Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Інформація до підготовки докторів філософії спеціальності 081 Право


Наукові фахові видання. Галузь науки, код (шифр) спеціальності: юридичні спеціальності - 081
Журнали іноземними мовами
Праці науково-педагогічних працівників, які залучені до забезпечення освітньої складової освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 Право
Праці наукових керівників здобувачів третього рівня вищої освіти
Праці здобувачів та випускників третього рівня вищої освіти
Наукові конференції. Видання в фонді наукової бібліотеки 2016-2022 рр.
Видавництва юридичної літератури. 2016-2022 рр.
Навчальні, наукові, довідкові видання іноземними мовами
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (друковані)
Періодичні видання в фонді наукової бібліотеки (електронні)
Книгозабезпечення навчальних дисциплін освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 Право© 2017 Запорізький національний університет