Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукометрія


Web of Science

Scopus

Google Академія

ORCID

Бібліографічні менеджери

Науково-практичний семінар з наукометрії

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
ЗАВАНТАЖИТИ

Open Science in Ukraine. Таблиця з українськими науковими журналами, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science
ЗАВАНТАЖИТИ
© 2017 Запорізький національний університет