Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Інформація до підготовки докторів філософії


Спеціальність 015 Професійна освіта PhD
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт PhD
Спеціальність 032 Історія та археологія. Історія PhD
Спеціальність 033 Філософія PhD
Спеціальність 035 Філологія PhD
Спеціальність 051 Економіка PhD
Спеціальність 052 Політологія PhD
Спеціальність 053 Психологія PhD
Спеціальність 054 Соціологія PhD
Спеціальність 061 Журналістика PhD
Спеціальність 073 Менеджмент PhD
Спеціальність 081 Право PhD
Спеціальність 091 Біологія PhD
Спеціальність 101 Екологія PhD
Спеціальність 113 Прикладна математика PhD
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки PhD
Спеціальність 136 Металургія PhD
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PhD
Спеціальність 144 Теплоенергетика PhD
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія PhD
Спеціальність 231 Соціальна робота PhD
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування PhD© 2017 Запорізький національний університет