Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Спеціальності ЗНУ


База даних "Автореферати дисертацій"
База даних "Безпека життєдіяльності"
База даних "Дисертації"
База даних "Економіко-правничий коледж"
База даних "Наукові праці викладачів ЗНУ"
База даних "Праці студентів ЗНУ"
База даних "Цивільна оборона"
База даних "Цивільне право"
База даних "Електронний каталог"
База даних "Болонський процес"
База даних "Вища освіта"
База даних "Фонд рідкісної книги"
База даних "Виховна робота у вищих навчальних закладах"
База даних "Віл-Снід"
База даних "Економічні аспекти інтеграції України до ЄС"
База даних "Енергозбереження. Енергозберігаючі технології. Енергетична безпека України"
База даних "Звичаєво право"
База даних "Зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників"
База даних "Інтелектуальна власність. Винаходи і наукові відкриття. Патенти"
База даних "Інклюзивна освіта"
База даних "Книгозабезпеченність навчальних дисциплін"
База даних "Краєзнавство. Освіта в краї"
База даних "Наука. Наукознавство"
База даних "Оцінка знань учнів середніх та вищих навчальних закладів"
База даних "Охорона праці в галузі"
База даних "Профорієнтаційна робота. Довузівська підготовка"
База даних "Психологічна служба ВНЗ"
База даних "Розробка програмного забезпечення"
База даних "Рідкісна книга"
База даних "Тематичні, складені до певних подій"
База даних "Євроінтеграційна політика України. Україна - НАТО"
База даних "Україна – утвердження незалежної держави, (до 20-ї річниці Незалежності України)"
База даних "Україна – ЄС: політичний, економічний та соціальний вимір"
База даних "Чорнобильська трагедія – біль України"
База даних "Середня освіта. Педагогіка середньої школи"
База даних "Студентське самоврядування"
База даних "Тематичні"
База даних "Паспорт"
База даних "По факультетах та спеціальностях"

«Корупція – соціальна проблема сучасності»

База даних "Біологічний факультет"
База даних "«Мисливське господарство» (спеціальність)"
База даних "Хімія" (спеціальність)
База даних "Лісове та садово-паркове господарство" (спеціальність)
База даних "Біологія" (спеціальність)
База даних "Екологія" (спеціальність)

База даних "Економіка"
База даних "Економічна кібернетика (спеціальність)"
База даних "Міжнародна економіка (спеціальність)"
База даних "Фінанси"(спеціальність)
База даних "Облік і аудит (спеціальність)"

База даних "Управління фінансово-економічною безпекою"
База даних "Іноземна мова"
База даних "Англійська мова та література" (спеціальність)
База даних "Переклад (англійська мова)" (спеціальність)
База даних "Французька мова та література" (спеціальність)
База даних "Переклад (французька мова)" (спеціальність)
База даних "Німецька мова та література" (спеціальність)
База даних "Переклад (німецька мова)" (спеціальність)
База даних "Іспанська мова та література" (спеціальність)

База даних "Історія"
База даних "Історія" (спеціальність)
База даних "Архівознавство" (спеціальність)
База даних "Міжнародні відносини" (спеціальність)

База даних "Філологічний факультет" (загальна)
База даних "Російська мова та література" (спеціальність)
База даних "Українська мова" (спеціальність)

База даних "Факультет фізичного виховання та спорту" (загальна)
База даних "Фізичне виховання" (спеціальність)
База даних "Фізична реабілітація" (спеціальність)
База даних "Олімпійський та професійний спорт"
База даних "Туризм" (спеціальність)

База даних "Фізика" (загальна)
База даних "Фізика" (спеціалізація)
База даних "Фізика твердого тіла" (спеціалізація)
База даних "Прикладна фізика" (спеціалізація)

База даних "Факультет соціальної педагогіки і психології"
База даних "Психологія" (спеціальність)
База даних "Педагогіка вищої школи" (магістратура)
База даних "Соціальна педагогіка" (спеціальність)
База даних "Театральне мистецтво" (спеціальність)

База даних "Соціологія" (загальна)
База даних "Соціологія" (спеціальність)
База даних "Політологія" (спеціальність)
База даних "Державне управління" Магістратура
База даних "Соціальна робота" (спеціальність)

База даних Державна служба

База даних "Журналістика" (загальна)
База даних "Журналістика" (спеціальність)
База даних "Реклама" (спеціальність)
База даних "Видавнича справа і редагування" (спеціальність)

База даних "Математика"
База даних "Програмна інженерія»"
База даних "Інформатика"(спеціальність)
База даних "Математика" (спеціальність)
База даних "Прикладна математика" (спеціальність)

База даних "Менеджмент"
База даних "Бізнес-адміністрування"
База даних "Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу" (спеціальність)
База даних "Менеджмент ЗЕД" (спеціальність)
База даних "Менеджмент організацій" (спеціальність)
База даних "Логістика" (спеціальність)

База даних "Адміністративне право"
База даних "Юридичні науки" (загальна)
База даних "Правознавство" (спеціальність)
База даних "Конституційне право. Конститутційне правосуддя"

База даних "Філософія"

База даних «Методика викладання навчальних дисциплін у внз : «безпека життєдіяльності», «охорона праці», «цивільний захист»
База даних «Методика викладання хімії»
База даних «Методика викладання біології»
База даних «Методика викладання історії»
База даних «Методика викладання математики»
База даних «Методика викладання з менеджменту»
База даних «Методика викладання правознавство»
База даних "Методика викладання економіки"
База даних "Методика викладання навчальних дисциплін"
База даних Методика викладання навчальних дисциплін з напрямку «Державна служба»
База даних "Методика викладаннчя навчальних дисциплін у середніх навчальних закладах"
База даних "Методика викладаннчя навчальних дисциплін у ВНЗ"
База даних "Методика викладаннчя навчальних дисциплін у ВНЗ" (Таблиця)
База даних "Методика викладання навчальних дисциплін з організації туристичного обслуговування"
База даних "Методика викладання соціології"
База даних "Методика викладання філософії та філософських наук"
База даних "Методика викладання соціальної педагогіки"
База даних "Методика викладання педагогіки та психології"
База даних "Методика викладання філології"
База даних "Методика викладання іноземної філології"
База даних "Методика викладання української мови"
База даних "Методика викладання української літератури"
База даних "Методика викладання фізики"
База даних "Методика викладання психології"
База даних "Методика викладання навчальних дисциплін. Таблиця"
© 2017 Запорізький національний університет