольством Швеції в Україні, Шведським Інститутом, ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» та Запорізьким національним університетом. Закриття виставки відбулося за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Швеції в Україні пана Мартіна Хаґстрьома.
    Рекламно-іміджева діяльність спрямована на покращення сприйняття університетською спільнотою бібліотеки. Інформація про заходи, події подаються на офіційному сайті ЗНУ, бібліотечний контент презентується в соціальних мережах Facebook, Twitter, Telegram.
    Аудиторія користувачів бібліотеки характеризується такими показниками: кількість читачів наближається до 13 тисяч, відвідувань – до 500 тисяч, книговидача перевищує 700 тисяч. До послуг читачів 3 абонементи та 2 читальних залів. Відповідно до наказу МОН України від 29.10.2018 р. № 1162 «Про реорганізацію Запорізької державної академії» та наказу ректора ЗНУ від 13.11.2018 № 426 «Про створення Інженерного інституту Запорізького національного університету» бібліотеку Запорізької державної інженерної академії з 01.01.2019 р. реорганізовано у відділ обслуговування Наукової бібліотеки ЗНУ з книжковим фондом 508 678 прим.
    Для задоволення інформаційних потреб університетської спільноти Наукова бібліотека володіє значними і різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії. Її діяльність спрямована на виконання стратегічних завдань університету.© 2017 Запорізький національний університет